Spotkanie z ZUS-em

30 maja 2017 roku uczniowie klas I – III gimnazjum wzięli udział  w spotkaniu z pracownikami dębickiego oddziału  ZUS-u , które zostało zorganizowane przez Pana Dyrektora Grzegorza Markowicza. Przedstawicielki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dębicy  Magdalena Kozioł i Agnieszka Wójcik przedstawiły prezentację ,, Jak założyć własną firmę? ’’oraz wygłosiły prelekcję  na temat ,, Przedsiębiorczość w praktyce. ABC płatnika składek’’, zapoznając  młodych słuchaczy z informacjami dotyczącymi zadań i roli ZUS-u, systemem ubezpieczeń społecznych obowiązujących w Polsce, zasadami i sposobem wypełniania dokumentów oraz płacenia obowiązkowych składek.

Gimnazjaliści bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, odpowiadając na zadawane pytania oraz zasięgając  informacji  z zakresu omawianej problematyki.

Serdecznie dziękujemy Paniom za zorganizowanie pouczającej lekcji, która wprowadziła młodzież w tajniki przedsiębiorczości , a także wyposażyła w  wiedzę-niezbędną- na przykład  –  przy zakładaniu w przyszłości własnej firmy.

Previous Article
Next Article