REGULAMIN KONKURSU „Eko-ozdoba na choinkę”

REGULAMIN  KONKURSU
„Eko-ozdoba na choinkę”
W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO
Działaj z imPETem!

CELE KONKURSU

1.Poszerzenie wiedzy ekologicznej w zakresie prawidłowego segregowania odpadów.

2. Rozpowszechnianie wiedzy odnośnie pozyskiwania surowców wtórnych
i późniejszego ich wykorzystania.

3. Promocja zachowań proekologicznych.

4. Uświadamianie możliwości powtórnego wykorzystania zużytych materiałów (odpadów).

5.Propagowanie idei recyklingu.

6. Rozwijanie uzdolnień plastycznych i kreatywnego myślenia w aspekcie recyklingu.

UCZESTNICY KONKURSU

– kategoria wiekowa 1-3 SP

– kategoria wiekowa IV-VII SP

„Eko-ozdoba na choinkę” jest konkursem dla uczestników indywidualnych. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę.

7.Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby choinkowej z surowców wtórnych (np. gazet, opakowań, nakrętek). Prace mają być wykonane wyłącznie lub głównie z odpadów nadających się do recyklingu, dopuszczone jest użycie materiałów naturalnych, jak.: szyszki, słoma, ziarna ,sznurek itp. 8.Format pracy może być dowolny (płaski lub przestrzenny). Wielkość i waga ozdoby muszą umożliwić zawieszenie jej na choince.

 9.Praca, jako ozdoba na choinkę, powinna być zaopatrzona w „zawieszkę”. 

10. Zdjęcie ozdoby należy przesłać na e-mail

szgeografia04@wp.pl  w terminie do 22.12.2020r.

11. Pracę należy opisać: imię, nazwisko, klasa.

12. Organizatorzy przewidują nagrodę główną i dwa wyróżnienia oraz dyplomy dla zwycięzców.

13.Termin ogłoszenia wyników konkursu (na stronie szkoły) 3.01.2021 r.

Organizatorzy konkursu:

Ewa Buczek

Dorota Szutka

Previous Article
Next Article