ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Nowy rok szkolny rozpoczynamy  tradycyjnie mszą św. o godz. 9.00

Po niej spotkanie społeczności szkolnej na dziedzińcu szkolnym (w przypadku sprzyjającej pogody), a następnie klasowe spotkania uczniów z wychowawcami.

W spotkaniu klasowym z wychowawcą biorą udział wyłącznie uczniowie danej klasy, rodzice dzieci młodszych proszeni są o poczekanie na swoje pociechy, w miarę możliwości na przed szkołą, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego.

Już wkrótce, na stronie internetowej naszej szkoły zostaną zamieszczone Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach

Tu przedstawiamy przykładowe zmiany:

  1. Szkoła zapewnia środki do dezynfekcji – na terenie całej szkoły rozmieszczono płyny do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją (zwłaszcza przy każdym wejściu do szkoły, w stołówce, w pracowni komputerowej i w każdej toalecie).
  2. Przebywanie opiekunów dzieci lub innych osób z zewnątrz zostaje ograniczone do minimum i w wyznaczonych obszarach.
  3. Uczniowie klas 1 – 5 powinni korzystać z wejścia głównego (od strony ulicy), natomiast uczniowie klas 6-7 korzystają wyłącznie z wejścia/wyjścia do szkoły znajdującego się w bocznej części budynku od strony parkingu (począwszy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego).
  4. Uczniowie wszystkich klas będą wchodzić do szatni rotacyjnie, w ograniczonych liczbowo grupach. Nad rotacyjnym korzystaniem z szatni czuwać będą nauczyciele dyżurujący i pracownicy obsługi.
  5. Wszystkie osoby trzecie podczas pobytu na terenie szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
  6. Uczniowie w dniu 1 września otrzymają od  wychowawców oświadczenie dot. pandemii i podpisane przez rodziców dostarczą do szkoły w dniu 2 września

Więcej szczegółów i informacji wkrótce na stronie szkoły!

Wszelkie sugestie lub uwagi dotyczące funkcjonowania szkoły w tym trudnym okresie proszę zgłaszać do wychowawców lub bezpośrednio do Dyrektora Szkoły.
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego życzymy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom wytrwałości, cierpliwości i pogody ducha!

Previous Article
Next Article