Klasa 8

JĘZYK POLSKI

17.03.2020

Temat lekcji : Jakimi intencjami kierowały się siostry-bohaterki dramatu Juliusza Słowackiego ,,Balladyna’’?

Poleceni a do wykonania :

1.Zapisz do zeszytu  ze słownika języka polskiego definicję wyrazu ,,intencja’.’

2. Podaj synonimy wyrazu ,, intencja’’ , korzystając ze słownika wyrazów bliskoznacznych( synonimów).

3. Zapoznaj się z treścią tekstu,, Ballada o malinach’’ Wojciecha Młynarskiego , następnie wyszukaj w tekście  różnice pomiędzy ,,Balladyną’’ a ,, Balladą o malinach’’’.

4. Przepisz fragment stanowiący podsumowanie, przesłanie tekstu

Prześlij zadania  na mój adres : aureum 8@wp.pl

18.03.2020

Temat: Czy Balladyna kierowała się w życiu złymi intencjami?

Polecenia do wykonania:

1.O czym myślała Balladyna , idąc do lasu z pustym dzbanem?

2.Jakie miała intencje, zamiary?

3.Czy zbrodnia była zaplanowana?

Uzupełnij kartę pracy, zał. nr 1( str.6-7)

Podaj argumenty i przykłady do tezy: Balladyna kierowała się w życiu złymi intencjami( rozprawka na piątek )

19.03.2020

Temat lekcji:,, Starsza jak śniegi-u tej warkocz cudny…’’ Charakterystyka porównawcza Aliny i Balladyny ( 2 lekcje)

Zadania do wykonania:

Odwołując się do aktu I i II  dramatu, przygotuj odpowiedzi na pytania z odwołaniem się do cytatów z tekstu .

1.Kim są bohaterki i jak wyglądają? ( wypowiedź Kirkora w scenie III aktu I)Czego i od kogo się o nich dowiadujemy , zanim poznajemy je w scenie III aktu I ?

2.Jaki jest stosunek obu dziewczyn do matki?

3.Jak siostry zachowują się wobec Kirkora?

4.jakie oczekiwania wiążą dziewczęta z zamążpójściem?

5. Jakie są wzajemne relacje sióstr?

6. Co się dzieje z bohaterkami podczas zbierania malin?

7. Jakie uczucia wobec siostry-rywalki żywi Balladyna ?Jaką postawę w rywalizacji z siostrą przyjmuje Alina?

20.03.2020

Temat lekcji:,, Skoro bym otarła/Krew z mojej ręki… byłabym szczęśliwa.’’ Uczucia , przeżycia i działania Balladyny po dokonaniu siostrobójstwa.

Polecenia do wykonania:

Odpowiedz na podstawie sceny I  aktu II :

1.Co sprawia , że Balladyna wraca na miejsce zbrodni?

2. W  jakim stanie psychicznym tam wraca?

3.Jak Balladyna reaguje na wypowiedzi rzekomej Aliny?

4.Jak przyjmuje sugestię , że to , co się stało , było złym snem?

5. Dlaczego Goplana Postanowiła przybrać postać Aliny i zasugerować zły sen

6. O czym zapewnia Goplana Balladynę?

7.co jej przepowiada?

8. Przed czym jej   nie przestrzegła?

9. Które wydarzenia są spełnieniem przepowiedni królowej jeziora Gopło?

10. Zredaguj na wtorek(24 marca) opis przeżyć wewnętrznych Balladyny na podstawie  przywołanego fragmentu lektury.

23.03.2020

Witajcie ! Przypominam Uczniom klasy VIII o spektaklu teatralnym  ,, Zemsta’’, który zostanie zaprezentowany dziś w programie I TVP o godzinie 21.00.   Wersja nowoczesna , atrakcyjna forma przekazu. Zachęcam wszystkich i proszę o przesłanie recenzji z owego  wydarzenia na  środę.Zemsta ‘’ jest lekturą obowiązkową, podobnie jak wypracowanie.  Pozdrawiam z Dębicy. Anna Grabowska

24.03.2020

Temat lekcji : Droga Balladyny do władzy

Polecenia do wykonania:

Rozważ problem: Co zyskała Balladyna dzięki małżeństwu z Kirkorem ?

Czego początkiem staje się wyjazd Kirkora związany z obietnicą daną Pustelnikowi?

Dlaczego – Kirkor musiał wyjechać?

Czego zażyczył sobie przed wyjazdem?

Jak Balladyna reaguje na jego wyjazd?

Co jest przyczyną takiej reakcji?

Jak Balladyna zrywa więzy z wieśniaczą przeszłością? Podaj przykłady z tekstu.

Jaki jest stosunek Balladyny do matki? Przedstaw kolejne etapy obrazujące ten temat.

Jaki wpływ  na Balladynę ma znajomość z Kostrynem?

Jak dowódca straży zamkowej traktuje żonę swego pana?

Co doprowadza Balladynę do popełnienia kolejnych zbrodni na Gralonie , Pustelniku i Grabcu?

Dlaczego i w jaki sposób grafini pozbywa się męża i Kostryna?

Oceń krótkie panowanie Balladyny:

Jaką deklarację złożyła sama przed sobą? Jakie zadanie przed nią postawiono?

Jak zrealizowała to zadanie?

Jaki był efekt realizacji zadania?

 Wypracowanie ( na piątek).

Napisz reportaż   na jeden z wybranych tematów:

 • Nie ma zbrodni bez kary , czyli sprawiedliwości stało się zadość
 • Seria tajemniczych zbrodni wokół jeziora Gopło
 • Zaskakujący finał uroczystości koronacyjnej
 • Polecam poniższy link. Znakomita powtórka na temat gatunku zwanego reportażem. Znakomita przed egzaminem! Ucz się od najlepszych.

https://epodreczniki.pl/a/tam-i-z-powrotem-czyli-samotnie-przez-afryke/DMzsCgOGS

25.03.2020

Temat  Bogactwo wyrazów. Wyrazy rodzime i zapożyczenia

Polecenia do lekcji:

1.Zapoznaj się z wiadomościami na temat wyrazów zapożyczonych  zamieszczonymi w ramce ,, Poznajemy język’’ na str.275 w podręczniku

2.Wykonaj zadanie 1 . z karty pracy

3. Jakie są skutki przenikania do języka polskiego  wyrazów z innych języków? –  odpowiedź zapisz w formie równoważników zda

4.Zapisz wyrazy obce , które są najczęściej przez  Ciebie używane ( zadanie 2.  z karty pracy)

5.Zadanie domowe:

Zadania 3, 6 i 7 , podręcznik  , str.276

26.03.2020

Temat lekcji :,, Ja z Polski dawnej tworzę fantastyczną legendę”. Niezwykłość świata przedstawionego w,, Balladynie’’ Juliusza Słowackiego

Polecenia do lekcji :

1.Zbierz informacje na temat  genezy ,, Balladyny”’( zadanie dla Krystiana Tarchały )

2. Wypisz elementy świata przedstawionego utworu:

-przestrzeń

-czas

-bohaterowie -postaci realistyczne ( prawdopodobne ) i fantastyczne-dokonaj ich krótkiej charakterystyki ;

Które postaci i dlaczego w decydujący sposób wpływają  na  niezwykłość świata przedstawionego

Co jeszcze ma wpływ na niezwykłość świata przedstawionego?

-wydarzenia- wynotuj  wydarzenia i rekwizyty z poszczególnych  pięciu aktów decydujących o niezwykłości  świata przedstawionego

Odpowiedz na pytania:

Kto/ Co śmieszy  w ,, Balladynie’’?

Kto / Co  ma wymiar tragiczny?

Zadanie domowe:  Goplana- delikatna nimfa czy ,, złośliwa jędza’’, a może ,, panna z mgły i galarety’’ ?Bohaterka komiczna  czy  tragiczna? Napisz rozprawkę , w której rozstrzygniesz  , jaki wymiar  ma owa postać.

27.03.2020

Temat lekcji: O sztuce porozumiewania się

Polecenia :

1.Wykonaj zadania 1.  i 2 . z karty pracy

2.Przeczytaj tekst z podręcznika  ze strony 155 ( ,, Poliglotyzm” , Melchior  Wańkowicz)

3. Ustal cel przywołania motywu  wieży Babel

4.Wykonaj zadanie 3. z karty pracy

5.Jaką funkcję pełnią przywołane w tekście przykłady?

6. Która historia Cię najbardziej rozbawiła? Określ rodzaj występującego w niej komizmu ( zadanie 8. , str.158 , podręcznik)

7. Co sobie uświadomiłeś dzięki tekstowi Melchiora Wańkowicza? Uzupełnij zdania:

Tekst ,, Poliglotyzm ‘’ przekonał mnie……………………………………………………………

Uświadomiłem  sobie……………………………………………………………………………………

Teraz wiem……………………………………………………………………………………………………..

 Szanowni Rodzice ! Drodzy Uczniowie !

Ocenianie z języka polskiego będzie odbywać się poprzez sprawdzanie kart pracy przesyłanych  Wam  na adres elektroniczny oraz  wypracowań pisemnych zapisywanych w programie Word,, które poprawione przeze mnie  bę[i]dą  odsyłane. Odpowiedzi ustne  proponuję sprawdzać za pomocą   Messengera.. https://www.facebook.com/jadwiga.grabowska.1 .Osoby nie posiadające Internetu będę odpytywać przez telefon . Oceny wpisywane będą do dziennika. W ramach konsultacji proponuję spotkania  za pomocą  komunikatora  Messenger  w godzinach popołudniowych ( 15.00- 16.00 ). Przypominam mój nr telefonu: 602261348, adres elektroniczny: aureum8@wp.pl

Anna Grabowska

Na Wasze zadania czekam do poniedziałku. Zdrowego  weekendu , Kochani ! Zostańcie  w domu ! Anna Grabowska

31.03.2020

Temat  lekcji:  Metafora i porównanie – przypomnienie wiadomości

Polecenia :

Wykonaj na czwartek ( 2.04.2020 )  polecenia 1, 4, 5  podane w poniższym linku. https://epodreczniki.pl/a/czlowiek-to-nie-rzecz/DrHxkOsc4

1.04.2020

Temat lekcji : Z Adamem Mickiewiczem w sadzie, czyli  co upiększa tekst

Polecenia : Wykonaj zadania od 1-5  z podanego linkuhttps://epodreczniki.pl/a/fragment-krajobrazu/Dl8Ap2BWe

 Utrwalisz  i ożywisz  wiedzę o środkach artystycznych.  Reasume- będziesz wiedział więcej , a o to wszak chodzi.

2.04.2020

Temat lekcji : Trudna decyzja. Ursula Le Guin,,  Czarnoksiężnik z Archipelagu’’

Polecenia :

1.Przeczytaj tekst z podręcznika ( str.177-180 )oraz informację z ramki na str.177

2. Zapisz wartości , jakie cenili Ogion i Ged

3.Co Ogion zaproponował Gedowi w związku z jego dalszą nauką?

4. Rozważ : czy Ged powinien popłynąć na wyspę Roke ?

5. Zacytuj odpowiedzi ,, jakie otrzymał Ged , gdy pytał o przełożonego szkoły na wyspie Roke .

6. Wyjaśnij , dlaczego Ged  mógł  wejść do szkoły magów

Uczniów klasy ósmej serdecznie zachęcam  do powtarzania i utrwalania wiadomości przed egzaminem. Podaję Wam  kod dostępów do testów online: G6E5566FC

Jak aktywować kod dostępu?

 1. Wejdź i zaloguj się na TakZdam.pl
 2. Wpisz i aktywuj kod
 3. Uzyskaj dostęp do dodatkowych materiałów online

3.04.2020

Temat lekcji : Na wyspie Roke . Ursula Le Guin ,, Czarnoksiężnik z Arrchipelagu’’

Polecenia :

Odpowiedz na pytania dotyczące fragmentu o pobycie na wyspie Roke :

 1. Jak mieli na imię  dwaj koledzy Geda ?
 2. Jakim imieniem zwraca się jeden z nich do Geda ?
 3. Dlaczego na pagórku Roke czary miały największą moc?
 4. Wykonaj zadania 7, 8 , 10, 11 z podręcznika , str.180

Kochani ! Zadania na wtorek, na weekend nie  zadaję  prac  domowych. Proszę jednak  o powtarzanie materiału przed egzaminem. Polecam temat :  https://epodreczniki.pl/a/pojedyncze-czy-zlozone—bez-problemu-okreslone/DF7lrPhlv

7.04.2020

Temat : Odkrywanie nowych horyzontów świata i  duszy. Andrzej Budnik ,, Wywiad bez cenzury : Łukasz Supergan ‘’

Polecenia:

1.Przeczytaj tekst z podręcznika ,, Wywiad bez cenzury’’ oraz informację z ramki na str.181 i zapisz cechy wywiadu jako gatunku publicystycznego

2.Wykonaj polecenia 1 , 2 , 3 ,6 ze str.183 oraz zadania 1 , 2 , 3 z karty pracy nr 103

3. Odwołując się do tekstu wywiadu oraz lektury obowiązkowej , rozstrzygnij , czy lepiej podróżować samemu , czy w grupie ( rozprawka )

8.04.2020

Temat : Listy z nieludzkiego świata

Polecenia  do wykonania po świętach:

Przeczytaj tekst z podręcznika , str.144-147

Wykonaj polecenia z karty pracy nr 82

Opisz rzeczywistość panującą w getcie

Jakiego stylu językowego używa bohater?

Przemyślenia Lutka na temat zależności między jednostką a historią

Kim jest adresat listów Lutka?

Wciel się w rolę Edith i odpisz Lutkowi na wybrany list

Kochani ! Nie  ma zadania domowego na okres świąteczny. Dbajcie o siebie i swoich bliskich , odpoczywajcie , zostając w domu. Życzę wszystkim zdrowych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych.  Anna Grabowska

15.04.2020

Temat lekcji :Dlaczego miejsca pamięci są tak ważne ?

Polecenia :

Obejrzyj fotografie zamieszczone w podręczniku na str. 150 -151 , zapoznaj się z informacjami  ze str.151-152

Wykonaj zadanie 1 . z karty pracy  oraz polecenia 7 , 8 ze str.152 oraz zadanie z ramki ,, Wirtualny spacer ‘’ na tej samej stronie

16.04.2020

Temat lekcji : Imiesłowy i ich rodzaje  ( 2 lekcje)

Polecenia

Wykonaj zadania zamieszczone w linku: https://epodreczniki.pl/a/imieslowy-i-ich-rodzaje/DpWM5YJeS

17.04.2020

Temat : Jak zbudowane są formy gramatyczne wyrazów?- powtórzenie wiadomości

Polecenia:

Wykonaj zadania zawarte w poniższym linku:

https://epodreczniki.pl/a/jak-zbudowane-sa-formy-gramatyczne-wyrazow/DL85Azwo7

21.04.2020

Temat: Ludzie ,  którzy ratowali wiarę w człowieka

Polecenia : Wykonaj polecenie  1 . z karty pracy

Znajdź w  dowolnym źródle informację  na temat   medalu ,, Sprawiedliwy wśród  narodów świata’’

Przygotuj informacje w formie prezentacji o wybranej osobie:

Janusz Korczak

Irena Sendlerowa

Zofia Kossak – Szczucka

Aleksander Kamiński

Rodzina Ulmów 

Zredaguj  zaproszenie na wystawę szkolną poświęconą pamięci ludzi , którzy ratowali wiarę w człowieka. Użyj dwóch argumentów zachęcających do odwiedzenia wystawy.

23.04.2020

TEMAT: JAKIE ZNACZENIA KRYJĄ SIĘ W PIRAMIDZIE ZWIERZĄT KATARZYNY KOZYRY?

INSTALACJA PLASTYCZNA JAKO DZIEŁO SZTUKI ( 2 lekcje )

Polecenia do  lekcji:

1.  Przypomnij  sobie   wiadomości na temat egipskich piramid. W   jakim celu w starożytnym Egipcie budowano piramidy, komu były one poświęcone, co oznaczały?  Wykonaj zadania  (podr. s. 170, pol. 2., zad. 1. z karty pracy).

2.  Podaj inne znaczenia rzeczownika piramida (podr. s. 170, pol. 4.; zad. 2. z karty pracy).

3.Obejrzyj  zdjęcie pokazujące instalację Katarzyny Kozyry. Zapisz pytania, jakie nasuwają Ci  się w związku z tym dziełem sztuki (podr. s. 170, pol. 1.).

4. Zgromadź  słownictwo  potrzebnego  do opisu zwierząt (zad. 3. z karty pracy).

5.  Opisz  jedno ze zwierząt tworzących instalację (podr. s. 170, pol. 7.).

6.  Zastanów  się nad znaczeniem tytułu instalacji. Rozważ problem: dlaczego autorka ustawiła zwierzęta w formę piramidy? Jakie znaczenia w ten sposób sygnalizuje?  (zad. 4. z karty pracy).

8. Obejrzyj  zdjęcia innych instalacji plastycznych (np. szczecińska Fryga, palma na rondzie de Gaulle’a

w Warszawie, instalacja Pomnik Anonimowego Przechodnia we Wrocławiu).  Wskaż  te, które wzbudziły Twoje  zainteresowanie, wyjaśnij ,  dlaczego.

9.  Ustal, co różni instalację plastyczną jako artystyczną formę wyrazu od klasycznych rzeźb. Jako uzupełnienie rozważań przeczytaj informacje z podręcznika na temat instalacji plastycznych. Wykonaj zadanie 5. z karty pracy.

24.04.2020

TEMAT: PRZEPROWADZAMY WYWIAD

Polecenie

Przygotuj  nagranie wywiadu według  kryteriów :

• poprawność merytoryczna, czyli zastosowanie się do poleceń:

– wykonanie pracy w formie wywiadu;

– tematyka dotycząca godności i wartości człowieka;

– pytania sformułowane na podstawie tekstów z rozdziału ,,  W   poszukiwaniu wartości”

• atrakcyjność wizualna ( nagranie  w formie video);

• poprawność językowa;

• niecodzienność proponowanych rozwiązań (oryginalność, kreatywność);

• sposób prezentacji

Wywiady proszę przesłać do 4.05 . 2020

28.04.2020

TEMAT: CO WIEMY O RODZINIE ALICJI? BARBARA KOSMOWSKA ZŁOTA RYBKA

Polecenia :

1. Uczniowie odmieniają przez przypadki rzeczownik rodzina, układają z każdąformą przypadkową zdanie (zad. 1. z karty pracy).

2. Uczniowie rozmawiają o tym, jakie zwyczaje, rytuały panują w ich rodzinach, co cenią najbardziej w swoich rodzinach.

3. Uczniowie  w imieniu Alicji piszą kartkę z pamiętnika z opisem przeżyć wewnętrznych  dotyczącą spotkania z  Fryderykiem  lub  Zuzą  w szpitalu

29.04.2020

TEMAT: JAK ALICJA WALCZYŁA O ŻYCIE BRATA? BARBARA KOSMOWSKA ZŁOTA RYBKA

Pytania i polecenia :

1.  Jak Alicja dowiedziała się o chorobie brata. Streszczenie  odpowiedniego  fragmentu

2. Jak Fryderyk podchodził do śmierci  ?(podr. s. 193, pol. 1. z pytań do fragmentów lektury).

3. W  czym jest podobne podejście do śmierci Fryderyka i Oskara z powieści Emmanuela Schmitta (podr. s. 193, pol. 3. z pytań do fragmentów  lektury)

4. Co było dla Alicji najtrudniejsze w czasie choroby Fryderyka ?

5.  Czym różniło się podejście do śmierci Alicji i Fryderyka (zad. 3. z karty pracy).  Co było przyczyną tych różnic.

 Zadanie domowe :

  W imieniu Alicji napisz kartkę z pamiętnika, w której opiszesz , jak bohaterka dowiedziała się o chorobie brata.

30.04.2020

TEMAT: ŻEBY ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM… BARBARA KOSMOWSKA ZŁOTA RYBKA

Polecenia :

1.. Uczniowie wyjaśniają, na czym polega praca wolontariusza, podają przykłady takiej pracy. Wykonują zad. 1., 2. z karty pracy.

2. Uczniowie przypominają, kim jest Zuza, jak doszło do pierwszego spotkania Alicji z Zuzą.

3. Wyjaśniają, jakimi motywami kierowała się Zuza przy podjęciu pracy wolontariuszki w szpitalu (podr. s. 193, pol. 7.z pytań do fragmentów lektury).

4. Uczniowie czytają fragment powieści zamieszczony w podręczniku przedstawiający rozmowę Alicji i Zuzy.

5. Wyjaśniają, jak rozmowa wpłynęła na zmianę w postępowaniu Alicji wobec brata (podr. s. 193, pol. 5. z pytań do fragmentów lektury).

6. Uczniowie porównują pracę Zuzy i pani Róży z powieści Schmitta. Wskazują podobieństwa, ustalają, z czego wynika wartość tej pracy.

7. Nauczyciel prosi uczniów, aby wyobrazili sobie, że chcą podjąć pracę wolontariusza. Ich zadaniem jest przygotowanie kompletu dokumentów: życiorysu, CV, podania, listu motywacyjnego.

8. Uczniowie zapoznają się z tabelami dotyczącymi tych użytkowych form wypowiedzi (podr. s. 193–195).

9. Korzystając z podanych wzorów, piszą wskazane dokumenty.

10. Na zakończenie lekcji uczniowie wskazują, jaki rodzaj pracy dla innych chcieliby wykonywać – uzasadniają swój wybór (zad. 3. z karty pracy)

5.05.2020

TEMAT: CHARYZMATYCZNY PROFESOR

Polecenia :

Zapoznaj się z fragmentem powieści ,, Stowarzyszenie Umarłych Poetów’’ ze str.199-201, a następnie wykonaj polecenia:

1. Czego na podstawie fotografii można domniemywać o nauczycielu ( zad. 1 z karty pracy) ?.

2. Co oznacza  pojęcie,, niekonwencjonalny ’’ ?

3. Co jest niekonwencjonalnego  w   lekcji  w Sali Reprezentacyjnej?

4. Na podstawie tekstu ustal , jak profesor Keating traktuje swoich uczniów podczas zajęć, w jaki sposób się do nich zwraca, co jest dla niego istotne w relacji z nimi – wykonaj  zad. 2. z karty pracy.

Zadanie domowe :.  Czy chciałbyś  uczestniczyć w lekcjach prowadzonych przez profesora? – odpowiedz w formie rozprawki

6.05.2020

TEMAT: ROZMOWA O WARTOŚCIACH. MAŁGORZATA MUSIEROWICZ KWIAT KALAFIORA

1.. Czym różnią się znaczenia słów litość, współczucie (podr. s. 204, pol. 3.). (zad. 1. z karty pracy).

2.  Czytając  fragment powieści Kwiat kalafiora,  zaznacz  tyle fragmentów kompozycyjnych, ile jest wypowiedzi na temat współczucia.

3. .  Z  czego wynikają  postawy  ludzkie związane ze współczuciem, co należałoby zrobić, by je zmienić. (zad. 2. z karty pracy).

4. Kiedy i,  komu, w jakiej sytuacji na pewno każdy  okazałby współczucie.

5. Dlaczego profesor powiedział  : ,,dziękuję wam za dzisiejszą lekcję ‘’?(zad. 3. z karty pracy).

6 . Jakie   wartości  ujawniają się dzięki postawie współczucia (podr. s. 204, pol..

7. Podaj  tytuły i bohaterów utworów, którzy okazywali innym współczucie

(s. 204, pol. 9.; zad. 4. z karty pracy).

9. Praca domowa: podr. s. 204, pol. 10.

7.05.2020

Temat lekcji :  W POSZUKIWANIU WŁASNEJ DROGI ŻYCIA. MAŁGORZATA MUSIEROWICZ BRULION BB

Polecenia :

1. Jak rozumiesz  stwierdzenie, że należy „dobrze żyć” (zad. 1. z karty pracy).

2 Przeczytaj  fragment Brulion B.B. Sformułuj temat rozmowy bohaterów (Jak kierować swoim życiem, by było  wartościowe).

3. Wykonaj  polecenia związane z rozumieniem tekstu (podr. s. 206, pol. 2.– 7.).

4.  Nazwij  swoje mocne i słabe strony, wskaż  szanse, które powinieneś  wykorzystać, zagrożenia, których powinieneś  unikać. (zad. 2. z karty pracy).

5.  Podaj przykłady bohaterów literackich, którzy mogliby być dla ciebie  wzorem życia. Podaj,  co chciałbyś   w nich naśladować (zad. 3. z karty pracy).

6. Wyjaśnij ,  czy profesora Dmuchawca można określić mianem autorytetu (podr. s. 206, pol. 12.).

8.05.2020

TEMAT: JAK SOKRATES UCZYŁ MYŚLENIA?

 1.  Przypomnij sobie  znaczenie słowa filozofia.

2. Przeczytaj   teks  Gaardera. Zwróć   uwagę  na informacje o Sokratesie.

3. Na podstawie tekstu wypełnij kwestionariusz osobowy dotyczącego  Sokratesa (zad. 1. z karty pracy).

4. Odtwórz  sposób postępowania Sokratesa (zad. 2. z karty pracy

5. Na czym polegała ironia sokratyczna. Wyjaśnij   pojęcie swoimi słowami

(zad. 3. z karty pracy).

6.  Zapisz  najważniejsze założenia  myśli Sokratesa (podr. s. 209, pol. 2.), np.:

Zadanie domowe :

W  imieniu Sokratesa przedstaw argumenty przemawiające za tym, że warto poszerzać swoją wiedzę.

12.05.2020

TEMAT: AUTORYTET A KONFORMIZM – FELIETONOWE REFLEKSJE SŁAWOMIRA MROŻKA

Polecenia :

 Zapoznaj się z definicją felietonu – ramka Mam pojęcie (podr. s. 211).

 Przyjrzyj  się tekstowi Mrożka i policz, z ilu akapitów się składa,   zapisz  główną myśl każdego akapitu podczas indywidualnej lektury tekstu.

 Zapoznaj się  z definicją zamieszczoną  w ramce Mam pojęcie (podr. s. 212).

 Co łączy wszystkie akapity tekstu ? (podr. s. 211, pol. 2.)

 Wykonaj zad. 2. z karty pracy

 Przypomnij sobie  znaczenie pojęcia konformizm.  Na czym polega różnica między konformizmem a słuchaniem autorytetu?

 Sformułuj argumenty, że postawa Johna Keatinga wobec uczniów jest postawą, którą Sławomir Mrożek uznałby za właściwą .

 Praca domowa: Jakie jest twoje zdanie na temat autorytetów? Zaprezentuj swoje poglądy i ustosunkuj się do wywodu autora felietonu w dłuższej wypowiedzi pisemnej.

13.05.2020

Temat : CZY NAPRAWDĘ „WSZĘDZIE JEST TAK SAMO”? CZYTAMY OPOWIADANIE MARKA HŁASKI

Polecenia :

1 . Zapoznaj  się z tekstem Marka Hłaski., str.213-215

2 . Wymień  najważniejszych bohaterów  tekstu

3  . Według jakiej zasady w opowiadaniu zostały zestawione postacie narratora i chłopca?

4 . Co w ten sposób zostało wyeksponowane ?

5 . Wykonaj  zad. 1. z karty pracy.

6 .  W  jaki sposób w opowiadaniu została przedstawiona rozległa, otwarta przestrzeń?  Wykonaj  zad. 2. z   karty  pracy .

7. Jakie dosłowne, a jakie przenośne znaczenie ma obraz w świecie przedstawionym opowiadania?

Zadanie domowe: polecenie 13, str.215

14.05.2020

TEMAT: NAJGORSZA JEST SAMOTNOŚĆ WŚRÓD BLISKICH… SAMOTNI.PL BARBARY KOSMOWSKIEJ

Polecenia :

Poznaj się z tekstem ze str.216-217

Wykonaj zadania  1 , 2 z karty pracy

Przygotuj ustne odpowiedzi na pytania spod tekstu od 1.do 7.

 Zastanów  się, czy przypadek Pauli jest odosobniony.

 Praca domowa: podr. s. 217, pol. 9

15.05.2020

Temat : Rodzaje podmiotu i orzeczenia – powtórzenie wiadomości

Polecenia :

Zapoznaj się z informacjami  o charakterze powtórzeniowym   zawartymi w poniższym linku , a następnie wykonaj polecenia tam zawarte : 9, 10, 11

https://epodreczniki.pl/a/zwiazek-glowny-w-zdaniu-podmiot-i-orzeczenie/DlBMzinAL

19.05.2020

Temat : Mowa zależna i niezależna – powtórzenie wiadomości

Polecenia:

 Zapoznaj się z informacjami z poniższego linku, wykonaj ćwiczenia sprawdzające Twoją wiedzę

Ćwiczenia  3, 5 prześlij mi do oceny.

https://epodreczniki.pl/a/mowienie-o-mowieniu/D1ElCSpuU

20.05.2020

Temat :  Kim był Pułkownik ?-przypomnienie wiadomości

Polecenia :

Zapoznaj się z tekstem Adama Mickiewicza znajdującym się w poniższym linku  , a następnie wykonaj zadania  tam zamieszczone :4, 5, 7 , 8, 9 , 10, 11.

https://epodreczniki.pl/a/kim-byl-pulkownik/DBPU7W5Jz

21.05.2020

Temat : Ballada o pannie z jeziora – przypomnienie wiadomości  o balladzie Adama Mickiewicza

Polecenia :

Przeczytaj w celu przywołania treści  utwór ,, Świtezianka’’ znajdujący się w podanym linku

Zapoznaj się z informacjami na temat utworu  , a następnie wykonaj polecenia  3 , 4, 6, 7, 8, 9 , 10 , 11 , 12, 16

https://epodreczniki.pl/a/ballada-o-pannie-z-jeziora/DnTRozHHU

22.05.2020

Temat : Temat i końcówka rzeczownika. Oboczności tematyczne – powtórzenie wiadomości

Zapoznaj się w celu przypomnienia wiadomości z informacjami  zamieszczonymi w podanych  linkach :

https://epodreczniki.pl/a/wsrod-rzeczownikow/DkhvXxKcA

 Z poniższego linku wykonaj zadania 9 i 11 :
 https://epodreczniki.pl/a/bez-owijania-rzeczownika-w-bawelne/DZ6tb4klY

26.05.2020

Temat :Samotność wędrowca w ,, Stepach akermańskich ‘’ Adama Mickiewicza-przypomnienie wiadomości

Polecenia:

Przypomnij sobie wiadomości na temat Sonetów krymskich Adama Mickiewicza

Wykonaj polecenie 1. z podpunktami  z poniższego linku:

https://epodreczniki.pl/a/samotnosc-wedrowca-w-stepach-akermanskich-adama-mickiewicza/DPteyChD

27.05.2020

Temat : Zdanie złożone współrzędnie  a zdanie złożone podrzędnie-przypomnienie wiadomości

Zapoznaj się z informacjami  utrwalającymi wiadomości o rodzajach zdań złożonych

Wykonaj polecenia 3, 5 z poniższego linku:

https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-podrzednie/DmBh8n2mS

28.05.2020

Temat : Smak zdrowia , czyli fraszka Jana Kochanowskiego-powtórzenie wiadomości

Polecenia :

Zapoznaj się z informacjami na temat Jana Kochanowskiego , przeczytaj fraszkę,,  Na zdrowie’’

 Wykonaj zadania 6,7,8, 9, 10, 11 . Wszystko  znajdziesz w poniższym linku:

https://epodreczniki.pl/a/smak-zdrowia/DSUZLqhqR

29.05.2020

Temat ,, Zemsta ‘’ o kłótni i zgodzie – utrwalenie wiadomości o utworze Aleksandra Fredry

Polecenia :

 Zapoznaj się z informacjami na temat utworu  z poniższego linku ,  a następnie wykonaj zadania  10,   17.3 , 18.

– dla chętnych : 16.d

https://epodreczniki.pl/a/idz-serdenko-bo-cie-trzepne—zemsta-o-klotni-i-zgodzie/DxF6AuD88

2.06.2020

Temat : Kto ? Gdzie ? Kiedy ?O problematyce ,, Kamieni na szaniec’’ Aleksandra Kamińskiego-przypomnienie wiadomości

Polecenia:

Zapoznaj się z materiałem i wykonaj zadania 10 , 11 z poniższego linku:

https://epodreczniki.pl/a/kto-gdzie-kiedy/DkMSzA2Be

3.06.2020

Temat : Formanty i ich znaczenie

Zapoznaj się z wiadomościami o charakterze powtórzeniowym , a następnie wykonaj polecenia 2, 8, 9 z poniższego linku:

https://epodreczniki.pl/a/formanty-i-ich-znaczenie/DpGi92slk

4.06.2020

Temat : ,, Pan Tadeusz ‘’ wczoraj i dziś- w kręgu mitów i rekwizytów narodowych

Polecenia :

Wykorzystując poniższy link,

zapoznaj się z informacjami  dotyczącymi epopei narodowej,

napisz wypracowanie na temat podany w zadaniu 9 .

https://epodreczniki.pl/a/pan-tadeusz-wczoraj-i-dzis-w-kregu-mitow-i-rekwizytow-narodowych/DLH0Fa3mT

5.06.2020

Temat : Maliny i zbrodnia , czyli o rywalizacji władzy – powtórzenie wiadomości o tragedii  Juliusza Słowackiego

Polecenie : Zapoznaj się z informacjami na temat utworu ,, Balladyna ‘’ , a następnie wykonaj polecenie 2. z  poniższego linku:

https://epodreczniki.pl/a/maliny-i-zbrodnia-czyli-o-rywalizacji-i-wladzy/DwdzH07CS

9.06.2020

Temat : Kto ?Gdzie ? Kiedy?,, Kamienie na szaniec ‘’ – przypomnienie wiadomości o lekturze

Polecenie :

 Zapoznaj się z kontekstami  utworu ,, Kamienie na szaniec’’

Wykonaj  zadania 6.2 oraz 11.  z  poniższego linku :

https://epodreczniki.pl/a/kto-gdzie-kiedy/DkMSzA2Be

10.06.2020

TEMAT: JAK NOWY WYRAZ STWORZYĆ, CZYLI CO ZESTAWIĆ, A CO ZŁOŻYĆ. WYRAZY ZŁOŻONY-PRZYPOMNIENIE WIADOMOŚCI

Polecenie:

 Przypomnij sobie wiadomości na temat zrostów, zestawień i złożeń.

 Wykonaj zadania  :

1.  Wskaż wyrazy podstawowe, z których utworzono podane wyrazy złożone.

Wzór: złoczyńca – ‘człowiek, który czyni zło’

 golibroda – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 lekkomyślny – …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 bajkopisarz – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 samolub – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 prostokąt – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 listonosz – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 jazzman – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 trójząb – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Bożydar – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 linoskoczek – ………………………………………………………………………………………………………………..

2.  Stwórz minisłownik wyrazów złożonych występujących w języku młodzieżowym. Podziel je na złożenia, zrosty, zestawienia i wyjaśnij ich znaczenie.

19.06.2020

Temat : Językowe środki artystycznego wyrazu-powtórzenie wiadomości

Polecenie:

Zapoznaj się z  informacjami  na temat językowych środków wyrazu i wykonaj  zadanie 1. , str. 299

23.06.2020

Temat : Jak komponować logiczną i skuteczną wypowiedź?

Polecenia :

Zapoznaj się z wiadomościami  z poniższego linku , a następnie

wykonaj  zadanie 7.6

https://epodreczniki.pl/a/jak-komponowac-logiczna-i-skuteczna-wypowiedz/DVfSPTmLu

24.06.2020

Temat : Lektury obowiązkowe. Zebranie wiadomości  o epice

Polecenie:

Przypomnij sobie   informacje  o epice

Wykonaj zadania  :1 . , 9. , 12 . z poniższego linku:

https://epodreczniki.pl/a/co-nazywamy-epika/DymGyGqMe

25.06.2020

Temat : Podsumowanie pracy na lekcjach języka polskiego w klasie ósmej-powtórzenie i utrwalenie materiału


MATEMATYKA

17.03.2020

Witam

Zapisz temat: Potęgi- powtórzenie

Obejrzyj filmiki:https://www.youtube.com/watch?v=eF6EHIXt3xc

https://www.youtube.com/watch?v=dm8cUBnQ0RA

https://www.youtube.com/watch?v=ehmD2pVfuk4

https://www.youtube.com/watch?v=VfR5h-MZdoI

Przypomnj sobie wzory dotyczące potęgowania- podręcznik str.234.

Wykonaj zadania z podręcznika 1-6 oraz 11/str 234. Sprawdź odpowiedzi. Jak poszło? Jutro krótki test z potęg.

Z przyczyn technicznych nie odbieram od was wiadomości na dzienniku, proszę o wysyłanie wiadomości do mnie mailem na adres: mat.tutaj@wp.pl

18.03.2020

Witam

Zapisz temat: Potęgi-podsumowanie

Rozwiąż zadania z zestawu zadań, czas 20 min. [załącznik]. Pisz rozwiązania w zeszycie. Masz wątpliwości: mat.tutaj@wp.pl

Na deser zad.15/str.235 – objaśnij w zeszycie dlaczego. Powodzenia

Polecam nadal powtórki https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

19.03.2020

Witam

Zapisz w zeszycie temat: Pierwiastki- powtórzenie

Popatrz do podręcznika na wzory dotyczące pierwiastków str.236. Jeśli niewiele pamiętasz obejrzyj filmiki:https://www.youtube.com/watch?v=R0-DnwB765U

https://www.youtube.com/watch?v=3TSdv4F-4yw

https://www.youtube.com/watch?v=uyWeW58Y_Jc

Spróbuj wybrać i wykonać 4 dowolne zadania z podręcznika str.236-237. Rozwiązuj zadania w zeszycie.  Jeśli masz wątpliwości pisz: mat.tutaj@wp.pl. Jutro krótki zestaw zadań do rozwiązania. Dasz radę!

20.03.2020

Witam

Zapisz w zeszycie temat lekcji: Pierwiastki- test

Rozwiąż w zeszycie krótki test. Rozwiązania prześlij do sprawdzenia. Zadania w załączniku. Powodzenia! Nadal polecam powtórki na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

24.03.2020

Witam

Zapisz w zeszycie temat: Wyrażenia algebraiczne – powtórzenie

Wykonaj ćwiczenia 1-7 ze strony:

https://epodreczniki.pl/a/zadania-algebraiczne/D62A9r7xC

Rozwiązania ćwiczeń 2,3,4 oraz 6,7 najpierw zapisuj w zeszycie, a potem sprawdzaj!

Wykonaj zad.1-6/str.238 z podręcznika. Pisz w zeszycie sposób rozwiązania; porównaj swoje wyniki z odpowiedziami. Dla chętnych zad.17/str.240. Masz pytania pisz! Polecam codzienne powtórki: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

25.03.2020

Zapisz w zeszycie temat: Wyrażenia algebraiczne- test

Dzisiaj twoim zadaniem jest rozwiązanie testu. Patrz – załącznik. Zadania rozwiązuj i zapisuj starannie(!) w zeszycie, w taki sposób, aby było widać metodę rozwiązania. Ostatnie, 11 zadanie dla chętnych. Odpowiedzi przeslij do oceny jak najszybciej: mat.tutaj@wp.pl.

Powodzenia!

26.03.2020

Zapisz temat: Wyrażenia algebraiczne c.d.

Wykonasz dzisiaj test na stronie: https://gwo.pl/strony/3036/seo_link:strefa-ucznia-wyrazenia-algebraiczne . Pisz w zeszycie potrzebne obliczenia. Sprawdź swój wynik. Czy jesteś z niego zadowolony? Popraw na bieżąco błędy. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw.10,11/str.98 oraz na koniec ćw.20/str.101. Kilku uczniów nie odesłało rozwiązań wczorajszego testu- czekam do dziś. Masz pytania pisz. Powodzenia

27.03.2020

Witam

Zapisz w zeszycie temat: Równania- powtórzenie

Jeśli nie pamiętasz to przypomnij sobie jak się rozwiązuje równania, skorzystaj z filmików:

https://www.youtube.com/watch?v=SBSWyNmRXrA&list=PLTic3Nb5SMfM0LUix-PV55dvmxwkX2eKV&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=-9f1Yi453YQ&list=PLTic3Nb5SMfM0LUix-PV55dvmxwkX2eKV&index=13

Wykonaj co najmniej ćw.1-6 ze strony:

https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-rownan/D1G1wb98n

Ćw.5 wykonaj w zeszycie. Sprawdź  rozwiązania. Powodzenia!

31.03.2020

Witam

Dzisiaj: Egzamin próbny CKE

W ramach lekcji matematyki napiszecie próbny egzamin ósmoklasisty. Arkusz egzaminacyjny proszę pobrać ze strony:

 https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/arkusze-probne-2020 . Arkuszy z matematyki jest kilka rodzajów, wybieramy pierwszy z nich -z dopiskiem „100”. Można go pobrać od godz. 9.00. Pracujemy samodzielnie! Pamiętaj, że czas na rozwiązanie to 100 min. Jeśli nie możesz wydrukować arkusza pisz rozwiązania i odpowiedzi w zeszycie. Przesyłaj odpowiedzi do mnie w dowolnej formie- zdjęcie arkusza, zapis doc.- na adres: mat.tutaj@wp.pl lub na dziennik elektroniczny, najszybciej jak jest to możliwe! Wyślę do każdego ucznia informację zwrotną o ew. błędach. Powodzenia!

2.04.2020

Witam

Temat lekcji: Równania- zadania tekstowe.

Zauważyłeś, że metoda równań w rozwiązywaniu zadań tekstowych pojawiła się na egzaminie próbnym. Przykłady zadań:

 • x+x+x+6=42, gdzie x wiek bliżniaka
 • ułożenie równania do treści
 • porównanie  tych samych kosztów przejazdu przy tej samej trasie x: 3,20+3,20x=8,00+2,40x

            18. suma boków to obwód=100 i wyliczenie x

            20.równanie na pole trapezu z niewiadomą h

Poćwiczymy rozwiązywanie zadań tekstowych.

Oglądnij filmik pokazujący przykłady rozwiązywania zadań tekstowych.

Możesz oglądnąć więcej filmików na kanale „Pi-stacja”.

Rozwiąż zestaw zadań – załącznik. Pisz w zeszycie, rozwiązuj krok po kroku – patrz przykłady w filmiku. Jutro podam odpowiedzi. Dasz radę!

3.04.2020

Witam

Wczoraj rozwiązywałeś zadania tekstowe. Dzisiaj sprawdź swoje odpowiedzi. Za każde dobrze wykonane zadanie uzyskujesz 2 pkt.. Zastanów się nad błędami, popraw je. Wystaw sobie ocenę. Pamiętaj o procentowej skali oceniania.

Odpowiedzi do zestawu zadań:

Zadanie 1

x + (x − 25)+ 2 (x − 25)= 245

1 x – liczba żonkili

Zadanie 2

np. 3 (x − 3)= (58 − x)− 3

Zadanie 3 3

8 cm, 5 cm

Zadanie 4

Marek: 42 kg, kot: 7 kg

Zadanie 5

bilet normalny: 16 zł, bilet ulgowy: 9 zł

Zadanie 6

prezent dla taty: 60 zł, prezent dla syna: 30 zł, prezent dla córki: 40 zł

Zadanie 7 7

a) 12 zł b) 1,20 zł

Wykonaj następnie w zeszycie ćwiczeń ćw.19/96 , ćw.6,8/97,ćw.13/98. Dla chętnych ćw.19/100.

Powodzenia!

7.04.2020

Temat lekcji: Figury płaskie-powtórzenie

Przypomnijmy dzisiaj twierdzenie Pitagorasa. Przepisz do zeszytu wzór, a także zależności w wybranych trójkątach związane z twierdzeniem, wykonaj rysunki ze str.244 w podręczniku. Jeśli niewiele pamiętasz, powtórz oglądając filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=Y29img_iS28

https://www.youtube.com/watch?v=ez4rxgxnhjs

Rozwiąż w zeszycie zadania z zestawu – załącznik. Prześlij odpowiedzi do ew. korekty. Powodzenia!

8.04.2020

Zapisz w zeszycie temat: Figury płaskie-powtórzenie-testy.

Dzisiaj wykonasz dwa testy on-line na stronach:

https://gwo.pl/strony/3035/seo_link:strefa-ucznia-figury-geometryczne

https://gwo.pl/strony/3085/seo_link:figury-geometryczne-na-plaszczyznie-kl-8

Rozwiązuj zadania w zeszycie, wykonuj rysunki do zadań. Na koniec każdego testu sprawdź odpowiedzi i oceń siebie. Zastanów się nad błędami. Masz pytania pisz! Powodzenia!

15.04.2020

Witam po dłuższej przerwie.

Temat lekcji: Figury płaskie c.d.

W dalszym ciągu powtarzamy wiadomości dotyczące figur płaskich.

Dzisiaj wykonaj test dotyczący figur geometrycznych. Patrz – załącznik. Czas przewidziany na wykonanie testu to 45min. Rozwiązania zapisuj w zeszycie. Jutro podam prawidłowe odpowiedzi. Sam siebie ocenisz.

Czeka nas na koniec powtórki z tego działu test na ocenę, ale to jeszcze nie dzisiaj. Dasz radę!

Masz pytania- pisz!

16.04.2020

Temat: Figury płaskie- poprawa testu

Wczoraj pisałeś test. Ile czasu zajęło rozwiązywanie wszystkich zadań? Dzisiaj sprawdź swój wczorajszy test. Zastanów się nad błędami. Popraw je pisemnie w zeszycie. Wstaw za prawidłowe odpowiedzi odpowiednią ilość punktów.

Punktacja poniżej wraz z komentarzem do sposobu rozwiązywania zadań. Pochwal się ile punktów zdobyłeś- przyślij wiadomość. Powodzenia!

Prawidłowe odpowiedzi:

 1. D
 2. FF
 3. a) P=78, Ob=46 ; b) P=24, Ob=26
 4. C
 5. B
 6. 27cm
 7. D
 8. Tak, bo 100>97,5
 9. 2cm, 3cm, 3cm
 10. A
 11. A
 12. 12
 13. 30, 90, 60 stopni
 14. 32,5 ; 60 stopni
 15. 24 opakowania

Komentarz do rozwiązań:

 1. 360:10=36, kąt środkowy; 180-36=144, kąt wewnętrzny
 2. wykonaj rysunek
 3. zastosuj wzory na pola figur
 4. suma kątów w trójkącie 180
 5. wpisz wszystkie kąty, dobierzparami odpowiednie boki
 6. przekątna=średnica=2 boki
 7. wpisz kąty wierzchołkowe i przyległe
 8. P=1,5*2,5, a więc koszt 3,75*26<100
 9. suma dowolnych dwóch boków większa od trzeciego
 10. patrz zad.9
 11. wykonaj rysunek; przekątne w rombie są prostopadłe
 12. podobne do zad.1
 13. oznacz równe odcinki kreseczkami, wpisz kąty w trojkąt równoboczny , kąt przyległy u podstawy, a następnie pozostałe kąty w trójkącie równoramiennym
 14. skoro równoramienny to wpisz pozostałe kąty, podobnie w równobocznym
 15. zamień cm na metry; oblicz pole jednej płytki, a następni pole jakie pokrywa 1 opakowanie: 0,2*0,25*20płytek=1m^2; powierzchnia podłogi=4,7*5=23,5m^2; a więc 23,5:1=23,5 opakowań, ale ponieważ kupujemy całe opakowania to należy kupić 24 op.

Puktacja:

1.-1p.

2.-1p.

3.-2p.

4.-1p.

5.-1p.

6.-1p.

7.-1p.

8.-2p.

9.-1p.

10.-1p.

11.-1p.

12.-2p.

13.-2p.

14.-2p.

15.-2p.

Razem można zdobyć 21 punktów.

17.04.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Figury płaskie 2- powtórzenie

Dzisiaj rozwiążesz następny zestaw zadań dotyczący figur geometrycznych- patrz załącznik.

Ustaw sobie czas – 45 min. Rozwiązania zapisuj w zeszycie.

Podam na następnej lekcji odpowiedzi i sposoby rozwiązania. Ocenisz siebie sam.

Na koniec powtórki o figurach płaskich napiszesz sprawdzian na ocenę- ale to w przyszłym tygodniu.

Powodzenia!

21.04.2020

Witam

Temat: Figury płaskie cz.2- poprawa testu.

Sprawdź poprawność rozwiązanego przez siebie testu z piątku. Popraw błędy lub rozwiąż ponownie wg wskazówek. Policz ilość zdobytych punktów.

Jutro zapowiadany wcześniej test z figur płaskich na ocenę. Powodzenia!

Odpowiedzi i komentarz do zadań:

zad.1. Suma pól mniejszych kwadratów daje pole największego kwadratu, to oczywiście z tw.Pitagorasa. K=?, P=35, a ile wynosi pole A? Bok a=4,więc A=16; K=35-16=19 i to jest odp.19.

Zad.2. Narysuj romb z przekątnymi e=? i f=24cm. Bok rombu= 60:4=15cm. Zauważ, że romb składa się z 4 trójkątów prostokątnych. Oblicz z tw.Pitagorasa długość połówki przekątnej e, 9cm. Stąd cała przekątna=18. Podstaw do wzoru na pole=e*f :2, otrzymasz P=216cm^2.

Zad.3Wykonaj rysunek.Widać trójkąt prostokątny (tyczka stoi pionowo), gdzie lina to przeciwprostokątna. Z tw.Pitagorasa obliczasz długość tyczki do zamocowania (6,5^2 – 2,5^2=36). A więc wysokość to 6m.(6^2=36)

Zad.4. P=16, a więc wymiar jednej kratki to 1cm(4*4=16).Na szukany obwód figury składają się 4 odcinki o dł.1cm oraz 7 odcinków po przekątnej kwadratów jednocentymetrowych. Stąd obwód=4+7 pierwiastków z 2.

Zad.5. Obliczyć można długość trzeciego boku. Może on być krótszym bokiem – wtedy będzie miał dł.8 ( nadłuższy ma 10), lub najdłuższym wtedy ma dł.pierwiastek ze 136~czyli około 12( obliczam z tw.Pitagorasa).Stąd max obwód trójkąta może wynosić około 6+10+12~28, czyli mniej niż 30. c.b.d.o

Zad.6. Należy z tw.Pitagorasa obliczyć długości przeciwprostokątnych i porównać je. Odp.T2

Zad.7. Wytnij pasek papieru, obrysuj różnymi kolorami jego długość i szerokość. Po złożeniu paska jak w zadaniu,zobacz , które fragmenty obwodu prostokąta znikają. Zauważ, że z obwodu prostokąta znikają dwie szerokości, a dochodzi skośny odcinek( przekątna kwadratu 2×2). Stąd obwód prostokąta Ob=2*2+2*20=44, odejmujemy 44-4 =40, 40+2pierwiastki z2 i to jest prawidłowa odp.

Zad.8. W pierwszym równoległoboku prawy górny róg ma współrzędną y=2, w drugim y=4, w trzecim y=6,( skaczemy co 2), w n-tym y=2n. Odp.B.

Zad.9. Narysuj punkty o podanych współrzędnych. Wrysuj przypuszczalny odcinek. Sprawdź z odpowiedziami który punkt może odpowiadać końcowi odcinka. Pamiętaj, że współrzędne środka odcinka są średnią z odpowiednich współrzędnych końców odcinka. Dodaj współrzędne X dla punktów A i D i podziel na 2 otrzymasz współrzędną X środka S. Odp.D

Zad.10. To zadanie na ocene celującą. Jeśli ktoś z Was rozwiązał, to proszę przysłać tok rozumowania i odp.

Punktacja:

1- 2p.

2- 3p.

3- 2p.

4-3p.

5- 3p.

6- 2p.

7- 3p.

8- 1p.

9- 1p.

*10- 2p.

Max do zdobycia 20p.(bez zad. Dodatkowego)

Jak poszło?

22.04.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Figury płaskie-sprawdzian

Dzisiaj napiszesz sprawdzian dotyczący figur płaskich. Test znajdziesz w załączniku.

Pisz rozwiązania w zeszycie. Zmobilizuj się do ciągłej i szybkiej pracy; ustaw czas 40 min. Zadanie 12-ostatnie- jest dodatkowe i nie jest obowiązkowe.

Prześlij odpowiedzi do oceny jak naszybciej jest to możliwe.

Jutro poprawa sprawdzianu.

Powodzenia!

23.04.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Figury płaskie-sprawdzian

Dzisiaj napiszesz sprawdzian dotyczący figur płaskich. Test znajdziesz w załączniku.

Pisz rozwiązania w zeszycie. Zmobilizuj się do ciągłej i szybkiej pracy; ustaw czas 40min. Zadanie 12-ostatnie- jest dodatkowe i nie jest obowiązkowe.

Prześlij odpowiedzi do oceny dzisiaj jak naszybciej jest to możliwe, najlepiej na : mat.tutaj@wp.pl

Jutro poprawa sprawdzianu.

Powodzenia!

24.04.2020

Witam

Temat lekcji:Poprawa sprawdzianu

Sprawdź poprawność swoich odpowiedzi. Zadania błędnie rozwiązane rozwiąż jeszcze raz, kierując się wskazówkami w komentarzu do odpowiedzi.

Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzem:

Zad.1 F- nie zawsze o różnej dł. np. romb

          F

          P

          P

Zad.2 Policz z tw. Pit. Albo z wzoru na przekątną kwadratu s.244 podręcznik. Odp.B

Zad.3Wzór na pole trójkąta równobocznego lub wysokość  i podstaw do wzoru na pole trójkąta-s.244. OdpC

Zad.4. Trókąt prostokątny CDB jest rónoramienny, a więc szukany kąt(180-90)/2=45.Trójkąt DABjest prostokątny a najkrótszy bok jest 2 razy krótszy od przeciwprostokątnej- szukany kąt=60.Odp.D

Zad.5Policz z tw.Pit. np. a^2=13^2-5^2 Odp.a) 12; b) 7

Zad.6. Należy słownie wytłumaczyć. Np. Miara kąta ABC=(180-118)/2=31, bo to trójkąt równoramienny. Kąty przy wierzchołku C wynoszą 118 oraz 90 – bo to kwadrat., stąd kąt DCB=360-(118+90)=152.Pozostałe kąty trójkąta CBD mają po (180-152)/2=14 – bo to trójkąt równoramienny. A więc kąt CBD=31+14=45. c.b.d.o

Zad.7. Oczywiście licz z tw.Pit., ale w przybliżeniu będzie łatwiej, bo masz wybrać odp. W S1 10^2+2^2=104, a więc to musi być około 10 a nie 11. Odp. d1, d4.

Zad.8 Narysuj układ współrzędnych, zaznacz punkty. Odcinek AB liczysz wzdłuż lini-to łatwe, odcinek CD z tw.Pit., tylko musisz dorysować wzdłuż linii boki trójkata prostokątnego tak aby CD był przeciwprostokątną. Odp. AB=7, CD=13.

Zad.9Wykonaj rysunek. Innymi kolorami oznacz czworokąt i każdy trójkąt. Jeśli dodasz obwody trójkątów to będzie się to różnić od obwodu czworokąta o dwie przekątne. 33+37=71, 71-55=16, a więc przekątna = 16/2=8. Odp. Przekątna wynosi 8cm.

Zad.10. Oznacz szukany bok jako podstawę a.Wylicz ze wzoru na pole trójkąta podstawę a, np. 84=a*8/2, a więc po rozwiązaniu równania a=21. Podaj dopiero teraz obwód. Odp.C

Zad.11. 1.Wysokość H oblicz z tw.Pit.dla białego trójkąta o bokach 20,25, stąd H=15. Odp.P

              2.Pole białego trójkąta wynosi 20*15/2=150, a więc pole zacieniowanego nie może wynosić aż 270. Odp.F

              3.Gdyby obwód miał wynosić 80 to podstawa zacieniowanego trójkąta= 80-(39+25)=16. Sprawdź teraz czy to możliwe, biorąc trójkąt o bokach (16+20), 15,39, oczywiście z tw.Pit. Odp.P.

Zad.12. Dla chętnych. Należy wyznaczyć współrzędne środka okręgu oraz długość promienia. Mając środek okręgu obliczyć odległość P od środka okręgu i porównać z długością promienia. Wykorzystanie cyrkla nie jest uznawane

Punktacja:

1- 2p.

2.-1p.

3.-1p.

4.-1p.

5.-2p.

6.-2p.

7.-2p.

8.-2p.

9.-2p.

10.-1p.

11.-2p.( za 1 poprawne P/F oznaczenie 0p.)

*12.-2p.

Razem 18p.

Skala ocen tak jak zwykle – procentowa.

0-4 ndst

5-8 dop

9-12 dost

13-16 db

17-18 bdb

>18 cel

28.04.2020

Temat lekcji: Wielościany-powtórzenie

Powtórzmy wiadomości dotyczące brył-graniastosłupów i ostrosłupów.

Do zeszytu przerysuj rysunki i wzory dotyczące pola powierzchni i objętości ze str.250 w podręczniku. Rysuj starannie.

Wykonaj zad.1-6/str.250-251 z podręcznika. Pisz odpowiedzi i obliczenia w zeszycie. Sprawdź następnie poprawność swoich odpowiedzi z odpowiedziami na końcu podręcznika.

Wykonaj ćw.17,18/100 w zeszycie ćwiczeń.

Powodzenia!

29.04.2020

Witam

Temat: Wielościany-powtórzenie

Masz do wykonania zestaw zadań. Zad.5 jest zadaniem dla chętnych. Zapisuj rozwiązania w zeszycie. Do zadań wykonuj rysunki. W czwartek na lekcji on-line omówimy rozwiązania.

Zad. 1 Wykonano papierowe pudełko w kształcie graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, którego wszystkie krawędzie są równe 8 cm.Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego pudełka. Pomiń grubość papieru.

Zad.2. W metalowym breloczku, w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, krawędź podstawy ma 2 cm, a krawędź boczna mierzy również 2cm. Oblicz powierzchnię breloczka oraz jego objętość.

Zad.3. Pudełko tekturowe w kształcie sześcianu ma pojemność 0,216 litra. Inne pudełko wykonane z tego samego materiału ma trzy razy dłuższe krawędzie. Jaką pojemność ma większe pudełko? Ile razy więcej tektury zużyto do wyprodukowania większego pudełka?

Zad.4. Koparka kopie rów o długości 30 m, którego przekrój poprzeczny ma kształt trapezu równoramiennego o podstawach 1,5 m i 2,5 m oraz wysokości 1,25 m. Ziemia zostanie wywieziona ciężarówkami o ładowności 12 m3 każda. Oblicz pole przekroju poprzecznego rowu. Oblicz, ile m3 ziemi trzeba wykopać. Ile ciężarówek potrzeba, by wywieźć ziemię z wykopu?

Zad.5.* Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest 8 razy większe od pola podstawy. Krawędź podstawy ma długość 4 cm. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Powodzenia!

30.04.2020

Witam

Temat: Wielościany-zadania tekstowe

Rozwiązania do zestawu zadań tekstowych wraz ze wskazówkami.

Zadania omówimy na lekcji on-line.

Zad.1

Najważniejsze to obliczyć pole podstawy-sześciokąta foremnego.  Składa się na nie 6 trójkątów równobocznych o boku.8cm. Pole całkowite wymaga policzenia pola ścian bocznych, ale to 6 kwadratów o boku8cm. Pamiętasz o wzorach na pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa-str.250 w podręczniku. Pp=96\/3 [cm2],Pb=384cm2, Pc=2*Pp+Pb=192\/3+384[cm2]. V=768\/3[cm3]

Zad.2.

 Narysuj strosłup, nanieś podane wymiary.Narysuj osobno ściane boczną, wrysuj wysokość ściany bocznej i oblicz jej wymiar z tw.Pit.- h=\/3. Dorysuj do wysokości h trójkąt z wysokością całego ostrosłupa H=\/2. Oblicz z tw.Pit. wysokość H=\/2. Oblicz pole całkowite i objętość -wzory str.250-.Pc=4+4\/3[cm2], V=4*\/2:3[cm3]

Zad.3.

Można wykorzystać znajomość zależności takiej, że jeśli zwiększamy wymiar sześcianu trzykrotnie to powierzchnia zmienia się do kwadratu, a objętość do sześcianu. Czyli objętość po zwiększeniu- 0,216 27=…5,832 [l]. Pola powierzchni nie znamy- należy obliczyć najpierw dł. krawędzi sześcianu wyjściowego. Skoro objętość wynosi 216cm3 to pierwiastek sześcienny z tej liczby wynosi 6cm (66*6=216). Pole powierzchni =6a^2=216[cm2] i zwiększy się 9 razy.

Zad.4.

 Narysuj rysunek schematyczny rowu. Przekrój poprzeczny rowu ma kształt trapezu równoramiennego i jest to podstawa graniastosłupa. Kształt graniastosłupa ma rów jako bryła. Policz pole powierzchni trapezu-podstawy – Pp=2,5. Wysokość bryły to długość rowu H=30. Więc V=2,5*30=75 [m3]. Podziel na ładowność ciężarówki 75:12, otrzymasz 6,25. Stąd potrzeba aby przyjechało 7 ciężarówek(lub 7 kursów).

Zad.5 Jeśli ktoś rozwiązał, proszę przesłać do sprawdzenia.

Spotykamy się dopiero we wtorek 5.05, ale w ramach przygotowania do egzaminu proszę rozwiązać zad.13-15/str.252 oraz 25/str.253(podręcznik)- część zaczęliśmy na lekcji on-line. Także do wykonania ćw.2/str.92 (zesz. ćwiczeń). Omówimy rozwiązania na następnej lekcji on-line

Powodzenia

5.05.2020

Temat lekcji: Statystyka i prawdopodobieństwo-powtórzenie

Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:

a)Jak obliczać średnią arytmetyczną oraz medianę liczb?

b) Co to jest prawdopodobieństwo zdarzenia i jak je obliczyć?

Możesz skorzystać z podręcznika str.254.

Wykonaj zad.1-7/str.254-255 z podręcznika. Obliczenia zapisuj w zeszycie.

Dla chętnych w ramach powtórki do egzaminu test z wielościanów do pobrania z plików na Teamsie. Chętnych proszę o odsyłanie rozwiązań na skrzynkę pocztową.

Powodzenia!

6.05.2020

Temat lekcji: Statystyka i prawdopodobieństwo-powtórzenie

Rozwiąż zadania z testu- statystyka i prawdopodobieństwo. Test w zakładce – Pliki – w Teamsie. Czas na cały test 40 min. Możesz wybrać dowolną ilość zadań do wykonania, ale minimum 8 zadań!

Część zadań objaśnimy oraz wykonamy dzisiaj na lekcji on-line.

Również do wykonania w zeszycie ćwiczeń ćw.13-15/str.95 oraz 14/str.99.

Powodzenia!

7.05.2020

Temat: Statystyka i prawdopodobieństwo – poprawa testu

Test-statystyka i prawdopodobieństwo został umieszczony na Teamsie w zakładce Pliki.

Dzisiaj na lekcji on-line podamy prawidłowe odpowiedzi do testu, przeanalizujemy rozwiązania. Zastanowimy się nad błędami.

Damy radę!

8.05.2020

Temat lekcji: Długość okręgu

Przypomnij sobie i odpowiedz w zeszycie na pytanie: czym różni się koło od okręgu?

Narysuj w zeszycie okrąg o promieniu 6cm.Wrysuj promień oraz średnicę okręgu.

Poszukaj w swoim otoczeniu przedmioty w kształcie koła lub okręgu np. koło roweru, garnek, słoik itp. i wykonaj ćw.1/str.102 w zeszycie ćwiczeń. Obwód mierz taśmą, sznurkiem itp. Co można zauważyć na temat stosunku obwodu(l) do średnicy(d) czyli l/d? Zapisz w zeszycie wniosek.

Jeśli potrzebujesz pomocy popatrz do podręcznika str.265 i przepisz do zeszytu wniosek w niebieskiej ramce.

Zapoznaj się ze wzorem na obliczanie długości okręgu (obwodu koła) str.266. Przepisz wzór do zeszytu. Pamiętaj, że ma on dwie formy: z użyciem promienia(r) oraz z użyciem średnicy(d).

I to na dzisiaj koniec!

12.05.2020

Temat lekcji:Długość okręgu

Znasz już wzór na obliczanie długości okręgu.

Zapisz pod tematem wzór na długość okręgu z użyciem promienia r.

Wykonaj ćw.2/102 w zeszycie ćwiczeń.

We wzorze występuje liczba stała-Pi.

Odpowiedz w zeszycie na pytanie kiedy w odpowiedziach do zadań używamy przybliżenia tej liczby, a kiedy nie(wtedy wystarczy napisać jej symbol).(żółta ramka str.266-podręcznik- przepisz do zeszytu).

Zapisz w zeszycie najczęściej spotykane przybliżenia liczby Pi.

Zapoznaj się przykładami(3) wyrażeń zawierających liczbę Pi-str.267- podręcznik.

Wykonaj ćw.5/str.103 w zeszycie ćwiczeń.

Powodzenia!

13.05.2020

Temat lekcji:Długość okręgu-ćwiczenia

Znasz już wzór na obliczanie długości okręgu. Wiesz co to jest liczba Pi.

Rozwiążmy dzisiaj kilka zadań z zastosowaniem wzoru na długość okręgu.

Wykonaj po dwa przykłady z każdego poziomu zad.1/str.268-podręcznik.

Rozwiąż zad.5/str.269 oraz

„Czy już umiem”, zad.I,II,IV/str.270.

Spotykamy się na lekcji on-line.

20.05.2020

Temat: Pole koła (lekcja online)

Zapisać do zeszytu wzór na pole koła (wraz z rysunkiem).

Rozwiązać do zeszytu zad. 1 ze str. 275 poziom A – 3 wybrane przykłady

21.05.2020

Temat: Pole koła – zadania (lekcja online)

Zad. 1 str. 275 poziom B, C, D, E

Samodzielnie rozwiązać do zeszytu po 2 przykłady z poziomu B, C, D

GEOGRAFIA

17.03.2020

Proszę o otworzenie linku, przeczytać wprowadzenie, obejrzeć film, rozwiązać interaktywne ćw. Multimedialne, zapoznać się z podsumowaniem i z pojęciami ze słowniczka.

https://epodreczniki.pl/b/co-to-jest-wulkan-i-jak-jest-zbudowany/P1HNh6ZG9

https://epodreczniki.pl/b/srodowisko-geograficzne-obszarow-okolobiegunowych-ziemi/P18h9gUUs

24.03.2020

Temat: Stany Zjednoczone- potęga gospodarcza świata

 1. Notatka –( to najważniejsze !naucz się opowiadać własnymi słowami)

– Ukształtowanie powierzchni Stanów Zjednoczonych ma układ południkowy. Ułatwia to przemieszczanie się oraz mieszanie ciepłych i chłodnych mas powietrza, czego efektem są tornada.

– Pod względem liczby ludności Stany Zjednoczone  zajmują trzecie miejsce na świecie po Chinach i Indiach.

– Amerykanów nazywa się narodem imigrantów. W większości są oni potomkami przybyszów z różnych części świata. Rdzenni mieszkańcy Stanów Zjednoczonych- Eskimosi i Indianie- stanowią nieco ponad 1% społeczeństwa.

– Stany Zjednoczone to największa gospodarka świata. Są między innymi największym światowym eksporterem i importerem towarów.

– W Stanach Zjednoczonych znajduje się Dolina Krzemowa- najstarszy ośrodek high- tech na świecie.

Pojęcie:

Przemysł wysokiej technologii (high- tech)- przemysł dostarczający nowoczesnych rozwiązań technologicznych, materiałów oraz produktów. W zakładach high- tech produkuje się m.in. mikroprocesory, lasery,  światłowody oraz nowoczesny sprzęt medyczny.

Przeczytaj tekst w podręczniku str.140-145

Przeanalizuj mapy w podręczniku:

– str.140-  Kraj w pigułce

– str.143- Gospodarka Stanów Zjednoczonych

Zadanie:

Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń dla tego tematu.

7.04.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości. Ameryka Północna i Ameryka Południowa

 1. Przygotuj się do pracy z mapą ogólno geograficzną Ameryki Północnej i Południowej (rozpiskę wcześniej już ode mnie otrzymałeś! Jeżeli kwarantanna zakończy się po świętach napiszemy ją tradycyjnie razem w szkole, jeżeli potrwa dłużej napiszemy ją elektronicznie przez e –mail)
 2. Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str. 69- 70 „ Sprawdź się, czy potrafisz”
 3. Rozwiąż zadania z podręcznika str.149- 150, zad.1-16,rozwiązania zapisz na kartce papieru, wykonaj fotografie i prześlij ją na e-mail szgeografia04@wp.pl
 4. Termin 07.04.2020r.

21.04.2020

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii

Przeczytaj tekst  z podręcznika str.153- 161

 1. Określ położenie geograficzne Australii na podstawie mapy (podręcznik ,mapa str.152)
 2.  Omów środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii
 3. Scharakteryzuj ukształtowanie powierzchni na podstawie mapy ogólno geograficznej
 4. Omów strefy klimatyczne na podstawie klimatogramów  podręcznik str.156-157
 5. Wymień charakterystyczne cechy poszczególnych typów klimatu na podstawie klimatogramów.

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń do  tego tematu.

28.04.2020

Temat: Ludność i gospodarka Australii

Przeczytaj tekst w podręczniku str.162- 165. Zwróć uwagę na:

-liczbę ludności i gęstość zaludnienia na podstawie mapy str.162

– czynniki przyrodnicze wpływające na rozmieszczenie ludności Australii

– Aborygeni- rdzenni mieszkańcy Australii

– cechy rolnictwa na tle warunków przyrodniczych, analiza diagramu str.164 „Struktura użytkowania ziemi w Australii”

-występowanie surowców mineralnych , analiza mapy str.165 „Gospodarka w Australii”.

– znaczenie przemysłu przetwórczego i zaawansowanych technologii w rozwój kraju.

– znaczenie turystyki

Zadanie

Rozwiąż zadania zeszytu ćwiczeń do tego tematu. Wykonaj zdjęcie prześlij je na maila- termin 5.05

5.04.2020

Temat: Australia- środowisko przyrodnicze, cechy gospodarki. Powtórzenie wiadomości.

Otwórz link, zapoznaj się tekstem, przeanalizuj mapy.

https://epodreczniki.pl/a/australia—srodowisko-przyrodnicze-cechy-gosp

Zadanie

– rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str.78-79, zad.1-6

– w zeszycie przedmiotowym odpowiedz pisemnie na ćwiczenia z linku- od 1 do 15. Wykonaj zdjęcie swojej pracy i prześlij ją na mojego maila. Termin-  11.05

19.05.2020

Temat:  Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki

Przeczytaj tekst z podręcznika str.172-  177

Naucz się na pamięć pojęć:

Nunatak- pojedyncze wzniesienia lub grzbiety górskie wystające ponad pokrywę lodową

Pak lodowy- wieloletni pływający lód morski

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń do tego tematu. Termin nadsyłania rozwiązań- 25.05

26.05.2020

Temat: Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 180- 184

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń do tego tematu.

2.06.2020

Temat : Powtórzenie wiadomości. Obszary okołobiegunowe

Wykonaj w zeszycie zadania ze str.185, zad.1- 3

9.06.2020

Temat: Przyroda wokół biegunów

Otwórz link, zapoznaj się z informacjami

https://epodreczniki.pl/a/przyroda-wokol-biegunow/DxikGHWm5

23.06.2020

Temat: Podsumowanie pracy na lekcjach geografii w klasie VIII

HISTORIA

17.03.2020

Proszę o otworzenie linku, przeczytać wprowadzenie, obejrzeć film, rozwiązać interaktywne ćw. Multimedialne, zapoznać się z podsumowaniem i z pojęciami ze słowniczka.

https://epodreczniki.pl/b/ludzie-ludziom—kolonializm-europejski-i-kolonie-karne/P1Fk6QTKt

https://epodreczniki.pl/b/niemcy-pod-rzadami-hitlera-jak-powstaje-wykluczenie/PdnoQXXLI

25.03.2020

Zapisz w zeszycie

Temat: Powstanie warszawskie- powtórzenie wiadomości

Zapisz w zeszycie przedmiotowym

1 VIII 1944– wybuch powstania warszawskiego

2 X 1944-  kapitulacja powstania warszawskiego

POWSTANIE WARSZAWSKIE

Przyczyna:

-zbliżenie się wojsk sowieckich do stolicy

– wola wyzwolenia stolicy przed Sowietami

Wydarzenie:

– wybuch powstania warszawskiego

Skutek:

– wstrzymanie ofensywy sowieckiej

– ogromne straty wśród ludności stolicy

– zniszczenie miasta przez Niemców

W celu powtórzenia  i utrwalenia wiadomości otwórz link a następnie zapoznaj się z tekstem, rozwiąż ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/powstanie-warszawskie/DlrtkeCyV

27.03.2020

Przepisz do zeszytu

Temat: Polski Październik

Przeczytaj tekst w podręczniku str.182- 186

Przepisz najważniejsze daty do zeszytu (naucz się ich na pamięć)

5 III 1953– śmierć Stalina

28- 30 VI 1956 Poznański Czerwiec

20 X 1956– Władysław Gomułka I sekretarzem KC PZPR

Jako notatkę przepisz podsumowanie ze str.199-  5. Polski Październik

Zadanie

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie 1,2 i 3 ze str. 186. Następnie wykonaj fotografie wykonanego zadania i prześlij ją na mój e- mail szgeografia04@wp.pl

3.04.2020

Temat: PRL w Latach 1956- 1970

Przeczytaj tekst str.183- 192

Pisemnie  w Word odpowiedz na pytania, które prześlij na mój e-mai do oceny. Termin 08.04.Prace proszę podpisać imieniem i nazwiskiem.

 1. Omów stosunek władz PRL do inteligencji.
 2. Scharakteryzuj przyczyny i narastanie konfliktu władz z Kościołem katolickim
 3. Wyjaśnij przyczyny i skutki kampanii antysemickiej w Polsce w 1968 r.
 4. Opisz zachowanie władz PRL w obliczu wydarzeń  na Wybrzeżu w 1970 r.
 5. Oceń rolę Kościoła środowisk studenckich w kształtowaniu opozycji wobec władz PRL.
 6. Kim byli:(2zdania)Stefan Wyszyński, Władysław Gomułka, Edward Gierek,  Willy Brandt.

Przepisz do zeszytu

1965- list Episkopatu polskiego do Episkopatu niemieckiego, wzywające do pojednania obu narodów

1966- obchody tysiąclecia Chrztu Polski

III 1968- wydarzenia marcowe

XII 1970- układ PRL- RFN

14- 21 XII –wydarzenia grudniowe na Wybrzeżu

8.04.2020

Temat: Polska w latach 70. XX wieku

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 193- 197

Przepisz do zeszytu najważniejsze daty:

XII 1970- E.Gierek I sekretarzem KC PZPR

1973- początki produkcji Fiata 126p w Polsce

II 1976- nowelizacja konstytucji

Jako notatkę przepisz z podsumowania rozdziału IV punkt7- Polska w latach 70. XX wieku str.199

15.04.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości. Polska po II wojnie światowej

Obejrzyj film „ Prymas Stefan Wyszyński trzy lata z tysiąclecia PL”

www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=prymas+stefan+wyszyński+trzy+

Na podstawie zdobytych wiadomości i obejrzanego filmu scharakteryzuj stosunki państwo – kościół w latach 60-tych XX wieku.

Termin:22.04

Objętość pracy :1 strona i więcej

17.04.2020

Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce

Przeczytaj tekst z podręcznika str.202- 206

Przepisz do zeszytu daty z taśmy chronologicznej:

25 VI 1976 r.- początek strajków przeciwko podwyżkom

IX 1976 r.- powołanie Komitetu Obrony Robotników

16 X 1978 r.– wybór Karola Wojtyły na papieża

Następnie przepisz do zeszytu ze str.203 WYDARZENIA CZERWCA 1976 R.

-Przyczyna

-Wydarzenie

– Skutek

22.04.2020

Temat: Początek opozycji demokratycznej w Polsce

Przeczytaj tekst w podręczniku str.202-  206

Przepisz do zeszytu:

– daty z taśmy chronologicznej str.202

– WYDARZENIA CZERWCA1976 R. str.203

Napisz do zeszytu krótką notkę biograficzną Jana Pawła II (str.206)

24.04.2020

Temat: Powstanie „Solidarności”

Przeczytaj tekst z podręcznika str.207- 211

Przepisz do zeszytu daty z taśmy chronologicznej str.207

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie 1-3 str.211 (termin nadsyłania odpowiedzi 28.04

29.04.2020

Temat: Stan wojenny i schyłek PRL

Przeczytaj tekst z podręcznika str.212-217

Przepisz do zeszytu :

– z taśmy chronologicznej  daty str.212

– STAN WOJENNY, przyczyna ,wydarzenie, skutek str.212

– z podsumowania rozdziału „ Stan wojenny i schyłek PRL” str.231

6.05.2020

Temat: Rozpad bloku wschodniego

Przeczytaj tekst w podręczniku str.220-225

Przepisz do zeszytu:

– daty z taśmy chronologicznej str.220

– podsumowania rozdziału V  temat nr 4

8.05.2020

Temat: Początek III Rzeczypospolitej

Przeczytaj tekst z podręcznika str.226- 229

Przepisz do zeszytu daty z taśmy chronologicznej str.226

Przepisz do zeszytu z podsumowania rozdziału V temat nr 5 ,str.231

13.05.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości. Upadek komunizmu

W celu utrwalenia wiadomości obejrzyj film

vod.tvp.pl/video/1989,1989,42623395

Film trwa godzinę ,dlatego nie zadaję zadania pisemnego. Zachęcam gorąco do obejrzenia filmu. Jeżeli ktoś się zmęczy , bo to nie jest łatwy temat, to proponuję obejrzeć sobie po pół godziny.

Przygotuj się do sprawdzianu z rozdziału V. Termin 20.05

15.05.2020

Temat:  Europa po rozpadzie ZSRR

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 234- 239

Przepisz do zeszytu:

– daty z taśmy chronologicznej str. 234

– z podsumowania rozdziału  VI str.266 temat 1

Przygotuj się do napisania testu on-line. Termin 20.05

22.05.2020

Temat: Konflikty na świecie po1989 roku

Przeczytaj tekst w podręczniku str.242- 247

Przepisz do zeszytu:

– daty z taśmy chronologicznej str.242

– jako notatkę z podsumowania str. 266 punkt 2

27.05.2020

Temat: Polska w latach 90. XX wieku

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 248- 252

Przepisz do zeszytu:

– daty z taśmy chronologicznej str.248

– z podsumowania rozdziału str. 266 punkt 3

29.05.2020

Temat: Polska w NATO i UE

Przeczytaj tekst z podręcznika str.253- 256

Przepisz do zeszytu :

–  daty z taśmy chronologicznej str. 253

– z podsumowania str. 266 punkt 4

3.06.2020

Temat: Świat w erze globalizacji

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 257- 261

Przepisz do zeszytu:

– daty z taśmy chronologicznej str.257

– z podsumowania punkt 5

5.06.2020

Temat: Wyzwania współczesnego świata

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 262-  265

Przepisz do zeszytu:

– daty z taśmy chronologicznej str.262

–  z podsumowania punkt 6

10.06.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości. Polska i świat w nowej epoce

https://epodreczniki.pl/a/polska-spichlerzem-europy/De7l2EQJb

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w linku.

19.06.2020

Temat: ZSRR w latach 1945- 1991

Otwórz link, przeczytaj informacje

https://epodreczniki.pl/a/zsrr-w-l-1945-1991/DQsqgq0uP

23.06.2020

Temat: Podsumowanie pracy na lekcjach historii w klasie VIII

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

17.03.2020

Proszę o otworzenie linku, przeczytać wprowadzenie, obejrzeć film, rozwiązać interaktywne ćw. Multimedialne, zapoznać się z podsumowaniem i z pojęciami ze słowniczka.

https://epodreczniki.pl/b/nowe-technologie—korzysci-i-zagrozenia/PXKHc1f9j

https://epodreczniki.pl/b/zolnierze-niezlomni—hold-bohaterom/PYPvMSxBU

24.03.2020

Zapisz w zeszycie przedmiotowym

Temat: Prezydent wszystkich Polaków

Zapisz w zeszycie przedmiotowym notatkę

Władzę wykonawczą w Polsce sprawuje rząd oraz prezydent.   Pracami Rady Ministrów  kieruje premier, wyłaniany najczęściej z ugrupowania politycznego, które zwyciężyło w wyborach parlamentarnych. Premier wskazuje swoich współpracowników- ministrów.

Prezydent wybierany jest przez społeczeństwo w wyborach powszechnych, a jego kadencja trwa pięć lat. Głowa państwa pełni funkcje zwierzchnika sił zbrojnych oraz reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Prezydenta nazywa się także „ strażnikiem konstytucji”, może on bowiem skierować ustawę uchwaloną przez parlament do Trybunału Konstytucyjnego. Organ ten decyduje o odrzuceniu danego aktu prawnego, jeśli stwierdzi jego niezgodność z ustawą zasadniczą.

Wykonaj zad.9, 10 str.145 (pisemnie w zeszycie)

Obejrzyj

https://epodreczniki.pl/a/prezydent-wszystkich-polakow/DwfJj5l1U

27.03.2020

Zapisz w zeszycie przedmiotowym

Temat: Sądy i trybunały

Zapisz w zeszycie przedmiotowym notatkę

Władzę sądowniczą sprawują w Polsce niezależne sądy( powszechne, wojskowe, administracyjne) i trybunały- Trybunał Konstytucyjny  oraz trybunał Stanu.  Sądy zorganizowane są według zasady dwuinstancyjności. Rozstrzygają one sprawy cywilne, czyli rozstrzygają spory miedzy obywatelami, oraz zajmują się sprawami karnymi np. karzą przestępców. Z kolei trybunały stoją na straży uchwalonego prawa- Trybunał Konstytucyjny i przestrzegania go przez najwyższe osoby e państwie- Trybunał Stanu.

Wykonaj zad.3,4 str.151 (pisemnie w zeszycie)

https://epodreczniki.pl/a/struktura-wymiaru-sprawiedliwosci-w-polsce/D62nQfqI1

3.04.2020

Temat: Organizacje obywatelskie

Przeczytaj tekst z podręcznika str.152- 155

Zapisz notatkę

Organizacje pozarządowe to niezależne od władz państwowych instytucje podejmujące działania na rzecz społeczności lokalnej lub całego społeczeństwa. Ze względu na różnice w funkcjonowaniu dzieli się je na fundacje i stowarzyszenia.

Fundacja realizuje wyznaczony  przez założyciela (fundatora) cel społeczny. Może ją założyć jedna osoba.

Stowarzyszenie- jego członkowie sami określają cel swojego działania. Do założenia stowarzyszenia potrzeba co najmniej 15 osób.

Wolontariuszami nazywamy ludzi działających bezinteresownie (bez wynagrodzenia) na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Biorą oni udział np. w przedsięwzięciach podejmowanych przez fundacje i stowarzyszenia.

Otwórz link, przeczytaj tekst, oglądnij krótkie filmiki, rozwiąż ćwiczenia

https://epodreczniki.pl/a/katalog-aktywnosci-obywatelskich/DJn8vlDQh

7.04.2020

Temat:  Media i opinia publiczna

Przeczytaj tekst w podręczniku str.158- 161

Przepisz do zeszytu notatkę

Opinia publiczna to poglądy społeczeństwa na daną sprawę. Nierzadko pod jej wpływem politycy podejmują ważne decyzje. Istotną rolę w pośredniczeniu między rządzącymi a obywatelami odgrywają mass media- radio, prasa, telewizja i Internet. Wpływają bowiem na kształtowanie przekonań mieszkańców kraju i dlatego nazywane są czwartą władzą. Dla funkcjonowania mediów najważniejsza jest wolność słowa. Swoboda wyrażania własnych przekonań obowiązuje w państwach demokratycznych.  Natomiast w krajach autorytarnych i totalitarnych istnieje cenzura. Oznacza to, że wszelkie publikacje prasowe, telewizyjne i radiowe są kontrolowane przez rządzących.

Rodzaje cenzury:

Cenzura prewencyjna- polega na kontrolowaniu treści przed ich opublikowaniem

Cenzura represyjna- polega na kontroli po opublikowaniu treści i stosowaniu ewentualnych represji wobec autorów.

17.04.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej

Przepisz do zeszytu notatkę

Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie. W dokumencie tym zapisane są zasady określające ustrój danego kraju. Z kolei  na początku zamieszczono krótki, uroczysty wstęp, czyli preambułę, która nawiązuje do historii, a także mówi o wartościach gwarantujących rozwój społeczeństwa i państwa. Wszystkie pozostałe akta prawne ( np. ustawy) muszą być zgodne z konstytucją. Z tego powodu nazywa się ją mianem ustawy zasadniczej.

W konstytucji zawarte są również najważniejsze prawa obywatelskie, które podzielono na osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne. W akcie tym wymieniono także obowiązki obywateli. Należą do nich: wierność państwu polskiemu, przestrzeganie prawa, płacenie podatków, obrona ojczyzny, dbanie o stan środowiska przyrodniczego. Ustawa zasadnicza , która obecnie obowiązuje w Polsce, została uchwalona w 1997 r.

Zadanie do wykonania

– rozwiąż test z podręcznika str.165, zad 1-3( rozwiązania prześlij na mojego mailatermin 21.04)

prasówkę przygotują : Aleksandra Cyboroń, Amelia Tryba. Termin- 21.04 (proszę wykonać zdjęcia artykułów i przesłać na maila)

21.04.2020

Temat: Organizacje międzynarodowe

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 168 -171

Przepisz do zeszytu notatkę

Każde państwo dąży do realizacji określonych zadań zgodnych z własnymi interesami, czyli z racją stanu. Aby osiągnąć te cele, na arenie międzynarodowej współpracuje a czasami rywalizuje z innymi krajami. Działania takie nazywa się polityką zagraniczną.

Polska na arenie międzynarodowej realizuje swoje interesy nie tylko przez prowadzenie polityki zagranicznej, lecz także przez aktywny udział w działalności organizacji międzynarodowych.  Członkostwo w takich zrzeszeniach  pozwala państwom na wspólne rozwiązywanie problemów o ponadnarodowym zasięgu. Polska należy m.in. do NATO – Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego- międzynarodowego sojuszu militarnego, który powstał w połowie XX w. W razie zagrożenia agresją wojskową państwa zrzeszone w NATO mogą liczyć na pomoc ze strony pozostałych krajów członkowskich.

Polska była także wśród państw założycielskich Organizacji Narodów Zjednoczonych-ONZ, która powstała w 1945 r. Celem tej instytucji jest zachowanie pokoju na świecie. Najważniejsze organy działające w ramach ONZ  to: Zgromadzenie Ogólne, w którym każde państwo członkowskie ma jednego przedstawiciela, oraz Rada Bezpieczeństwa, decydująca o podejmowaniu przez organizację akcji militarnych. Aby utrzymać pokój, ONZ przeprowadza misje wojskowe w regionach zagrożonych konfliktami.

Polska uczestniczy również w działaniach OBWE, czyli  Organizacji Bezpieczeństwa i współpracy w Europie, powstałej w 1994 r. Stowarzyszenie to przede wszystkim zapobiega powstawaniu konfliktów w Europie i umacnia bezpieczeństwo kontynentu , także czuwa nad przestrzeganiem praw człowieka. Polska była jednym z pomysłodawców utworzenia OBWE.

Prasówkę na piątek tj.24.04 przygotują: Krystian Tarchała, Wojciech Winiarski. Proszę zrobić zdjęcia artykułów i przesłać na mojego maila.

24.04.2020

Temat: Organizacja Narodów Zjednoczonych

Przepisz do zeszytu notatkę (możesz wydrukować i wkleić )

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) powstała w 1945 r. Wśród państw założycielskich była m.in. Polska. Celem zrzeszenia jest utrzymanie pokoju na świecie. Najważniejsze instytucje tej organizacji to : Zgromadzenie Ogólne, w którym każde państwo członkowskie ma jednego przedstawiciela, oraz Rada Bezpieczeństwa decydująca o  podejmowaniu przez ONZ akcji militarnych. ONZ, aby utrzymać pokój na świecie, organizuje misje pokojowe we wszystkich regionach zagrożonych konfliktami.

ORGANIZACJE WYSPECJALIZOWANE ONZ

UNESCO- edukacja, nauka, dialog między narodami

UNICEF- pomoc dzieciom, zwłaszcza z krajów słabo rozwiniętych lub dotkniętych klęską żywiołową

WHO- ochrona zdrowia, zwalczanie epidemii, ustalanie standardów medycznych

FAO- zwalczanie głodu, ochrona zasobów naturalnych, pomoc państwom słabo rozwiniętym

ILO- prawo pracy, zwalczanie bezrobocia, ochrona pracy dzieci, młodzieży oraz kobiet

Prasówkę na wtorek 28.04 przygotują Dominika Ziaja, Wojciech Winiarski

28.04.2020

Temat: Czy z ONZ świat jest lepszy?

Otwórz linki, przeczytaj tekst, obejrzyj filmy

epodreczniki.pl/a/czy-z-onz-swiat-jest-lepszy/DP7cExVKc

epodreczniki.pl/b/czy-z-onz-swiat-jest-lepszy/P61YW1FJJ

Odpowiedz na pytania i rozwiąż ćwiczenia interaktywne

Prasówkę przygotuje Mikołaj Żołądź- termin  5.05

5.05.2020

Temat: Unia Europejska

Przeczytaj tekst str.174-179

Przepisz do zeszytu notatkę

Pierwszym etapem integracji krajów Europy było utworzenie w latach 50. XX w. Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Państwa założycielskie- Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy oraz Włochy- rozpoczęłybliską współpracę gospodarczą. Zbliżeniu tych krajów sprzyjały m.in. podobne kultury i historia. W kolejnych latach dążono do ustanowienia wspólnej polityki wewnętrznej, zagranicznej i bezpieczeństwa oraz do powołania wspólnych instytucji wymiaru sprawiedliwości. Organami UE  są m.in. Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski,  Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości.

Otwórz link, przeczytaj tekst, obejrzyj film

epodreczniki.pl/a/interaktywne-cwiczenia-multimedialne/DdxYYDGgu

Zadanie

Odpowiedz na ćwiczenia interaktywne (11 pytań). Odpowiedzi zapisz w zeszycie. Wykonaj zdjęcie swojej pracy i prześlij ją na mojego maila. Termin- 8.05

8.05.2020

Temat: Polska w Unii Europejskiej

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 180- 183

Otwórz link, zapoznaj się z informacjami zawartymi na stronie, obejrzyj filmiki

 epodreczniki.pl/a/polska-w-unii-europejskiej/DpNQdWoph

Zadanie

Rozwiąż ćwiczenia z linku (11 ćwiczeń).Rozwiązania zapisz na kartce, wykonaj zdjęcie a następnie prześlij je na mojego e-maila.

Termin:11.05

12.05.2020

Temat: Problemy współczesnego świata

Przepisz notatkę do zeszytu:

We współczesnym świecie państwa rozwinięte gospodarczo zalicza się do tzw.  Bogatej Północy

W większości leżą one na półkuli północnej. Z kolei kraje słabo rozwinięte gospodarczo  są z reguły są usytuowane na południowej półkuli i tworzą tzw. Biedne Południe. Ludzie zamieszkujący te tereny borykają się z licznymi trudnościami, takimi jak: głód, przeludnienie, analfabetyzm, niedostatecznie rozwinięty system opieki zdrowotnej czy ograniczony system edukacji. Do problemów państw południa zalicza się także duże zadłużenie zagraniczne oraz niesprzyjające warunki klimatyczne( np. liczne klęski żywiołowe: huragany, powodzie, trzęsienia ziemi). Zamożniejsze kraje organizują na terenach dotkniętych głodem i kataklizmami pomoc humanitarną- dostarczają tamtejszej ludności żywność, środki czystości i wodę pitną oraz zapewniają jej opiekę medyczną.

Globalizacją nazywamy proces polegający na zacieśnianiu się relacji między różnymi regionami świata oraz rozprzestrzenianiu się w nich podobnych zjawisk. Towarzyszy jej m.in. gwałtowny rozwój telekomunikacji.

Przeczytaj tekst w podręczniku str.184- 189

15.05.2020

Temat: Konflikty zbrojne na świecie

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 190-  193

Przepisz notatkę do zeszytu ( możesz wydrukować i wkleić)

Do najważniejszych przyczyn konfliktów międzynarodowych zalicza się spory terytorialne, walki o zasoby naturalne ( surowce n. ropę naftową), a także czynniki historyczne, etniczne i religijne. W ostatnich latach wybuchały wojny w byłej Jugosławii, Iraku, Afganistanie oraz w Gruzji. Ponadto od kilkudziesięciu lat trwa konflikt izraelsko- palestyński. W ostatnich latach przez  Bliskim Wschód  przetacza się fala walk , której głównym celem jest  odsunięcie od władz dyktatorów wojskowych i przeprowadzenie reform politycznych i gospodarczych w tym regionie świata. Do takich walk doszło m.in. w Libii , Egipcie czy w Syrii.

Następstwem wojen i walk  są masowe migracje ludności cywilnej. Osoby uciekające ze swojej ojczyzny przed skutkami wojen i prześladowaniami określa się jako uchodźców.  Aby rozwiązywać ich problemy, ONZ powołało urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców.

Terroryzm to działania naruszające prawo, polegające na użyciu przemocy wobec ludności cywilnej. Do najtragiczniejszego aktu terroryzmu doszło w 2001 roku w USA – był nim zamach na wieżowce  World Trade  Center w Nowym Jorku.

19.05.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości. Sprawy międzynarodowe

Otwórz link, zapoznaj się z informacjami, odpowiedz na pytania

https://epodreczniki.pl/a/globalna-wioska-w-obliczu-zagrozen/Dfbaxy4Tc

Przygotuj się do pisemnego sprawdzianu wiadomości z rozdziału V. Termin 26.05

22.05.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości. Sejm i senat

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w tekście. Otwórz link

https://epodreczniki.pl/a/wladza-ustawodawcza—sejm-i-senat/DnJHVNwWN

29.05.2020

Temat: Młody człowiek świadomym odbiorcą mediów

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w linku

https://epodreczniki.pl/a/mlody-czlowiek-swiadomym-odbiorca-mediow

2.06.2020

Temat: Aktywni społecznie i politycznie

Otwórz link, zapoznaj się z informacjami

https://epodreczniki.pl/a/aktywni-spolecznie-i-politycznie/Du2QEFv0B

5.06.2020

Temat: W gąszczu informacji

Otwórz link i zapoznaj się z treścią

https://epodreczniki.pl/a/w-gaszczu-informacji/Drc5hR514

9.06.2020

Temat: W sieci reklamy

Otwórz link, zapoznaj się z informacjami

https://epodreczniki.pl/a/w-sieci-reklamy/D12zEJHXI

19.06.2020

Temat: Obywatel Polski, obywatel Unii Europejskiej

Zapoznaj się z informacjami

https://epodreczniki.pl/a/obywatel-polski-obywatel-unii-europejskiej/DJBn

23.06.2020

Temat: Podsumowanie pracy na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w klasie VIII

JĘZYK ANGIELSKI

17.03.2020

17th March

Topic: Wypowiedź pisemna – wiadomość

Z podręcznika str.101 proszę wykonać  do zeszytu zad.2,3,4,6

Zachęcam też dodatkowo do wykonywania zadań powtórkowych z j.ang w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty, które będą codziennie na stronie: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

18.03.2020

19th March

Topic: Sport – ćwiczenia leksykalne

Przypomnimy sobie i utrwalimy słownictwo związane z sportem

 1. W podręczniku, jak przy każdej powtórce słownictwa, mamy bank wyrazów i wyrażeń – sport str.113- proszę przypomnieć sobie nazwy sportów, sportowców, miejsc, sprzętu, wydarzeń
 2. Aby utrwalić słownictwo proszę wykonać w ćwiczeniach ze strony 53 zad.1-4, str.54 zad.5-8. Dla chętnych polecam krzyżówkę zad.9
 3. Mam nadzieję, że robicie i jeszcze raz zachęcam też dodatkowo do wykonywania zadań powtórkowych z j.ang w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty, które są codziennie na stronie: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

23.03.2020

23th March

Topic: Powtórka przed egzaminem – znajomość funkcji językowych (zadania wielokrotnego wyboru)

 1. Proszę przeczytać w podręczniku str.107 „TO WAŻNE!” czyli jak przystąpić do zadania wielokrotnego wyboru.
 2. Wykonaj w zeszycie zadanie 6 str.107

24.03.2020

24th March

Topic: Powtórka przed egzaminem – rozumienie tekstów pisanych (dobieranie)

 1. Proszę przeczytać w podręczniku str.108 „TO WAŻNE!” czyli jak przystąpić do zadania typu „dobieranie”.
 2. Wykonaj w zeszycie zadanie 3 str.108 Uwaga w poleceniu „jedna oferta pasuje do dwóch pytań”.

Zachęcam też dodatkowo do wykonywania zadań powtórkowych z j.ang w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty, które ukazują się codziennie na stronie:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

26th March

Topic: Znajomość środków językowych – opis obrazka.

1. Proszę w podręczniku str. 110 przeczytać „TO WAŻNE!”

2. Wykonaj w zeszycie zad.2  str.110 .Uwaga! Błędów  należy szukać w zdaniach 1 (słownictwo), 2 (ortografia) i 4 (gramatyka –przyimek).

3. Wykonaj w zeszycie zad. 3 str. 110 i wyślij odpowiedzi na e-dziennik lub mail h.wantuch@poczta.fm

Uwaga! W dniach 25.03-10.04.2020 wpisujemy tematy, notatki oraz  zadania  do zeszytów przedmiotowych z j. angielskiego , a także uzupełniamy  zadania w ćwiczeniach zgodnie z poleceniami w opracowanych lekcjach na dany dzień. Zeszyty i ćwiczenia zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły. Niektóre zaś zadania (wskazane przez nauczyciela w opracowanych lekcjach) uczniowie będą wysyłać poprzez e-dziennik  lub na pocztę elektroniczną h.wantuch@poczta.fm .Wysyłane prace będą opisane wpisem do e- dziennika jako aktywność  lub zadanie domowe i będą oceniane zgodnie z PSO z j. angielskiego  (w zależności od stopnia trudności zadania)  plusem(+) lub oceną.

2.04.2020

Topic: Rozumienie ze słuch – ćwiczenia typu „dobieranie”, „uzupełnianie luk”.

 1. Proszę w podręczniku str. 106 zapoznać się z „TO WAŻNE!” (Dobieranie).

Uwaga! Wszystkie nagrania znajdziecie:

https://elt.oup.com/student/repetytorium8klasa/class-audio/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub

2. Zanim przejdziemy do zadania egzaminacyjnego, proszę wykonać w zeszycie zad.3a i 3b  str.106 .

3. Proszę dokładnie przeczytać  polecenie i wykonać w zeszycie zad. 4 str. 106.

4. Proszę w podręczniku str. 106 zapoznać się z  „TO WAŻNE!” (Uzupełnianie luk”)

5. Proszę dokładnie przeczytać  polecenie i wykonać w zeszycie zad. 6 str. 106.

Good Luck!

6.04.2020

Hello! I hope you’re fine!

6th April

Topic: Talking about conditions. Tryby warunkowe: typ 0, 1, 2 – ćwiczenia gramatyczne.

Dzisiaj przypomnimy i utrwalimy wiadomości na temat zastosowania i budowy zdań warunkowych typu 0,1,2. (Conditionals 0,1,2).

 1. Proszę bardzo dokładnie przeczytać notatkę w podręczniku str.169 Repetytorium gramatyczne -„Zdania warunkowe”.
 2. W zeszycie proszę wykonać z podręcznika zad.1c str.104 oraz zad.3 str.105.
 3. Do sprawdzenia dziś wysyłamy z ćwiczeń str.55 zad.1,2 str.55 (h.wantuch@poczta.fm)

Good luck! Thank you and have a nice day!

7.04.2020

Hello everyone!

7th April

Topic: Czasowniki z końcówką –ing (gerund) i bezokoliczniki (infinitives) – ćwiczenia gramatyczne.

Dziś przypomnimy i utrwalimy użycie czasownika z końcówką –ing oraz bezokolicznika.

Proszę bardzo dokładnie przeczytać notatkę w podręczniku str.169 Repetytorium gramatyczne -„Czasowniki z końcówką –ing(gerund) i bezokoliczniki”.

 1. W zeszycie proszę wykonać z podręcznika zad.1str.169 (piszemy całe zdania) i wysyłamy do sprawdzenia (h.wantuch@poczta.fm)

Dear Students,

 Happy Easter to You and your families!

16.04.2020

Hello everyone! Welcome after Easter holidays!

16th April

Topic: Revision Units 1-10. Powtórka kumulatywna Rozdziały 1-10 (słownictwo i gramatyka).

Dziś  utrwalimy i dokonamy samooceny wiadomości i umiejętności z Rozdziałów 1-10.

 1. Proszę otworzyć podręcznik-repetytorium str. 114. W zeszytach robimy zad. 2 i 3- sprawdzają słownictwo.
 2. W zeszycie proszę wykonać zad. 4 i 6- sprawdzają gramatykę.

Zadania 3 ( piszemy tylko właściwy wyraz) i  4 (piszemy całe zdania) wysyłamy do sprawdzenia na e-mail h.wantuch@poczta.fm lub Messenger(priv).

Thank you! Bye!

20.04.2020

Hello students! I hope you’re fine!

20th April

Topic: Revision Units 1-10. Powtórka kumulatywna Rozdziały 1-10 – znajomość funkcji i środków językowych, rozumienie tekstów pisanych.

Dziś w formie otwartych zadań egzaminacyjnych dokonamy samooceny wiadomości i umiejętności z Rozdziałów 1-10.

Proszę otworzyć podręcznik-repetytorium str. 115. W zeszytach robimy zad. 8,9,10.

Wysyłamy do sprawdzenia(oceny) na e-mail h.wantuch@poczta.fm lub Messenger(priv).

Thank you! Bye!

21.04.2020

Hello students!

21st April

Topic: Revision Units 1-10. Powtórka kumulatywna Rozdziały 1-10 – wypowiedź pisemna.

Proszę otworzyć podręcznik-repetytorium str. 115. W zeszytach robimy zad. 11.

Uwaga! Czytamy dokładnie polecenie i pamiętamy, aby odnieść się i rozwinąć każdy punkt.

Goodbye!

23rd April

Topic: Zdrowie – ćwiczenia leksykalne

Przypominamy  i utrwalamy słownictwo związane z tematem „zdrowie”.

 1. W podręczniku, jak przy każdej powtórce słownictwa, mamy bank wyrazów i wyrażeń – zdrowie str.125- proszę przypomnieć sobie nazwy dolegliwości i objawy (illnesses and symptoms), części ciała (parts of the body), dobre samopoczucie (well- being), wypadki i leczenie (acccidents and treatments)
 2. Aby utrwalić słownictwo proszę wykonać w ćwiczeniach str. 58 i str.59.

27th April

Topic: Talking about the past. Mówimy o przeszłości – przypomnienie i utrwalenie użycia czasów Past Continuous i Past Simple.

 1. Proszę bardzo dokładnie przeczytać notatkę w podręczniku str.170 Repetytorium gramatyczne – użycie czasów Past Continuous i Simple oraz dodatkowo przypominamy budowę zdań.
 2. W zeszycie proszę wykonać z podręcznika zad.2a i 2b str.116, zad.5 str.117
 3. Do sprawdzenia dziś wysyłamy zad.5 str.117 (h.wantuch@poczta.fm)

28th April

Topic: Rozumienie tekstów pisanych – uzupełnianie zdań.

 1. Proszę przeczytać „TO WAŻNE” ( podręcznik str.120).
 2.  W zeszycie wykonaj  zad. 5 str.120.

30th April

Topic: Znajomość funkcji językowych  – uzupełnianie luk w dialogu.

 1. Proszę przeczytać „TO WAŻNE” ( podręcznik str.119).
 2.  W zeszycie wykonaj  zad. 3,4 i 5 str.120.

4th May

Topic: Znajomość środków językowych  – zadania typu egzaminacyjnego.

 1. Zanim przejdziemy za zadań egzaminacyjnych, w których sprawdzana jest znajomość środków językowych (gramatyka), proszę przeczytać „TO WAŻNE” ( podręcznik str.122). Następnie, zastanów się nad  zadaniem 2 str. 122 (przeczytaj wiadomość; jakiego czasu należy użyć w każdej z luk?); zad.3 (przeczytaj ponownie tekst w ćw. 2 i uzupełnij luki 1-4 jedną z trzech podanych możliwości- zapisz odpowiedzi w zeszycie).
 2. W zeszycie wykonaj  zad. egzaminacyjne 4 i 5 str.122.

5th May

Topic: Giving advices, instructions. Udzielanie rad, wydawanie poleceń – przypomnienie i utrwalenie użycia czasowników modalnych should/shouldn’t, ought to/ought not to oraz trybu rozkazującego.

 1. Proszę przeczytać notatkę w podręczniku str.170 Repetytorium gramatyczne – should/shouldn’t, ought to/ought not to oraz tryb rozkazujący.
 2. W ćwiczeniach str. 61 robimy  zad.8,9,10.

7th May

Topic:  Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu – zadania typu egzaminacyjnego z tematu zdrowie.

 1. Podręcznik str.118 zad.3;
 2. Proszę przeczytać „TO WAŻNE” ( podręcznik str.118). Następnie, wykonaj zad. 4.

11th May

Topic: Funkcje i środki językowe – ćwiczenia sprawdzające z tematu „Zdrowie”.

 1. Proszę w ćwiczeniach str. 62 zrobić zadania 1,2,3,4 – zadania wysyłamy dzisiaj do sprawdzenia na maila h.wantuch@poczta.fm

12th May

Topic: Urządzenia techniczne i korzystanie z nich, odkrycia naukowe i wynalazki – ćwiczenia leksykalne.

Przypominamy  i utrwalamy słownictwo związane z tematem „Nauka i technika” (rozdział 12).

 1. W podręczniku, jak przy każdej powtórce słownictwa, mamy bank wyrazów i wyrażeń – nauka i technika str.135- proszę przypomnieć sobie nazwy współczesnych wynalazków i odkryć naukowych (modern inventions and modern technologies), urządzeń technicznych i korzystanie z nich (technology and entertainment, computers).
 2. Aby utrwalić słownictwo proszę wykonać w ćwiczeniach str. 63 zad.2,3 i str.64 zad.4,5. Dla chętnych (zadanie dodatkowe) str.63 zad.1

14th May

Topic: Strona bierna (Passive voice) – zastosowanie i budowa zdań.

 1. Proszę bardzo dokładnie przeczytać notatkę w podręczniku str.171 Repetytorium gramatyczne – Strona bierna.
 2. Notatka do zeszytu:

Millions of people use mobile phones. (strona czynna)- czas Present Simple

Mobile phones are used by millions of people. (strona bierna) – czas Present Simple

Strona Bierna – budowa zdań:

Aby utworzyć zdanie w stronie biernej, używamy właściwej formy czasownika „to be w odpowiednim czasie oraz formy past participle (imiesłów bierny) czasownika głównego.

 1. Present Simple:

Podmiot + is/are + imiesłow bierny czasownika głównego+…..

 • Past Simple:

Podmiot + was/were + imiesłów bierny czasownika głównego +….

 • Present Perfect:

Podmiot + have been/has been + imiesłów bierny czasownika głównego +….

 • Future Simple:

Podmiot + will be  + imiesłów bierny czasownika głównego +….

 • Podręcznik str.127 zad.4 (napisz w zeszycie zdania, używając strony biernej).

18th May

Topic: Strona bierna (Passive voice) – ćwiczenia utrwalające.

Proszę przypomnieć sobie z ostatniej lekcji zastosowanie i budowę zdań w stronie biernej (notatka z lekcji oraz podręcznik str.171).

Następnie  w ćwiczeniach str. 65 robimy  zad. 1, 2 i 4.

19th May

Topic: Rozumienie tekstów pisanych – zadania typu egzaminacyjnego.

Zanim przejdziemy za zadań egzaminacyjnych, proszę przeczytać „TO WAŻNE” ( podręcznik str.130). Następnie, w zeszycie zapisz odpowiedzi do zadań:

 • zadanie 3 str. 131 (przeczytaj teksty A-D. W zadaniach 1-4 z podanych propozycji wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu);
 • zad.4  (przeczytaj reklamy gadżetów A-C oraz pytania dotyczące tych reklam. Do każdego pytania dopasuj właściwą reklamę. Uwaga! Jedna reklama pasuje do dwóch pytań.)

21.05.2020

21st May

Topic: Rozumienie ze słuchu – zadania typu egzaminacyjnego.

Podręcznik str.128:

 • zad. 2 (CD 3.13 – usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat telefonów komórkowych. Przyporządkuj zdania A-E do właściwych osób (1-4). Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego rozmówcy);
 • zad.3 (CD 3.14 – usłyszysz dwukrotnie audycję radiową. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu odpowiedz krótko na pytania 1-3. Na pytania należy odpowiedzieć w j. angielskim. Zapisz odpowiedzi w zeszycie);
 • zad.4 (CD 3.15 – usłyszysz dwukrotnie pięć nagrań. W zadaniach (1-5), z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zapisz odpowiedzi w zeszycie).

25th May

Topic:  Znajomość środków językowych  – zadania typu egzaminacyjnego (parafrazowanie zdań oraz tłumaczenie fragmentów zdań z j. polskiego na j. angielski).

 1.  Zanim przejdziemy za zadań egzaminacyjnych, w których sprawdzana jest znajomość środków językowych (gramatyka), proszę przeczytać „TO WAŻNE” ( podręcznik str.132).
 2. Następnie w zeszycie wykonaj  zad. egzaminacyjne 3 i 4 str.132.

26th May

Topic:  Wypowiedź pisemna – wpis na forum.

 1. Zanim przejdziemy do napisania krótkiej wypowiedzi pisemnej, proszę przeczytać „TO WAŻNE” ( podręcznik str.132). Następnie zapoznaj się z  zad. 2 (przeczytaj polecenie do zadania. Jakich czasów należy użyć w tym liście?); zad.3 (przeczytaj przykładowy wpis na forum i zastanów się czy zostały rozwinięte wszystkie treści (polecenia)?; jakich czasów użyto?; odszukaj  błędy w pisowni (dwa wyrazy); zad.4 (przeczytaj zwroty przydatne do wyrażania niepewności oraz zaznacz te, które zostały użyte w tekście w ćw.3)
 2. Wykonaj zadanie egzaminacyjne 5 str.133 w zeszycie.

28th May

Topic: Revision Units 1-12. Powtórka kumulatywna Rozdziały 1-12.

Podręcznik  str. 137 zad. 6-9.

2nd June

Topic: Świat przyrody – ćwiczenia leksykalne.

 1. Podręcznik str. 147 – przypominamy słownictwo związane z tematem „Świat przyrody”;
 2. Aby utrwalić słownictwo proszę wykonać w ćwiczeniach str. 68 zad.2,4 i str.69 zad.7,9. Dla chętnych (zadania dodatkowe) str.68 zad.1,3,5; str.69 zad.6,8.

4th June

Topic: Zdania przydawkowe ograniczające – ćwiczenia gramatyczne.

 1. Proszę zapoznać się z notatką w podręczniku str.172 Repetytorium gramatyczne.
 2. Ćwiczenia str. 70 zad.2,3,4

8th June

Topic: Rozumienie tekstów pisanych – zadania egzaminacyjne (uzupełnianie luk).

Proszę przeczytać w podręczniku str.142 „ To ważne!” (uzupełnianie luk).  Następnie proszę wykonać zadania 6a i 6b oraz strona 143 zadanie 7.

9th June

Topic: Życie społeczne – ćwiczenia leksykalne.

W podręczniku, jak przy każdej powtórce słownictwa, mamy bank wyrazów i wyrażeń – „Życie społeczne” str.157. Aby utrwalić słownictwo proszę wykonać w ćwiczeniach str. 73 zad.2,4 i str.74 zad.6,8. Dla chętnych (zadanie dodatkowe) str.73 zad.1,3 oraz str. 74 zad.6,8.

15th June

Topic: Revision Units 1-14. Powtórka kumulatywna w formie zadań egzaminacyjnych.

Podręcznik  str. 158 zad.6; str.159 zad.7,8,9

23rd  June

Topic: Rozwiązywanie zadań otwartych i sprawdzających znajomość funkcji językowych.

Ćwiczenia str. 77 zad.1-5.

25th  June

Topic: Podsumowanie pracy na lekcjach j. angielskiego w klasie 8.

W ramach podsumowania proponuję zadania z podanych linków: Good luck!

https://agendaweb.org/grammar-exercises.html

https://agendaweb.org/vocabulary-exercises.html

JĘZYK NIEMIECKI

16.03.2020

Thema:  Das ist ideale Kleidung fur die Schule.

Zapiszę w zeszycie nowe słownictwo. Nowe słówka znajdziemy po każdym rozdziale lub zachęcam do korzystania www.pons.com

 Przeczytam temat str.104 opisze jak ubieraja się Christine und Karsten.- prześlę na pocztę goniapekala@o2.pl

19.03.2020

Thema: Ich muss mir eine neue Hose kaufen. Muszę sobie kupić spodnie.

 1. Dialog 104 przeczytam wypiszę wyrażenia związane z kupnem nowych rzeczy.
 2. Zrobię pisemnie 106 /4 na osobnej kartce do oceny.
 3.  słownictwo str.114 (3 pierwsze strzałki)

23.03.2020

Thema: Leseverstehen. Czytanie ze zrozumieniem.  Lekcja (23.03.2020r.)

Seite 112 Dialog

Wyrażenia:

Was denkt ihr über Klamotten? Co myślicie o ubraniach?

denken über   – myśleć o

Worüber denkst du ? – o czym myślisz?

Fast alles – prawie wszystko

Einkaufen finde ich langweilig. Zakupy uważam za nudne.

die Markenkleidung – odzież markowa

das Taschengeld –kieszonkowe

Die Markenschuhe – buty markowe

nähen  -szyć

Ich nähe meine Sachen. – Szyję moje rzeczy

Wirklich wichtig – naprawdę ważne

Bezahlen – zapłacić.

Das macht mir Spaß. To sprawia mi pzryjemność.

ich trage meistens…… Najczęściej noszę……

Einkaufen – kupować

Ćwiczenia do tekstu:

Ćw. 1 Przeczytaj dialog następnie uzupełnij luki.

Ćw. 2 Dokończ zdania w zeszycie.

Ćw.3 Przetłumacz na niemiecki. (zdania na podstawie dialogu)

26.03.2020

Thema: Im Kleidergechäft. W sklepie odzieżowym. Wyrażenia. (107)

Wyrażenia z dialogu:

Sie wünschen?  Co sobie Pan/i życzy?

Ich suche eine warme Jacke. Szukam ciepłej kurtki.

Welche Größe? Jaki rozmiar?

Welche Farbe? Jaki kolor?

Ich möchte am liebsten  eine   braune Jacke. Chciałbym/chciałabym najbardziej tą brązową kurtkę.

Wie finden Sie die Jacke? Co pani sądzi o tej kurtce?

Das gefällt mir. To mi się podoba.

Ich möchte das anprobieren.  Chciałbym/chciałabym to przymierzyć.

Wo ist die Umkleidekabine? Gdzie jest przymierzalnia?

Das ist zu klein/ zu groß / zu eng. To jet za małe/duże/ za ciasne.

W tej części lekcji  pojawiła się odmiana zaimka wskazującego   – odmienia się jak rodzajnik określony ( podręcznik 117)

  r.męski r.żeński r.nijaki l.mnoga
Mianownik dieser – ten diese  – ta dieses  – to diese – te
Celownik Diesem – dieser diesem Diesen
biernik Diesen- diese dieses diese

Der Mantel –  płaszcz     dieser  Mantel (ten płaszcz)

Die Jacke – kurtka            diese Jacke – (ta kurtka)

Das Kleid – ukienka        dieses  Kleid  – (ta sukienka)

Die Schuhe – buty   diese Schuhe (te buty)

Aufgabe  3 Seite 107 Ćwiczenie:  Przetłumacz wg przykładu:

 1. Ten ciepły sweter – dieser warme Pulli/ Pullover

Zaimki pytające:

  r.męski r.żeński r.nijaki l.mnoga
Mianownik Welcher  – który Welche która welches  – które welche – które
Celownik welchem – welcher welchem welchen
biernik welchen- welche welches welche

Welcher Pulli magst du lieber? Który swetr woliz?

Welche Jacke kaufst du? Którą kurtkę kupujesz?

Welches  Kleid probierst du? Którą sukienkę próbujesz?

Ćwiczenie – Aufgabe 4 Seite – strona 107

Dokończę dialog w sklepie odzieżowym. Wykorzytaj zwroty z lekcji.

Guten Tag…………………

……………………………..

Die Jackesteht mir wirklich gut. Ich nehme sie. –Ta kurtka mi naprawdę pauje. Wezmę ją.

→ Ja, diese Jacke steht Ihnen Gut. Ta kurtka Pani pasuje.

…………kolor, rozmiar 

………..gdzie można przymierzyć

Może inny rozmiar, kolor……..

To jest za ciasne/ małe.

– Was kostet die Jacke? Ile kosztuje ta kurtka?

→ 50Euro. Za drogie.

Podoba mi się.

Po wykonaniu ćwiczenia prześlij zdjęcie na email malgorzata.pekala2@o2.pl  do (01.04.2020)

30.03.2020

OCENIANIE PRACY UCZNIA:

Pracę przesyłamy : malgorzta.pekala2@interia.pl

 Oceny znajdą się  e-dziennika w kolumnie opisanej jako eNauczanie, z przypisaną wagą 1.

PROSZĘ ZWRACAĆ UWAGĘ NA PISMO, GDY WYSYŁĄCIE NOTATKĘ, NIEKIEDY MAM PROBLEM Z ROZCZYTANIEM, PROSZĘ TEŻ O ROBIENIE WYRAŹNYCH  ZDJĘĆ!!

 Thema: Mein Aussehen ist mein Problem. Mój wygląd jest moim problemem.

Wyrażenie:

Pickeln im Gesicht – piegi na twarzy

Groß wie eine Giraffe –  wysoki jak żyrafa

Klammern im Mund  – aparat na zębach

Zu dick – za gruby

Zu dünn  – za szczupły

obrazek z internetu

Ćwiczenie : Aufgabe

Z czym chłopiec ma problem? Użyję nowo poznanych wyrażeń !!!! (8 zdań)

Proszę kto wykona ćw. Prześlij do sprawdzenia

NUMERY  od 1-10 termin – 3.04.2020r.

Dla dociekliwych!!!

Rekcja czasownika: (154)

 1. Sich freuen über  cieszyć sie z

              Worüber freut er sich? Z czego on się cieszy? Pytanie o rzecz!!!! – dlatego Worüber

 • Sich freuen auf – cieszyć sie na (spotkanie z kimś) Pytanie o osobę!!! Auf wen

 Auf wen freut er sich? 

Woran denkt Maria? O czym myśli Maria?

Nach wem fragt der Vater? O kogo pyta tata?

Aufgabe 4 Seite 108.

Proszę kto wykona ćw. Prześlij do sprawdzenia.

2.04.2020

Thema: Im Geschäft. W sklepie Wiederholung. Powtórzenie.

Aufgabe:

 Przyjrzyj się obrazkowi, przetłumacz. Następnie spróbuj napisać, naszkicować podobny krótki dialog.

Na prace czekam do 6.04.2020r. Z pewnością macię głowę pełną pomysłów. Viel Spaß dabei.

Pracę proszę zachowaj!!!! Dla chętnych na dodtkową ocenę!!

16.04.2020

Thema: Shopping in Berlin. Zakupy w Berlinie.  

Seite 110 podręcznik

Wo kann man gut einkaufen gehen? Gdzie można dobrze zrobić zakupy?

Einkaufsmöglichkeiten  – możliwość robienia zakupów

das Kaufhaus –  die Kaufhäuser  – dom handlowy

das Einkaufzentrum – centrum handlowe

der Supermarkt  die Supermärkte – super market

der Designershop – sklep projektantów

das Warenhaus –  dom handlowy

die Delikatessen – delikatesy

der Feinschmecker –smakosz

Das KaDeWe –bedeutet Kaufhaus des Westens luksusowy dom towarowy w Berlinie

die Tiefgarage – garaż podziemny

das Untergeschoss – piwnica

das Erdgeschoss – parter

die Etage – piętro

einkaufen – robić zakupy  Ich kaufe gern ein.

Zad. Aufgabe

Wo machst du Einkäufe und warum? Gdzie ty robisz zakupy i dlaczego ? (5 zdań) do zeszytu

20.04.2020

Thema: Utrwalenie wiadomości z rozdziału 5.

 • Ideale Kleidung für die Schule.

Opiszę obrazek z użyciem zwrotów i słownictwa zebranego.( z rozdziału które już mieliśmy)

Użyj tych zwrotów  Zum Beispiel na przykład:

Auf dem Bild sehe ich ein Mädchen / einen Junge.

Die erste Person von links heißt ……pierwsza osoba od lewej nazywa sie…..

Die erste Person von rechts…. Pierwsza osoba od prawej

Die Person /Das Mädchen / Der Junge in der Mitte ist ein Schuler eine Schülerin……

Osoba / dziewczyna / chłopiec w środku jest uczniem ….

Wie alt ist die Person? Sie/ er ist ………….

Wo wohnt die Person? Sie /er  wohnt …..

Wo kauft gern die Person?  Gdzie kupuje ……..    Sie kauft….

Słownictwo które wykorzystaj.   Im Kleidergeschäft.

Sie wünschen?  Co sobie Pan/i życzy?

Ich suche eine warme Jacke. Szukam ciepłej kurtki.

Welche Größe? Jaki rozmiar?         

Welche Farbe? Jaki kolor?

Ich möchte am liebsten  eine   braune Jacke. Chciałbym/chciałabym najbardziej tą brązowąkurtkę.

Das gefällt mir. To mi się podoba.

Ich möchte das anprobieren.  Chciałbym/chciałabym to przymierzyć.

Shopping in Berlin.

Wo kann man einkaufen? Gdzie można robić zakupy?

              das Kaufhaus –  die Kaufhäuser  – dom handlowy

              das Einkaufzentrum – centrum handlowe

              der Supermarkt  die Supermärkte – super market

              das Warenhaus –  dom handlowy

             die Delikatessen – delikatesy

             der Feinschmecker –smakosz

Zadanie : Opis  przesyłają wszystkie osoby do wieczora. (7 zdań)

                Bitte hier schicken !!  E-MAIL – malgorzata.pekala2@o2.pl

                Viel Erfolg!! Bis bald!!

23.04.2020

Thema: Czas przeszły prosty das Präteritum. (Wprowadzenie)

Czas przeszły prosty das Präteritum stosujemy przede wszystkim w języku pisanym:

w języku literackim (bajka, opowiadanie, opis)
Es war einmal ein König. (Był sobie król.)

w mediach (wiadomości)
Gestern nahmen 77 Frauen, Männer und Schüler am 1. Berliner-Treppenlauf teil
(W Pierwszym Berlińskim Biegu po Klatce Schodowej wzięło udział 77 kobiet, mężczyzn i uczniów.)

• w sprawozdaniach
Bei den Knaben siegte Max Schuhmacher mit einer Zeit von 2:54 Minuten.
(Wśród chłopców zwyciężył Max Schuhmacher z czasem 2:54 minut.)

Tworzenie form czasu przeszłego prostego

Czasowniki regularne:

Do tematu bezokolicznika dodajemy następujące końcówki.

1 i 3 osoba l.poj. oraz w l. mn. Są takie same:

fragen (pytać)

Singular l.poj        Plural l.mn
ich fragte         wir fragten
du fragtest         ihr fragtet
er/sie/es fragte         sie/Sie fragten
  machen (robić)  Singular l.poj ich machte
du machtest
er/sie/es machte Plural l.mn
wir machten
ihr machtet
sie/Sie machten   Ich fragte meine Oma. Spytałam moja babcię. 

Wir fragten unsere Lehrerin. – Zapytaliśmy naszą nauczycielkę.

Aufgabe:

Czas teraźniejszy  PräsensCzas przeszły Präteritum
Ich mache meine Hausaufgbe. Ich machte meine Hausaufgabe.
Wir lernen Deutsch.
Sie spielen Klavier.
Du malst Bilder. Ich verkaufe Kleider. 
Die Mutter kocht Mittagessen
Klaus hört schöne Musik.

27.04.2020

Thema: Wir reservierten die Tickets im Internet. Zarezerwowaliśmy bilet w internecie.   Ćwiczenia w czasie przeszłym – Präteritum.

Określenia czasu przeszłego:

Wann?Kiedy?
– gestern -wczoraj
–  vorgestern  -przedwczoraj
– neulich– niedawno
– einst, niemal, damals-kiedyś, wówczas
– vor einer Woche– przed tygodniem
– vor einem Monat– przed miesiącem
– vor einem Jahr– przed rokiem

Aufgabe:

Czas teraźniejszy  PräsensCzas przeszły Präteritum  
Ich mache meine Hausaufgbe. Ich machte meine Hausaufgabe.
Wir lernen Deutsch.
Sie spielen Klavier.
Du malst Bilder. 
Ich verkaufe Kleider. 
Die Mutter kocht Mittagessen
Klaus hört schöne Musik.
Marikaspielt Basketball.
Peter besucht ein Konzert in Berlin. 
Anke reservierte die Kinokarten im Internet. 
Wir sagen oft laut. 
Ihr machen Gertenarbeiten. 
Wir besuchen die Schule . 

Aufgabe: Utwórz pytania do podkreślonych części zdań (jak w przykładzie)?

Was besuchte Carolin? Carolin besuchte ein Theater.

1………………………………?  Sie kaufte das Ticket im Internet.  (Wo?- gdzie)

2. ……………………………….? Das Ticket kostete 20 Euro. (Wie viel? – ile?)

3…………………………………? Das Stück dauerte zwei Stunden.  (Wie lange? – jak długo?)

4. ………………………………..? Die Schauspieler zeigten gutes Spiel. (Was? Co?)

5. …………………………………? Carolin  reservierte das Ticket im Juni. (Wann? – Kiedy?)

6…………………………………..? Carolin besuchte Theater mit Uwe. (Mit wem? – Z kim?)

(Na pocztę wysyłają nr 1-10)

Viel Erfolg!!!Viel Spaß!!!

4.05.2020

Thema: Ich wartete auf dich. Czekałem na ciebie. Ćwiczenia w czasie przeszłym Präteritum.

Do czasowników, których temat kończy się na –t, -d lub –m, -n dodaje się samogłoskę –e przed przedrostkiem –t oraz końcówkami osobowymi :

(chatten, kosten – kosztować, warten – czekać , öffnen –otwierać , bilden – tworzyć,

atmen – oddychać, zeichnen – rysować)

warten –czekać l.pojedyncza Ich wartete Du wartetest Er, sie,es wartete l.mnoga Wir warteten Ihr wartetest Sie,sie warteten  arbeiten –pracować   l.pojedyncza ich arbeitete du arbeitetest er,sie,es arbeitete l.mnoga wir arbeiteten ihr arbeitetet sie, Sie arbeiteten  

Czasowniki, których temat kończy się na -chn, -ffn, -kn, -tm otrzymują spójkę -e.

zeichnen – rysować,   l.pojedyncza Ich zeichnete Du zeichnetest Er,sie, es zeichnete l.mnoga wir zeichneten ihr zeichnetet Sie, sie zeichneten  öffnen – otwierać   l.pojedyncza ich öffnete du öffnetest er,sie,es öffnetest l.mnoga wir öffnen ihr öffnet sie,sie öffnet    
atmen –oddychać l.pojedyncza ich atmete du atmetet er,sie, es atmete l.mnoga wir atmeten ihr atmetet sie, sie atmeten  reden – mówić , rozmawiać   l.pojedyncza ich redete du redetest er,sie,es redete l.mnoga wir redeten ihr redetet Sie, sie redeten

Sie zeichnete sehr schön.
Wir arbeiteten bei BMW.
Eva öffnete die Tür.

Aufgabe: Przekształać zdania z czau teraźniejzego na przeszły.

Czas teraźniejszy PräsensCzas przeszły Prätetitum
1.Ich arbeite in der Schule. 
2.Die Kinder chatten im Internet. 
3. Sie öffen das Einkaufszentrum um 8.00 Uhr. 
4. Meine Eltern arbeiten in der Fabrik. 
5. Wir zeichnen Bilder. 
6. Ich atme ruhig. (oddycham spokojnie) 
7.Ihr redet viel auf Deutsch. 
8. Sie reden nicht auf Englisch. 
9.Klara öffnet die Tür. 

7.05.2020

11.05.2020 l.online

Thema: Czas przeszły Präteritum czasowników nieregularnych. (2 lekcje)

Formy czasowników nieregularnych uczymy się na pamięć (158-159) podręcznik.

Odmiana czasowników:

Präsens –  czas teraźniejszy Präteritum – czas przeszły
sein-  być   l.pojedyncza ich bin du bist er, sie , es ist l.mnoga wir sind ihr seid Sie, sie sind   Ich bin in der Schule.  Jestem w szkole.war  -byłem, byłam l.pojedyncza ich war du warst er, sie , es war l.mnoga wir waren ihr wart Sie, sie waren   Ich war in der Schule. Byłem w szkole.
Präsens –  czas teraźniejszyPräteritum – czas przeszły
Haben – mieć posiadać   l.pojedyncza ich habe du hast er, sie , es hat l.mnoga wir haben ihr habt Sie, sie haben   Sie hat ein Auto. Ona ma auto.hatte – miałem, miałam l.pojedyncza ich hatte du hattest er, sie , es hatte l.mnoga wir hatten ihr hattet Sie, sie hatten   Sie hatte ein Auto. – Ona miała auto.
Präsens –  czas teraźniejszyPräteritum – czas przeszły
Fahren –jechać   l.pojedyncza ich fahre du fährst er, sie , es fährt l.mnoga wir fahren ihr fahrt Sie, sie fahren Ich fahre mit dem Auto.  Jadę autem.fuhr  – jechałem   l.pojedyncza ich fuhr du fuhrst er, sie , es fuhr l.mnoga wir fuhren ihr fuhrt Sie, sie fuhren Ich fuhr mit dem Auto. Jechałem autem.

                Aufgabe: Przekształać zdania z czasu teraźniejszego na przeszły.

Czas teraźniejszy PräsensCzas przeszły Prätetitum
1.Ich fahre in die  Schule.Ich  fuhr in die Schule.  
2.Die Kinder singen viel.Die Kinder sangen viel.
3. Sie kennt Frau Brugger.Sie kannte Frau Brugger.
4. Meine Eltern kommen  zu mir. 
5. Wir treffen oft Freunde. 
6. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Mutter. 
7.Ihr lesen  viel auf Deutsch. 
8. Sie sprechen nicht auf Englisch. 
9.Klara schreibt schöne Lieder. 
10.Der Vater versteht gut Mathe. 
11.Meine Schwester trinkt viel Saft. 
12. Meine Oma isst viel Obst. 
13.Wir bleiben zu Hause. 
14. Ich helfe  meiner Mutter. 
15. Sie backt gern Kuchen am Abend. 

14.05.2020

Thema : Was siehst du am liebsten ? Co oglądasz najczęściej?

Wortschatz – słownictwo

die Sportsendung – audycja sportowa

die Nachrichten – wiadomości

der Wetterbericht – prognoza pogody

die Talkshow – wodowisko publicystyczne

die Werbung  – reklama

der Dokumentarfilm – film dokumentalny

Das Erste – program 1 niemieckiej telewizji

Das Zweite ZDF Program 2 niemieckiej telewizji

Aufgabe

Schreibe ins Heft. Zapisz w zeszycie i naucz się słówek.

Seite 124 / 2

21.05.2020

Miejsca gdzie można pracować!!

Wo arbeitest du? Gdzie pracujesz?

Ich arbeite……..

Zamiana z mianownika na celownik Pytamy Gdzie? Wo?

im Cafe – w kawiarni                           bo                das Cafe – in dem (im)  Cafe

im Restaurant –  w restauracji          bo   das Restaurant – in dem (im)  Restaurant

im Krankenhaus – w szpitalu             bo       das Krankenhaus –

in der Küche – w kuchni                     bo        die Küche – in der Küche

in der Autowerkstatt – w warsztacie   bo    die Autowerkstatt

in der Praxis   w przychodni             bo       die Praxis

bei der Post  – na poczcie                  bo       die Post

bei der Polizei – na policji                bo          die Polizei

an/ in  der Schule –  w szkole          bo        die Schule

der – dem

die  – der

das – dem

Aufgabe: 1 Wstaw odpowiednie miejsca gdzie pracują poszczególne osoby.

Was bist du von  Beruf? Kim jesteś  z zawodu?

Ich bin der Kellner/ der Koch von Beruf.Jestem kelnerem/ kucharzem z zawodu.

1. Der Lehrer arbeitet ……in der Schule ………………. und unterrichtet die Schüler.

2. Die Ärztin arbeitet …… im Krankenhaus ………………… oder … in der Praxis   und untersucht die Patienten.

3. Der Kellner arbeitet ……………………. oder ………………… und bedient die Gäste.

4.Der Koch arbeitet ……………………….  Und bereitet das Essen.

5. Der Briefträger arbeitet  ……………………. und stellt  Briefe, Pakete zu.

6. Der Polizist  arbeitet …………………….und schützt die Menschen vor Gefahr. –c hroni przed niebezpieczeństwem.

7. Der Automechaniker arbeitet ………………….. und repariert Autos.

25.05.2020r.

Thema: Zu wienig Taschengeld. Za mało kieszonkowego. Czas  przyszły Futur 1.

Cza s przyszły Futur 1. – tworzymy za pomocą czasownika werden, który odmienia się w czasie teraźniejszym, oraz bezokolicznika ,  który występuje na końcu zdania:

ODMIANA werden – być stawać  się zostać

l.pojedyncza:

ich werde-  ja będę

du wirst – ty będziesz

er, sie , es wird – on, ona, ono będzie

l. mnoga

wir werden  – my będziemy

ihr werdet – wy będziecie

sie, Sie werden – oni będą

Ich fahre im Sommer nach Deutschland – W lecie jadę do Niemiec. Czas teraźniejszy.

Ich werde im Sommer nach Deutschlan fahren. – W lecie pojadę do Niemiec. Futur 1

Aufgabe:

Napisz zdania w czasie  przyszłym Futur 1

 1. Ich lerne Englisch. –
 2. Gehst du zu deiner Mutter?
 3. Wir fahren im Winter nach Berlin.
 4. Ich bekomme Taschengeld von meiner Mutter.
 5. Der Nachbar kommt zu mir.
 6. Meine Freundin arbeitet als Babysitterin.
 7. Mein Vater fliegt nach Krakau.
 8. Ich lebe in Frankreich.
 9. Wir wandern in den Bergen.
 10. Frau Brugger kauft Brot.

28.05.2020r.

Thema: Mein Traumberuf. Mój wymarzony zawód.

Odmiana czasownika möchten – chciałbym, chciałabym     ZAPAMIĘTAJ !!!!!

 l.pojedyncza  l.mnoga 
Ichmöchte  Chciałbym/chciałabymWirmöchtenChciałybyśmy/chcielibyśmy
Dumöchtest  Chciałbyś/chciałabyśIhrmöchtetChciałybyśmy/Chcielibyście
Er,sie esmöchte  Chciałaby/chciałbysiemöchtenchcieliby

am liebsten – najbardziej

die Zukunft – przyszłoć

geduldig – cierpliwy

hilfsbereit – pomocny

Ich habe viel Zeit. – Nie mam czasu.

viel Geld verdienen – zarabiać dużo pieniędzy

viele Experimente durchführen – przeprowadzać wiele eksperymentów

Was möchtest du werden ? Kim chciałby / chciałbym

Ich möchte Mathelehrer werden. – Chciałbym zostać nauczycielem matematyki.

Was möchte Lisa werden? Kim chciałaby Lisa werden?

Lisa möchte Ärztin werden.

4.06.2020

Thema: Leseverstehen.Czytanie ze zrozumieniem.

Podręcznik (130)

Wortchatz  – słownictwo

Hast du Lust? Masz ochotę?

Leseratte – osoba która czyta dużo

Die Lektüre  lektura

Das E-Book – kiążka elektroniczna

Das Abendteuerbuch – kiążka przygodowa

Jaka może być książka?   Ein Buch:  interessant, cool, super, langweilig

Odpowiedź na pytania:

Bist du ein Leseratte?-

Was liest du gern ? Co czytasz chętnie?

Was ist dein Lieblingsbuch? Warum? (Dlaczego?) 

8.06.2020 lekcja online.

Thema: Beruf  und Arbeitsplatz. Zawód i miejsce pracy. Ćwiczenia .

Arbeitsbuch Seite 102/4

BERUFARBEITSPLATZTÄTIGKEIT
der Automechaniker
die Post
Patienten untersuchen
 die Küche
die Schule
trainieren
die Redaktion
der Polizist
 das Haus
Gäste bedienen, servieren

Merke!! Zapamiętaj!!

Viel Erfolg!! Dużo sukcesów!!!

FIZYKA

18.03.2020

Przeczytać tekst z podręcznika na str. 160-161, a następnie odpowiedzieć na pytania pod tekstem. Odpowiedzi zapisać w zeszycie (temat : analiza tekstu „Mowa oceanu”) oraz przesłać do sprawdzenia informacja na dzienniku elektronicznym (wiadomość) lub na adres poczty zjanus503@gmail.com. Termin – do poniedziałku włącznie. W razie pytań również proszę o kontakt w identyczny sposób.

24.03.2020

Dziękuję za przesłane odpowiedzi do tekstu „Mowa oceanu” (niestety, nie wszyscy to zrobili).

Temat na dziś:

Światło i cień.

Punkty do zapisania w zeszycie:

1. Światło jest falą elektromagnetyczną o długościach od 380 do 780 nm (nanometrów).

2. Światło rozchodzi sie po liniach prostych.

3. Prędkość światła w próżni wynosi około 300 000 km/s i jest najwyższą możliwą prędkością we wszechświecie.

4. Źródłem światła nazywamy każde ciało wysyłające światło (promieniowanie widzialne).

5. Wiązka światła może być zbieżna, rozbieżna lub równoległa. Bardzo wąską równoległą wiązkę światłą nazywamy promieniem światła.

6.Cieniem nazywamy obszar, do którego nie dochodzi światło. Jeśli obszar jest częściowo oświetlony, nazywa się go półcieniem. Półcień powstaje przy kilku źródłach światła lub jednym, ale większym od oświetlanego przedmiotu.

Pod punktem 5 proszę przerysować rysunki z podr. ze str. 166 (cień – pod dużą fotografią i półcień – na dole strony, ale bez opisów po prawej stronie „tu dochodzi światło…”).

Cały materiał lekcji jest przedstawiony na  filmach:
https://www.youtube.com/watch?v=5D5asDYeEaQ https://www.youtube.com/watch?v=Lg5O1u8e8-E

Zadanie do wykonania po zaznajomieniu się z tematem: zad. 1, 2 ,3 str. 168. Odpowiedzi przysłać na adres: zjanus503@gmail.com lub na dzienniku.

30.03.2020

Ponieważ od środy zmieniły sie zasady nauki w domu, to na dziś zadanie do wykonania dla wszystkich na ocenę: proszę rozwiązać test znajdujący się pod adresem: https://www.testportal.pl/test.html?t=2wfczXVzjvzR

Test dotyczy tematu z poprzedniej lekcji, więc nie zaszkodziło by wcześniej wszystko powtórzyć. Większość pytań jest opisowych, więc trzeba samodzielnie wpisać krótką odpowiedź. Czas na rozwiązanie 7 pytań – 20 minut.

Termin: do poniedziałku do godziny 21.00.

Powodzenia!

31.03.2020

Dziękuje za rozwiązanie testu. Oceny wpiszę do dziennika.

Dzisiejsza lekcja:

Temat: Widzimy dzięki światłu.

1. Widzimy dzięki temu, że światło odbija się od przedmiotów i wpada do naszego oka.

2. Ciało przezroczyste przepuszcza światło (szkło, woda, powietrze).

3. Ciała nieprzezroczyste część światła odbijają, a część pochłaniają. Ciało czarne pochłania większość światła, a białe – większość odbija.

Następnie proszę wykonać do zeszytu zad. 2 i 3 ze strony 173. Rozwiązania zadań będą sprawdzone po powrocie do szkoły. Powodzenia!   

6.04.2020

Dziękuje wszystkim za rozwiązanie testu – oceny są w dzienniku.

Dziś realizujemy temat: Załamanie światła.

1. Załamanie światła jest to zmiana kierunku rozchodzenia się światła przy przejściu z jednego ośrodka przezroczystego do drugiego (np. z powietrza do wody).

2. Powodem załamania jest różnica prędkości rozchodzenia się światła w różnych ośrodkach.

3. Promień świetlny, przechodząc do ośrodka, w którym światło rozchodzi się wolniej (np. z powietrza do wody), załamuje się tak, że kąt załamania jest mniejszy od kąta padania.

Tu wykonać rys, ze str. 175 na dole (ten po lewej stronie)

4. Promień świetlny, przechodząc do ośrodka, w którym światło rozchodzi się szybciej (np. z wody do powietrza), załamuje się tak, że kąt załamania jest większy od kąta padania.

Wszystko zobaczycie na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=uDsvlJp2VaA

Tu wykonać rys, ze str. 175 na dole (ten po prawej stronie).

I jako praca do samodzielnego wykonania – zad. 1 ze str. 177 (do zeszytu).

Życzę powodzenia!

7.04.2020

Temat: Soczewki.

1. Soczewki dzielimy na skupiające i rozpraszające. Soczewka wypukła skupia wiązkę światła, a soczewka wklęsła – rozprasza wiązkę światła. Dzieje sie to w wyniku załamania światła w soczewce.

2. Soczewka skupiająca (wypukła) posiada ognisko – punkt, w którym przecinają się promienie skupione. Oznaczamy go literą F.
Tu wykonujemy rysunek ze strony 179i podpisujemy go

3. Odległość ogniska od soczewki nazywamy ogniskową soczewki i oznaczamy literą f.

4. Soczewka wypukła ma dwa ogniska po obu jej stronach.

5. Zdolność skupiająca soczewki to odwrotność ogniskowej (Z).

Tu piszemy wzór ze str. 180 Z=1/f

Jednostką zdolności skupiającej jest dioptria (1D).

6. Soczewka rozpraszająca (wklęsła) posiada ognisko pozorne, a jej ogniskowa (i zdolność skupiająca) jest liczbą ujemną.

I to byłoby tyle, polecam film: https://www.youtube.com/watch?v=ODLGnvTGVxg (tylko pierwsze trzy minuty).

Życzę wszystkim spokojnych, radosnych, a przede wszystkim zdrowych Świąt Wielkanocnych!

20.04.2020

Temat: Obrazy tworzone przez soczewkę skupiającą.

1. Obrazy uzyskiwane za pomocą soczewek mogą być
a). proste (nieodwrócone) i odwrócone
b). powiększone lub pomniejszone (lub tej samej wielkości)
c). pozorne i rzeczywiste czyli takie, które można zobaczyć na ekranie

2. Jeśli przedmiot umieścimy daleko do soczewki (w odległości większej niż ogniskowa), to otrzymamy obraz odwrócony, rzeczywisty. Jego wielkość zależy od odległości: może być powiększony lub pomniejszony (lub tej samej wielkości).

3.  Jeśli przedmiot umieścimy blisko od soczewki (w odległości mniejszej niż ogniskowa), to otrzymamy obraz prosty, pozorny i powiększony – soczewka działa jak lupa.

Zad. domowe – zad. 3 str. 185.

Tym razem bardzo krótki filmik: https://www.youtube.com/watch?v=xHG9ZwRx_3U.

I zapraszam wszystkich na lekcję na platformie Teams we wtorek o godz. 10.00. Jeśli komuś nie udało się zalogować, proszę o informację na e-dziennik lub na pocztę.

21.04.2020

Temat: Konstruowanie obrazów tworzonych przez soczewkę skupiającą.

1. Na czym polega konstruowanie obrazu?

2. Promień przechodzący przez środek soczewki nie zmienia kierunku.

3. Promień równoległy do osi optycznej po załamaniu przechodzi przez ognisko.

4. Obraz uzyskany w soczewce skupiającej zależy od odległości przedmiotu od soczewki.

Film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=ODLGnvTGVxg (trochę za szybko rysuje?)

27.04.2020

Temat: Obrazy tworzone przez soczewkę skupiającą – rysowanie.

1. Przedmiot znajduje się w odległości x < f (mniejszej od ogniskowej).

Tu wykonujecie rysunek końcowy z prezentacji.

Podpis pod rysunkiem:

  Otrzymany obraz jest:

 • powiększony,
 • pozorny,
 • prosty.

2.  Przedmiot znajduje się w odległości x = f (równej ogniskowej).

Wówczas obraz nie powstanie – promienie ani ich przedłużenia nie przetną się.

Reszta juto

28.04.2020

Dziś dokończenie wczorajszego tematu.

3. Przedmiot znajduje się w odległości większej od f, ale mniejszej od dwukrotności f (f < x < 2f).

Tu rysunek

Otrzymany obraz jest:

 • powiększony,
 • rzeczywisty,
 • odwrócony.

4. Przedmiot znajduje się w odległości równej  dwukrotności f (x = 2f).

Tu rysunek

Otrzymany obraz jest:

 • tej samej wielkości,
 • rzeczywisty,
 • odwrócony.

5. Przedmiot znajduje się w odległości większej od dwukrotności f (x > 2f).

Tu rysunek

Otrzymany obraz jest:

 • pomniejszony,
 • rzeczywisty,
 • odwrócony.

Wszystkie rysunki zamieściłem na platformie Teams, trzeba je przerysować do zeszytu.

Zdjęcia zeszytu z rysunkiem z punktu 3 lekcji prześlą numery od 1 do 5, z punktu 4 lekcji – numery od 6 do 10, a pozostali z punktu 5 lekcji. Termin – do niedzieli 3 maja.

Powodzenia!

4.05.2020

Temat: Obrazy tworzone przez soczewkę rozpraszającą.

1. Soczewka rozpraszająca posiada ognisko pozorne – punkt, w którym przecinają się przedłużenia promieni równoległych przechodzących przez soczewkę.
2. Jej ogniskowa ma wartość ujemną. Również jej zdolność skupiająca jest ujemna.

3. Soczewka rozpraszająca zawsze tworzy obraz pomniejszony, pozorny i prosty.

4. Konstruowanie obrazu:
Tu wykonujecie rysunek z lekcji

Zdjęcie wykonanego rysunku przesyłacie do sprawdzenia (wszyscy) do niedzieli 10 maja.

5.05.2020

Temat: Oko i aparat fotograficzny.

1. Soczewka oka tworzy obraz oglądanych przedmiotów na siatkówce oka. Jest to obraz odwrócony, jednak nasz mózg  odwraca go i interpretuje go poprawnie.

2. Soczewka oka może zmieniać swoją ogniskową, dzięki czemu możemy widzieć z bliska i z daleka.

3. Źrenica – otwór, przez który światło wpada do oka. Jej średnica regulowana jest przez tęczówkę.

4. Wady wzroku:

a). krótkowzroczność czyli dobre widzenie z bliska, gorsze z daleka – obraz przedmiotu tworzy sie przed siatkówką oka; krótkowzroczność korygujemy za pomocą soczewek rozpraszających („minusów”)

b). dalekowzroczność czyli dobre widzenie z daleka, gorsze z bliska – obraz przedmiotu tworzy sie za siatkówką oka; dalekowzroczność korygujemy za pomocą soczewek skupiających („plusów”)

5. Aparat fotograficzny działa podobnie jak oko, ale kształt soczewki nie może sie zmienić. Zmienia się za to odległość soczewki od kliszy lub matrycy.

Proszę przeczytać z podręcznika temat 33 i wykonać do zeszytu zad. 3 i 5 ze str. 198.

11.05.2020

Temat: podsumowanie wiadomości o soczewkach – test online.

12.05.2020

Temat: Zwierciadła płaskie.

1. Zjawisko odbicia światła zachodzi na gładkiej, nieprzezroczystej powierzchni (lustro, wypolerowana blacha).

2. Prawo odbicia: kąt odbicia jest równy kątowi padania. Promienie padający i odbity oraz normalna leżą w jednej płaszczyźnie.

Tutaj wykonujecie do zeszytu rysunek ze str. 199.

3. Zjawisko dwukrotnego odbicia światła od dwóch, wzajemnie prostopadłych powierzchni wykorzystano w światełku odblaskowym – promień odbity zawsze wraca w kierunku, a którego został wysłany.

4. Rozproszenie światła polega na odbiciu w różnych kierunkach od nierównej powierzchni. Wówczas promienie odbite przestają być równoległe do siebie.

Tu rysunek ze str. 200 -na dole po prawej.

5. . Zwierciadło płaskie tworzy zawsze (niezależnie od odległości przedmiotu od zwierciadła) obraz, pozorny, prosty i tej samej wielkości.

Do zeszytu zapisać rozwiązania zad. 1 i 2 str. 202

18.05.2020

Temat: Obraz przedmiotu w zwierciadle płaskim.

1. Obraz pozorny to taki obraz, który powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni odbitych od zwierciadła. Nie można go otrzymać na ekranie.

2. Obraz pozorny w zwierciadle płaskim jest tej samej wielkości co przedmiot i znajduje się w takiej samej odległości od zwierciadła co przedmiot naprzeciwko niego.

3. Konstrukcja obrazu przedmiotu w zwierciadle płaskim.
(tu rysunek)

Film pomocny w zrozumieniu tematu: https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ (pierwsze 5 minut).

19.05.2020

Temat: Zwierciadła sferyczne.

1. Zwierciadła dzielimy na:

a). płaskie- jego powierzchnia odbijająca jest płaska

b). sferyczne – powierzchnią odbijającą jest część powierzchni kuli (sfery); dzielmy je na:

   – wklęsłe,

   – wypukłe.

2. Ognisko zwierciadła wklęsłego – punkt na osi głównej, w którym przecinają się wszystkie promienie odbite od zwierciadła, które przed odbiciem biegły równolegle do osi optycznej.

rysunek str. 205

3. Zwierciadło wypukłe rozprasza światło – zmienia wiązkę równoległą na rozbieżną  

4. Ognisko pozorne zwierciadła wypukłego – punkt na osi głównej, w którym przecinają się przedłużenia wszystkich promieni odbitych od zwierciadła, które przed odbiciem biegły równolegle do osi optycznej.

rysunek str. 212

5. Obraz rzeczywisty – powstaje w wyniku przecięcia się promieni odbitych od zwierciadła. Można go otrzymać na ekranie.

Zad. 2 str. 209.

25.05.2020

Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła wklęsłe.

1. W zwierciadle wklęsłym powstały obraz jest zależny od odległości przedmiotu od zwierciadła.

2. Każdy obraz możemy opisać za pomocą trzech cech:

a). sposobu powstawania – rzeczywisty lub pozorny

b). ułożenia względem przedmiotu – prosty lub odwrócony

c). powiększenia – powiększony, pomniejszony, tej samej wielkości

3. Konstrukcja obrazów:

a). odległość przedmiotu od zwierciadła jest mniejsza od ogniskowej (x < f)

Tu wykonujemy rysunek z folderu 1

Otrzymany obraz jest:

 • pozorny,
 • prosty,
 • powiększony.

b). x = f
Obraz nie powstanie, ponieważ wiązka promieni odbitych jest równoległa

c).  f < x < r, gdzie r = 2f

Tu wykonujemy rysunek z folderu 2

Otrzymany obraz jest:

 • rzeczywisty,
 • odwrócony,
 • powiększony.

26.05.2020

Proszę do poprzedniej lekcji dopisać podpunkty:

 d). x = 2f

Tu wykonać rysunek podpunkt d.jpg zamieszczony na Teamsie

Otrzymany obraz jest:

 • rzeczywisty,
 • odwrócony,
 • tej samej wielkości.

 e). x > 2f

Tu wykonać rysunek podpunkt e.jpg zamieszczony na Teamsie

Otrzymany obraz jest:

 • rzeczywisty,
 • odwrócony,
 • pomniejszony.

Do sprawdzenia proszę przesłać obydwa samodzielnie wykonane rysunki (z podpunktu d oraz e) .

2.06.2020

Temat: Zwierciadła wypukłe.

1. Zwierciadło wypukłe rozprasza światło – zmienia wiązkę równoległą na rozbieżną.

2. Zwierciadło wypukłe posiada ognisko pozorne.

3. Obraz otrzymany w zwierciadle wypukłym jest zawsze pomniejszony, pozorny i prosty.

Tu rysunek ze str. 213 (zamiast świeczki – strzałka)

4. Zastosowania zwierciadeł wypukłych – lusterka samochodowe, lustra drogowe.

8.06.2020

Temat: Luneta i mikroskop.

1. Luneta astronomiczna – składa się z dwóch soczewek skupiających, z których pierwsza (obiektyw) tworzy obraz pomniejszony, ale przybliżony obiektu, a druga (okular) powiększa obraz utworzony przez pierwszą. Luneta daje obraz odwrócony i pomniejszony, ale przybliżony. Służy do obserwacji odległych obiektów (np. gwiazd)

2. Mikroskop – obiektyw tworzy obraz powiększony i odwrócony, który zostaje dodatkowo powiększony przez okular. Mikroskop służy do oglądania z bliska bardzo małych obiektów.

9.06.2020

Temat: Barwy.

1. Różne częstotliwości fali świetlnej odbieramy jako różne barwy. Przykładem światła jednobarwnego jest światło lasera.

2. Światło białe jest mieszaniną fal o różnych długościach.

3. Światło białe można rozszczepić na barwy składowe za pomocą pryzmatu. Tęcza powstaje dzięki rozszczepieniu światłą słonecznego w kroplach wody znajdujących się w powietrzu.

4. Ciało białe odbija wszystkie barwy wchodzące w skład światłą białego, ciało kolorowe odbija światło tylko określonej barwy, a pozostałe barwy pochłania.

15.06.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości z optyki.

23.06.2020

Temat: Podsumowanie pracy na lekcjach fizyki w szkole podstawowej

BIOLOGIA

18.03.2020

Dzień dobry Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W dniu dzisiejszym zachęcam do pracy i polecam do przygotowania następujące tematy:

Sukcesja ekologiczna i jej wpływ na bioróżnorodność.

Polecam pracę z podręcznikiem str 141 oraz wykonanie w formie rysunku schematycznego przebiegu sukcesji wydmy nadmorskiej i jeziora.

Przypominam ,że nazwy  gatunkowe są dwuczłonowe. 

W nawiązaniu do komunikatu Ministra Edukacji Narodowej  zachęcam do korzystania z: e. podreczniki.pl

www.gov.pl, materiałów edukacyjnych umieszczanych w programie TVP w godz 11- 12.30.

Należy zorganizować sobie miejsce do nauki w domu,najlepiej w godzinach przedpołudniowych i z uwzględnieniem planu zajęć. 

Sposób przesyłania prac do  oceny poprzez e-dziennik wiadomości

adres e -mail, a także przesyłanie zdjęć na pocztę elektroniczną.

Pamiętajmy,że jest to czas, który daje nam nieograniczone możliwości samokształcenia i zadbajmy o to aby przyniósł umiejętność dobrego organizowania własnego warsztatu pracy. 

Powodzenia i zdrowia wszystkim życzę.

20.03.2020

Temat:Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną .Pracujemy z podr. str.134 nad przyczynami eliminowania organizmów, a następnie wyszukujemy i zapisujemy po 5 gatunków organizmów, które w ten sposób giną .Utrwalamy poziomy różnorodności biologicznej.Zastanawiamy się i zapisujemy : Jaki wpływ na różnorodność biologiczną ma człowiek w środowisku lokalnym?Mamy obszerne informacje na ten temat na stronach Ministerstwa Ochrony Środowiska.Zachęcam do poszukiwania tam wiedzy.

26.03.2020

Dzień dobry!

 Wcześniej pozwoliłam sobie zamieścić  ogólne informacje dotyczące organizacji pracy z uczniami określone wymaganiami Ministerstwa i Dyrektora szkoły.

Proszę uczniów i  rodziców  o zapoznanie się z nimi oraz systematyczne wykonywanie zadań .Jednocześnie informuję, że wszystkie zadania i polecenia będę umieszczała na stronie szkoły z uwagi na trudności techniczne w odbieraniu informacji.Wprawdzie mamy dostęp do różnych platform lecz z uwagi na ogromną liczbę korzystających występują trudności. Pracujemy z podręcznikami Nowej Ery w związku z tym polecam aby uczniowie założyli sobie konto  w „Moja Nowa Era ” serwis Ebooki .

Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.

Ponieważ wcześniej poleciłam przygotowanie się do tego zagadnienia  poprzez wykonanie prezentacji: dziura ozonowa i smog, Teraz polecam do przepracowania materiał dostępny na epodreczniki : globalne ocieplenie klimatu i wykonanie polecenia 1 Ziemia- śnieżka oraz wypisanie gazów cieplarnianych, które są emitowane do atmosfery. Przypominam że można jeszcze przesyłać prezentacje do 27..03.

27.03.2020

Zapisujemy temat: Zanieczyszczenia powietrza. Efekt cieplarniany.

Musimy pamiętać,że jest to zagadnienie opisywane przez biologów i chemików. Dlatego też przypominamy sobie z chemii nieorganicznej – sole i tzw. Tlenki kwasowe- to one są przyczyną kwaśnych opadów.

1.Proszę je wymienić i podać biologiczne skutki kwaśnych opadów.

2. O efekcie cieplarnianym dowiemy się jeszcze więcej z epodreczniki.pl otwierając: Pokaż wszystkie- wybieramy Filmy- następnie Chemia -Czy-.wiesz wszystko o efekcie cieplarnianym.Zapisujemy krótko jego biologiczne skutki ./ notatka do 1.04./

Uczniowie : B. Trendak, K. Trendak  na podst podr.str 144-145 wyjaśniają terminy: kwaśne deszcze, globalne ocieplenie.

Nie zadaję dzisiaj  prac pisemnych w formie zadań domowych  polecając wszystkim utrwalanie wiedzy  i higienę pracy.

Życzę wszystkim zdrowej i pogodnej soboty i niedzieli.

1.04.2020

Dzisiaj możecie przystąpić do trzeciej części próbnego egzaminu.Powodzenia wszystkim życzę.Proszę wszystkich którzy przystąpili do egzaminu o przesłanie informacji na mój adres e-mail.

3.04.2020

Temat: Zanieczyszczenia wód.
Na podstawie podr. str.146 i doniesień ekologów prosze opracować i krótko zapisać skutki zanieczyszczeń wód spowodowanych:
a. ogrzaniem wód
b. ściekami i nawozami sztucznymi
c. metalami ciężkimi
d. wyciekami ropy naftowej / do środy 8.04.
Proszę dbajcie o siebie i swoich bliskich.
Pozdrawiam

8.04.2020

Temat:Czynniki degradacji gleb.
Jest to zagadnienie badane i opisywane przez różne dyscypliny naukowe i tak też należy to traktować przygotowując się. Dlatego skorzystamy z materiałów zamieszczonych na epodreczniki.pl:
Gleby/Przyroda/
Zanieczyszczenia gleby i sposoby i sposoby zapobiegania jej degradacji / Chemia/
Degradacja gleb na świecie i jej skutki/Geografia/
Sporządzamy notatkę w zeszycie.

15.04.2020

Temat: Wprowadzanie obcych gatunków do ekosystemów.
Korzytamy z materiału na epodreczniki,pl – Zagrożenia bioróżnorodności.
Wykonujemy i zapisujemy w zeszycie polecenia: 5,6,7 zamieszczone w materiale. /Prześlemy do 22.04./

17.04.2020

Temat: Ich już nie zobaczysz.

Przygotujemy listę gatunków roślin i zwierząt , które wyginęły w Polsce/ korzystamy z wybranych przez siebie źródeł/

Zapiszemy przynajmniej kilka z nich:

Ustalimy i zapiszemy przyczyny ich wyginięcia.

22.04.2020

Temat:Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.Na podstawie podr. str.152-156 zapoznamy się i zapiszemy:1.Podział zasobów przyrody…………2.Skutki niewłaściwej eksploatacji zasobów z przykładami także z najbliższego otoczenia…………………..3.Zasadę zrównoważonego rozwoju……………4. Sposoby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody/ konkretne przykłady i rozwiązania/Uwzględniamy kontekst Dnia Ziemi!/właśnie dzisiaj przypada/Przesyłamy do 24.04.

24.04.2020

Temat:Ochrona zasobów przyrody na co dzień.Sporządzamy listę działań dzięki którym będziemy chronić zasoby przyrody w swoim otoczeniu./zapisujemy w zeszycie i przesyłamy do 29.04./

29.04.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości o zasobach przyrody.

Lekcja na platformie i praca wg.planu:

1. Bioróżnorodność, a zasoby przyrody.

2. Podział zasobów przyrody- przykłady.

3. Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

6.05.2020

Temat: Sposoby ochrony przyrody- Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody.

1. Cele ochrony przyrody.

2.Ochrona obszarowa: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe.

W czasie lekcji on- line omówimy zagadnienia z pkt.1 i 2 oraz  zapiszemy.

8.05.2020

Temat: Ochrona indywidualna w Polsce.1. Pomniki przyrody.2. Stanowiska dokumentacyjne.3.Użytki ekologiczne.Opracowujemy i krótko zapisujemy w zeszycie.Zad. domowe: Pomniki przyrody w Żdżarach./ umieszczamy na platformie

13.05.2020

Temat; Gatunki chronione w Polsce.

1. Ochrona gatunkowa obejmuje:

a. gatunki zagrożone wyginięciem

b. gatunki rzadkie

Łącznie ponad:

800 gatunków zwierząt

300 gatunków roślin

300 gatunków grzybów

2. Przykłady gatunków chronionych / opracowujemy po 2 przykłady z każdego królestwa wykonując opis i rysunek/ do 15.05./

15.05.2020

Temat: Czynna ochrona przyrody.

1. Formy czynnej ochrony przyrody:

– korytarze ekologiczne

– sztuczne gniazda

– dokarmianie i pojenie zwierząt

– koszenie łąk

– odtwarzanie liczebności gatunków i populacji zagrożonych wyginięciem.

/ Do każdej formy podajemy skutki i przykłady organizmów /.Przesyłamy do oceny do 20.05.

20.05.2020

Temat: Podsumowanie działu: Człowiek i środowisko w formie zadań utrwalających.Zagadnienia i zadania utrwalające str 169- 172 podr./ lekcja on- line/

22.05.2020

Temat: Powtórzenie ważnych terminów z ochrony środowiska.

1. Różnorodność biologiczna

2.Sukcesja w ekosystemach

3.Katastrofy ekologiczne

4.Zasoby przyrody

5.Formy ochrony przyrody

/ utrwalamy terminy i przygotowujemy się do odpowiedzi ustnej/

27.05.2020

Temat: Utrwalanie ważnych terminów biologicznych. / lekcja on- line/

29.05.2020

Temat; Powtórzenie wiadomości z genetyki.

Praca z ćwiczeniami podr. str.49-50 zad,1-10

3.06.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości z ewolucjonizmu.

Praca z zadaniami 1-8 str.75-76

5.06.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości z ekologii.

Praca z zadaniami z podr, str 171-172 zad: 1-6

10.06.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości o komórkach i tkankach.

1. Komórki roślinne i ich struktury.

2. Komórki zwierzęce.

3. Porównanie tkanek roślinnych i zwierzęcych.

19.06.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości o czynnościach życiowych roślin i zwierząt.

/ charakterystyka porównawcza oddychania, odżywiania, rozmnażania, wydalania, ruchu, reagowania na bodźce u poznanych grup roślin i zwierząt/

24.06.2020

Temat: Najważniejsze pojęcia biologiczne z klasy 8.

Praca z podręcznikiem w celu utrwalenia pojęć z genetyki, ewolucjonizmu i ekologii.

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

18.03.2020

Edukacja dla bezpieczeństwa, klasa 8

Dzień dobry,

oto zadanie z edukacji dla bezpieczeństwa.

Przygotuj prezentację lub referat i wyślij na adres chudyjoanna@wp.pl do 24 marca.

Korzystaj tylko z podręcznika do edb.

Koniecznie w temacie wiadomości umieść imię, nazwisko oraz nazwę miejscowości.

Temat: Złamania, zwichnięcia, oparzenia i odmrożenia

Obowiązkowe slajdy:

1.Objawy złamania.

2.Złamanie – pierwsza pomoc.

3.Objawy zwichnięć i skręceń.

4.Zwichnięcia – pierwsza pomoc.

5.Urazy kręgosłupa.

6.Urazy kręgosłupa – pierwsza pomoc.

7.Oparzenie termiczne (objawy, stopnie).

8.Oparzenia termiczne – pierwsza pomoc.

9.Oparzenia środkami chemicznymi – pierwsza pomoc.

10.Udar słoneczny i udar cieplny – objawy.

11. Udar słoneczny i udar cieplny – pierwsza pomoc.

12. Wychłodzenie – pierwsza pomoc.

13.Odmrożenie – pierwsza pomoc.

Można dodać zdjęcia z Internetu. Prace będą ocenione.

2.04.2020

Temat: Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia

Przeczytaj wiadomości ze str. 120 – 128.

Zadania do zeszytu:

1.Wypisz w zeszycie czynniki, które mają wpływ na twoje zdrowie.

2.Spośród wymienionych zachowań prozdrowotnych omów te, które podejmujesz najchętniej i najczęściej. Które z nich są świadomymi działaniami, a które nawykami? Które z twoich nawyków i zachowań warto zmienić, aby służyły zdrowiu?

3.Dowiedz się, jaka jest zalecana ilość energii dla osób w twoim wieku, twojej płci i aktywności fizycznej. Opracuj dla siebie odpowiednie zalecenia żywieniowe.

20.04.2020

Temat: Choroby cywilizacyjne

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 129 – 131

Do zeszytu

Schemat 8 str. 129 (kilka przykładów)

Przeanalizuj Sposoby walki ze stresem str. 131

Odpowiedz na pytania:

Jak radzisz sobie ze stresem? Czy Twoi znajomi, członkowie rodziny radzą sobie ze stresem w obecnej sytuacji? Co mogłabyś/ mógłbyś poradzić osobom, które żyją w stresie? Czy stres może wpłynąć na odporność naszego organizmu?

Odpowiedzi zapisz w zeszycie. Na zdjęcia notatek będę oczekiwać do wyznaczonej godziny. Szczegóły podam na Messengerze w trakcie lekcji edukacji dla bezpieczeństwa.

Pozdrawiam

27.04.2020

Temat: Wybrane problemy zdrowia psychicznego

Czytamy tekst

str. 133-136

Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy znajduje się poradnia zdrowia psychicznego.

Do zeszytu

Zadania:

 1. Podaj przyczyny problemów psychicznych u nastolatków.
 2. Wymień główne objawy depresji i uzależnienia od Internetu.

4.05.2020

Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie

str. 138 – 141

1. Komunikacja werbalna i niewerbalna.

2. Odległość między rozmówcami.

3. Zasady dobrej komunikacji.

 • Zasady aktywnego słuchania:

-skup się na rozmowie i swoim rozmówcy

(dokończ notatkę)

11.05.2020

Temat: Komunikacja interpersonalna. Asertywność, negocjacje

Podręcznik s. 141 – 144

1. Asertywność.

a) Podstawowe techniki asertywnego odmawiania:

b) Obrona własnych granic:

2. Negocjacje.

a) Zasady prowadzenia negocjacji:

18.05.2020

Temat: Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia

Podręcznik s.114, 115

oraz e-podręcznik:

https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zatrucia/DL0NpKmNk

Do zeszytu:

1.Zatrucie i jego objawy

Nie ma charakterystycznych objawów wspólnych dla wszystkich zatruć. W ogromnej mierze zależą one od rodzaju i dawki przyjętej trucizny.

2.Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia.

Ogólne zasady dotyczące pierwszej pomocy w przypadku zatruć:

– (7 zasad)

25.05.2020

Temat: Podstawy zachowania wobec osób chorych na padaczkę i z bólem w klatce piersiowej

Link do e-podręcznika:

https://epodreczniki.pl/a/podstawy-zachowania-wobec-osob-chorych-na-padaczke-i-z-bolem-w-klatce-piersiowej/DxWeDmciY

Wzór notatki:

1.Padaczka (epilepsja).

Udzielając pierwszej pomocy, pamiętaj:

– (7 podpunktów).

2. Ból w klatce piersiowej.

zawał serca – ………

3. Zapobieganie chorobie wieńcowej i pierwsza pomoc.

Higieniczny tryb życia:

– (4 podpunkty).

1.06.2020

Temat:Porażenie prądem

https://epodreczniki.pl/a/porazenie-pradem/DnFwyrhA0

1. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm człowieka.

2.Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego i jego ratowanie.

3. Jak i gdzie bezpiecznie wyłączyć prąd?

4. Porażenie piorunem.

W czasie burzy:

 • najlepiej nie wychodzić z domu, jeżeli burza zaskoczy cię na zewnątrz, schroń się w najbliższym budynku (większość z nich zabezpieczona jest instalacją odgromową);
 • nie należy trzymać metalowych przedmiotów (kaloryferów, poręczy itp.);
 • nie wolno używać sprzętu elektrycznego i elektronicznego zasilanego z sieci;
 • należy szybko zejść jak najniżej (jeśli jest się np. w górach), ale nie wychodzić na otwartą przestrzeń;
 • trzeba jak najszybciej wyjść na brzeg, gdy jest się w wodzie;
 • na otwartej przestrzeni nie należy być najwyższym obiektem w okolicy (lepiej przykucnąć na ziemi niż stać);
 • nie chowaj się pod drzewem, które jest dobrym schronieniem przed deszczem, ale bardzo złym przed piorunami (jeżeli nie masz innego wyjścia, to schroń się pod jak najniższym, ale wystrzegaj się drzew stojących samotnie);
 • nie wolno stawać w pobliżu urządzeń metalowych i pod napięciem, np. linii energetycznych, słupów, latarni itp.;
 • podczas przebywania w samochodzie należy w nim pozostać – metalowa konstrukcja nadwozia znakomicie chroni od skutków bezpośredniego uderzenia pioruna.

8.06.2020

Temat: Inne groźne przypadki

Podręcznik s.117

Schemat notatki

1.Ukąszenie

Pierwsza pomoc

2. Użądlenie

Pierwsza pomoc

CHEMIA

19.03.2020

Temat: Utrwalanie wiadomości o alkoholach.Należy powtórzyć i  utrwalić wzory, nazwy i właściwości poznanych alkoholi. Wykonać pisemnie w zeszycie ćw. 2,3,5 str 141 podr.z e- podreczniki  prześledzić lekcje : Metanol i Etanol i Porównanie właściwości alkoholi, obejrzeć filmiki oraz wykonać polecenia sprawdzające.

20.03.2020

Temat : Porównanie właściwości alkoholi.Pracujemy z tabelą nr 12 str 154 podr. Zapisujemy wniosek.Poszerzamy wiedzę o retinolu i geraniolu.Wykonujemy pisemnie w zeszycie ćw1,3 str.156, a chętni ćw. 2 str.156.Jeszcze raz zachęcam do skorzystania z e- podręcznika – lekcja Porównanie właściwości alkoholi.Pozdrawiam serdecznie, życzę zdrowej i spokojnej soboty i niedzieli.

26.03.2020

Zapisujemy temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.Skorzystamy z epodreczniki- temat: Kwasy karboksylowe- budowa.Analizujemy : już wiesz, aby utrwalić wiedzę konieczna do poznania następnej pochodnej węglowodorów- kwasów organicznych zwanych karboksylowymi ze względu na obecność grupy funkcyjnej – COOH.
Skupiamy się na sposobie powstawania kwasów i rodzaju wiązań między atomami/Model kwasu octowego/Ćwiczymy i zapisujemy wzory i nazwy kwasów do 5 atomów węgla w cząsteczce:1.2.3.4.5.Analizujemy pkt.3 i wypisujemy ; grupa funkcyjna, kwasy karboksylowe.Zad. domowe :Podr .str,.160 zad.2 /do 2.04/.Uczniowie: B. Trendak i K. Trendak – praca z podr. tab.13 str 158- wypisać i nauczyć się wzorów sumarycznych i nazw 5 kwasów karboksylowych.

27.03.2020

Temat: Inne kwasy karboksylowe.

Utrwalamy wzory i nazwy kwasów od metanowego / pamiętając, że w jego cząsteczce w gr. alkilowej jest tylko wodór/do kwasu pentanowego./ także nazwy zwyczajowe.

Proszę, aby każdy to utrwalił wykonując większą ilość powtórzeń.

Zapisujemy wzór ogólny kwasów i podkreślamy grupę funkcyjną- podr.str158.

Inne  kwasy karboksylowe to : 

a. dikarboksylowe- zawierają w cząsteczce 2 gr karboksylowe

b. trikarboksylowe – zawierają w cząsteczce 3 gr. karboksylowe

Wyszukujemy i zapisujemy wzory i nazwy kwasów występujących w szczawiu i bursztynie./podr. str 159-160. / notatkę prześlemy do 1.04./

2.04.2020

Temat: Kwas metanowy.
Kwas ten rozpoczyna szereg homologiczny kwasów karboksylowych ale należy pamiętać,że w jego cząsteczce brak grupy alkilowej!

 1. Zapisujemy wzory i nazwy tego kwas
 2. Pracujemy z podr. str. 162 i zapisujemy właściwości kwasu
 3. Kwas mrówkowy /metanowy/ ulega reakcjom:
  a.dysocjacji jonowej————zapisujemy
  b. spalania całkowitego——-zapisujemy
  Pozostaje nam jeszcze zapoznać się z występowaniem tego kwasu w przyrodzie i jego zastosowaniem ./ podr. str.161- 163/ Zapisujemy krótko. W celu utrwalenia wiadomości pracujemy otwierając epodreczniki.pl i z tematu: Kwasy karboksylowe – właściwości – opracowujemy kwas metanowy.
  Zad.domowe:str.163 podr. zad.4/do środy 8. 04. przesłać wraz z notatką/
  Polecam lekcje z chemii na TVP Sport w środę godz; 9.30 – 9.55

3.04.2020

Temat: kwas etanowy.Pracujemy z materiałami umieszczonymi na epodreczniki.pl ” Kwasy karboksylowe- właściwości.Opracowujemy: a. Właściwości fizyczne Kwasu etanowegob.właściwości chemiczne- zapisujemy reakcje: dysocjacji jonowej, powstawania etanianu miedzi(II).Wniosek: Kwas etanowy tworzy sole reagując z: a. metalami aktywnymib. zasadamic. tlenkami metaliZad. domowe:zad 2 str 168 podr.

16.04.2020

Temat: Wyższe kwasy karboksylowe.
Pracujemy z podr. str. 169- 172
Zapamiętujemy wzory sumaryczne i nazwy trzech kwasów
Zapisujemy w zeszycie:
Wyższe kwasy karboksylowe to kwasy o długich łańcuchach węglowych.
Występują w tłuszczach stąd ich nazwa kwasy tłuszczowe .
Są to:……………………….

Ustalamy i zapisujemy właściwości każdego z kwasów w formie tabeli.
Wykonujemy ćwiczenia w celu utrwalenia umiejętności zapisywania i uzgadniania reakcji spalania dla wszystkich kwasów.
Zad. domowe:Wykaż przy pomocy poznanej wcześniej reakcji chemicznej, że kwas oleinowy jest związkiem nienasyconym.Spróbuj nazwać produkty reakcji z jodem , bromem, chlorem./przesłać do oceny do 22.04./

17.04.2020

Temat: Co to są mydła?.Zastosowanie kwasów karboksylowych.

Przypominamy sobie wiadomości z chemii nieorganicznej o solach i jednym ze sposobów ich otrzymywania- reakcji zobojętniania.

Zapisujemy: Mydła to sole wyższych kwasów karboksylowych zwane odpowiednio: stearynianami, palmitynianami i oleinianami.

Samodzielnie zapiszemy przebieg tych reakcji :

1.NaOH + kwas stearynowy ….

2. NaoH + kwas palmitynowy….

3. NaOH + kwas oleinowy….

Podsumujemy i zapiszemy krótko właściwości mydeł oraz zastosowanie poznanych kwasów./pod.str.172-173./do 21.04/

23.04.2020

Temat: Porównanie właściwości kwasów karboksylowych.Pracujemy z podr. str.174-175 nad zagadnieniami:1.Podział kwasów karboksylowych w zależności od liczby atomów węgla:a……….b……….c……………2. Porównanie właściwości wyższych i niższych kwasów karboksylowych/zapisujemy krótko/Zad. domowe: Utrwalić wiadomości o poznanych kwasach karboksylowych i przygotować się do odpowiedzi na 29.04./ lekcja na platformie/

24.04.2020

Temat:Powtórzenie wiadomości o poznanych kwasach karboksylowych.1. Utrwalamy wzorów, nazw i właściwości poznanych kwasów karboksylowych.2.Rozwiązujemy zadania z podr.str.zad.4,63. Przygotowujemy się do odpowiedzi ustnej na 30.04.

30.04.2020

Temat: Utrwalenie wiadomości o poznanych pochodnych węglowodorów.Proszę o powtórzenie i przygotowanie się do odpowiedzi ustnej na dzień 7.05. wzorów, właściwości fizycznych i chemicznych oraz zastosowania poznanych alkoholi i kwasów karboksylowych.Wykonać pisemnie w zeszycie zad. 4,7 str 141 podr. oraz 2 str.168/ przesłać do 6.05/

7.05.2020

Temat: Zadania sprawdzające z pochodnych węglowodorów. Przygotowanie do sprawdzianu.

Należy powtórzyć: wzory , nazwy i właściwości poznanych alkoholi i kwasów karboksylowych.

Utrwalić zapisywanie rekcji :

a. spalania alkoholi i kwasów

b.fermentacji alkoholowej

c.dysocjacji jonowej kwasów

d. fermentacji octowej

e. powstawania mydeł

Powtórzyć zastosowanie i występowanie w przyrodzie poznanych pochodnych./sprawdzian w czasie lekcji on-line 8.05./

8.05.2020

Temat:Sprawdzian wiadomości z pochodnych węglowodorów./on-line/

14.05.2020

Temat: Estry.1. Budowa estrów jako pochodnych kwasów i alkoholi-coo-grupa estrowa.2.Reakcja estryfikacji jako sposób na otrzymywanie estrów.3.Nazewnictwo estrów.4. Właściwości estrów i ich przykładyZad. domowe: str 181 zad 1 zagadnienia powtórzymy w trakcie lekcji on-line w dniu:15.05.

15.05.2020

Temat: Właściwości zastosowanie estrów.

1.Ćwiczenia utrwalające zapisywanie wzorów estrów oraz ich nazewnictwo.

2.Wyjaśnienie mechanizmu reakcji estryfikacji.

3,Właściwości estrów

4. Praktyczne zastosowanie estrów.

/Lekcja on- line/

21.05.2020

Temat: Aminokwasy

1. Aminokwasy- związki zawierające 2 grupy funkcyjne:- NH2 i – COOH

2.Właściwości aminokwasów

3. Zastosowanie aminokwasów.

Zad. domowe: str.185 zad.2,4/do 23.05/

22.05.2020

Temat: Właściwości aminokwasów. Jak powstają peptydy?

1. Kondensacja aminokwasów.

2. Wiązania peptydowe.

3.Peptydy

/ zagadnienia opracujemy w trakcie lekcji on-line/

28.05.2020

Temat: Utrwalenie wiadomości o pochodnych węglowodorów. 

Sprawdź, czy wiesz…Sprawdź, czy umiesz ..Podr. str 188 zad 1-6

29.05.2020

Temat: Tłuszcze.

1. Otrzymywanie tłuszczów

2. Wzór ogólny tłuszczów

3.Podział tłuszczów

4.Właściwości i zastosowanie tłuszczów.

Zad. domowe: zad 1,2,3 str 195 

/ lekcja on- line/

4.06.2020

Temat: Białka.

1. Powstawanie białek i ich rodzaje.

2.Właściwości białek, reakcje charakterystyczne.

3.Koagulacja, peptyzacja i denaturacja.

Zad. domowe: zad. 2,3 str 201

5.06.2020

Temat: Sacharydy.

1, Skład pierwiastkowy sacharydów. wzór ogólny.

2.Rodzaje sacharydów i ich przykłady.

3.Właściwości glukozy i fruktozy.

/lekcja on-line/

19.06.2020

Temat; Sacharoza, skrobia i celuloza.

1. Sacharoza- disacharyd.

2. Skrobia- właściwości cukru złożonego.

3. Celuloza- polisacharyd o dużym znaczeniu biologicznym./lekcja on-line/

25.06.2020

Temat: Substancje o znaczeniu biologicznym – powtórzenie wiadomości.

/ korelacja wiedzy z biologii i chemii na temat: białek, tłuszczów, węglowodanów/

WYCHOWANIE FIZYCZNE

19.03.2020

Dzień dobry.
 Przygotujcie kartkę i długopis, będziecie notować ilość minut ćwiczeń w dniach od 16 do 27 marca (z możliwością przedłużenia). Po okresie kwarantanny oddacie mi ją do weryfikacji, bo Wasza aktywność w domu będzie przeze mnie oceniona – oczywiście każdy uczeń przyniesie swoją kartkę z potwierdzeniem podpisu przez prawnego opiekuna. Tabelkę można sobie samemu narysować.
Oprócz ćwiczeń w domu proponuję Wam z mamą, tatą lub rodzeństwem spacer, bieg, rolki lub rower, ale TYLKO ZA ZGODĄ RODZICA. To ważne, by być w tych dniach bardzo ostrożnym! Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych. Notujcie każdą aktywność ruchową na kartce – pytania proszę kierować na dziennik lub maila. 

Pozdrawiam. 

MOJA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA OD 16 DO 27 MARCA

Imię i nazwisko ………………………………………………                          Klasa…………

Data i dzień tygodnia Rodzaj aktywności (np.spacer,jazda na rowerze,ćwiczenia w domu itp.) Ilość minut ruchu (np.15 minut,30 minut itp.) Samopoczucie po wysiłku określ w skali od 1 do 5 (1-złe, 5 –super)   Uwagi (rubryka dla nauczyciela WF)
             
             

Potwierdzenie  prawnego opiekuna …………………………………………………………….

27.03.2020

Przesyłam propozycję zadań (ćwiczeń) do wykonania w domu:
     YOUTUBE :
hurtowniasportowa.net – trening ogólnorozwojowy : wykorzystaj ciężar własnego ciała
                            monika kołakowska – TABATA – spalaj tłuszcz

Rób rozgrzewkę a po ćwiczeniach się rozciągaj, możesz sobie sprawdzać tętno przed wysiłkiem i po nim. Możesz zwiększyć tempo i liczbę powtórzeń oczywiście w miarę swoich możliwości.
Pamiętajcie o tym aby wszystko zapisywać w swoim dzienniku (notesie,zeszycie) za potwierdzeniem podpisu opiekuna, dokumentować zdjęciami (krótkimi filmikami z ćwiczeń) w formie prezentacji itp. Będzie oceniana wasza aktywność i zaangażowanie.
PAMIĘTAJ – ZAWSZE ĆWICZ GDY W DOMU SĄ RODZICE – ĆWICZ CODZIENNIE – PRACUJECIE DLA SIEBIE!
pytania do mnie proszę kierować na e-dziennik lub na maila.
Proszę śledzić stronę internetową szkoły, e-dziennik i pocztę mailową.
                                                                                                                                                             Pozdrawiam

INFORMATYKA

23.03.2020

Witam wszystkich

Zgodnie z nowym zarządzeniem ministra nauka w szkołach zostaje zawieszona do Świąt Wielkanocnych i w tym czasie obowiązuje nauczanie na odległość. Wobec tego musimy również zająć się nauką informatyki. Uznałem jednak, że tematy dotyczące programowania i algorytmiki są zbyt trudne, by ich nauczyć się w domu, zajmiemy się wobec tego zagadnieniami dotyczącymi tworzenia stron internetowych. Jest do tego potrzebny tylko program Notatnik (lub Notepad++, który można samodzielnie zainstalować).

Stronę tworzymy za pomocą znaczników, które umieszczamy w takich nawiasach < > np. znacznik czcionka <font>. Większość znaczników wymaga zamknięcia w momencie, kiedy przestają obowiązywać, co oznacza się dopisaniem ukośnej kreski np. </font>.

Proszę zapisać do zeszytów następującą notatkę:


Temat: Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem znaczników HTML.

1. Struktura strony internetowej.

2. Podstawowe znaczniki.

3. Formatowanie tekstu.

Proszę następnie uważnie przeczytać tekst na stronach 212-215 i w Notatniku wykonać ćw. 2 str. 213 (najpierw utworzyć sobie na dysku folder STRONY) . Rozwiązanie zadania  jest pokazane na str. 213 na rys. 1.

Następnie stronę należy zapisać w utworzonym folderze pod nazwą strona1.htm wybierając w Notatniku polecenie Zapisz jako, następnie w dolnej części okna wpisać całą nazwę (strona1.htm). Tak zapisany plik można otworzyć w przeglądarce internetowej. Jeśli chcemy go ponownie otworzyć w Notatniku, klikamy na nim prawym klawiszem myszy i wybieramy Otwórz za pomocą – Notatnik.

Tu podaję podstawowe znaczniki HTML do dzisiejszej lekcji:

<html>  </html> strona HTML

<head>  </head> nagłówek strony

<title>    </title> tytuł strony

<body >  </body>   treść strony:

            bgcolor=”angielska_nazwa_koloru”      kolor tła

            background=”obrazek.jpg”     obrazek w tle

<b>   <i>   <u>    pogrubienie, pochylenie i podkreślenie

<br>   przejście do nowej linii

<p >    </p>    nowy akapit
align=”center,left, right   wyrównanie do środka, lewej, prawej

<h1> </h1> do h7  wielkość nagłówka tekstu

<sup>  indeks górny

<sub>  indeks dolny

Spróbuj wykorzystać niektóre z nich i sformatować napisany wcześniej tekst.

Przykłady:

Zobaczysz <b> ciekawe miejsca</b> na fotografiach.

 <h3>Podróże po stolicach Europy.</h3>

Nie bój się eksperymentować.

Możesz skorzystać z filmu pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=T5jG-ylj6DM

Plik o nazwie strona1.htm prześlij na mój adres e-mail zjanus503@gmail.com do następnej niedzieli włącznie.

W razie problemów proszę również o kontakt pod tym adresem.

Powodzenia

30.03.2020

Dziś poznamy sposoby tworzenia list: punktowanych i numerowanych.

Temat (do zeszytu): Wypunktowania i tabele.

1. Listy numerowane.

2. Listy punktowane.

3. Tabele.

Do tworzenia listy służą znaczniki:
 <ol> – lista numerowana
<ul> – lista punktowana

Kolejne pozycje na liście dodajemy poprzez znacznik <li> (patrz str. 216 w podręczniku).

Proszę w pliku stworzonym na poprzedniej lekcji wprowadzić wypunktowanie do tekstu opisującego stronę (ćw. 5 str. 216). Następnie pod spodem sporządzić dowolną listę punktowaną zawierającą np. kilka stolic europejskich.

I oczywiście jak poprzednio proszę (wszystkich, także tych, którzy jeszcze tego nie zrobili) o przesłanie rozwiązania na adres e-mail. Prace będą oceniane, więc bardzo proszę o wykonanie zadania.

Powodzenia

6.04.2020

Dziś nauczymy sie tworzyć na stronie tabele.

Temat: Tworzenie tabel.

1. Struktura tabeli – wiersze i komórki.

2. Formatowanie tabeli.

3. uzupełnianie zawartości.

Zadanie do wykonania – ćw. 6 str. 216.

Państwo Stolica

Spróbujcie, jak w pokazanym przykładzie, pogrubić wyrazy Państwo i Stolica, a nazwy państw wy środkować. A może ktoś dołoży jakieś dodatkowe elementy – polecam film https://www.youtube.com/watch?v=kr22teOrCK8

Zadania jak zwykle przesłać na adres zjanus503@gmail.com, koniecznie wpisując w temacie wiadomości „Informatyka klasa 8”, abym mógł sprawniej odczytywać otrzymane maile. Termin – do 17 kwietnia (piątek). Jednocześnie przypominam wszystkim o realizacji poprzednich zadań (tym, którzy mają zaległości).

Powodzenia!

20.04.2020

Na dziś bardzo krótki temat: Wstawianie hiperłączy.

Proszę  o zapoznanie się z paragrafem 4.3 i wykonanie ćwiczenia 7 na str. 217.

Przykład hiperłącza: <a href=”www.wp.pl”> dowolny tekst </a>

Dla chętnych – można wstawić więcej hiperłączy do różnych stolic. Zadanie dodatkowe – jak zrobić, żeby hiperłącze otwierało się w oddzielnym oknie?

Na razie nie musicie przesyłać tego zadania, wyślecie za tydzień razem z następnym zagadnieniem.

27.04.2020

Dzisiejszy temat: Wstawianie grafiki.

Wykonujemy za pomocą znacznika <img src=”nazwa_pliku.jpg”>. Znacznik ten nie wymaga zamknięcia.

Wykonajcie ćw. 8 ze str. 217.

Jako pracę końcową przesyłacie folder STRONY (najlepiej spakowany do formatu zip), w którym będzie strona oraz zdjęcia na niej występujące.

Strona powinna zawierać to, co pokazane jest na ilustracji w podr. (rys. 2 str. 218) oraz nie jedno, a 3 zdjęcia.

Następnie proszę wykonać ćw. 5 ze str. 220 podpunkty a oraz b czyli hiperłącza do stolic, które są w tabelce (do wszystkich 5) – mają się odnosić do stron w Internecie np. www.paryz.pl, www.podrozepoeuropie.pl/ateny-zwiedzanie/ lub inne, a kto potrafi, również kolory czcionek.

Termin – do niedzieli 3 maja. Przesłać można na e-mail zjanus503@gmail.com, a jeszcze lepiej na Teamsie.

Powodzenia!

4.05.2020

Na zakończenie pracy z językiem HTML spróbujemy stworzyć tzw. witrynę czyli zestaw kilku połączonych ze sobą stron. W tym celu dziś przećwiczymy to na prostym przykładzie trzech wzajemnie powiązanych ze sobą stron. Następnie jako zadanie samodzielne wykonacie w ciągu dwóch lekcji zestaw kilku stron dotyczący wybranej przez siebie ulubionej dyscypliny sportu. trzeba będzie podać zarówno przepisy tej dyscypliny, jej historię (na pierwszej stronie), jak i na kilku następnych stronach   najlepszych zawodników ( z Polski lub z całego świata). Czas na wykonanie zadania – do 17 maja.

11.05.2020

Dziś ten sam temat – witryna dotycząca wybranej dyscypliny sportowej. Termin zakończenia pracy – 17 maja.

18.05.2020

Temat: Systemy zarządzania treścią.

Film do tematu (str. 221-228): www.youtube.com/watch?v=VYPa6tMXTsU.

25.05.2020

Proszę o zbudowanie strony internetowej bez użycia kodu HTML na podstawie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=HBnOdKQukp0&list=PLaJb8h20l8DnCnahJM08LkuAasFku-dFL&index=5&t=0s

Moja przykładowa strona znajduje się pod adresem:

https://sites.google.com/view/zdzary-klasa8

Temat strony – dowolny.

Zadanie do wykonania do 7.06 .

Powodzenia!

9.06.2020

Temat: Wprowadzenie do programowania w języku C++.

1. Pierwszy program w języku C++

2. Stosowanie zmiennych i wykonywanie obliczeń.

3. Stosowanie instrukcji warunkowej.

4. Stosowanie instrukcji iteracyjnej.

15.06.2020

Temat: Algorytmy porządkowania i wyszukiwania.

1. Funkcje w języku C++.

2. Tablice do przechowywania danych.

3. Wybrane algorytmy porządkowania i wyszukiwania.

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

26.03.2020

Zajęcia z wychowawcą 

Ministerstwo Kultury na swoich stronach zamieściło sposoby wejść wirtualnych do muzeów.Polecam wejście do Muzeum Powstania Warszawskiego.

Pozdrawiam

Maria Rzońca

8.04.2020

Tradycje i zwyczaje wielkanocne.Z uwagi na obecną sytuację możemy więcej czasu poświęcić na te zagadnienia  dobrze go wykorzystajmy.Włączmy się do prac domowych, zadbajmy o samodzielnie wykonane dekoracje, postarajmy się o dobrą atmosferę w domu.Moi Drodzy Ósmoklasiści!Wiem,że jesteście zaniepokojeni  i obecna sytuacja jest dla Was szczególnie trudna z uwagi na wybór dalszej drogi kształcenia.Najważniejsze w tej chwili to sprecyzować kierunek kształcenia , a wszystkie sprawy związane z rejestracją do szkół będą przebiegały zgodnie z podanymi procedurami.
Wszystkim Drogim Uczniom oraz Szanownym Rodzicom życzęrodzinnych i spokojnych Świąt Zmartwychwstania  Pańskiego.Zostańmy w domu! 

Maria Rzońca

15.04.2020

Proszę wszystkich do zapoznawania się na bieżąco z zaleceniami sanitarnymi w związku z pandemią i stosowania ich w życiu codziennym.Zachęcam do przygotowywania maseczek ochronnych , które od jutra obowiązują w przestrzeni publicznej .Ale nadal obowiązuje zasada : Zostań w domu!
Maria Rzońca

22.04.2020

Dzisiaj o godz.11.30 zapraszam na spotkanie na platformie.Na jutro na godz 19 zapraszam na spotkanie na platformie  Rodziców uczniów klasy VIII. 

29.04.2020

Temat: 3 Maja- Narodowe Święto Polaków.

/Symbole narodowe: barwy, hymn, flaga, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja/

6.05.2020

Temat: Postać Jana Pawła II.

Edukacja Czytelnicza: List Ojca Świętego Jana Pawła II do dzieci w Roku  Rodziny./ Przeczytamy w nim jak ważne  jest dziecko i młody człowiek w rodzinie, środowisku lokalnym, w świecie/ Polecam do przeczytania w wolnej chwili.

13.05.2020

Temat: 100 rocznica urodzin Jana Pawła II.

Edukacja czytelnicza: ” Człowiek współczesny tak bardzo potrzebuje nadziei” to słowa Wielkiego Jana Pawła II.  W dniach 17-18 maja obchodzić  będziemy 100 rocznicę Jego urodzin.Polecam : J.P. II TVP.pl, gdzie znajdziemy różne formy wspomnień tej Postaci.

Ruszyła także akcja” Za miłość, za wiarę, za modlitwę, za świętość”- za co jestem wdzięczny Janowi Pawłowi II?

W poniedziałkowym Teatrze TV o godz 21 spektakl: ” Powołanie” /TVP 1 /

20.05.2020

Temat: Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych. Wytyczne: MEN, CKE, GIS.

27.05.2020

Temat: Oferty edukacyjne szkół ponadpodstawowych.

3.06.2020

Temat: Film, książki, sztuka- spotkania z dziełami nietuzinkowych artystów.

10.06.2020

Temat: Nasze osiągnięcia w klasie ósmej.

24.06.2020

Temat: Ostatnia godzina z wychowawcą.