Komunikat

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach informuje, że z uwagi na brak możliwości spełnienia wytycznych dotyczących BHP oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w przedszkolach  i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, nie ma możliwości otwarcia oddziału przedszkolnego od 6 maja 2020 r.

Dyrektor za zgodą organu prowadzącego, zawiesza na czas ograniczony działalność oddziału przedszkolnego do czasu wypełnienia przez placówkę wytycznych , czyli do 24 maja 2020 r.

W okresie, gdy działalność placówki jest zawieszona, nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Grzegorz Markowicz

Dyrektor Szkoły

Previous Article
Next Article