POWRÓT UCZNIÓW KLAS I-III DO SZKÓŁ – NAUKA W TRYBIE STACJONARNYM

18. 01. 2021 r. uczniowie klas 1, 2, 3 szkół podstawowych zaczynają naukę w szkole.
Opracowane zostały zasady  mające na celu  zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi.

Dyrektor Szkoły

Grzegorz Markowicz

Previous Article
Next Article