SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

 ,,I jeden z nas — to jestem ja,

 którym pokochał. Świat mi rozkwitł

jak  obłok, ogień w snach

 i tak jak drzewo jestem — prosty.’’

Spojrzenie , Krzysztof Kamil Baczyński

22 stycznia 2021 roku obchodziliśmy  100. rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Z tej wyjątkowej  okazji  Sejm RP ogłosił rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.  .

  W tym szczególnym czasie chcemy  przywołać  twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  oraz  przybliżyć ideały, za które oddał życie, ginąc jako żołnierz AK w Powstaniu Warszawskim.

 Ogłaszamy Szkolny Konkurs Recytatorski twórczości tego wybitnego poety okresu  Powstania Warszawskiego – wydarzenia   związanego z naszą ziemią poprzez śmierć Lotników Brytyjskich Patronów naszej szkoły – lecących z pomocą  walczącej stolicy i zestrzelonych przez  Niemców na polach Żdżar nocą 14/15 sierpnia 1944 roku.

 Pragniemy  w tej formie   złożyć  hołd  Wielkiemu Polakowi,  Niezłomnemu  Żołnierzowi i  Wybitnemu  Poecie  Strzelistej  Metafory.

SZKOLNY  KONKURS  RECYTATORSKI  POEZJI

 KRZYSZTOFA  KAMILA  BACZYŃSKIEGO

 I . ORGANIZATOR :

 Anna Grabowska, nauczyciel języka polskiego

II. CELE KONKURSU:

-Popularyzacja twórczości  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, upowszechnianie dorobku pisarskiego poety.

-Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji 

-Rozwijanie zainteresowań uczniów poezją K. K. Baczyńskiego.

-Prezentacja umiejętności interpretacji poezji przez młodzież.

-Propagowanie wartości wychowawczych i patriotycznych.

III. ZASADY  KONKURSU :

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV,  V , VI , VII  Szkoły Podstawowej im. Lotników Brytyjskich  w Żdżarach

 Termin konkursu:

14 kwietnia 2021 r.  godz. 11.00

Komisja Konkursowa oceniać będzie  uczestników według następujących kryteriów:

KRYTERIA OCENY :

– Dobór utworów

– Dykcja oraz opanowanie pamięciowe tekstu

– Interpretacja tekstów (pomysłowość, ekspresja wypowiedzi)

– Umiejętność nawiązania kontaktu z odbiorcą

– Ogólny wyraz artystyczny

 Każdy uczestnik prezentuje dowolne  dwa  utwory  poetyckie K. K. Baczyńskiego.

Wystąpienie  recytatora   nie powinno przekroczyć 10  minut.

 Chętni uczniowie proszeni są o przesłanie zgłoszenia (zał. nr 2) pocztą elektroniczną do Pani Anny Grabowskiej  na adres: aureum8@wp.pl

Termin  składania zgłoszeń:   31 marca 2021 r.

Osoby, które przygotują najlepsze recytacje, otrzymają nagrody książkowe.  Przewiduje się przyznanie  trzech miejsc oraz wyróżnień. Na wszystkich uczestników konkursu czekają pamiątkowe dyplomy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW POEZJI K. K. BACZYŃSKIEGO  DO UDZIAŁU  W  KONKURSIE.

Załącznik nr 1 – regulamin

Załącznik nr 2 – zgłoszenie

Załącznik nr 3 – zgoda

Previous Article
Next Article