KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ PRZEDŁUŻONE DO 24 MAJA BR. NOWE TERMINY EGZAMINÓW.

Szanowni Państwo

Informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Dziękuję wszystkim za wysiłki wkładane w organizację nauki na odległość.

Grzegorz Markowicz

Previous Article
Next Article