Zakończenie roku szkolnego

Dnia 22 czerwca odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 poprzedzone Mszą Świętą w kościele p. w . Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Pan Dyrektor Grzegorz Markowicz w swym krótkim wystąpieniu zwrócił się do absolwentów gimnazjum, którym życzył szczęśliwej dalszej drogi oraz odwagi do życia zgodnie z zasadami i wartościami tak, aby zachowując godność człowieka, zdobywali uznanie i szacunek innych.
Pan Dyrektor złożył serdeczne podziękowanie władzom samorządowym Gminy Czarna, Panu Wójtowi, Radnym, pracownikom Urzędu Gminy Czarna za zrozumienie potrzeb i specyfiki szkoły. Poinformował także zebranych o rozpoczynającym się remoncie szkoły obejmującym wymianę oświetlenia i centralnego ogrzewania.
Podziękował również Nauczycielom za ich osobisty trud oraz zaangażowanie w intelektualny i emocjonalny rozwój uczniów.
Pan Dyrektor Grzegorz Markowicz skierował słowa wdzięczności do Rady Rodziców za współpracę w kończącym się roku szkolnym, wspieranie szkoły w realizacji zadań statutowych, wszelką pomoc i okazywaną życzliwość, a także współorganizowanie imprez dla dzieci.
Do całej społeczności Rodziców zwrócił się z serdecznym podziękowaniem za działania wspierające procesy edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy szkoły, pomoc w konkretyzowaniu problemów i potrzeb uczniów, a także zrozumienie, że dobro dziecka i jego pomyślny rozwój zależą od jakości współpracy rodziców ze szkołą.
Słowa wdzięczności za swoją pracę na rzecz szkoły otrzymali również pracownicy obsługi kuchni i stołówki szkolnej.
Pan Dyrektor na zakończenie swego wystąpienia życzył wszystkim Gościom, Rodzicom, Nauczycielom oraz Uczniom udanych i słonecznych wakacji.Do Uczniów zwrócił się z apelem o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku, aby radość i korzystanie ze swobody nie przesłoniły rozwagi i ostrożności.
Na koniec Pan Dyrektor Grzegorz Markowicz odwołał się do myśli św. Augustyna: „Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka, może mu tylko dopomóc w wyszukiwaniu prawdy we własnym sercu, – jeżeli ją posiada”.

Previous Article
Next Article