PRZECIWDZIAŁANIE HEJTOWI I MOWIE NIENAWIŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

Informacja przekazana przez asp. sztab. Tomasza Totko z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy

Informuję, że w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany głównie do rodziców. Z uwagi na sytuację epidemiczną i związaną z tym organizację zajęć w szkołach, materiał ten nie został dotychczas upubliczniony. Mając na uwadze dalszy, trudny do przewidzenia rozwój sytuacji zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie rodzicom uczniów przedmiotowego spotu profilaktycznego, który to jest załączony do niniejszej wiadomości . Podjęcie wspólnych działań w tym zakresie znacząco przyczyni się do ograniczenia zjawiska hejtu wśród dzieci i młodzieży.

https://zdzarysp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/zjanus_zdzarysp_onmicrosoft_com/ET-X3e27Ei1GvJWIzA1zLFwBbuLPrryFsl_Lrod7vzngeA?e=Mx30n4

Previous Article
Next Article