OGŁOSZENIA/KOMUNIKATY

Żdżary, 07. 05. 2019 r.

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żdżarach informuje, że 13. 05. 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 1700 odbędzie się zebranie informacyjne dla rodziców.

Grzegorz Markowicz


Organizacja pracy szkoły w czasie egzaminu ósmoklasisty w dniach:

15. 04., 16. 04., 17. 04.  2019 r.

Zarządzenie Nr 5 /2019

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie: pracy szkoły w czasie egzaminu ósmoklasisty w dniach:

 1. 04., 16. 04., 17. 04 2019 r.

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli zarządzam co następuje:

§ 1.

W dniach 15, 16, 17 kwietnia zostaje przeprowadzony egzamin ósmoklasisty.

§ 2.

Zgodnie z planem pracy szkoły klasa III gimnazjum odbywa lekcje planowo.

Oddział przedszkolny pracuje bez zmian.

W dniach egzaminu uczniowie klas szkoły podstawowej (1, 2, 3, 4, 5, 7) nie przychodzą do szkoły.

Dla uczniów którzy potrzebują opieki może zostać zorganizowana pomoc po wcześniejszym zgłoszeniu do Dyrektora Szkoły.

§ 3.

Zgodnie z planem pracy szkoły przerwa świąteczna dla wszystkich uczniów

trwa od 18. 04. 2019 r. do 23. 04. 2019 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Żdżary, 11. 04. 2019 r.                                                                      Dyrektor Szkoły Grzegorz Markowicz


Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2019/2020

            Rocznik 2013

 1. Nosal Amelia Katarzyna
 2. Michoń Maja Joanna
 3. Żurek Gabriela Julia
 4. Jamróg Gabriela
 5. Świerczek Lena
 6. Cygan Fabian Jan

Rocznik 2014

 1. Stolarz Paulina
 2. Jaworska Martyna Joanna
 3. Marszałek Maria Ludwika
 4. Urban Liliana Emilia
 5. Chmiel Piotr

Rocznik 2015

 1. Świerczek Bartosz
 2. Kądziołka Blanka Elena
 3. Michoń Gabriela Karolina

Lista dzieci przyjętych do klasy I sp.

na rok szkolny 2019/2020

Rocznik 2012

 1. Szerszeń Nikola Angelika
 2. Latocha Julia
 3. Stolarz Julia
 4. Ziaja Patryk Jakub
 5. Szponder Emilia Julia
 6. Ozga Adam
 7. Paździoch Aleksandra
 8. Michoń Amelia Łucja
 9. Winiarska Joanna Karolina
 10. Fujawa Aleksandra Zofia
 11. Trendak Emilia
 12. Hillbruner Lucas
 13. Urban Julia
komisja rekrutacyjna

Ewa Buczek – przewodnicząca

Grażyna Balasa – członek komisji

Katarzyna Persak – członek komisji

Żdżary dnia 6 marca 2019 r.


Zarządzenie Nr 24/2019

Wójta Gminy Czarna

z dnia 8 stycznia 2019 roku
w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna na rok szkolny 2019/2020
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018 r. , poz. 994, ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 p. 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 996, ze zm.)

zarządzam co następuje:

 1. Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności
  w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna na rok szkolny 2019/2020:

1) Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz                           z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 11 lutego 2019 r. do dnia 1 marca 2019 r. do godz. 15.00;

2) Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., ze zm.)  – od dnia 4 marca 2019 r. do dnia    5 marca 2019 r.

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 6 marca 2019 r. o godz.14.00;

4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 7 marca 2019 r. do dnia  8 marca 2019 r.  do godz. 15.00;

5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 11 marca 2019 r. o godz. 14.00.

 1. Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności
  w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna na rok szkolny 2019/2020:

1) Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 18 marca 2019 r. do dnia 20 marca  2019 r. do godz. 15.00;

2) Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.–Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996, ze zm.) – od dnia 21 marca 2019 r. do dnia 22 marca 2019 r.

3) Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 25 marca 2019 r.
o godz. 14.00;

4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 26 marca 2019 r. do dnia 27 marca 2019 r. do godz. 15.00;

5) Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 28 marca 2019 r. o godz. 14.00.

 1. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół podstawowych i dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyborowie.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄDZENIE   NR 23/2019

Wójta Gminy Czarna

z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie:
ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna na rok szkolny 2019/2020.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 p. 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 996, ze zm.)

zarządzam co następuje:

 1. Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności
  w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czarna na rok szkolny 2019/2020:
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi przez spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 11 lutego 2019 r. do dnia 1 marca 2019 r. do godz. 15.00;
 • Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996, ze zm.) – od dnia 4 marca 2019 r. do dnia 5 marca 2019 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 6 marca 2019 r.
  o godz. 14.00;
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 7 marca 2019 r. do dnia 8 marca 2019 r. do godz. 15.00;
 • Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 11 marca 2019 r. o godz. 14.00.
 1. Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności
  w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czarna na rok szkolny 2019/2020:
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi przez spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 18 marca 2019 r. do dnia 20 marca 2019 r. do godz. 15.00;
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996, ze zm.) – od dnia 21 marca 2019 r. do dnia 22 marca 2019 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 25 marca 2019 r.
  o godz. 14.00;
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – od dnia 26 marca 2019 r. do dnia 27 marca 2019 r. do godz. 15.00;
 • Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 28 marca 2019 r. o godz. 14.00.
 1. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyborowie,  dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Czarnej oraz dyrektorom szkół podstawowych.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ogłoszenie dotyczące rekrutacji do szkół średnich

 


OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach

informuje, że zebranie   z rodzicami związane z podsumowaniem pracy

w I semestrze odbędzie się w dniu 28. 01. 2019 r. ( poniedziałek ) o godzinie

1700 w stołówce szkolnej.

 

Po spotkaniu ogólnym, spotkanie z wychowawcami klas.

Żdżary, 07. 01. 2019 r.

 


O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 10. 12. 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1700
odbędzie się spotkanie z Rodzicami.

W programie:
– szkolenie na temat: „Współczesna rodzina wychowuje. Problemy w wychowaniu dzieci i młodzieży” przeprowadzone przez panią psycholog Annę Mędryk.

– spotkanie z wychowawcami

Miejsce stołówka szkolna.

Dyrektor Szkoły


ZAPROSZENIE

Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach mają zaszczyt zaprosić mieszkańców Żdżar na uroczystość uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości, która odbędzie się 18.11.2018 r.

Program uroczystości:

 1. „Wypominki Narodowe” – uroczystości w kościele w godz. 16.00 – 17.15
 2. Przejście do szkoły
 3. Część artystyczna (godz. 17.30)
 4. Quiz historyczny
 5. Karaoke piosenek patriotycznych