ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji 103. Rocznicy Odzyskania  Niepodległości przez Polskę.
Po przemówieniu Pana Dyrektora Grzegorza Markowicza, który podkreślił nadrzędne znaczenie wartości, jaką dla człowieka winna stanowić wolność, wystąpiły przedszkolaki oraz dzieci z klas III i IV z piosenką patriotyczną przygotowaną pod kierunkiem Pań Wychowawczyń Katarzyny Persak i Ewy Buczek. Uczniowie klas IV,  V,  VI, VII, VIII pracujący  pod opieką nauczycielek Anny Grabowskiej i Doroty Szutki przedstawili program artystyczny przypominający dramatyczne losy  Polaków walczących o wolną Polskę oraz trudną, naznaczoną ofiarami i cierpieniem drogę do niepodległości, którą odzyskaliśmy w 1918 roku po 123 latach niewoli. Młodzież, powtarzając za wieszczem Cyprianem Kamilem Norwidem, przekazała  przesłanie dla współczesnego pokolenia, że ,,Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek‘’ . Pamiętajmy o tym  nie tylko od święta .

Previous Article
Next Article