ZARZĄDZENIE NR 10/W/2020 WÓJTA GMINY CZARNA

ZARZĄDZENIE NR 10/W/2020

WÓJTA GMINY CZARNA

z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i 14, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) w związku z art. 19 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 148, poz. 284 i poz. 374.) zarządzam, co następuje:

§ 1.Odwołuję najbliższe wyjazdy, imprezy i zgromadzenia zaplanowane przez Gminę Czarna oraz jednostki podległe.

§ 2. Wszystkie jednostki organizacyjnie Gminy Czarna  zobowiązane są do odwołania imprez i innych wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych, jak również o innym charakterze, podczas których przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników.

§ 3. Zawieszam działalność i możliwość korzystania z gminnych obiektów sportowych i kulturalnych.

§ 4.  W celu załatwienia spraw urzędowych mieszkańcom i innym osobom przebywającym na terenie Gminy Czarna zaleca się korzystanie z drogi korespondencyjnej, elektronicznej lub telefonicznej.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje do czasu jego odwołania odrębnym Zarządzeniem.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Previous Article
Next Article