Informacje

Informacja dotycząca wpłat, zapisów, odpisów, za żywienie dzieci w stołówce szkolnej,

w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdżarach

Szanowni Państwo,

Wpłaty za posiłki należy dokonywać niezwłocznie do 7 dnia każdego miesiąca (jeżeli 7 dzień miesiąca wypada w niedzielę bądź dzień wolny od nauki, wówczas następny dzień roboczy jest końcowym dniem rozliczeniowym).

W przypadku  dłuższej (minimum 2 dni) nieobecności ucznia w szkole w celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt do intendentki:

  1. zgłasza rodzic/prawny opiekun osobiście lub telefonicznie (tel. 146812964) do godziny 6:30 rano w dzień nieobecności (wówczas odpis będzie obowiązywał od dnia zgłoszenia)
  2. lub dzień wcześniej (wówczas odpis będzie obowiązywał od kolejnego dnia)
  3. uczeń okazuje pisemną informację od rodzica/prawnego opiekuna (wówczas odpis będzie obowiązywał od kolejnego dnia)

Rezygnację z żywienia w następnym miesiącu należy zgłosić do intendentki najpóźniej do ostatniego dnia bieżącego miesiąca.

Zapis na  żywienie od następnego miesiąca należy zgłosić do intendentki najpóźniej pierwszego dnia bieżącego miesiąca.

cena za posiłek

w roku szkolnym 2019/2020 

2,50 zł.

śniadania dla dzieci z oddziału przedszkolnego

w roku szkolnym 2019/2020

1,50 zł.