„RAZEM NA ŚWIĘTA” 2020

„Razem na Święta” to akcja MEN, której celem jest zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, budowanie wspólnot i umacnianie więzi międzypokoleniowych oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w tej szlachetnej inicjatywie. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna akcja wyglądała nieco inaczej, ale udało nam się przygotować piękne świąteczne kartki z życzeniami dla emerytowanych nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Nie zapomnieliśmy także o osobach i instytucjach wspierających nas w podejmowaniu różnych działań.

Miejmy nadzieję, że ten gest życzliwości będzie dla adresatów naszych życzeń promyczkiem nadziei w tych szczególnych czasach.

Previous Article
Next Article