Klasa 4

JĘZYK POLSKI

17.03.2020

Temat lekcji : Przypomnienie wiadomości o  zdaniu

Polecenia: Przeczytaj informację z ramki w podręczniku  na  stronie238’ następnie wykonaj w zeszycie polecenia  2,3, 4, str.238,239.

18.03.2020

Temat lekcji : Zdanie i równoważnik zdania- ćwiczenia

Polecenia do wykonania:

1.Przeczytaj definicję  ze strony 239

2. Wykonaj do zeszytu zadania 6, 7,8,9 ze str.240, dla chętnych dodatkowo 10 ze strony 240

Proszę o przesyłanie zadań do konsultacji i oceny na adres: aureum8@wp.pl

19.03.2020

Temat lekcji:,, Krzysztofa Pączka droga do sławy’’- układamy plan do tekstu

Polecenia:

Przeczytaj tekst ze str.252-253  , a następnie  informację z ramki na stronie 254.

Wykonaj w zeszycie  zadania 3, dla chętnych-8 str.254

23.03.2020

Temat lekcji : Komu kupiec zawdzięcza ocalenie życia?

Zadania do lekcji:

1.Wykonaj zadanie 1.  z  karty pracy nr 57

2.Zapoznaj się z informacjami  na temat Adama Mickiewicza ze strony 210-211

3. Przeczytaj balladę ,, Powrót taty ‘’ ze str.255-258

4.Wykonaj zadania 2 i 3 z karty pracy

5.Wykonaj w zeszycie polecenie 4 i 5 ze str.258, dla chętnych  polecenie 8, str.258

Czekam na Wasze zadania.

24.03.2020

Temat lekcji :,, Tu jest wszystko , co się kiedykolwiek chciało mieć’’. Rozmawiamy o Nangijali

Polecenia do lekcji :

Wykonaj zadanie 1.   z  karty pracy nr 58

Ze słownika frazeologicznego  wypisz znaczenie zwrotu,, mieć lwie serce’’

Przeczytaj tekst ze stron 262-266

Wykonaj zadania 2 i 3 z karty pracy

 Zadanie dla chętnych : Odpowiedz pisemnie na pytanie: Do której  postaci pasuje zwrot ,, mieć lwie serce’’ ? Uzasadnij , dlaczego.

25.03.2020

Temat lekcji :Przygotowujemy się do pisania listów

Polecenia do lekcji :

1.Na podstawie słownika języka polskiego wpisz do zeszytu definicję wyrazu,, list’’

2.zapoznaj się z informacją na temat historii pisania listów ( podręcznik, str.278)

3.Zapoznaj się z budową listu: odczytaj przykładowy list ( podręcznik str.278)oraz  schemat  ze strony 277

4.Przypomnij sobie informacje na temat adresowania kopert ( podręcznik , str.277)

5.Przeczytaj 10 wskazówek dla piszącego list( podręcznik , str.277)

Zadanie domowe: Zadania 1. , 2. , 3. z  karty pracy nr 59

26.03.2020

Temat lekcji : Czego dowiadujemy się o Felku- głównym bohaterze poznanego opowiadania?

Polecenia :

1.Wykonaj zadanie 1 . z karty pracy nr 60

2.Odczytaj tekst z podręcznika,  str.272-275

3.Kim jest narrator tekstu?

4. Co jest tematem opowiadania?

5 . Wykonaj  zadanie 2. z  karty pracy

6.Kim jest  główny bohater opowiadania?( wykonaj  zadania 3.  z  karty pracy)

7.  Jak można pomóc Felkowi ?Wykonaj zadanie  4.  karty pracy

Trzymajcie się zdrowo !  Anna Grabowska

30.03.2020

Temat lekcji : O tym , co jest najpiękniejsze na  świecie. Rozmawiamy o wartościach

Polecenia :

1.Przeczytaj tekst ze str.284-288 , a następnie wykonaj zadania 1 , 2, 3 z karty pracy nr 61.

2. Przeczytaj informacje z ramki w podręczniku na str.288.

3. Jakie przysłowie ma związek z treścią opowieści gołębicy?

4. Wykonaj zadanie 4. z karty pracy

Bardzo proszę o przygotowanie się na środę do omawiania lektury ,,Katarynka’’  Bolesława Prusa

31.03.2020

Temat lekcji: Podmiot i orzeczenie

Polecenia :

 1 . Przeczytaj informację z ramki na str.259 podręcznika

2 . Wykonaj polecenia  1, 2, 3 , str.259

1.04.2020

Polecenia:

 1. Zapoznaj się z notatką na temat Bolesława Prusa  zawartą w linku: https://epodreczniki.pl/a/modlitwa-psujaczka/DsEfKv9pN ( notatka znajduje się  w ćwiczeniu 2. )
 2. Wypisz ze słownika języka polskiego definicję  wyrazu ,, katarynka’’
 3. Wykonaj zadania  1, 2, 3, 4  z karty pracy nr 27

2.04.2020

Temat lekcji: Jakim człowiekiem był Pan Tomasz ?

Polecenia:

 1. Ze słownika języka polskiego i słownika wyrazów obcych wypisz  definicje  wyrazów: koneser , esteta
 2. Jak oceniasz  postawę pana Tomasza? Odpowiedz na to pytanie w zeszycie . Odwołaj się do przykładów jego zachowań z tekstu lektury ,, Katarynka’

Zadanie  domowe przygotowujemy na wtorek. Przypominam , że zgodnie z zaleceniami nie zadaję zadań domowych na weekend.

6.04.2020

Temat lekcji : Przepis na list – ćwiczenia redakcyjne

Polecenia :

Zapoznaj się z informacjami  dotyczącymi redagowania listu  i wykonaj  polecenia do zeszytu lub na karcie ćwiczeń znajdujące  się pod adresem : https://epodreczniki.pl/a/listy-z-podrozy/DSI3RD64a

7.04.2020

Polecenia:

 1. Przypomnij sobie zasady redagowania listu
 2. Do wyboru:

a) Napisz list  , jaki mógł wysłać pan Tomasz do matki niewidomej dziewczynki, w którym proponuje jej swą pomoc dla chorego dziecka

b )Napisz list , jaki mogła wysłać dziewczynka do pana Tomasz po odzyskaniu wzroku. Opisz w nim uczucia dziecka związane z nową sytuacją

8.04.2020

Temat lekcji: Nowela , jej cechy i budowa

Polecenia do wykonania po świętach:

Zapoznaj się z definicją i schematem  noweli ( zadanie 5. , 6. w informacjach   poprzedzających kartę pracy  nr 28)

Wykonaj zadania 1.  i  2. z karty pracy nr 28

Kochani ! Nie  ma zadania domowego na okres świąteczny. Dbajcie o siebie i swoich bliskich , odpoczywajcie , zostając w domu. Życzę wszystkim zdrowych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych.  Anna Grabowska

15.04.2020

Temat lekcji :Czy zajączek żył wśród prawdziwych przyjaciół ?

Przeczytaj utwór ze str.292-293

Wykonaj polecenia 1 , 2 , 3 z   karty pracy

Dla chętnych : zadanie 4 , str.293

16.04.2020

Temat lekcji :Trudne sąsiedztwo. Pisownia wielkich liter w tytułach i nazwach świąt

Polecenia :

Odczytaj wiersz ,, Trudne sąsiedztwo’’ ze  str.290 , a następnie informacje z ramek na str.290 i 291

Wykonaj polecenia  1 , 2 , 3 z karty pracy  oraz zadania  1, 2, 4, 5, 7 , 8  z podręcznika  , str.291

20.04.2020

Temat lekcji : Dlaczego nie zawsze należy  mówić to , co się myśli?

Polecenia :

Przeczytaj tekst ,, Ziółko ‘’ ze str. 294 w podręczniku  oraz informację z ramki na str.295

Wykonaj  polecenie  3, str.295  w podręczniku oraz zadania  1 , 2 , 3 z karty pracy

Dla chętnych  : zadanie 4 z  karty pracy

21.04.2020

Temat :Określamy elementy świata przedstawionego we fragmencie utworu ,, Ronja , córka zbójnika’’

Polecenia :

Przeczytaj tekst ze str.299-302 z podręcznika

Wykonaj zadanie 1  z karty pracy nr 65

Napisz w trzech zdaniach odpowiedź na pytanie : Co powinna powiedzieć Ronja do Birka , kiedy wybiegła na niego zza drzewa?

22.04.2020

TEMAT: Z JAKIM POLSKIM ŚWIĘTEM NARODOWYM MA ZWIĄZEK POSTAĆ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO?

Polecenia:

1. Nazwanie budowli przedstawionej na zdjęciach – wykonanie 1. zadania z karty pracy  nr 67

2.. Odczytanie tekstu utworu Pieśń o wodzu miłym – podręcznik, s. 309.

3. Nazwanie głównego bohatera pieśni.

4. Podanie informacji na temat Józefa Piłsudskiego zawartych w tekście pieśni.

[informacje wynikające z tekstu pieśni oraz podane w przypisach }

6. Zapoznanie z biogramem Józefa Piłsudskiego – wykonanie 2. zadania z karty pracy nr 67

7. Odpowiedź na pytanie postawione w temacie lekcji.

8. Zapoznanie z informacjami na temat Święta Niepodległości – wykonanie 3. zadania z karty pracy nr 67.

23.04.2020

TEMAT: KTÓRE WYRAZY Z WIERSZA JOANNY KULMOWEJ W SZCZEGÓLNY SPOSÓB WIĄŻĄ SIĘ

Z WIELKANOCĄ?

1. Narysuj  przedmiot lub postać  kojarzące Ci   się z Wielkanocą

2. Jakie znasz   zwyczaje , obrzędy , tradycje   związane z Wielkanocą?

3 . Wykonaj  1. zadanie  z karty pracy

4. Odczytaj  tekst  wiersza  ,, Wielkanoc ‘’ – podręcznik, s. 313

5. Wypisz  z wiersza wyrazy , które w szczególny sposób wiążą się z Wielkanocą  i wyjaśnij ich związek  ze świętem . 6. Wykonaj   2. ,3 . 4 zadania  z karty pracy.

27.04.2020

TEMAT: Z JAKIM NARODOWYM ŚWIĘTEM POLAKÓW MA ZWIĄZEK PIEŚŃ WITAJ, MAJOWA

JUTRZENKO?

Przebieg lekcji:

1. Ustalenie, jakie postacie zostały przedstawione na zdjęciach i z jakim wydarzeniem historycznym miały związek – wykonanie 1. zadania z karty pracy nr 72.

2. Zwrócenie uwagi na poprawną odmianę imienia Hugo.

[kolejno: Ignacy Potocki, król Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj; główni twórcy Konstytucji 3 maja]

3. Wypowiedzi uczniów na temat Konstytucji 3 maja.

4. Przyporządkowanie podanych informacji odpowiednim postaciom – wykonanie 2. zadania z karty pracy 

[informacje dotyczą kolejno: Hugona Kołłątaja, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego]

5. Odczytanie tekstu pieśni Witaj, majowa jutrzenko – podręcznik, s. 314.

6. Praca z tekstem: wyjaśnienie znaczenia wszystkich trudnych wyrazów, określenie nastroju wiersza, omówienie nawiązań do wydarzeń historycznych.

[wyjaśnienia wyrazów:: jutrzenka, błogi raj, zwiastujesz, cisnął, spała, zabłysnął; nastrój: np. niezwykle podniosły, uroczysty; nawiązania: odniesienie do złej sytuacji w kraju pogrążonym w chaosie i do ratunku, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 maja]

7. Podanie tematu lekcji.

8. Odpowiedź na pytanie zawarte w temacie lekcji.

[Święto Narodowe Trzeciego Maja]

9. Zapoznanie z informacjami na temat historii obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja – wykonanie 3. zadania z karty pracy nr 72.

10. Próba wspólnego zaśpiewania pieśni Witaj, majowa jutrzenko.

11. Praca domowa:

– dla wszystkich: 4. zadanie z karty pracy nr 72;

– dla chętnych: 5. zadanie z karty pracy nr 72.

28.04.2020

Temat lekcji:

Podmiot i orzeczenie –ćwiczenia

Polecenia:

 1. Zapoznaj się w celu przypomnienia wiadomości  z informacjami   z ramki na str.259 i 260.
 2. Wykonaj do zeszytu zadania  6, 7 , str.260, 261

29.04.2020

Temat : Związek główny w zdaniu – ćwiczenia

Polecenia :

Wykonaj ćwiczenia 8,9,10 , str.261

30.04.2020

Temat : Określenia w zdaniu

Polecenia:

Zapoznaj się z informacją z ramki na str.279 w podręczniku

Wykonaj polecenia 2,4 5 ze str.280 w podręczniku

Dla chętnych- polecenie 3, str.280

4.05.2020

Temat lekcji : Grupa podmiotu i grupa orzeczenia

Polecenia :

1 . Zapoznaj się z informacją w ramce na str. 281 w podręczniku.

2.Wykonaj polecenia 6 , 7 , 8 str.281-282 z podręcznika

5.05.2020

Temat: Grupa podmiotu i grupa orzeczenia – ćwiczenia

Polecenia:

Wykonaj zadania 9 , 10 , 11 ze str. 282, 283 w podręczniku

Dla chętnych – zadanie 12, str. 283

6.05.2020

Temat : Wypowiedzenie i jego rodzaje  podsumowanie wiadomości

Polecenia:

Zapoznaj się z informacjami  z ramek na str.296 i 297

 Wykonaj  polecenia 1 , 2 , 3 , 4 ze str.296-297

7.05.2020

Temat : Jakimi częściami mowy mogą być wyrażone określenia?

Polecenia: W

Wykonaj ćwiczenie  5, str. 298  , podręcznik

Ułóż po jednym zdaniu, w którym określenia będą wyrażone, rzeczownikiem , przymiotnikiem i przysłówkiem. Podziel zdania  pionową kreską na grupę podmiotu i grupę orzeczenia .

11.05.2020

Temat : Wypowiedzenie i jego części – podsumowanie wiadomości

Polecenia:

Przypomnij sobie informacje na temat podmiotu , orzeczenia, grupy podmiotu i grupy orzeczenia znajdujące się w podanym linku , a następnie wykonaj zadanie 1 .

https://epodreczniki.pl/a/zwiazek-glowny-w-zdaniu-podmiot-i-orzeczenie/DlBMzinAL

12.05.2020

Temat : Powtórzenie wiadomości o poznanych częściach mowy

Polecenia :

Wykonaj w zeszycie zadania 7 i 8 ze str.81  w podręczniku.

13.05.2020

Temat : Odmiana  rzeczownika i przymiotnika przez przypadki – powtórzenie wiadomości

Polecenia :

1.Przypomnij sobie informacje z ramki na str.89, 91 92

2.Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej przymiotnik z rzeczownikiem  – zielone drzewo

3.Nazwij przypadki wyróżnionych  przymiotników  i  rzeczowników.

W szkole nie było dziś mojego kolegi

Wczoraj oglądałem ciekawy mecz.

Lubię jeździć na nowym rowerze.

Mam dużo wspomnień związanych z moją klasą.

14.05.2020

Temat : Wszystko , co wiemy o czasowniku. Powtórzenie wiadomości

Polecenia :

 Zapoznaj się z informacjami na temat czasownika  , a następnie  wykonaj zadania 1, 6 7 ,8 z poniższego linku :https://epodreczniki.pl/a/czasownik-rzadzi-w-opowiadaniu/Di9Z2Rpdt

18.05.2020

Temat : Formy czasownika – ćwiczenia . powtórzenie wiadomości

Polecenie :

 Wykonaj do zeszytu zadania  9, 10 , 11 , str.119 , podręcznik

19.05.2020

Temat : Formy czasów-powtórzenie wiadomości

Polecenia :

Przypomnij sobie informacje na temat form czasów czasownika ze str.143-144 w podręczniku

Wykonaj zadania 7,8 ze str.145

20.05.2020

Temat : Cechy baśni – utrwalenie wiadomości

Polecenia : 

Przypomnij sobie treść baśni ,, Słowik’’ , str.146-155, podręcznik

Wykonaj polecenia  od 1. do 6, str. 175-176 oraz 11. , str.177 pamiętając , że tylko jedna odpowiedź jest poprawna

21.05.2020

Temat : Zaproszenie dla czarownicy – utrwalenie wiadomości o cechach zaproszenia

Polecenia :

Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w linku

Wykonaj polecenia  3, 6, 9, 12 do zeszytu

https://epodreczniki.pl/a/zaproszenie-dla-czarownicy/DCNufGz5W

25.05.2020

Temat :Cechy legendy –przypomnienie wiadomości

Polecenia:

Przypomnij sobie treść legendy ze str.191-192 w podręczniku

Odpowiedz na pytania od 1.do 14.  ze str.225-227

26.05.2020

Temat : Rodzaje wypowiedzeń –powtórzenie wiadomości

 Polecenia :

Zapoznaj się z informacjami na temat rodzajów wypowiedzeń , a następnie  wykonaj do zeszytu zadania 3, 4, 7, 9 z poniższego linku:

https://epodreczniki.pl/a/czytaj-czytasz-czytam/DPkryvqVJ

27.05.2020

Temat :Zdanie i równoważnik zdania –powtórzenie wiadomości

Zapoznaj się z informacjami utrwalającymi wiadomości o zdaniu i równoważniku zdania

Wykonaj polecenia 4 , 5, 6   z poniższego linku :

https://epodreczniki.pl/a/trzymaj-reke-na-pulsie-rozpoznawaj-wypowiedzenia/D18cnZfF2

28.05.2020

Temat : Grupa podmiotu i grupa orzeczenia –przypomnienie wiadomości

Przypomnij sobie informacje  dotyczące grupy podmiotu i grupy orzeczenia ze str.281 w podręczniku

Wykonaj polecenia 8, 9, 12  ze str.305-306 w podręczniku

2.06.2020

Temat : Powrót do świata baśni –utrwalenie wiadomości

Polecenia : Zapoznaj się z informacjami na temat baśni , a następnie wykonaj polecenia  4 , 5, 10 , 11. Wszystko znajdziesz w poniższym linku :

https://epodreczniki.pl/a/smutek-w-swiecie-basni/DunlKRyI4

3.06.2020

Temat :Pewnego dnia , czyli opowiadanie bez tajemnic- utrwalenie wiadomości  o  zasadach redagowania opowiadania

Polecenia:

Przeczytaj w celu przypomnienia   informacje na temat redagowania opowiadania  ze str.248-249 w podręczniku

Napisz opowiadanie o przygodzie , która wydarzyła się w szkole.

4.06.2020

Temat : Rymy , wersy i strofy- wszystko , co trzeba wiedzieć o budowie wiersza

Polecenia:

Przeczytaj dla przypomnienia utwór ze str.94 w podręczniku

Wypisz rymujące się wyrazy

Policz ilość wersów w strofach

Podaj ilość zwrotek

Przepisz refren

Wypisz powtarzające się rzeczowniki wraz z określeniami

8.06.2020

Temat : Mucha choruje , hiena harcuje- pisownia wyrazów z ,, h’’ i ,,  ch’’

Polecenie :

Przypomnij sobie zasady ortograficzne dotyczące pisowni wyrazów z ,,h’’ i ,, ch ‘’

Wykonaj zadania 1 , 4, 7  z poniższego linku:

https://epodreczniki.pl/a/mucha-choruje-hiena-harcuje-czyli-o-ch-i-h/Dc69yHWqR

9.06.2020

Temat :ŻUBR GRZECZNIE ŻUJE DOJRZAŁĄ PORZECZKĘ , CZYLI O,, RZ ‘’ i    ,,  Ż ‘’

Polecenie :

Wykonaj zadania 1.  oraz 7.  z  poniższego linku:

https://epodreczniki.pl/a/zubr-grzecznie-zuje-dojrzala-porzeczke-czyli-o-rz-i-z/D1HEMVJ9A

10.06.2020

Temat : Pisownia wyrazów z,, ó ‘’ i  ,,u’’- ćwiczenia

Polecenia :

1.Przypomnij sobie zasady ortograficzne dotyczące pisowni wyrazów z ,, ó’’ i ,, u ‘’ .

2.Wykonaj zadania 1. , 4. , 6  z poniższego linku:

https://epodreczniki.pl/a/diabel-tkwi-w-szczegolach-czyli-o-o-i-u/DguEEMTWs

15.06.2020

Temat : Wielka czy mała litera- zawsze dobrze wybieraj

Polecenia :

Zapoznaj się z z zasadami pisowni wielkich i małych liter

Wykonaj zadania 4 , 5  z poniższego linku:

https://epodreczniki.pl/a/wielka-czy-mala-litera-zawsze-dobrze-wybieraj/DjMQaemTw

23.06.2020

Temat : Znaki przestankowe- utrwalenie wiadomości

Polecenie:

Przypomnij sobie  zasady stosowania znaków interpunkcyjnych , a następnie  zapisz przykłady z użyciem kropki , przecinka , pytajnika , wykrzyknika ,cudzysłowu , nawiasu , myślnika i wielokropka

24.06.2020

Temat :  Powtórzenie wiadomości o przypadkach rzeczownika

 Polecenie :

Wykonaj zadania   10 ,11 z poniższego linku:

https://epodreczniki.pl/a/nie-przypadkiem-jestem-przypadkiem/DzOxN5OoI

25.06.2020

Temat : Podsumowanie pracy na lekcjach języka polskiego w klasie czwartej-powtórzenie i utrwalenie materiału

MATEMATYKA

17.03.2020

Witam

Dzisiaj dalszy ciąg powtórzenia. Wykonaj wszystkie zadania w ćwiczeniach na str.101-102. Wyślij jak najszybciej odpowiedzi do oceny. Powodzenia! Z przyczyn technicznych nie odbieram od was wiadomości na dzienniku, proszę o wysyłanie wiadomości do mnie mailem na adres: mat.tutaj@wp.pl

19.03.2020

Zapisz w zeszycie temat lekcji: Ułamek jako część całości

Otwórz podręcznik na str.66. Wykonaj w zeszycie polecenia z tej strony ( rysuj starannie). Obejrzyj filmik-tylko pierwsze 12min. : https://www.youtube.com/watch?v=ZWClQq520Zk . Wykonaj ćw. 1,2,3/str.103 w zeszycie ćwiczeń. To tyle na dzisiaj.  Dasz radę! Masz pytania: mat.tutaj@wp.pl

20.03.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Ułamek jako część całości- c.d.

Zapoznaj się z przykładami z podręcznika str.67-69

Wykonaj w zeszycie zad. 1 i 2/str.69

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw.4 i 5/str.104. Rysuj starannie!

23.03.2020

Witam

Temat lekcji: Ułamek jako część całości- c.d.

Oglądnij filmiki i wykonaj ćwiczenia od 1-9 :

https://epodreczniki.pl/a/ulamek-jako-czesc-calosci/D13DhXk4t

Uwaga! w ćw.1 może wystąpić błędny zapis ułamka- brak kreski ułamkowej

Otwórz zeszyt ćwiczeń i wykonaj ćw.4, 6, 8/str.104- 105. Dla chętnych ćw.9, 10/105. Masz pytania pisz!

24.03.2020

Zapisz w zeszycie temat lekcji: Porównywanie niektórych ułamków

Oglądnij filmik (tylko pierwsze 8min.!): https://www.youtube.com/watch?v=8KbImtB_Bz4 .

Wykonaj ćwiczenia 1-8 ze strony: https://epodreczniki.pl/a/porownywanie-ulamkow-o-jednakowych-licznikach-lub-mianownikach/Dh9IEd0t7 . Ćwiczenie 1 przepisz do zeszytu!

Następnie otwórz zeszyt ćwiczeń i wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4/str.106-107. Rysuj starannie!

Dla chętnych ćw.5,6/str.107. Dasz radę!

26.03.2020

Zapisz w zeszycie temat: Ułamek jako część  całości-podsumowanie

Przejrzyj w zeszycie ćwiczeń czy wykonałeś ćwiczenia, które wcześniej były zadane oraz nowe- ćw.1-9/str/103-105 oraz ćw.1-5/str.106-107. Przypomnij sobie jak się porównuje ułamki: str.74-75 w podręczniku.

W zeszycie wykonaj zad.3/str.69 z podręcznika. Masz pytania pisz: mat.tutaj@wp.pl

27.03.2020

Witam

Zapisz w zeszycie temat lekcji: Porównywanie niektórych ułamków c.d.

Dzisiaj podsumowanie naszej znajomości ułamków zwykłych.

Najpierw wykonaj zad.7/str.70- podręcznik, a następnie zad.2/str.75. Pisz w zeszycie!

Na koniec krótka kartkówka! Znajdziesz ją w załączniku. Pisz odpowiedzi w zeszycie. Jeśli dasz radę prześlij je! Powodzenia!

30.03.2020

Zapisz w zeszycie temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków

Oglądnij filmik: https://docwiczenia.pl/kod/M4A4DZ

Przepisz do zeszytu ze str.78.(podręcznik): co nazywamy rozszerzaniem ułamka, a co to jest skracanie ułamka.

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw. 1,2/str.108. Powodzenia!

31.03.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Skracanie i rozszerzanie ułamków- c.d.

Już wiesz na czym polega rozszerzanie i skracanie ułamków. Poćwiczmy jeszcze te czynności.

Jeśli nie wszystko jeszcze rozumiesz to oglądnij filmiki z ćwiczeniami przypominające skracanie i rozszerzanie:

W zeszycie wykonaj zad.1/str.80 z podręcznika. Do jakiego poziomu dojdziesz – zależy od ciebie. Bądź mistrzem!

2.04.2020

Witam

Zapisz w zeszycie temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków – podsumowanie

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw.3, 4, 5/str.108-109. Dla chętnych dodatkowo ćw.6,7/str.109.

W zeszycie rozwiąż zadania z „Czy już umiem” ze str.82- podręcznik.

Po napisaniu rozwiązań, sprawdź odpowiedzi na końcu podręcznika. Za każdą dobrą odpowiedź postaw sobie 1pkt. Zapisz w zeszycie, ile zdobyłeś punktów. Maksymalnie można zdobyć 13pkt.. Jak poszło? Pewnie wyśmienicie!

3.04.2020

Witam

Temat dzisiejszej lekcji: Liczby mieszane

Oglądnij filmik:

https://docwiczenia.pl/kod/M4XWK4

Popatrz do podręcznika str.84. Zapisz w zeszycie co to są: a) ułamki właściwe b) ułamki niewłaściwe c) liczby mieszane.

Chcemy się nauczyć zamieniać liczby mieszane na ułamki niewłaściwe i na odwrót.

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw. 1,2,3,4/str.110-111. Powodzenia!

6.04.2020

Witam

Dzisiaj dalszy  ciąg tematu: Liczby mieszane

Poćwiczymy zamianę liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe i na odwrót.

Oglądnij filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=QFvwJN_NWps

Wykonaj w zeszycie zad.1/str.87 z podręcznika (po trzy przykłady z poziomów A, B, C).

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw.6, 7, 8/str.111. Dla chętnych ćw.9/str.112. Dasz radę!

7.04.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Ułamek jako iloraz

Oglądnij filmik:

https://docwiczenia.pl/kod/M4TERD

Jak można zapisać wynik każdego dzielenia? Zapisz odpowiedź na to pytanie w zeszycie. Możesz sięgnąć do podręcznika str.90.

Wykonaj ćw.1, 2, 3, 4, 5/str.113-114. W ćw.5 pamiętaj, że to sok dzielimy między uczestników!

Powodzenia!

16.04.2020

Witam.

Dzisiaj po długiej przerwie wracamy do ułamków zwykłych. Co do tej pory się nauczyliśmy? Podsumujmy to.

Obejrzyj dla przypomnienia filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=QFvwJN_NWps

Po tym wstępie napiszesz teraz kartkówkę – patrz załącznik. Prześlij następnie odpowiedzi do oceny.

Dobra rada.W przesłanych odpowiedziach, jeśli nie użyjesz zdjęć, możesz kreskę ułamkową zapisywać ukośnikiem /.

17.04.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Dodawanie ułamków zwykłych

Oglądnij filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=pf-dggCO1M0

Przepisz do zeszytu zdanie z podręcznika str.94  z niebieskiej ramki.

Rozwiąż ćwiczenia 1,3,4/str.115 w zeszycie ćwiczeń.

Wykonaj po dwa dowolne przykłady z zad.1/str.96 w podręczniku z poziomów A-D.

Dasz radę!

20.04.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Odejmowanie ułamków zwykłych

Oglądnij filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=0pCcW74wTMI

Do zeszytu przepisz zdanie z niebieskiej ramki z podręcznika str.95.

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw.2,5,6,7,8/str.115-116. Dla chętnych, (mam nadzieję, że znajdą się tacy!!) ćw.11/str.117.

Powodzenia!

21.04.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Dodawanie i odejmowanie ułamków- podsumowanie

Umiesz już dodawać i odejmować ułamki zwykłe. Poćwiczymy jeszcze te działania w zadaniach.

Jeśli chcesz przypomnij sobie odejmowanie- jest działaniem trudniejszym, oglądając filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=0pCcW74wTMI

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw.9/str.117- pamiętaj o „rozmienianiu jedynki” tak jak w ćw.7 czy 8.

Tak samo postępuj wykonując ćw.10/str.117.

W zeszycie rozwiąż zad.5/str.97 z podręcznika. Porównaj swoją odpowiedź z odpowiedzią na końcu podręcznika.

Na koniec „Czy już umiem”. W zad.III najpierw odczytaj liczby ukryte pod niebieskimi punktami- pamiętaj,że jedynka jest podzielona na 7 części, a więc jedna jednostka to 1/7. Policz odległość między punktami.

Dasz radę!

23.04.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Mnożenie ułamka  przez liczby naturalną

Oglądnij filmik- wystarczy pierwsze 6min.!, ale jeśli chcesz to całe 10 min.:

www.youtube.com/watch?v=RROWycx2pIU

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw.1,2,3,5,6/str.118-119.

To tyle na dzisiaj! Dasz radę!

24.04.2020

Witam

Temat: Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną c.d.

Już wiesz, że „aby pomnożyć ułamek przez liczbę naturalną należy pomnożyc tylko licznik ułamka przez liczbę naturalną.” Przepisz do zeszytu zdanie w cudzysłowiu.

Wykonaj po trzy przykłady z zad.1/str.101 w podręczniku. Pamiętaj, że możesz czasami przed pomnożeniem skrócić liczbę naturalną z mianownikiem ułamka- w poziomie B. W poziomie C nie zapomnij zamienić ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną.

Poćwiczmy mnożenie w zadaniach tekstowych.

Wykonaj zad.2/str.102. Nie dodawaj lecz mnóż -7dni. 7*2/25=?

Wykonaj zad.3/str.102. Pamiętasz, że ćwierć to 1/4, w 6 butelkach to 6*1/4=? itp.

Wykonaj zad.4/str.102. Trzy razy więcej to mnożenie. Później nie zapomnij, że trzeba odpowiedzieć na dwa pytania.

Na koniec zobacz „Czy już umiem”/str.103. Do rozwiązania zadania I-III. Sprawdź swoje wyniki z odpowiedziami na końcu podręcznika. Dasz radę!

27.04.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o ułamkach zwykłych

Podsumujemy naszą wiedzę z ułamków zwykłych.

Dzisiaj wykonaj z podręcznika zadania powtórzeniowe  ze str.104-106 w podręczniku.

Lista zadań( do zadań wskazówki):

Zad.2. Do kążdego podpunktu a) b) c) przerysuj osobno prostokąt

Zad.3.a), b) Pamiętaj znak dzielenia zastępuj kreską ułamkową.

Zad.4 c) pisz w zeszycie

Zad.5 a), c), e)pisz w zeszycie

Zad. 6 . Wykonaj ustnie.

Zad.9, 10, 11. Wybierz po dwa przykłady.

Zad.12. Wybierz po 1 przykładzie

Zad.14. Policz najpierw ile liczy cała klasa.

Zad.17. a), b)

Zad.19. Pamiętaj o odpowiedzi pisemnej.

Sprawdź na koniec swoje wyniki z odpowiedziami na końcu podręcznika.

We wtorek na zaplanowanej lekcji on-line sprawdzimy z czym były największe trudności. W czwartek napiszesz sprawdzian na ocenę.

Dasz radę!

Powodzenia!

28.04.2020

Witam

Temat lekcji: Powtórzenie o ułamkach zwykłych c.d.

Wejdź na stronę matzoo.pl- kl4.

Wykonaj po jednym zadaniu z ułamków; zacznij od strony:

www.matzoo.pl/klasa4/ulamki_21_417

a skończ na:

www.matzoo.pl/klasa4/ulamek-z-danej-liczby_21_120

Tylko po 1 zadaniu!- nie musisz zdobywać ananasów!

Dasz radę!

30.04.2020

Witam

Temat lekcji: Sprawdzian

Napiszesz dzisiaj sprawdzian, który znajduje się w zeszycie ćwiczeń na str.120-121.

Jeśli nie ma miejsca na obliczenia w ćwiczeniach to zapisuj je w zeszycie.

Wskazówki do zadań podane będą na lekcji on-line o godz.10.00.

Przyślij odpowiedzi do oceny jak najszybciej.

Powodzenia

4.05.2020

Zapisz temat: Ułamek dziesiętny

Oglądnij filmik:

docwiczenia.pl/kod/M46XY2

Odpowiedz w zeszycie na pytanie: Jakie liczby nazywamy ułamkami dziesiętnymi?

Jeśli nie zapamiętałeś z filmiku, popatrz do podręcznika str.113.

Wykonaj ćw.1,2,3,4/str.122.

Powodzenia!

5.05.2020

Temat: Ułamek dziesiętny c.d.

Wiesz już jak inaczej zapisać ułamki zwykłe o mianownikach 10, 100, 1000. Forma zapisu z przecinkiem to ułamek dziesiętny.

Wykonaj ustnie polecenia str.112 podręcznik.

Wykonaj zad.1/str.114 po dwa przykłady z poz. A-D.

Ustnie zad.2/str.115

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw.6,7/str.123.

Spotykamy się dzisiaj na lekcji on-line.

Dasz radę!

7.04.2020

Temat: Ułamek dziesiętny c.d.

Wiesz już jak inaczej zapisać ułamki zwykłe o mianownikach 10, 100, 1000. Forma zapisu z przecinkiem to ułamek dziesiętny.

Wykonaj w zeszycie zad.4/str.115 z podręcznika.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw.8 i 9/str.124. W ćw.9, jeśli nie pamiętasz jednostek długości i wagi popatrz do podręcznika str.115.

Na koniec rozwiąż zadania z „Czy już umiem?”/str.116.

8.05.2020

Zapisz temat: Porównywanie uł. Dziesiętnych

Obejrzyj filmik:

www.youtube.com/watch?v=_-17UyeNx4Y

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw.1,2,3,5,6/str.125-126.

I koniec!

11.05.2020

Temat lekcji: Zamiana ułamków

Dzisiaj poćwiczysz zamianę ułamką dziesiętnego na ułamek zwykły. To proste: wystarczy dobrze przeczytać liczbę i zapisać to co mówisz. Jedynie na koniec należy ułamek zwykły skrócić, o ile jest to możliwe.

Popatrz na przykłady w górnej  ramce na str.122 w podręczniku.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw.1,2,3/str.127.

Wykonaj zad.1A,B,C/str.123 z podręcznika – tylko po dwa przykłady z każdego poziomu!

Dasz radę!

12.05.2020

Temat lekcji: Zamiana ułamków

Wiesz już jak zamienić ułamek dziesiętny na zwykły. Dzisiaj na odwrót: jak zamienić ułamek zwykły na dziesiętny.

Zapisz w zeszycie:

Aby zamienic ułamek zwykły na dziesiętny należy go rozszerzyć do mianownika 10,100,1000 itd.

Wykonaj w zeszycie 6 przykładów z zad.2/str.123(podręcznik)

Wykonaj ćw.4/str.127 w zeszycie ćwiczeń.

Przepisz do zeszytu i zapamiętaj: zamiany ułamków z ramki „Dobra rada”.

Spotykamy się dzisiaj na lekcji on-line!

JĘZYK ANGIELSKI

17.03.2020

17th March

Topic: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5

Z podręcznika str.65 wykonaj  zad.1,2,3 do zeszytu

18.03.2020

19th March

Topic: Utrwalanie wiadomości z rozdziału 5

 1. Proszę  przypomnieć sobie użycie konstrukcji: There’s /There isn’t; There are/There aren’t – robiliśmy notatki w zeszycie  oraz w podręczniku są tabelki na str.61
 2. Wykonaj w zeszycie z podręcznika str. 65 zadanie 4
 3. Opisywaliśmy także  pokój. Proszę przypomnieć sobie najważniejsze pytania i odpowiedzi – podręcznik str.60  zad.2 oraz nasze notatki w zeszycie.
 4. Wykonaj w zeszycie  z podręcznika zad.6 str.65.
 5. Dla chętnych proponuję w zeszycie napisać z podręcznika str.65 zad.5. W tym zadaniu należy napisać pytania i krótkie odpowiedzi. W tym zadaniu sprawdzicie swoja wiedzę nie tylko z rozdziału 5, ale też  z wcześniejszych rozdziałów czyli: czasownik „to be”, czasownik „have got”.

23.03.2020

23th March

Topic: Utrwalanie słownictwa – nazwy ubrań,  meble i przedmioty w domu.

 1. Proszę przypomnieć sobie najpierw z podręcznika str.62 zad. 1 (lub odszukać w zeszytach) nazwy ubrań.
 1. Wykonaj w ćwiczeniach zad.1 str.30. (uzupełnij nazwy części ubioru)
 2. Poćwiczymy teraz nazwy mebli i przedmiotów w domu – w  podręczniku str.58 zad.1 (lub notatka w zeszycie).
 3. Wykonaj w ćwiczeniach zad.2 str.30 (połącz części mebli i przedmiotów w domu)

24.03.2020

24th March

 Hello! I hope you’re fine! Tym razem nie będziemy pisać w zeszytach i ćwiczeniach. Spróbujemy utrwalić wiadomości w   rozdziału 5 klikając na podane linki.

1.Utrwalamy użycie „some”/„any”- wybieramy właściwą odpowiedź

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level1/unit5/exercise1?cc=pl&selLanguage=pl

2. Utrwalamy użycie konstrukcji „There’s/There isn’t; There are/There aren’t” – zaznaczamy właściwą odpowiedź

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level1/unit5/exercise2?cc=pl&selLanguage=pl

26th March

Topic: Daily routines – wprowadzenie nazw czynności życia codziennego.

1.Proszę otworzyć  podręcznik na str.68 zad.1 oraz zeszyty ćwiczeń str.48. Unit 6

2.Zapoznaj się z tabelką „Look!”.

3.Przetłumacz  do zeszytu na język polski nazwy życia codziennego (a-i) korzystając  z ćwiczeń str. 48  Unit 6.

 4.Wykonaj w zeszycie zad.1. str.68 wyślij odpowiedzi  na e-dziennik lub e-mail h.wantuch@poczta.fm

Uwaga! W dniach 25.03-10.04.2020 wpisujemy tematy, notatki oraz  zadania  do zeszytów przedmiotowych z j. angielskiego , a także uzupełniamy  zadania w ćwiczeniach zgodnie z poleceniami w opracowanych lekcjach na dany dzień. Zeszyty i ćwiczenia zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.  Niektóre zaś zadania (wskazane przez nauczyciela w opracowanych lekcjach) uczniowie będą wysyłać poprzez e-dziennik  lub na pocztę elektroniczną h.wantuch@poczta.fm Wysyłane prace będą opisane wpisem do e- dziennika jako aktywność  lub zadanie domowe i będą oceniane zgodnie z PSO z j. angielskiego  (w zależności od stopnia trudności zadania)  plusem(+) lub oceną.

30.03.2020

Hello students! I hope you’re fine!

30th March

Topic: Opisywanie codziennych czynności różnych osób – trzecia osoba liczby pojedynczej czasowników w czasie present simple.

 1. Kiedy w języku ang. użyjemy czasu Present Simple?

Notatka do zeszytu:

Czas Present Simle (Teraźniejszy Prosty) służy do opisywania czynności codziennych

Np. I get up at seven oc’clock. (Wstaję o godzinie siódmej).

Tom watches TV in the evening. (Tom wieczorem ogląda telewizję).

2.  Jak tworzymy zdania twierdzące w czasie Present Simple?

Notatka do zeszytu:

Podmiot/osoba (I/YOU/WE/YOU/THEY) + czasownik główny+ reszta zdania.

I play football everyday. (Codziennie gram w piłkę nożną )

ALE!!!

Podmiot/osoba (HE/SHE/IT) + czasownik główny z końcówką s lub es + reszta zdania.

Tom plays football everyday. (Tom codziennie gra w piłkę nożną).

Czyli, jeżeli podmiotem jest trzecia osoba (on,ona,ono) to do czasownika musimy dodać końcówkę s lub es.

 • Przeczytaj kilka razy dokładnie notatki zapisane w zeszycie oraz można też zobaczyć w podręczniku na str.69 tabelkę „Present Simple- Twierdzenia” .Wykonaj w zeszycie zad.1. str.69 wyślij odpowiedzi  na e-dziennik lub e-mail h.wantuch@poczta.fm

Thank you and hear you tomorrow!

31st  March

Hello !

Topic: Pisownia czasowników w 3 osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple.

Na ostatniej lekcji poznaliśmy kiedy używamy czas Present Simple oraz jak tworzymy zdania twierdzące w tym czasie. Jak już wiecie, do czasownika w 3 os.liczby  pojedynczej (he/she/it) dodajemy końcówkę –s lub –es. To dziś zasady pisowni końcówki –s/-es.

 1. Proszę zapisać do zeszytu notatkę:
 1. Do większości  czasowników dodajemy końcówkę –s

                I work  – he works

                You sleep – she sleeps

ALE!!!

 • Do czasowników zakończonych na –o, -sh, -ch dodajemy końcówkę –es

                 I go – he goes

                 We watch – she watches

                 They wash – it washes

 • Jeżeli w czasowniku przed literą y jest spółgłoska  to literę y zamieniamy na i i dodajemy końcówkę –es

I study – he studies

We cry – she cries

 • pamiętamy o czasowniku „have”

I/you/we/they have – he/she/it has

 • Aby utrwalić dzisiejszą lekcję, proszę otworzyć podręczniki str.69 i wykonać zad. 2.

Thank you and have a nice day!

2.04.2020

2nd April

Hello students!  Na ostatnich zajęciach omawialiśmy użycie czasu Present Simple, budowę zdań twierdzących oraz pisownię końcówki –s lub –es w 3.os.l.poj.(he/she/it). Proszę sobie jeszcze raz przypomnieć notatki w zeszytach.

Klikając na podany  link utrwalicie wiadomości. A zadanie polega na uzupełnieniu zdań właściwymi czasownikami z polecenia (uwaga! Proszę pamiętać o 3 os.l.poj.(he/she/it). Good luck! https://elt.oup.com/student/teamupplus/level1/unit6/exercise1?cc=pl&selLanguage=pl

Well done! Thank you and hear you next week!

6.04.2020

Hello students! I’m fine. And you?

6th April

Topic: Talking about TV programmmes – prowadzimy proste rozmowy na temat ulubionych programów telewizyjnych.

1.  Notatka w zeszycie:

What’s your favourite TV programme? Pytamy o ulubiony program telewizyjny.

What day is it on? Pytamy w którym jest dniu.

What time is it on? Pytamy o której jest godzinie.

What channel is it on? Pytamy na którym kanale telewizyjnym.

channel – kanał telewizyjny

 Odpowiadamy:

 It’s on Fridays (dzień tygodnia).

It’s onat seven o’clock (godzina).

It’s onthe Disney Channel (kanał telewizyjny).  

2. Proszę otworzyć podręcznik str.70 i w zad.1 i spojrzeć na tabelkę, w której są informacje  o ulubionym programie telewizyjnym Dawida.  .

 Pod tabelką jest  dialog (rozmowa) Jane i Davida. Jane zadaje Dawidowi pytania na temat jego ulubionego programu telewizyjnego.  Jak widzicie w rozmowie brakuje odpowiedzi Davida  – proszę na podstawie informacji z tabelki uzupełnić dialog brakującymi informacjami- napisz odpowiedzi 1-5 w zeszycie. Aby sprawdzić swoje odpowiedzi, proszę posłuchać nagrania CD 2.19.

3. Poćwiczymy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na temat ulubionego programu telewizyjnego . Podręcznik str.70 zad.2 – posłuchaj nagrania CD 2.20 i powtórz pytania i odpowiedzi (Uwaga! Proszę zwrócić uwagę na przyimki w odpowiedziach: on Friday, at seven o’clock,  on the Disney Channel)   

4.  Wykonaj zad. 4 str.70 w zeszycie (zapisz całą rozmowę i wyślij do sprawdzenia na h.wantuch@poczta.fm)

Well done! Thank you!

7.04.2020

Hello!

7th April

Topic: It’s Easter time! Lekcja kulturowa.

1.Proszę zapoznać się z słownictwem wielkanocnym:

2. Proszę wybrać pięć słówek  związanych z Wielkanocą (Easter),  zapisać do zeszytu, napisać znaczenie po polsku lub narysować.

3. Poznamy tradycje  i symbole Wielkanocne w Wielkiej Brytanii :

4. Życząc radosnych Świat Wielkanocnych mówimy: HAPPY EASTER!

Dear students!

Happy Easter to You and your families!

16.04.2020

Hello students! Welcome after Easter holidays!

16th April

Topic: Opisywanie codziennych czynności z zastosowaniem przysłówków częstotliwości.

 1. Notatka w zeszycie:

Przysłówki częstotliwości (adverbs of frequency)  w czasie Present Simple służą do określania jak często wykonywana jest czynność:

always – zawsze

usually – zwykle

often- często

sometimes- czasami

 rarely- rzadko

never- nigdy

W j. ang. te przysłówki w zdaniach stawiamy pomiędzy podmiotem (rzecz,osoba,zaimek…)

a orzeczeniem czyli przed czasownikiem głównym (np.read, get up, work….)

He usually gets up at seven o’clock.(On zwykle wstaje o siódmej godzinie).

Uwaga!! Ale po czasowniku „to be” (am, is, are)

I am always at school by nine o’clock. (Jestem zawsze w szkole przed dziewiątą.)

 • Dla utrwalenia proponuję jeszcze oglądnąć: https://www.youtube.com/watch?v=V74f4mLjH5M
 • Proszę teraz wykonać z podręcznika zad.1 str.71 (ułóż wyrazy i wyrażenia we właściwej kolejności, tak aby utworzyły poprawne zdania). Napisz pełne zdania w zeszycie i możesz wysłać do sprawdzenia.

Thank you for today! Bye!Bye!

20.04.2020

Hello students! I hope yoo’re fine!

20th April

Topic: Opisywanie codziennych czynności z zastosowaniem przyimków czasu.

 1. Notatka w zeszycie:

Przyimki czasu (prepositions of time)  w czasie Present Simple służą do określania kiedy/o jakiej porze wykonywana jest czynność:

Przyimki czasu:

on – używamy przed dniami tygodnia (np. on Monday/Mondays- w poniedziałek/poniedziałki);

at – używamy  przed godziną (np. at ten o’clock – o 10:00);

at – takżeużywamy z wyrażeniami: at night (w nocy), at the weekend/at weekends;

in – używamy z wyrażeniami określającymi pory dnia: in the morning (rano), in the afternoon (po południu), in the evening (wieczorem) ALE pamiętajmy! at night (w nocy).

W j. angielskim przyimki czasu (on, in, at) stawiamy na końcu zdania (przed rzeczownikiem).

Heusually gets up at seven o’clock.(On zwykle wstaje o siódmej godzinie).

 • Proszę teraz wykonać z podręcznika zad.3 str.71 (wybierz właściwy przyimek czasu). Napisz pełne zdania w zeszycie i wyślij do sprawdzenia (h.wantuch@poczta.fm)

Thank you for today! Bye!Bye!

21.04.2020

Hello students!  

Na ostatnich zajęciach opisywaliśmy czynności codzienne (użycie czasu Present Simple) z zastosowaniem  przysłówków częstotliwości oraz przyimków czasu.

Proszę sobie jeszcze raz przypomnieć notatki w zeszytach.

Klikając na podany  link utrwalicie wiadomości. Good luck!

 1. Ułóż  zdania z rozsypanych wyrazów (uwaga! przysłówki częstotliwości w zdaniu):

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level1/unit6/exercise2?cc=pl&selLanguage=pl

 • Wybierz właściwy przyimek czasu:

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level1/unit6/exercise3?cc=pl&selLanguage=pl

Well done! Thank you and bye!

23.04.2020

Hello students!  

Proszę przypomnieć sobie czynności codzienne (podręcznik str. 68/notatka w zeszycie).

Dziś poznamy nowe wyrazy. 

Topic: Routines. Czynności codzienne – ćwiczenia leksykalne.

 1. W zeszytach  robimy zadanie 4 str.73 (dopasuj nazwy czynności z ramki do obrazków i napisz polskie tłumaczenia( przykład  1. listen to music- słuchać muzyki)Uwaga! do tłumaczenia korzystamy z „Wordlist” w ćwiczeniach str.48 Unit 6). Następnie, słuchamy nagrania CD2.24 i sprawdzamy odpowiedzi oraz ćwiczymy wymowę. Uczymy się na pamięć nowych wyrazów.
 2. Utrwalamy pisownię nowych wyrazów – w ćwiczeniach robimy zad.1 str.33.

Thank you!

27rd April

Topic: Review Unit 6. Podsumowanie wiadomości z rozdziału 6.

 1. Czynności codzienne;
 2. Czas Present Simple;
 3. Przysłówki częstotliwości;
 4. Przyimki czasu;
 5. Rozmowy na temat ulubionych programów telewizyjnych;

Zad. domowe:  podręcznik str. 75 zad. 4, 6 (do zeszytu)

28th April

Hello students!

Topic: Free- time activities. Opisujemy formy spędzania czasu wolnego – wprowadzenie nazw czynności.

 1. Proszę otworzyć podręcznik str.80  oraz  ćwiczenia str. 48 Wordlist Unit 7. W zad.1 dopasuj nazwy czynności z ramki do obrazków. Potem posłuchaj nagrania CD2.30 i sprawdź swoje odpowiedzi oraz zapisz do zeszytu.

Zadanie domowe – naucz się na pamięć nowych wyrazów.

Bye! Bye!

30th April

Topic: Określanie umiejętności – czasownik „can”.

Notatka do zeszytu:

Czasownik can /ken/ – potrafić/umieć   

I can sing.- Ja potrafię śpiewać. – zdanie twierdzące.

I can’t play the guitar.Ja nie potrafię grać na gitarze. – zdanie przeczące

Proszę z  podręcznika str.81 napisać zad.1 do zeszytu.

4th May

Topic: Określanie umiejętności i pytanie o umiejętności – pytania i krótkie odpowiedzi z czasownikiem „can”.

Notatka do zeszytu:

 1. Can you sing?  Czy ty potrafisz śpiewać?

Yes, I can. Tak, ja potrafię.

No,I can’t. Nie, ja nie potrafię.

 • Can Tom ride a bike? Czy Tom potrafi jeździć na rowerze?

Yes,  he can.  Tak, on potrafi.

No,  he can’t. Nie, on nie potrafi.

Proszę z  podręcznika str.83 napisać zad.2 do zeszytu.

5th May

Topic:  Czynności wykonywane w wolnym czasie, użycie czasownika „can” – ćwiczenia utrwalające.

W ramach utrwalenia wiadomości proszę wykonać w ćwiczeniach str.36 zad.3 i 4;

str.37 zad.3 .

Zadania dodatkowe (dla chętnych) – ćwiczenia  str.36 zad.5; str.37 zad.4

7th May

Topic: Imperatives. Tryb rozkazujący.

 1. Notatka do zeszytu:

Tryb rozkazujący (Imperatives) używany  jest do wydawania poleceń i rozkazów.

Tryb rozkazujący (twierdzenia) tworzy się pomocą podstawowej formy czasownika (nie używamy osoby/podmiotu).

Tryb rozkazujący (przeczenia) tworzymy dodając Don’t przed podstawową formą czasownika.

Open the window! Otwórz okno!- twierdzenie

Don’t open the window! Nie otwieraj okna! – przeczenie

 • Proszę otworzyć podręcznik str.83; w zeszycie piszemy zad.4

11th May

Topic: Making suggestions. Proponujemy różne formy wspólnie spędzonego czasu.

 1. Proszę otworzyć podręcznik str.82 zad.1.(posłuchaj nagrania CD2.34. Co Sam i Lola zamierzają robić o wskazanych godzinach? Powiedz na głos. Potem przeczytaj dialogi i posłuchaj nagrania jeszcze raz i sprawdź swoje odpowiedzi).
 2. Zad.2 (posłuchaj nagrania i powtórz pytania i odpowiedzi)
 3. Notatka do zeszytu:

Pytamy:

Why don’t we (play tennis)? – A może byśmy (zagrali w tenisa)?

Shall we (play tennis)? – Zagramy w tenisa?

Odpowiadamy:

 OK./ Great.(Świetnie)/ Good idea. (Dobry pomysł)

I can’t play tennis. (Nie potrafię grać w tenisa./ No, I don’t like tennis. (Nie, nie lubię tenisa)

 • W ćwiczeniach str. 37 proszę zrobić zad.1,2

12th May

Topic: Adjectives. Poznajemy nowe przymiotniki.

 1. Proszę przepisać do zeszytu i przetłumaczyć na język polski podane przymiotniki (korzystamy z ćwiczeń „Wordlist” str.48 Unit 7). Następnie uczymy się na pamięć.

interesting –

boring –

terrible –

fantastic –

easy –

difficult –

funny –

serious –

14th May

Topic: Superheroes. Praca z tekstem.

 1. Podręcznik str.84. zad.2 – przeczytaj teksty. Następnie w tekstach odszukaj i zapisz w zeszycie jak naprawdę nazywają się opisani superbohaterzy: Spider- Man i Superman.
 2. Zadanie 2 – zdecyduj, które zdania są prawdziwe – zgodne z informacją w tekście (True), a które są fałszywe (False) czyli niezgodne z tekstem. Popraw zdania fałszywe.

18th May

Topic: Review 7  –  podsumowanie wiadomości z rozdziału 7.

Podręcznik str.87:

 • zad.1 (przypominamy czynności wykonywane w wolnym czasie);
 • zad. 3 (utrwalamy przymiotniki);
 • zad.4 i 5 (utrwalamy  zastosowanie czasownika „can” );
 •  zad.6 (proponujemy różne formy wspólnie spędzonego czasu).

19th May

Topic: My progress  –  ćwiczenia sprawdzające wiadomości z rozdziału 7.

Proszę w ćwiczeniach str.40 zrobić zad.1-6; Uwaga! Dzisiaj zadania wysyłamy do sprawdzenia – h.wantuch@poczta.fm

Dla chętnych (zadanie dodatkowe – ćwiczenia str.40 zad.7).

21st May

Topic: Sports. Nazwy dyscyplin sportowych – wprowadzenie.

 1. Podręcznik str.90:
 2. zad.1 (dopasuj nazwy dyscyplin sportowych do właściwych obrazków. Potem posłuchaj nagrania CD 2.44 i sprawdź odpowiedzi.);
 3. zad.2 (pogrupuj i dopisz w zeszycie nazwy dyscyplin sportowych z zad.1 z czasownikami play football, …. go swimming, …., do gymnastics,….).

25th May

Topic: Czas Present Simple – zdanie przeczące.

 1. Notatka do zeszytu:

Budowa przeczenia w czasie Present Simple:

Podmiot (I/You/We/You/They) + don’t+ czasownik główny + …..

I  don’t  play football everyday. (Nie gram codziennie w piłkę nożną. )

ALE!

Podmiot (He/She/It) + doesn’t + czasownik główny + ………

Tom  doesn’t  play football everyday. (Tom nie gra codziennie w piłkę nożną).

 • Podręcznik str.91 zad.1 (uzupełnij zdania formami don’t i doesn’t.  Napisz pełne zdania w zeszycie.)

26th May

Topic: Czas Present Simple – pytanie i krótka odpowiedź.

 1. Notatka do zeszytu:

Budowa pytania w czasie Present Simple:

Do + podmiot(I/you/we/you/they) + czasownik główny + …..?

Do you play football everyday? (Czy codziennie grasz w piłkę nożną? )

Yes, I do./ No, I don’t.

ALE!

Does + podmiot(he/she/it)  + czasownik główny + …?

Does Tom play football everyday? (Czy Tom codziennie gra w piłkę nożną?)

Yes, he does./ No, he doesn’t.

 • Podręcznik str.91 zad.3 (uzupełnij pytania i krótkie odpowiedzi formami do, does, don’t, doesn’t.  Napisz pełne zdania w zeszycie.)

28th May

Dziś utrwalimy budowę zdań przeczących i pytań w czasie Present Simple.

 Klikamy w linki i robimy zadania: Good luck!

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level1/unit8/exercise1?cc=pl&selLanguage=pl

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level1/unit8/exercise2?cc=pl&selLanguage=pl

2nd June

Topic: Zaimki pytajne (question words).

 1. Notatka do zeszytu:

Zaimki pytajne (question words) służą do uzyskiwania informacji na temat szczegółów dotyczących codziennych czynności:

When? – Kiedy?

Where? – Gdzie?

What time? – O której godzinie?

What? – Co?

Budowa pytania szczegółowego  w czasie Present Simple:

Zaimek pytajny + pytanie podstawowe w czasie Present Simple?

When do you play tennis? Kiedy grasz w tenisa?

Where does she live? Gdzie ona mieszka?

 • Podręcznik str.93 zad.1 (ułóż i napisz w zeszycie pytania o typowym dniu Hollie. Potem napisz odpowiedzi na te pytania. Użyj wyrażeń podanych w nawiasach).

4th June

Topic: Zaimek pytajny „How often..?” oraz określenia częstotliwości w czasie Present Simple.

 1. Notatka do zeszytu:

Pytania rozpoczynającego się zaimkiem pytajnym „How often..? (Jak często..?) używamy wtedy, gdy chcemy się dowiedzieć, jak często coś występuje.

How often do you play football? (Jak często grasz w piłkę nożną?)

Określenia częstotliwości:

every morning/week/month – każdego ranka/co tydzień/co miesiąc

once a day/week/month – raz dziennie/w tygodniu/w miesiącu

twice a day/week/month – dwa razy dziennie/w tygodniu/w miesiącu

three times a day/week/month – trzy razy dziennie/w tygodniu/w miesiącu

Określenia częstotliwości wstawiamy po nazwie czynności.

I play football once a week. Gram w piłkę nożną raz w tygodniu.

 • Ćwiczenia str. 42 zad.4 (napisz odpowiedzi zgodne z prawdą – użyj określeń częstotliwości).

8th June

Topic: Talking about likes and dislikes. Rozmawiamy o swoich upodobaniach.

 1. Notatka do zeszytu:

Pytamy o upodobania:

Do you like football? Czy lubisz piłkę nożną?

What do you think of Lewandowski? Co sądzisz o Lewandowskim?

Odpowiadamy:

I like …. Lubię…

I really like….. Naprawdę lubię…

I quite like…. Trochę/ Raczej lubię….

I love …. Kocham/Uwielbiam….

I don’t like… Nie lubię….

I don’t like it at all. W ogóle mi się to nie podoba.

I hate…. Nienawidzę/Nie znoszę…

 • Podręcznik str.92:
 • Zadanie 1 (uzupełnij dialog informacjami o Maksie i Sarze. Napisz odpowiedzi w zeszycie. Potem posłuchaj nagrania CD 2.46 i sprawdź swoje odpowiedzi;
 • Zadanie 2 (posłuchaj nagrania CD 2.47 powtórz pytania i odpowiedzi, zapamiętaj).

9th June

Topic: Sports equipment. Sprzęt sportowy – ćwiczenia leksykalne.

Podręcznik str. 94 zadanie 1 (dopasuj wyrazy z ramki do odpowiednich obrazków- skorzystaj z  ćwiczeń str. 48 „Wordlist Unit 8. Następnie posłuchaj nagrania CD 2.49 i sprawdź swoje odpowiedzi. Napisz znaczenie po polsku i zapamiętaj).

15th June

Topic: Review 8  –  podsumowanie wiadomości z rozdziału 9.

Podręcznik str.97:

 • zad.1 (przypominamy nazwy dyscyplin sportowych);
 • zad. 3 (utrwalamy czas Present Simple – zdanie przeczące);
 • zad.4 i 5 (zadawanie pytań i udzielanie krótkich odpowiedzi używając czasu Present Simple);
 •  zad.7 (mówimy o swoich upodobaniach).

23rd  June

Topic: ”A British Athletics Champion – Jessica Ennis”- praca z tekstem.

Ćwiczenia str. 44 zad.7 (przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania).

25th June

Topic: Utrwalenie wiadomości i podsumowanie pracy na lekcjach j. angielskiego w klasie 4.

 1. Proponuję trzy gry  utrwalające wiadomości i umiejętności z j. ang. w klasie 4.

Good luck!

https://elt.oup.com/student/teamupplus/games/?cc=pl&selLanguage=pl

TECHNIKA

19.03.2020

-temat lekcji  :To takie proste!- drogowe koło fortuny.

Potrzebne materiały i sposób wykonania znajduje się w podręczniku str. 46-47

Jeśli zrobisz inne wymiary niż w podręczniku to też będzie dobrze

26.03.2020

Temat: To takie proste! – kostka ze znakami drogowymi.

Wykonaj kostkę z papieru technicznego a następnie umieść (narysuj, naklej) na niej znaki drogowe. .Instrukcja wykonania jest w podręczniku na str. 47

2.04.2020

Temat: To takie proste!- makieta skrzyżowania.

Wykonaj makietę skrzyżowania wg informacji z podręcznika str.58-59

Pamiętaj aby prawidłowo ustawić znaki drogowe, np. na jednej drodze nie może być znaku STOP i droga główna.

Ćwicz testy na kartę rowerową ze znanej Ci już strony brd.edu.pl

15.04.2020

Temat:  Rowerem przez skrzyżowanie.

1.przeczytaj tekst z podręcznika str.52-53

2.obejrzyj filmiki

3.przepisz  notatkę

Pojazd uprzywilejowany- ( napisz które pojazdy tak nazywamy i po czym je rozpoznajemy)

Hierarchia ważności na drodze-  1.osoba kierująca ruchem

                                                          2.sygnalizacja świetlna

                                                          3.znaki drogowe

                                                           4.normy zawarte w przepisach ruchu drogowego np. reguła prawej

                                                              Dłoni

4.obejrzyj filmik –„gdy ruchem kieruje policjant”

https://www.youtube.com/watch?v=fWbuCFM3i58  (dla chętnych)

5.zadanie domowe -1/53 (z infografiki, gdy zrobisz  wyślij zdjęcie na grupę Technika klasa 4 Żdżary

6.ćwicz Brd.edu.pl

23.04.2020

Temat: Rowerem przez skrzyżowanie –cd

Przypomnij sobie proszę wiadomości nt zasad ruchu drogowego na skrzyżowaniach (notatka z lekcji)

30.04.2020

Temat:  Rowerem przez skrzyżowanie- Cd

Przypomnij sobie przepisy ruchu drogowego na skrzyżowaniach.

7.05.2020

Temat: Bezpieczeństwo rowerzysty.

1.Zapoznaj się z tekstem podręcznika str.60-62

2. Zapisz do zeszytu odpowiedź na pytanie –Czego nie wolno rowerzyście? I wyślij na teams w zakładkę zadania

3. Utrwalaj wiadomości nt przepisów ruchu drogowego( testy na kartę rowerową)

14.05.2020

Temat: Jak dbać o Ziemię?

1.zapoznaj się z treścią podręcznika str.64-65

2.zastanów się nad zadaniem 1/64

21.05.2020

Temat: W podróży.

1.Zapoznaj się z tekstem podręcznika str.68-70

28.05.2020

Temat : Piesza wycieczka

 1. Zapoznaj się z tekstem podręcznika str. 71-73

INFORMATYKA

18.03.2020

Proszę o wykonanie zadań 1-3 z podręcznika ze strony 83 i 84. W tym celu należy wejść na stronę scratch.mit.edu. Następnie wybrać polecenie Plik–Nowy i wybrać odpowiednie elementy pokazane na rys. 1a i 1b. Ponieważ w podręczniku jest opisana nieco starsza wersja Scratcha, proponuję wejść na stronę https://dlaucznia.migra.pl/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkoly-podstawowej.-klasa-iv/praca-samodzielna/ gdzie w temacie nr 8 znajduje sie aktualna wersja wszystkich poleceń. Po wykonaniu ćw. 3 i zapisaniu programu dobrze byłoby przesłać mi do sprawdzenia za pomocą poczty elektronicznej (zjanus503@gmail.com), ale kto nie potrafi, nie musi tego robić. Najważniejsze, żeby uczniowie choć spróbowali wykonać te  ćwiczenia i uzyskali jakiekolwiek efekty. W razie pytań proszę o kontakt na dzienniku elektronicznym lub pod podanym adresem e-mail. Termin – do wtorku 24 marca.

24.03.2020

W tym tygodniu będziemy kontynuować pracę ze Scratchem.

Notatka do zeszytu:

Temat: Sterujemy duszkiem na ekranie.

1. Rysujemy figury.

2. Sterujemy duszkiem w czterech kierunkach.

3. Sterujemy robotem.

Następnie próbujemy wykonać ćw. 4 na stronie 85, wykorzystując polecenia na rys. 3. Następnie należy dopisać polecenia, jeżeli klawisz strzałka w górę naciśnięty i strzałka w dół naciśnięty. I jeszcze na początku (co nie jest pokazane na rysunku) proszę dodać polecenie PODNIEŚ PISAK.

I tak jak poprzednio – spróbować wysłać na mój adres e-mail. termin – Do poniedziałku 30 marca

Życzę powodzenia

31.03.2020

Ponieważ zadania uczniowskie wykonywane w domu powinny być oceniane, a programowanie w Scratchu niestety, sprawia sporo trudności, to zajmiemy sie nieco łatwiejszym zagadnieniem – komputerowym pisaniem.

Notatka do zeszytu:

Temat: Tworzymy tekst komputerowy.

1. Jak kiedyś pisano?

2. Tworzymy akapity.

Następnie w dowolnym edytorze tekstu (najlepiej Word, ale może być Open Office lub nawet WordPad, byle nie Notatnik) wykonujemy ćw. 1 ze strony 92. Następnie wykonać ćw. 2 ze strony 95 (pomocny może być film: https://www.youtube.com/watch?v=shc3IUCAcAE&list=PLUVYkJRYU4wLGcWm6J7xkBAEKxY8q1-tn&index=1

Na koniec wykonujemy ćw. 3 na str. 95: https://www.youtube.com/watch?v=HxEhZmX8hBw&list=PLUVYkJRYU4wLGcWm6J7xkBAEKxY8q1-tn&index=2

Są to bardzo krótkie i proste ćwiczenia i mam nadzieję, że nikomu nie sprawią większych kłopotów.

Końcową wersję pliku o nazwie nadanej w ćw. 1: komputery proszę przesłać do sprawdzenia i oceny. Termin: do poniedziałku 6.04. Adres ten sam: zjanus503@gmail.com.

Pozdrawiam

7.04.2020

Dziś zajmiemy sie wyrównywaniem akapitów.

Wykonajcie dzisiaj trzy ćwiczenia:

1.  Ćwiczenie 4 str. 96 – filmik pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=RZNIU8XUTjw&list=PLUVYkJRYU4wLGcWm6J7xkBAEKxY8q1-tn&index=3

2. Ćwiczenie 5 str. 97 – filmik https://www.youtube.com/watch?v=Vj9Xzn0Q_9Y&list=PLUVYkJRYU4wLGcWm6J7xkBAEKxY8q1-tn&index=4

3. Ćwiczenie 6 str. 97 – filmik https://www.youtube.com/watch?v=JDe9ps-Eeyc&list=PLUVYkJRYU4wLGcWm6J7xkBAEKxY8q1-tn&index=5

Plik zapisany w ćw. 6 proszę przesłać do sprawdzenia na adres zjanus503@gmail.com. Termin – do 17 kwietnia tj. piątek.

I  życzę Wam wszystkim, uczniom i rodzicom, spokojnych, radosnych, a przede wszystkim zdrowych Świąt Wielkanocnych!

21.04.2020

Dziś, jako podsumowanie tego, co już umiecie zrobić, wykonajcie ćw. 8 ze strony 98. W nowym dokumencie przepiszcie tekst  z ramki. a następnie sformatujcie go wg podanych punktów. Niestety, tym razem bez podpowiedzi w postaci filmu.

Rozwiązania przesyłamy jak poprzednio lub na platformie Teams.

Termin: do poniedziałku 27.04

28.04.2020

Temat: Ćwiczenia w komputerowym pisaniu.

Zadanie do wykonania: ćw. 5 ze strony 100.

Zapisany plik przesyłacie do sprawdzenia do przyszłego poniedziałku tj. 4 maja.

5.05.2020

Notatka do zeszytu

Temat: Metody stosowane w komputerowym pisaniu.

1. Wycinamy fragment tekstu.

2. Kopiujemy i wklejamy fragment tekstu.

3. Zasady poprawnego pisania.

Wykonujecie ćw1 ze str. 102 i zapisujecie pod nazwą rzepka. Wcześniej możecie przećwiczyć przykład 1 na str. 102, ale go nie zapisywać. Zapisany plik przesyłacie do sprawdzenia (przypomnę o tym jeszcze w czwartek na lekcji online).

12.05.2020

Na dziś do wykonania ćw. 3 ze str. 103 – napisanie zaproszenia wg własnego pomysłu. Proszę wzorować się na przykładzie po lewej stronie. Przykład pokażę na lekcji online w czwartek.

19.05.2020

Temat: Stosujemy listy wypunktowane i numerowane.

Wykonujemy ćw. 6 ze str. 105 oraz 7 i 8 ze str. 106

26.05.2020

Dziś podsumowanie tematu – wykonujecie ćw. 9 ze strony 109. Jak zwykle proszę przesłać do oceny na Teamsa lub na adres mailowy zjanus503@gmail.com

2.06.2020

Dziś proszę o sporządzenie notatki do zeszytu i przeczytanie informacji w podręczniku na stronie 110 i 111

Temat: Wyszukujemy informacje w Internecie.

1. W jaki sposób przekazywano dawniej informacje?

2. Strona internetowa i adres internetowy.

3. Przeglądarki internetowe.

4. Korzystanie z przeglądarki.

9.06.2020

Dziś proszę dopisać do poprzedniej lekcji punkt:

5. Metody szukania informacji w Internecie.

Następnie zapoznać się z metodami na str. 113, 114 i 115.

23.06.2020

Temat: Podsumowanie pracy na lekcjach informatyki w klasie IV.

Ponieważ jest to ostatnia lekcja, proponuję z tej okazji zagrać (byle nie za długo ) w swoją ulubioną grę komputerową.
I życzę wszystkim udanych wakacji!

PRZYRODA

18.03.2020

Dzień dobry Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W dniu dzisiejszym zachęcam do pracy i polecam do przygotowania następujące tematy:

Odkrywamy tajemnice zdrowia- utrwalenie wiadomości .

Proszę utrwalić pojęcia z działu zaznaczone w podręczniku grubym drukiem.Wykonać pisemnie ćw :2,3 str118 oraz 3 str 134.

Dodatkowo: rebus z hasłem szanuj zdrowie

W nawiązaniu do komunikatu Ministra Edukacji Narodowej  zachęcam do korzystania z: e. podreczniki.pl

www.gov.pl, materiałów edukacyjnych umieszczanych w programie TVP w godz 11- 12.30.

Należy zorganizować sobie miejsce do nauki w domu,najlepiej w godzinach przedpołudniowych i z uwzględnieniem planu zajęć. 

Sposób przesyłania prac do  oceny poprzez e-dziennik wiadomości

adres e -mail, a także przesyłanie zdjęć na pocztę elektroniczną.

Pamiętajmy,że jest to czas, który daje nam nieograniczone możliwości samokształcenia i zadbajmy o to aby przyniósł umiejętność dobrego organizowania własnego warsztatu pracy. 

Powodzenia i zdrowia wszystkim życzę.

20.03.2020

Temat: Choroby- zapobieganie – utrwalenie wiadomości.Proszę popracować z tekstem podr. str 119-123.Przypomnieć sobie i utrwalić drogi szerzenia się zakażeń: oddechowa, pokarmowa i przez uszkodzoną skórę.Utrwalić pojęcia; szczepionka,antybiotyk i drobnoustroje.Wypisać 5 sposobów zapobiegania zakażeniom droga oddechową.Polecam wszystkim pogłębianie wiedzy z zakresu koronawirusów i choroby COVID- 19, śledzenie komunikatów dotyczących stosowania procedur sanitarnych, aby bezpiecznie przeżyć czas epidemii.

26.03.2020

Dzień dobry! Wcześniej pozwoliłam sobie zamieścić  ogólne informacje dotyczące organizacji pracy z uczniami określone wymaganiami Ministerstwa i Dyrektora szkoły.Proszę uczniów i  rodziców  o zapoznanie się z nimi oraz systematyczne wykonywanie zadań .Jednocześnie informuję, że wszystkie zadania i polecenia będę umieszczała na stronie szkoły z uwagi na trudności techniczne w odbieraniu informacji.Wprawdzie mamy dostęp do różnych platform lecz z uwagi na ogromną liczbę korzystających występują trudności. Pracujemy z podręcznikami Nowej Ery w związku z tym polecam aby uczniowie założyli sobie konto  w „Moja Nowa Era ” serwis Ebooki .

Zapisujemy temat: Co to jest krajobraz?Pracując z podr. str.138 zapisujemy definicję krajobrazu.Następnie ustalamy składniki krajobrazu  i gdy narysujemy je powstanie prosty rysunek krajobrazu.Taka krótka notatka w zeszycie.Robiąc wirtualną  podróż  po Polsce wyszukamy różne typy krajobrazu zapiszemy np.Krajobraz przemysłowy Bytomia itp Polecam do pogłębienia wiedzy z epodreczniki  temat:Jak ludzie zmieniają krajobraz?

27.03.2020

Zapisujemy temat: Rodzaje krajobrazów.

Pracując z podręcznikiem str 139-140 dowiemy się i zapiszemy jakie są typy krajobrazów:

 a. krajobrazy naturalne

b. krajobrazy kulturowe

Zrobimy analizę  składników tych krajobrazów.

Na You tube wyszukamy 2 krótkie filmy: Piękne krajobrazy.  Obejrzymy i zapiszemy : Jakie elementy krajobrazu oglądaliśmy?/ notatkę prześlemy do 1.04./

1.04.2020

Temat: Ukształtowanie terenu.Proszę zapisać :Formy terenu są ważnym elementem krajobrazu.Składają się na nie:a. formy wypukłe – wzniesieniab. formy wklęsłe – zagłębieniac. równiny.Każdy z was przypomni sobie jakie formy terenu widział i gdzie one występują./ pagórki , wzgórza, góry,kotliny, równiny/.Proszę poszukać mapy Polski i odbyć taką podróż ” palcem po mapie”.Polecam Wam lekcje Przyrody na TVP 3 w piątki : godz 8-8.25.Ważny apel!Zostając w domu ratujesz życie!Pozdrawiam

3.04.2020

Temat: Czy wszystkie skały są twarde?Dzisiaj będziemy pracować z materiałami umieszczonymi na epodreczniki.pl – :Nie każda skała jest twarda”Dowiemy się i zapiszemy w zeszycie:1. Skałą nazywamy—————-2. Minerały to—————————-3. Skały dzielimy na:—————————-Obejrzymy przedstawione skały występujące  w Polsce i zapiszemy ich nazwy  w zeszycie.Utrwalimy pojęcia zawarte w słowniczkuZad. domowe: polecenie 1.1/prześlemy wraz z notatką do 8.04.

8.04.2020

Temat: Gleba – jej składniki i znaczenie.
Pracujemy na materiale z epodreczniki.pl – Gleby/Przyroda/.
Pkt 1 Czym jest gleba?Opracujemy i zapiszemy definicje:

 • Gleba to…………..
 • Organizmy glebowe…………….
  Praktycznie wykonamy ; Obserwację 1- Zbadanie żyzności gleby w okolicy miejsca zamieszkania/ pamiętamy, że ma to być tylko przydomowy ogród/!
  W zeszycie zapiszemy wniosek:………………..
  O znaczeniu gleby porozmawiajmy z dorosłymi .

15.04.2020

Temat: Wody słodkie i wody słone.
Pracujemy z materiałem z epodreczniki.pl – Rodzaje zbiorników i cieków wodnych.
Z wprowadzenia i filmu dowiemy się i zapiszemy do zeszytu:

 1. Rodzaje wód :
 2. Rodzaje zbiorników wodnych:
  Wykonamy zamieszczone w materiale ćwiczenia interaktywne.
  Zad. domowe Podr. str 150 ćw. 1/ prześlemy do 22.04./

17.04.2020

Temat: Morza i oceany.

Do dzisiejszych zajęć potrzebna  będzie: Mapa fizyczna świata.

przy jej pomocy wyszukamy i nauczymy się nazywać oceany na kuli ziemskiej.

Zapiszemy w zeszycie ich nazwy:……..

Wszystkie oceany razem tworzą światowy ocean lub wszechocean.

Zapoznamy się także z położeniem niektórych mórz.

Zapiszemy w zeszycie nazwy 5 dowolnych mórz…………….Morza to części oceanów leżące w pobliżu lądów./ do 21.04./

22.04.2020

Temat: Wody słodkie.Do pracy przygotowujemy mapę fizyczną Polski.Wyszukamy i zapiszemy:1. najdłuższe rzeki Polski …………2. największe jeziora Polski………….3.kanał śródlądowy……………….4.nazwę obszaru na terenie Polski , gdzie występują bagna…………Utrwalimy podział wód /poprzednia lekcja/.Pamiętamy, że dzisiaj przypada Dzień Ziemi!Przesyłamy do 24.04.

24.04.2020

Temat: Krajobraz wczoraj i dziś.Zapiszemy w zeszycie:1. Człowiek od wieków przekształca  krajobraz.2.Krajobraz naturalny/ wpisujemy jego elementy/3. Krajobraz kulturowy/ wpisujemy jego elementy/Zad. domowe: Opisz krótko krajobraz Twojej okolicy./ Przesłać do 29.04. /

29.04.2020

Temat: Obiekty i obszary chronione w Polsce.

Na podst. podr. str.155-157 dowiemy się i zapiszemy:

1.Obszary przyrodniczo cenne to:

a…….

b…….

c……

2. Pomniki przyrody to……………

3. Korzystając z mapy zamieszczonej w podr. str.157 wypiszemy po 2 przykłady obszarów chronionych w Polsce.

Zad. domowe: Przygotujemy się do odpowiedzi ustnej  z tego tematu na 8.05./lekcja on-line/

6.05.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu: Krajobraz najbliższej okolicy.

1. Składniki krajobrazu.

2.Formy ukształtowania terenu.

3. Rodzaje skał.

4. Rodzaje wód na Ziemi.

5.Formy ochrony przyrody.

Proszę powtórzyć ustnie i przygotować się do odpowiedzi w czasie lekcji on- line w piątek 8.05.

8.05.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu: Krajobraz najbliższej okolicy./on-line/.

13.05.2020

Temat: Warunki życia w wodzie.

1.Cechy środowisk wodnych:

* duży opór wody

* ograniczona ilość tlenu i światła

* niewielkie wahania temperatury.

*nieustanne ruchy wody 

2. Przystosowania ryb do życia w wodzie:

/na podst. rys.str. 162 wypisujemy te przystosowania/

3.Przystosowania roślin do życia w wodzie.

/wyszukujemy i opisujemy 1 roślinę/

4. Plankton- zespół drobnych organizmów roślinnych i zwierzęcych unoszących się w wodzie./Wykonujemy rysunki 2 dowolnych organizmów planktonowych/

przesyłamy do oceny do 15.05.

15.05.2020

Temat: Z biegiem rzeki.1. Szybkość przepływu wody wpływa na zróżnicowanie warunków życia w kolejnych odcinkach rzeki.2.Bieg rzeki:a. odcinek górnyb. odcinek środkowyc. odcinek dolny/ w trakcie lekcji on-line opracujemy i zapiszemy cechy i organizmy występujące w poszczególnych odcinkach biegu rzeki/.

20.05.2020

Temat: Życie w jeziorze.

 1. Jezioro to zbiornik wody słodkiej, stojącej.
  2.W ciągu roku zmieniają się w nim warunki życia dla organizmów.
 2. W dużych i głębokich jeziorach występują 3 główne strefy życia:
  a.strefa przybrzeżna
  b.strefa otwartej toni wodnej
  c. strefa wód głębokich.
  Zad. domowe:Narysuj schematyczny rysunek jeziora , zaznacz na nim strefy oraz zapisz po 3 przedstawicieli organizmów tam żyjących.

22.05.2020

Temat: przystosowania organizmów do życia w jeziorze.

1. Strefa przybrzeżna

2. Strefa otwartej toni wodnej

3. Strefa wód głębokich

/ organizmy występujące w poszczególnych strefach i ich przystosowania opracujemy w trakcie lekcji on-line/

27.05.2020

Temat:Warunki życia na lądzie.

1. Cechy środowisk lądowych: 

ograniczony dostęp do wody

duże wahania temperatury

silne oddziaływanie wiatru

duża ilość tlenu i światła.

2. Przystosowania organizmów do życia na lądzie/ na podstawie testu z podr. str.177-180 zapisz 3 przykłady przystosowań/ .prześlij do 29.05

29.05.2020

Temat: Warstwy życia w lesie.

1.Piętra roślinne: 

a. ściółka

b. runo

c. podszyt

d.korony drzew

2. Zwierzęta leśne.

Zad,domowe: Napisz 5 wskazówek jak zachowywać się w lesie./ lekcja on-line/

3.06.2020

Temat; Gatunki drzew i grzybów rosnących w lesie.

1. Gatunki drzew iglastych.

2. Gatunki drzew liściastych.

3. Gatunki grzybów jadalnych.

/ zapisujemy i uczymy się rozpoznawać/

5.06.2020

Temat: Na łące .

1. Łąka – zbiorowisko traw i innych roślin zielnych.

2.Zwierzęta łąkowe.

3.Znaczenie łąk.

 Wypalanie traw jest zabronione!

/ lekcja on-line/

10.06.2020

Temat: Na polu uprawnym.

1. Rośliny zbożowe. 

2. Rośliny warzywne.

3, Sposoby ochrony roślin na polach uprawnych.

/zapoznajemy się  i zapisujemy nazwy roślin i sposoby ich ochrony przed szkodnikami/

19.06.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości o warunkach życia w wodzie i na lądzie.

Praca z ćw,1-15 str.202-204

/ lekcja on-line/

24.06.2020

Temat: Słownik pojęć przyrodniczych.

Praca z podręcznikiem i utrwalanie pojęć zgromadzonych na końcu podręcznika.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

19.03.2020

Dzień dobry.
 Przygotujcie kartkę i długopis, będziecie notować ilość minut ćwiczeń w dniach od 16 do 27 marca (z możliwością przedłużenia). Po okresie kwarantanny oddacie mi ją do weryfikacji, bo Wasza aktywność w domu będzie przeze mnie oceniona – oczywiście każdy uczeń przyniesie swoją kartkę z potwierdzeniem podpisu przez prawnego opiekuna. Tabelkę można sobie samemu narysować.
Oprócz ćwiczeń w domu proponuję Wam z mamą, tatą lub rodzeństwem spacer, bieg, rolki lub rower, ale TYLKO ZA ZGODĄ RODZICA. To ważne, by być w tych dniach bardzo ostrożnym! Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych. Notujcie każdą aktywność ruchową na kartce – pytania proszę kierować na dziennik lub maila. 

Pozdrawiam. 

MOJA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA OD 16 DO 27 MARCA

Imię i nazwisko ………………………………………………                          Klasa…………

Data i dzień tygodnia Rodzaj aktywności (np.spacer,jazda na rowerze,ćwiczenia w domu itp.) Ilość minut ruchu (np.15 minut,30 minut itp.) Samopoczucie po wysiłku określ w skali od 1 do 5 (1-złe, 5 –super)   Uwagi (rubryka dla nauczyciela WF)
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Potwierdzenie  prawnego opiekuna …………………………………………………………….

27.03.2020

Dzień dobry.
Przesyłam propozycję zadań (ćwiczeń) do wykonania dla klasy 4 :
YOUTUBE :
                            hurtowniasportowa.net – trening ogólnorozwojowy : wykorzystaj ciężar własnego ciała
                             mariola pasikowska – wf w domu

Zrób sobie 10-15 minut przerwy i powtórz ćwiczenia.  Rób rozgrzewkę a po ćwiczeniach się rozciągaj,sprawdzaj tętno przed wysiłkiem i po nim.  Możesz zwiększyć tempo i liczbę powtórzeń oczywiście w miarę swoich możliwości. 

Pamiętajcie o tym aby wszystko zapisywać w swoim dzienniku (notesie,zeszycie,tabelka) Moja Aktywność Ruchowa  za potwierdzeniem podpisu opiekuna, dokumentować zdjęciami (krótkimi filmikami z ćwiczeń) w formie prezentacji itp. Będzie to oceniane.

PAMIĘTAJ – ZAWSZE ĆWICZ GDY W DOMU SĄ RODZICE – ĆWICZ CODZIENNIE!

6.04.2020

Dzień dobry.
Przesyłam propozycję ćwiczeń (zadań) dla uczniów:
YOUTUBE:
Tomasz Dąbrowski – wf w domu
Damian Rudnik – ćwiczenia w domu z przyborami (produktami spożywczymi)
TRUSO TV – trening na dywanie 3
Mariola Pasikowska – wf w domu
Proelio Sport- wf w domu – kozłowanie piłki 
Proszę o przesyłanie kart pracy aktywności fizycznej dziecka do czwartku (09.04.20202) do oceny.Proszę o bardziej szczegółowe uzupełnianie. 
Pamiętaj ćwicz tylko w obecności osoby dorosłej. Pamiętaj o rozgrzewce. Ćwicz codziennie, czas trwania i intensywność dostosuj do Twoich aktualnych możliwości.
Pytania proszę kierować przez e-dziennik, lub na pocztę mailową.

PLASTYKA

23.03.2020

Wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice malarskiej (farby akwarelowe, plakatowe), pastelowej lub rysunkowej (kredki, ołówek). Temat pracy „Krajobraz wiosenny”.

Zacznij ćwiczenie od szkicu, który ułatwi Ci odpowiednie rozmieszczenie elementów.

Prace będą oceniane po powrocie do szkoły.

30.03.2020

Techniki mieszane – zapoznaj się z tekstem

https://abcplastyki.blogspot.com/2013/02/mieszane-techniki-plastyczne.html

6.04.2020

Wykonaj techniką kolażu pracę plastyczną „Koszyk wielkanocny”. Wykorzystaj różne materiały (papier kolorowy, gazety) różniące się powierzchnią, wielkością, kształtem i kolorem.

Połącz z tradycyjnymi technikami plastycznymi np. farbami, pastelami.

Prześlij zdjęcie (JPG) na pocztę mailową: buczek.ewa997gmail.com (termin do środy 8. 04)

20.04.2020

Starożytny Egipt przypomnienie

https://ciekawa-sztuka.blogspot.com/2011/11/sztuka-starozytnego-egiptu.html

dla chętnych: Tajemnice piramid (Viasat History)

27.04.2020

Wiosenne kwitnące drzewa-praca plastyczna.

Prześlij w poniedziałek

kreatywnieaktywnie.pl/wiosenne-kwitnace-drzewa-prace-plastyczne/

4.05.2020

Kl. IV

Poznajemy zabytki Krakowa – prezentacja (obejrzyj)

alekrakow.pl/zabytki-krakowa

11.05.2020

Dzień dobry

Zapraszam Was na spacer wirtualny po Wawelu.

Proszę o przesłanie zaległych prac.

gry.wawel.krakow.pl/#/

18.05.2020

Temat: Spacer w deszczowych chmurach – barwy zimne technika akwarelowa.

– Przed przystąpieniem do pracy zajrzyj na s. 41 w podręczniku „Do dzieła” w celu przypomnienia sobie wiadomości.

Podczas wykonywania pracy postaraj się przedstawić jak najwięcej odcieni zimnych. Możesz lekko zwilżyć kartkę wodą, następnie nałóż stopniowo różnorodne plamy. Nadmiar wody usuń chusteczką i do dzieła!

Zrób zdjęcie i prześlij do mnie

buczek.ewa997@gmail.com

25.05.2020

Temat: Każda epoka ma swój język – czytanie dzieł malarskich.

Nauczę się rozróżniać sposoby i style wypowiedzi w obrębie malarstwa, rozróżniać cechy i rodzaje kompozycji w naturze oraz sztukach plastycznych i odnajdować je w dziełach mistrzów.

https://epodreczniki.pl/a/kazda-epoka-ma-swoj-jezyk—czytanie-dziel-malarstwa/D1DF9DvQD

Powodzenia!

8.06.2020

Temat: Kalejdoskop – tworzę barwną pracę 
Nauczę się wyjaśniać pojęcia: gama barwna, akcent kolorystyczny, dominanta kolorystyczna. Nauczę się wyjaśniać zasadę działania kalejdoskopu. Stworzę własny kalejdoskop.

15.06.2020

Temat: Muzyczne inspiracje. Tworzymy do muzyki.

https://epodreczniki.pl/b/muzyczne-inspiracje-tworzymy-ilustracje-do-utworow-muzycznych/PvcnF6CLX

HISTORIA

27.03.2020

W zeszycie ćwiczeń  przy temacie zapisz datę i adnotację e- lekcja nr 1

Temat; Jan Zamoyski-druga osoba po królu- e- lekcja nr 1

Przeczytaj tekst z podręcznika str.67- 79

Naucz się na pamięć pojęć:

Szlachta (str.76)

Kanclerz (str.77)

Hetman ( str.149)

Cesarstwo Rosyjskie (str.77)

Naucz się w kilku zdaniach opowiadać o hetmanie Janie Zamoyskim

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń do tego tematu

Przygotuj zeszyt ćwiczeń do kontroli na ocenę po powrocie do szkoły, w tym celu zalecam systematyczne odrabianie pracy domowej.

3.04.2020

Temat: XVII wiek- stulecie wojen

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 80-83

Zapamiętaj najważniejsze  wydarzenia:

1605- bitwa pod Kircholmem

1655-1660- wojna polsko- szwedzka, która przeszła do historii jako potop szwedzki, ponieważ wojskom szwedzkim udało się w bardzo krótkim czasie zająć ogromne obszary Rzeczpospolitej.( wojska szwedzkie rozlały się tak szybko po kraju, ja woda podczas powodzi, która szybko wzbiera i szybko występuje z koryta rzeki).

1655-  obrona klasztoru na Jasnej Górze, którą dowodził przeor Augustyn Kordecki

Przeor- przełożony klasztoru

1683- bitwa pod Wiedniem, która przeszła do historii pod nazwą odsiecz wiedeńska . Zjednoczonymi wojskami polskimi, niemieckimi i austriackimi dowodził polski król Jan III Sobieski.

Odsiecz- zbrojna pomoc dla oblężonego miasta lub zamku.

Naucz się opowiadać w dwóch zdaniach, kim byli:

Jan III Sobieski

Stefan Czarniecki

Augustyn Kordecki

Naucz się na pamięć terminów:

Potop szwedzki

Husaria

Wielki wezyr

Odsiecz

Wymień dwa skutki wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku (str.83)- ustnie

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń dla tego tematu. ( Jeśli potrafisz, masz telefon którym możesz wykonać zdjęcie zadań z zesz. ćwiczeń to  prześlij zadania do oceny na e-mail szgeografia04@wp.pl

Termin 08.04.Proszę napisać również kto prace przysyła)

17.04.2020

Temat: Tadeusz Kościuszko na czele powstania

Przeczytaj tekst z podręcznika str.89- 93

Zapamiętaj:

daty

1794- wybuch powstania kościuszkowskiego

1795- trzeci rozbiór Polski i utrata niepodległości

Pojęcia

Reformy( str.89)

Powstanie (str.90)

Kosynierzy-( str.150)

Naczelnik ( str.150)

Zaborcy (str.92)

Zadanie

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń, następnie zrób zdjęcia swojej pracy i prześlij je na mój mail.

24.04.2020

Temat : Józef Wybicki i hymn Polski

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 94 – 98

Naucz się daty

1797 r.– Powstanie Pieśni Legionów Polskich we Włoszech

Pojęć:

Emigracja str.94

Legiony Polskie we Włoszech str.150

Hymn państwowy

Po przeczytaniu tekstu słownie naucz się odpowiadać na pytania:

1.Kim był generał Henryk Dąbrowski i jaką rolę odegrał w tworzeniu Legionów Polskich

2. Naucz się opowiadać o losach Polaków po upadku Rzeczpospolitej

3. Opowiedz o powstaniu Legionów Polskich we Włoszech i o zasadach jakie panowały w tych oddziałach wojskowych.

4 Józef Wybicki- autor słów Mazurka Dąbrowskiego, Znaczenie słów  tekstu hymnu

 Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń do tego tematu. Następnie postaraj się wykonać fotografię swojej pracy i prześlij ją na maila do oceny .Powodzenia

8.05.2020

Temat: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe

Przeczytaj tekst w podręczniku str.99- 103

Naucz się na pamięć daty:

1863– wybuch powstania styczniowego

Pojęcia:

– zaborcy str.151

– zabór rosyjski str.99

– branka str.149

– wojna podjazdowa str.151

Naucz się w kilku zdaniach opowiadać o dokonaniach Romualda Traugutta

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń do tego tematu. Postaraj się przesłać mi zdjęcia swojej pracy.

15.05.2020

Temat: Maria Skłodowska – curie – polska noblistka

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 104- 107

Naucz się dat z taśmy chronologicznej str. 104

1903-  Nagroda Nobla z fizyki dla Marii Skłodowskiej – Curie

1911- Nagroda Nobla z dziedziny chemii dla Marii Skłodowskiej- Curie

Naucz się:

– wymieniać nazwiska polskich laureatów Nagrody Nobla, oraz dziedziny za które otrzymali nagrody9 podręcznik str.106),

– w kilku zdaniach opowiadać o zasługach naukowych Marii Skłodowskiej Curie

Zadanie

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń do tego tematu. Postaraj się wykonać zdjęcie swojej pracy i prześlij je na mojego e- maila.

22.05.2020

Temat: Józef Piłsudski i niepodległa Polska

Przeczytaj tekst w podręczniku str.112- 117

Naucz się w kilku zdaniach opowiadać o zasługach Józefa Piłsudskiego.

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń do tego tematu. Postaraj się przesłać je na moją pocztę. Wiem, że potrafisz.

29.05.2020

Temat: Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni

Przeczytaj tekst w podręczniku str.122-  125

Naucz się na pamięć dat:

1921-  rozpoczęcie budowy portu w Gdyni

1937- rozpoczęcie budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego COP

Naucz się w kilku zdaniach opowiadać o Eugeniuszu Kwiatkowskim.

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń do tego tematu. Rozwiązania prześlij na mojego e-maila.

5.06.2020

Temat: Zośka, Alek, i Rudy- bohaterscy harcerze

Przeczytaj tekst z podręcznika str.126- 129

Naucz się na pamięć dat:

1 września 1939 rok- wybuch II wojny światowej

1 sierpnia 1944 rok- wybuch powstania warszawskiego

Naucz się na pamięć pojęć:

Okupacja str.126

Szare szeregi str.151

Armia Krajowa AK str.149

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń. Rozwiązania prześlij na mojego maila.

19.06.2020

Temat: Pilecki i Inka- „ żołnierze niezłomni”

Przeczytaj tekst w podręczniku str.132- 135

Naucz się na pamięć:

– daty z taśmy chronologicznej str.132

– pojęcia: obóz koncentracyjny, komunizm, polskie władze komunistyczne

Wyjaśnij skrót : UB

Rozwiąż  zadania z zeszytu ćwiczeń do tego tematu.

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

26.03.2020

W ramach prowadzonego w klasie programu „Bieg po zdrowie” proszę o przygotowanie przez uczniów plakatu o szkodliwości palenia. Technika dowolna. Prace zachować w domu, po powrocie do szkoły zostaną przedstawione na gazetce klasowej.

Pozdrawiam i życzę zdrowia.

Z. Janus

2.04.2020

Temat lekcji : Jak się chronić przed koronawirusem?

Polecenie:

Zapoznaj się z informacja zawartą w linku: https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-uczniow-i-studentow

Pamiętaj ! Bądź  odpowiedzialny za siebie i za innych! Zostań w domu !

16.04.2020

Dziś w ramach programu „Bieg po zdrowie” proponuję obejrzeć (wspólnie z rodzicami) dwa filmiki pokazujące, co zawiera dym tytoniowy:

Pozdrawiam!

23.04.2020

Wczoraj obchodziliśmy Dzień Ziemi. Z tej okazji proponuję Wam obejrzenie prezentacji na stronie www.youtube.com/watch?v=TIfqIuESi8g. Jedna uwaga: jest to prezentacja przerobiona na film, więc nie należy nic klikać!

Pozdrawiam!

30.04.2020

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (lekcja online)

7.05.2020

Bieg po zdrowie – Jak to zrobić, żeby inni nie palili?

21.05.2020

Temat: Już wkrótce Dzień Mamy!

Przygotuj dla swojej mamy niespodziankę na ten dzień.

Najlepiej, jeśli będzie wykonana przez Ciebie, jeśli masz rodzeństwo- zróbcie to razem. Możesz tez poprosić o pomoc tatę.

28.05.2020

Temat: Dzień Dziecka.

 Jak jest obchodzony Dzień Dziecka w innych krajach.

Jak wy obchodzicie Dzień Dziecka?

Film:

https://czasnawywczas.pl/praktyczne/dzien-dziecka/

4.06.2020

Jak pracowaliśmy w II semestrze – podsumowanie nauki zdalnej.

25.06.2020

Temat lekcji : Bezpieczne wakacje

Przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa, o których trzeba pamiętać podczas wakacji.

MUZYKA

1.04.2020

MUZYCZNE POWITANIE WIOSNY

Temat: Nauka piosenki pt. „Wszystko kwitnie w koło” z rep. Skaldowie.

 1. Proszę o zaznajomienie się z utworem i nauczenie tekstu piosenki na pamięć.
 2. Oryginalne wykonanie utworu znajdziesz na You Tube.

Link do skopiowania:

https://www.youtube.com/watch?v=XhJEx9VPESA Życzę miłego słuchania i śpiewania

8.04.2020

Temat: Zwyczaje i obrzędy wielkanocne. Nauka utworu pt. „Wielkanocna piosenka”.

 1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika (str.99)
 2. Naucz się śpiewać piosenkę pt. . „Wielkanocna piosenka” ze strony 100 -101.

Skorzystaj z poniższego linku:

 WSZYSTKIM UCZNIOM I RODZICOM ŻYCZĘ ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT.

15.04.2020

Temat: Utrwalenie poznanej piosenki pt. „Wielkanocna piosenka”.

Proszę o powtórzenie „Wielkanocna piosenka” i nauczenie się tekstu piosenki na pamięć.

22.04.2020

Temat: Dzień Ziemi. Nauka piosenki pt. „Ekorock”.

 1. Zapoznaj się z krótkim tekstem – podręcznik str. 103.
 2. Posłuchaj piosenki pt. „Ekorock”

Link do tekstu piosenki w podręczniku:

flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Lekcja-muzyki-4/#p=105

link do piosenki:

www.youtube.com/watch?v=FU0OsdefkSE

 • Naucz się śpiewać piosenkę na pamięć.

29.04.2020

Temat: Majowe święta Polaków. Nauka piosenki pt. „Polska flaga”.

 1. Przeczytaj teks z podręcznika  – str 106-107.
 2. Naucz się śpiewać piosenkę pt. „Polska flaga” – str.104-105

Link do utworu:

www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0

 • Nagraj telefonem krótki film – zaśpiewaj do podkładu z You Tube 1 zw. i refren piosenki.

ŚPIEWANIE BĘDZIE PODLEGAŁO OCENIE !!! 🙂

Proszę na początku filmu podaj swoje imię i nazwisko, klasę i szkołę (pracuję w Czarnej, Jaźwinach i Żdżarach wiec łatwiej będzie mi odnaleźć Was w dzienniku elektronicznym i wystawić ocenę).

 • Film wyślij (do 5- go maja) na specjalnie utworzonego prze zemnie Messengera.

Znajdziesz mnie wpisując „muzyka czarna” (na zdjęciu widnieje białe pianino)

Pozdrawiam Wszystkich 🙂

6.05.2020

Data: 6.05.2020

Temat: Utrwalenie poznanych piosenek: „Polska flaga”, „Ekorock”.

 1. Proszę utrwalić piosenkę pt. „Polska flaga” i „Ekorock”.
 • Zaśpiewaj do podkładu z You Tube 1 zw. i refren piosenki „Ekorock” i nagraj telefonem film, który prześlij mi na massengera „muzyka czarna”.

Link:

www.youtube.com/watch?v=FU0OsdefkSE

ŚPIEWANIE BĘDZIE PODLEGAŁO OCENIE !!! 🙂

13.05.2020

Temat: Nauka piosenki na Dzień Matki pt: „ Dla Ciebie, Mamo”.

 1. Przeczytaj krótki tekst w podręczniku str.113.
 2. Zapoznaj się z tekstem piosenki „Dla Ciebie, Mamo” str.112
 3. Naucz się śpiewać na pamięć piosenkę:

Skorzystaj z linku:

 www.youtube.com/watch?v=fd8AWOahPGA

 • Nagraj telefonem film i zaśpiewaj 1 zw i ref piosenki.
 • Film prześlij do oceny na mojego massengera „muzyka czarna” – podaj imię i nazwisko, kl i szkołę.

Pozdrawiam Wszystkich.

20.05.2020

Temat: Nauka piosenki dla taty pt: „Co powie tata”.

1. Naucz się śpiewać na pamięć piosenkę pt. „Co powie tata”

Skorzystaj z linku:

www.youtube.com/watch?v=CxYLoa3Fgz8

2.Nagraj telefonem film i zaśpiewaj 1 zw i ref piosenki.

3. Film prześlij do oceny na mojego massengera „muzyka czarna” – podaj imię i nazwisko, kl i szkołę.

27.05.2020

Temat: Niech żyją wszystkie dzieci. Nauka piosenki pt: „Kolorowe dzieci”.

 1. Naucz się śpiewać na pamięć utwór pt: „Kolorowe dzieci” – podręcznik str. 116-117

Skorzystaj z linku:

www.youtube.com/watch?v=XMnJupsJnm8

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA J

3.06.2020

Temat: Nauka piosenki pt: „Letnia cza-cza”.

 1. Zapoznaj się z tekstem piosenki „Letnia cza-cza”  – podręcznik str.124.
 2. Naucz się śpiewać na pamięć całą piosenkę.

Link do piosenki:

 • Nagraj telefonem film i zaśpiewaj 1 zw i ref piosenki.
 •  Film prześlij do oceny na mojego massengera „muzyka czarna” – podaj imię i nazwisko, kl i szkołę.

10.06.2020

Temat: Nauka piosenki pt: „Moja planeta”.

 1. Zapoznaj się z tekstem piosenki „Moja planeta ” 
 2. Link do tekstu:

https://www.google.com/search?q=moja+planeta+tekst&oq=moja+plane&aqs=chrome.2.0j46j0j69i57j0l4.4787j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 • Naucz się śpiewać na pamięć całą piosenkę.

Link do piosenki:

MIŁEGO ŚPIEWANIA

24.06.2020

Temat: Utrwalenie poznanych piosenek w kl 4.

 1. Proszę o utrwalenie piosenek poznanych w kl 4.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM UDANYCH WAKACJI.