ŻDŻARY W ZRĘCINIE

Nicole Lenz i Dominika Ziaja z klasy siódmej oraz Daria Wypiór z klasy III gimnazjum Publicznej Szkoły im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach zostały finalistkami stopnia wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II” , który – po raz trzeci – odbył się 29 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół w Zręcinie, w gminie Chorkówka, w powiecie krośnieńskim. Hasło przewodnie edycji w roku szkolnym 2018/2019 brzmi „Jesteście moją nadzieją”. Do finału zakwalifikowano 95 uczniów z 39 podkarpackich szkół . Uczestnicy konkursu adresowanego do uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas VII i VIII szkół podstawowych przez 60 minut rozwiązywali test obejmujący wiedzę związaną z nauczaniem Jana Pawła II, składający się z 32 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Prace oceniała Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty , wśród której członków znaleźli się Anna Grabowska, nauczycielka języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach, egzaminator egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz ks. dr Grzegorz Franczyk z Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, wikariusz parafii pw. Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy. Upominki i dyplomy wręczył uczniom oraz członkom komisji konkursowej wicekurator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Stanisław Fundakowski. Finaliści konkursu mieli również okazję zwiedzić Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce – pierwszą na świecie kopalnię wydobywającą ropę naftową, otwartą w 1854 roku, wpisaną na listę pomników historii w ramach akcji 100 Pomników Historii na stulecie odzyskania niepodległości w 2018 roku. Uczniowie ze Zdżar biorą udział w zmaganiach konkursowych po raz trzeci, czyli od początku trwania konkursu, zaś w roku 2017 uczennica ówczesnej klasy II gimnazjum Agnieszka Cyboroń wygrała etap wojewódzki . Celem konkursu jest przybliżenie życia i wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II, kształtowanie świadomości postaw dzieci i młodzieży oraz ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości.

Previous Article
Next Article