OGŁOSZENIE – REKRUTACJA 2021/22

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach informuje, że w dniu 8. 02. 2021 r.  rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do oddziału przedszkolnego oraz do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach.

W dniach: od 8 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r. do godz. 15:00 należy złożyć wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego  lub do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Komplety dokumentów (wniosek wraz z załącznikami) znajdą Państwo:

– na szkolnej stronie internetowej szkoły (zakładka: „Rekrutacja 2021/2022”);
– w sekretariacie szkoły;

    ww. dokumenty należy terminowo złożyć w sekretariacie szkoły w godz. 8:00–14:00.

Dyrektor Szkoły Grzegorz Markowicz

Previous Article
Next Article