KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

W Szkole Podstawowej im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach odbył się finał Gminnego Konkursu Literacko – Plastycznego ogłoszonego  pod hasłem: ,, Gdy myślę: Mama’’. W uroczystości uczestniczyli:  p. Artur Fronc, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Czarnej, Marek Ziaja, radny gminy Czarna, Karolina Świerczek, sołtys Żdżar, Ewa Olszko- Szpunar , animator Wiejskiego Centrum Kultury w Żdżarach. Spośród 22 prac  literackich   nadesłanych z siedmiu szkół  gminy Czarna, prezentujących różne formy  prozatorskie, m.in. kartkę z pamiętnika, wspomnienie, opowiadanie, szkic, komisja konkursowa pod przewodnictwem księdza Janusza Drożdża, nauczyciela religii, wyłoniła laureatów.  Nagrodę Grand Prix Konkursu otrzymała Anna Buczek, uczennica  klasy III gimnazjum  w Żdżarach. W starszej kategorii wiekowej (klasy VII, VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum) I miejsce zdobyła Michalina Bieszczad, uczennica  klasy III gimnazjum w Głowaczowej, II miejsce -Aleksandra Jamróg z klasy III  gimnazjum w Żdżarach, III miejsce przyznano Oliwii Dzięgiel, uczennicy klasy IIII gimnazjum w Borowej. Wiktoria Wilk, uczennica klasy VII  Publicznej Szkoły Podstawowej w Róży otrzymała wyróżnienie. W młodszej kategorii wiekowej ( klasy II-VI )  I miejsce zdobyła Dagmara Pytel , uczennica V klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabinach, II miejsce – Zuzanna Stanoch , uczennica  VI klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowej, zaś III miejsce – Miłosz Dul , uczeń III klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Jastrząbce. Nagrodzeni uczniowie , którzy na uroczystość finałową przybyli wraz ze swoimi mamami, prezentowali  fragmenty  prac, wywołując  wzruszenie  u adresatek  czytanych utworów. ,,Moja Mama wygląda jakby była darem dobroci przez Boga muśnięta’’- napisał Miłosz Dul, jeden z nagrodzonych uczniów. W części plastycznej, spośród nadesłanych prac  z ośmiu szkół gminy Czarna nagrody w starszej kategorii wiekowej otrzymali : I miejsce – Justyna Ćwik, uczennica III klasy gimnazjum w Żdzarach, II miejsce – ex quo – Anna Buczek   z III klasy gimnazjum w Żdżarach oraz Angelika Nykiel, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej , III miejsce – Weronika Szot, uczennica  klasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej. Wyróżnienie otrzymała praca Karoliny Naleźny, uczennicy klasy VII  Publicznej Szkoły Podstawowej w Głowaczowej. W młodszej kategorii wiekowej nagrody  otrzymali: I miejsce – Martyna Ćwik, uczennica V klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach, II miejsce – Kamila Latała , uczennica klasy II Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Jastrząbce, III miejsce – Noelia Dobrowolska , uczennica klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej. Wyróżnienia otrzymali: Iwona Tarchała z klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach, Tomasz Świerad, uczeń klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej oraz  Aleksandra Tokarczyk, uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowej. Na koniec spotkania  wszyscy uczestnicy uroczystości finałowej zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Organizatorami konkursu były nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach – Anna Grabowska, polonistka, Grażyna Balasa – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz Ewa Buczek – nauczycielka wychowania przedszkolnego i plastyki. Konkurs został zorganizowany we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Czarnej, które ufundowało nagrody książkowe i dyplomy dla laureatów. Organizatorzy konkursu składają  także podziękowania  Pani sołtys  Karolinie Świerczek oraz  Panu radnemu Markowi Ziai za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Previous Article
Next Article