PRACE UCZNIÓW

Prace plastyczne, fotografie, rysunki komputerowe uczniów klas IV – VII.
Prace zostały wykonane przez uczniów na lekcjach plastyki pod kierunkiem Ewy Buczek. Uczniowie wykorzystywali różnorodne techniki plastyczne oraz narzędzia multimedialne. Ta forma aktywności stanowi realizację podstawy programowej w zakresie ekspresji twórczej oraz nabywaniu umiejętności praktycznych. Cele lekcji to rozbudzanie ciekawości świata i uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie zimowym.

Previous Article
Next Article