REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MITOLOGICZNEGO

Cele konkursu:

  • rozbudzanie szacunku do języka polskiego i historii;
  • sprawdzenie znajomości mitów greckich;
  • pobudzenie do jak najlepszego wywiązywania się z trudnych zadań;
  • propagowanie czytelnictwa;
  • aktywizacja uczniów;
  • integracja uczniów z różnych klas.

Organizator konkursu:

Joanna Chudy

Termin konkursu:

11 lutego 2021r.

Zasady uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV, V oraz VI, VII.

Zgłoszenia przyjmuje pani Joanna Chudy.

Konkurs obejmuje podstawową wiedzę z zakresu mitologii greckiej.

Konkurs ma formę pisemną.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody książkowe, pozostali uczestnicy drobne upominki.

Zakres wiadomości i umiejętności ucznia:

Co to jest mit i mitologia?

Czym zajmowali się greccy bogowie?

Znajomość mitów greckich:

„Herakles”, „Syzyf”, „Dedal i Ikar”, „Prometeusz”, „Demeter i Kora”, „Puszka Pandory”

Previous Article
Next Article