Udział delegacji naszej szkoły w uroczystościach nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Lotników Alianckich w Ostrowie

23 września 2017 roku  delegacja  naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym  pod przewodnictwem Pana Dyrektora Grzegorza Markowicza wzięła udział w uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Lotników Alianckich w Ostrowie (woj. małopolskie).

Uczniowie wraz z Panem dyrektorem byli świadkami     poświęcenia  sztandaru, którego   dokonano podczas   Mszy Świętej  w kościele p.w. Ducha Świętego w Ostrowie , celebrowanej przez kapłanów : księdza  dr. Jana Zwierzchowskiego oraz księdza kanonika Jana Majkę. Następnie nasza delegacja uczestniczyła w uroczystej akademii na placu szkolnym  wraz z innymi zaproszonymi gośćmi, wśród których  obecni byli: Wicewojewoda Małopolski Pan Józef Gawron, Burmistrz Miasta i Gminy Proszowice  Pan Grzegorz Cichy, Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Pani Grażyna Samborek oraz  8. Baza Lotnictwa Transportowego Kraków- Balice.  Podczas uroczystości Rada Rodziców przekazała na ręce Pani Dyrektor Anny Kotyzy prawo własności posiadania sztandaru, stanowiącego symbol wartości będących fundamentem pracy wychowawczej szkoły. Po obejrzeniu montażu słowno-muzycznego  goście    zostali   zaproszeni  na poczęstunek, a na koniec nasza delegacja  wpisała się do księgi pamiątkowej szkoły.

Previous Article
Next Article