ŚWIĘTO DRZEWA

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 18. edycji programu Święto Drzewa pod hasłem ,,Święto Drzewa dla zwierząt !’’ zorganizowanego przez Klub ,, Gaja”. Dzieci wraz  Panem Dyrektorem Grzegorzem Markowiczem oraz nauczycielką historii i geografii Dorotą Szutką – koordynatorką akcji , posadzili  na placu obok szkoły 13 drzew, wśród których znalazły się jarzębiny, buki  i dęby. Sadzonki  przekazały szkole Lasy Państwowe Nadleśnictwo w Dębicy.  Celem tegorocznej edycji Święta Drzewa jest podkreślenie szczególnego znaczenia zadrzewień dla świata zwierząt, dla których  drzewa i krzewy stanowią  dom  i jedyne schronienie na Ziemi.  Program  jest okazją do uświadomienia młodym ludziom , jak ważne są   kontakt z naturą  i  podejmowanie działań  w celu  jej ochrony.

Previous Article
Next Article