„SZANUJ ZDROWIE – RATUJ ŻYCIE”

9 maja 2017 roku uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień połączonych z pokazem i nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prelekcję i ćwiczenia praktyczne poprowadził ratownik medyczny z Krakowa z Centrum Profilaktyki i Edukacji „Profed”.  Instruktor zapoznał uczestników nie tylko z teorią,  podzielił się również swym bogatym doświadczeniem i umiejętnościami. Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści uczyli się, jak reagować, gdy zagrożone jest zdrowie i życie ludzkie. Z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach praktycznych. Między innymi sprawdzali przytomność poszkodowanego, układali w pozycji bezpiecznej, przeprowadzali resuscytację, używali defibrylatora.
Bez wątpienia warto było zorganizować takie zajęcia w naszej szkole. Uświadomiły one uczniom, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy, w ich rękach bowiem kiedyś może spoczywać zdrowie a nawet życie innych ludzi.
Na zakończenie zajęć ratownik życzył uczestnikom, aby wiedza zdobyta na tych warsztatach nigdy nie musiała być wykorzystana. Oby tak było.

Previous Article
Next Article