Klasa 8

JĘZYK POLSKI

17.03.2020

Temat lekcji : Jakimi intencjami kierowały się siostry-bohaterki dramatu Juliusza Słowackiego ,,Balladyna’’?

Poleceni a do wykonania :

1.Zapisz do zeszytu  ze słownika języka polskiego definicję wyrazu ,,intencja’.’

2. Podaj synonimy wyrazu ,, intencja’’ , korzystając ze słownika wyrazów bliskoznacznych( synonimów).

3. Zapoznaj się z treścią tekstu,, Ballada o malinach’’ Wojciecha Młynarskiego , następnie wyszukaj w tekście  różnice pomiędzy ,,Balladyną’’ a ,, Balladą o malinach’’’.

4. Przepisz fragment stanowiący podsumowanie, przesłanie tekstu

Prześlij zadania  na mój adres : aureum 8@wp.pl

18.03.2020

Temat: Czy Balladyna kierowała się w życiu złymi intencjami?

Polecenia do wykonania:

1.O czym myślała Balladyna , idąc do lasu z pustym dzbanem?

2.Jakie miała intencje, zamiary?

3.Czy zbrodnia była zaplanowana?

Uzupełnij kartę pracy, zał. nr 1( str.6-7)

Podaj argumenty i przykłady do tezy: Balladyna kierowała się w życiu złymi intencjami( rozprawka na piątek )

19.03.2020

Temat lekcji:,, Starsza jak śniegi-u tej warkocz cudny…’’ Charakterystyka porównawcza Aliny i Balladyny ( 2 lekcje)

Zadania do wykonania:

Odwołując się do aktu I i II  dramatu, przygotuj odpowiedzi na pytania z odwołaniem się do cytatów z tekstu .

1.Kim są bohaterki i jak wyglądają? ( wypowiedź Kirkora w scenie III aktu I)Czego i od kogo się o nich dowiadujemy , zanim poznajemy je w scenie III aktu I ?

2.Jaki jest stosunek obu dziewczyn do matki?

3.Jak siostry zachowują się wobec Kirkora?

4.jakie oczekiwania wiążą dziewczęta z zamążpójściem?

5. Jakie są wzajemne relacje sióstr?

6. Co się dzieje z bohaterkami podczas zbierania malin?

7. Jakie uczucia wobec siostry-rywalki żywi Balladyna ?Jaką postawę w rywalizacji z siostrą przyjmuje Alina?

20.03.2020

Temat lekcji:,, Skoro bym otarła/Krew z mojej ręki… byłabym szczęśliwa.’’ Uczucia , przeżycia i działania Balladyny po dokonaniu siostrobójstwa.

Polecenia do wykonania:

Odpowiedz na podstawie sceny I  aktu II :

1.Co sprawia , że Balladyna wraca na miejsce zbrodni?

2. W  jakim stanie psychicznym tam wraca?

3.Jak Balladyna reaguje na wypowiedzi rzekomej Aliny?

4.Jak przyjmuje sugestię , że to , co się stało , było złym snem?

5. Dlaczego Goplana Postanowiła przybrać postać Aliny i zasugerować zły sen

6. O czym zapewnia Goplana Balladynę?

7.co jej przepowiada?

8. Przed czym jej   nie przestrzegła?

9. Które wydarzenia są spełnieniem przepowiedni królowej jeziora Gopło?

10. Zredaguj na wtorek(24 marca) opis przeżyć wewnętrznych Balladyny na podstawie  przywołanego fragmentu lektury.

23.03.2020

Witajcie ! Przypominam Uczniom klasy VIII o spektaklu teatralnym  ,, Zemsta’’, który zostanie zaprezentowany dziś w programie I TVP o godzinie 21.00.   Wersja nowoczesna , atrakcyjna forma przekazu. Zachęcam wszystkich i proszę o przesłanie recenzji z owego  wydarzenia na  środę.Zemsta ‘’ jest lekturą obowiązkową, podobnie jak wypracowanie.  Pozdrawiam z Dębicy. Anna Grabowska

24.03.2020

Temat lekcji : Droga Balladyny do władzy

Polecenia do wykonania:

Rozważ problem: Co zyskała Balladyna dzięki małżeństwu z Kirkorem ?

Czego początkiem staje się wyjazd Kirkora związany z obietnicą daną Pustelnikowi?

Dlaczego – Kirkor musiał wyjechać?

Czego zażyczył sobie przed wyjazdem?

Jak Balladyna reaguje na jego wyjazd?

Co jest przyczyną takiej reakcji?

Jak Balladyna zrywa więzy z wieśniaczą przeszłością? Podaj przykłady z tekstu.

Jaki jest stosunek Balladyny do matki? Przedstaw kolejne etapy obrazujące ten temat.

Jaki wpływ  na Balladynę ma znajomość z Kostrynem?

Jak dowódca straży zamkowej traktuje żonę swego pana?

Co doprowadza Balladynę do popełnienia kolejnych zbrodni na Gralonie , Pustelniku i Grabcu?

Dlaczego i w jaki sposób grafini pozbywa się męża i Kostryna?

Oceń krótkie panowanie Balladyny:

Jaką deklarację złożyła sama przed sobą? Jakie zadanie przed nią postawiono?

Jak zrealizowała to zadanie?

Jaki był efekt realizacji zadania?

 Wypracowanie ( na piątek).

Napisz reportaż   na jeden z wybranych tematów:

 • Nie ma zbrodni bez kary , czyli sprawiedliwości stało się zadość
 • Seria tajemniczych zbrodni wokół jeziora Gopło
 • Zaskakujący finał uroczystości koronacyjnej
 • Polecam poniższy link. Znakomita powtórka na temat gatunku zwanego reportażem. Znakomita przed egzaminem! Ucz się od najlepszych.

https://epodreczniki.pl/a/tam-i-z-powrotem-czyli-samotnie-przez-afryke/DMzsCgOGS

25.03.2020

Temat  Bogactwo wyrazów. Wyrazy rodzime i zapożyczenia

Polecenia do lekcji:

1.Zapoznaj się z wiadomościami na temat wyrazów zapożyczonych  zamieszczonymi w ramce ,, Poznajemy język’’ na str.275 w podręczniku

2.Wykonaj zadanie 1 . z karty pracy

3. Jakie są skutki przenikania do języka polskiego  wyrazów z innych języków? –  odpowiedź zapisz w formie równoważników zda

4.Zapisz wyrazy obce , które są najczęściej przez  Ciebie używane ( zadanie 2.  z karty pracy)

5.Zadanie domowe:

Zadania 3, 6 i 7 , podręcznik  , str.276

Godzina wychowawcza, klasa VI

Temat lekcji : Co to jest teatr? Międzynarodowy Dzień Teatru

Wykonaj zadania  ze strony ( zał. ) Przeczytaj tekst,, Co to jest teatr’’ ? Tove Jansson. Wykonaj plakat  teatralny  dowolnego spektaklu .

Załącznik:

https://epodreczniki.pl/a/co-to-jest-teatr/DUpu0Wo59

26.03.2020

Temat lekcji :,, Ja z Polski dawnej tworzę fantastyczną legendę”. Niezwykłość świata przedstawionego w,, Balladynie’’ Juliusza Słowackiego

Polecenia do lekcji :

1.Zbierz informacje na temat  genezy ,, Balladyny”’( zadanie dla Krystiana Tarchały )

2. Wypisz elementy świata przedstawionego utworu:

-przestrzeń

-czas

-bohaterowie -postaci realistyczne ( prawdopodobne ) i fantastyczne-dokonaj ich krótkiej charakterystyki ;

Które postaci i dlaczego w decydujący sposób wpływają  na  niezwykłość świata przedstawionego

Co jeszcze ma wpływ na niezwykłość świata przedstawionego?

-wydarzenia- wynotuj  wydarzenia i rekwizyty z poszczególnych  pięciu aktów decydujących o niezwykłości  świata przedstawionego

Odpowiedz na pytania:

Kto/ Co śmieszy  w ,, Balladynie’’?

Kto / Co  ma wymiar tragiczny?

Zadanie domowe:  Goplana- delikatna nimfa czy ,, złośliwa jędza’’, a może ,, panna z mgły i galarety’’ ?Bohaterka komiczna  czy  tragiczna? Napisz rozprawkę , w której rozstrzygniesz  , jaki wymiar  ma owa postać.

27.03.2020

Temat lekcji: O sztuce porozumiewania się

Polecenia :

1.Wykonaj zadania 1.  i 2 . z karty pracy

2.Przeczytaj tekst z podręcznika  ze strony 155 ( ,, Poliglotyzm” , Melchior  Wańkowicz)

3. Ustal cel przywołania motywu  wieży Babel

4.Wykonaj zadanie 3. z karty pracy

5.Jaką funkcję pełnią przywołane w tekście przykłady?

6. Która historia Cię najbardziej rozbawiła? Określ rodzaj występującego w niej komizmu ( zadanie 8. , str.158 , podręcznik)

7. Co sobie uświadomiłeś dzięki tekstowi Melchiora Wańkowicza? Uzupełnij zdania:

Tekst ,, Poliglotyzm ‘’ przekonał mnie……………………………………………………………

Uświadomiłem  sobie……………………………………………………………………………………

Teraz wiem……………………………………………………………………………………………………..

 Szanowni Rodzice ! Drodzy Uczniowie !

Ocenianie z języka polskiego będzie odbywać się poprzez sprawdzanie kart pracy przesyłanych  Wam  na adres elektroniczny oraz  wypracowań pisemnych zapisywanych w programie Word,, które poprawione przeze mnie  bę[i]dą  odsyłane. Odpowiedzi ustne  proponuję sprawdzać za pomocą   Messengera.. https://www.facebook.com/jadwiga.grabowska.1 .Osoby nie posiadające Internetu będę odpytywać przez telefon . Oceny wpisywane będą do dziennika. W ramach konsultacji proponuję spotkania  za pomocą  komunikatora  Messenger  w godzinach popołudniowych ( 15.00- 16.00 ). Przypominam mój nr telefonu: 602261348, adres elektroniczny: aureum8@wp.pl

Anna Grabowska

Na Wasze zadania czekam do poniedziałku. Zdrowego  weekendu , Kochani ! Zostańcie  w domu ! Anna Grabowska

31.03.2020

Temat  lekcji:  Metafora i porównanie – przypomnienie wiadomości

Polecenia :

Wykonaj na czwartek ( 2.04.2020 )  polecenia 1, 4, 5  podane w poniższym linku. https://epodreczniki.pl/a/czlowiek-to-nie-rzecz/DrHxkOsc4

1.04.2020

Temat lekcji : Z Adamem Mickiewiczem w sadzie, czyli  co upiększa tekst

Polecenia : Wykonaj zadania od 1-5  z podanego linkuhttps://epodreczniki.pl/a/fragment-krajobrazu/Dl8Ap2BWe

 Utrwalisz  i ożywisz  wiedzę o środkach artystycznych.  Reasume- będziesz wiedział więcej , a o to wszak chodzi.

2.04.2020

Temat lekcji : Trudna decyzja. Ursula Le Guin,,  Czarnoksiężnik z Archipelagu’’

Polecenia :

1.Przeczytaj tekst z podręcznika ( str.177-180 )oraz informację z ramki na str.177

2. Zapisz wartości , jakie cenili Ogion i Ged

3.Co Ogion zaproponował Gedowi w związku z jego dalszą nauką?

4. Rozważ : czy Ged powinien popłynąć na wyspę Roke ?

5. Zacytuj odpowiedzi ,, jakie otrzymał Ged , gdy pytał o przełożonego szkoły na wyspie Roke .

6. Wyjaśnij , dlaczego Ged  mógł  wejść do szkoły magów

Uczniów klasy ósmej serdecznie zachęcam  do powtarzania i utrwalania wiadomości przed egzaminem. Podaję Wam  kod dostępów do testów online: G6E5566FC

Jak aktywować kod dostępu?

 1. Wejdź i zaloguj się na TakZdam.pl
 2. Wpisz i aktywuj kod
 3. Uzyskaj dostęp do dodatkowych materiałów online

3.04.2020

Temat lekcji : Na wyspie Roke . Ursula Le Guin ,, Czarnoksiężnik z Arrchipelagu’’

Polecenia :

Odpowiedz na pytania dotyczące fragmentu o pobycie na wyspie Roke :

 1. Jak mieli na imię  dwaj koledzy Geda ?
 2. Jakim imieniem zwraca się jeden z nich do Geda ?
 3. Dlaczego na pagórku Roke czary miały największą moc?
 4. Wykonaj zadania 7, 8 , 10, 11 z podręcznika , str.180

Kochani ! Zadania na wtorek, na weekend nie  zadaję  prac  domowych. Proszę jednak  o powtarzanie materiału przed egzaminem. Polecam temat :  https://epodreczniki.pl/a/pojedyncze-czy-zlozone—bez-problemu-okreslone/DF7lrPhlvMATEMATYKA

17.03.2020

Witam

Zapisz temat: Potęgi- powtórzenie

Obejrzyj filmiki:https://www.youtube.com/watch?v=eF6EHIXt3xc

https://www.youtube.com/watch?v=dm8cUBnQ0RA

https://www.youtube.com/watch?v=ehmD2pVfuk4

https://www.youtube.com/watch?v=VfR5h-MZdoI

Przypomnj sobie wzory dotyczące potęgowania- podręcznik str.234.

Wykonaj zadania z podręcznika 1-6 oraz 11/str 234. Sprawdź odpowiedzi. Jak poszło? Jutro krótki test z potęg.

Z przyczyn technicznych nie odbieram od was wiadomości na dzienniku, proszę o wysyłanie wiadomości do mnie mailem na adres: mat.tutaj@wp.pl

18.03.2020

Witam

Zapisz temat: Potęgi-podsumowanie

Rozwiąż zadania z zestawu zadań, czas 20 min. [załącznik]. Pisz rozwiązania w zeszycie. Masz wątpliwości: mat.tutaj@wp.pl

Na deser zad.15/str.235 – objaśnij w zeszycie dlaczego. Powodzenia

Polecam nadal powtórki https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

19.03.2020

Witam

Zapisz w zeszycie temat: Pierwiastki- powtórzenie

Popatrz do podręcznika na wzory dotyczące pierwiastków str.236. Jeśli niewiele pamiętasz obejrzyj filmiki:https://www.youtube.com/watch?v=R0-DnwB765U

https://www.youtube.com/watch?v=3TSdv4F-4yw

https://www.youtube.com/watch?v=uyWeW58Y_Jc

Spróbuj wybrać i wykonać 4 dowolne zadania z podręcznika str.236-237. Rozwiązuj zadania w zeszycie.  Jeśli masz wątpliwości pisz: mat.tutaj@wp.pl. Jutro krótki zestaw zadań do rozwiązania. Dasz radę!

20.03.2020

Witam

Zapisz w zeszycie temat lekcji: Pierwiastki- test

Rozwiąż w zeszycie krótki test. Rozwiązania prześlij do sprawdzenia. Zadania w załączniku. Powodzenia! Nadal polecam powtórki na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

24.03.2020

Witam

Zapisz w zeszycie temat: Wyrażenia algebraiczne – powtórzenie

Wykonaj ćwiczenia 1-7 ze strony:

https://epodreczniki.pl/a/zadania-algebraiczne/D62A9r7xC

Rozwiązania ćwiczeń 2,3,4 oraz 6,7 najpierw zapisuj w zeszycie, a potem sprawdzaj!

Wykonaj zad.1-6/str.238 z podręcznika. Pisz w zeszycie sposób rozwiązania; porównaj swoje wyniki z odpowiedziami. Dla chętnych zad.17/str.240. Masz pytania pisz! Polecam codzienne powtórki: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

25.03.2020

Zapisz w zeszycie temat: Wyrażenia algebraiczne- test

Dzisiaj twoim zadaniem jest rozwiązanie testu. Patrz – załącznik. Zadania rozwiązuj i zapisuj starannie(!) w zeszycie, w taki sposób, aby było widać metodę rozwiązania. Ostatnie, 11 zadanie dla chętnych. Odpowiedzi przeslij do oceny jak najszybciej: mat.tutaj@wp.pl.

Powodzenia!

26.03.2020

Zapisz temat: Wyrażenia algebraiczne c.d.

Wykonasz dzisiaj test na stronie: https://gwo.pl/strony/3036/seo_link:strefa-ucznia-wyrazenia-algebraiczne . Pisz w zeszycie potrzebne obliczenia. Sprawdź swój wynik. Czy jesteś z niego zadowolony? Popraw na bieżąco błędy. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw.10,11/str.98 oraz na koniec ćw.20/str.101. Kilku uczniów nie odesłało rozwiązań wczorajszego testu- czekam do dziś. Masz pytania pisz. Powodzenia

27.03.2020

Witam

Zapisz w zeszycie temat: Równania- powtórzenie

Jeśli nie pamiętasz to przypomnij sobie jak się rozwiązuje równania, skorzystaj z filmików:

https://www.youtube.com/watch?v=SBSWyNmRXrA&list=PLTic3Nb5SMfM0LUix-PV55dvmxwkX2eKV&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=-9f1Yi453YQ&list=PLTic3Nb5SMfM0LUix-PV55dvmxwkX2eKV&index=13

Wykonaj co najmniej ćw.1-6 ze strony:

https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-rownan/D1G1wb98n

Ćw.5 wykonaj w zeszycie. Sprawdź  rozwiązania. Powodzenia!

31.03.2020

Witam

Dzisiaj: Egzamin próbny CKE

W ramach lekcji matematyki napiszecie próbny egzamin ósmoklasisty. Arkusz egzaminacyjny proszę pobrać ze strony:

 https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/arkusze-probne-2020 . Arkuszy z matematyki jest kilka rodzajów, wybieramy pierwszy z nich -z dopiskiem „100”. Można go pobrać od godz. 9.00. Pracujemy samodzielnie! Pamiętaj, że czas na rozwiązanie to 100 min. Jeśli nie możesz wydrukować arkusza pisz rozwiązania i odpowiedzi w zeszycie. Przesyłaj odpowiedzi do mnie w dowolnej formie- zdjęcie arkusza, zapis doc.- na adres: mat.tutaj@wp.pl lub na dziennik elektroniczny, najszybciej jak jest to możliwe! Wyślę do każdego ucznia informację zwrotną o ew. błędach. Powodzenia!

2.04.2020

Witam

Temat lekcji: Równania- zadania tekstowe.

Zauważyłeś, że metoda równań w rozwiązywaniu zadań tekstowych pojawiła się na egzaminie próbnym. Przykłady zadań:

 • x+x+x+6=42, gdzie x wiek bliżniaka
 • ułożenie równania do treści
 • porównanie  tych samych kosztów przejazdu przy tej samej trasie x: 3,20+3,20x=8,00+2,40x

            18. suma boków to obwód=100 i wyliczenie x

            20.równanie na pole trapezu z niewiadomą h

Poćwiczymy rozwiązywanie zadań tekstowych.

Oglądnij filmik pokazujący przykłady rozwiązywania zadań tekstowych.

Możesz oglądnąć więcej filmików na kanale „Pi-stacja”.

Rozwiąż zestaw zadań – załącznik. Pisz w zeszycie, rozwiązuj krok po kroku – patrz przykłady w filmiku. Jutro podam odpowiedzi. Dasz radę!

3.04.2020

Witam

Wczoraj rozwiązywałeś zadania tekstowe. Dzisiaj sprawdź swoje odpowiedzi. Za każde dobrze wykonane zadanie uzyskujesz 2 pkt.. Zastanów się nad błędami, popraw je. Wystaw sobie ocenę. Pamiętaj o procentowej skali oceniania.

Odpowiedzi do zestawu zadań:

Zadanie 1

x + (x − 25)+ 2 (x − 25)= 245

1 x – liczba żonkili

Zadanie 2

np. 3 (x − 3)= (58 − x)− 3

Zadanie 3 3

8 cm, 5 cm

Zadanie 4

Marek: 42 kg, kot: 7 kg

Zadanie 5

bilet normalny: 16 zł, bilet ulgowy: 9 zł

Zadanie 6

prezent dla taty: 60 zł, prezent dla syna: 30 zł, prezent dla córki: 40 zł

Zadanie 7 7

a) 12 zł b) 1,20 zł

Wykonaj następnie w zeszycie ćwiczeń ćw.19/96 , ćw.6,8/97,ćw.13/98. Dla chętnych ćw.19/100.

Powodzenia!

GEOGRAFIA

17.03.2020

Proszę o otworzenie linku, przeczytać wprowadzenie, obejrzeć film, rozwiązać interaktywne ćw. Multimedialne, zapoznać się z podsumowaniem i z pojęciami ze słowniczka.

https://epodreczniki.pl/b/co-to-jest-wulkan-i-jak-jest-zbudowany/P1HNh6ZG9

https://epodreczniki.pl/b/srodowisko-geograficzne-obszarow-okolobiegunowych-ziemi/P18h9gUUs

24.03.2020

Temat: Stany Zjednoczone- potęga gospodarcza świata

 1. Notatka –( to najważniejsze !naucz się opowiadać własnymi słowami)

– Ukształtowanie powierzchni Stanów Zjednoczonych ma układ południkowy. Ułatwia to przemieszczanie się oraz mieszanie ciepłych i chłodnych mas powietrza, czego efektem są tornada.

– Pod względem liczby ludności Stany Zjednoczone  zajmują trzecie miejsce na świecie po Chinach i Indiach.

– Amerykanów nazywa się narodem imigrantów. W większości są oni potomkami przybyszów z różnych części świata. Rdzenni mieszkańcy Stanów Zjednoczonych- Eskimosi i Indianie- stanowią nieco ponad 1% społeczeństwa.

– Stany Zjednoczone to największa gospodarka świata. Są między innymi największym światowym eksporterem i importerem towarów.

– W Stanach Zjednoczonych znajduje się Dolina Krzemowa- najstarszy ośrodek high- tech na świecie.

Pojęcie:

Przemysł wysokiej technologii (high- tech)- przemysł dostarczający nowoczesnych rozwiązań technologicznych, materiałów oraz produktów. W zakładach high- tech produkuje się m.in. mikroprocesory, lasery,  światłowody oraz nowoczesny sprzęt medyczny.

Przeczytaj tekst w podręczniku str.140-145

Przeanalizuj mapy w podręczniku:

– str.140-  Kraj w pigułce

– str.143- Gospodarka Stanów Zjednoczonych

Zadanie:

Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń dla tego tematu.

7.04.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości. Ameryka Północna i Ameryka Południowa

 1. Przygotuj się do pracy z mapą ogólno geograficzną Ameryki Północnej i Południowej (rozpiskę wcześniej już ode mnie otrzymałeś! Jeżeli kwarantanna zakończy się po świętach napiszemy ją tradycyjnie razem w szkole, jeżeli potrwa dłużej napiszemy ją elektronicznie przez e –mail)
 2. Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str. 69- 70 „ Sprawdź się, czy potrafisz”
 3. Rozwiąż zadania z podręcznika str.149- 150, zad.1-16,rozwiązania zapisz na kartce papieru, wykonaj fotografie i prześlij ją na e-mail szgeografia04@wp.pl
 4. Termin 07.04.2020r.

HISTORIA

17.03.2020

Proszę o otworzenie linku, przeczytać wprowadzenie, obejrzeć film, rozwiązać interaktywne ćw. Multimedialne, zapoznać się z podsumowaniem i z pojęciami ze słowniczka.

https://epodreczniki.pl/b/ludzie-ludziom—kolonializm-europejski-i-kolonie-karne/P1Fk6QTKt

https://epodreczniki.pl/b/niemcy-pod-rzadami-hitlera-jak-powstaje-wykluczenie/PdnoQXXLI

25.03.2020

Zapisz w zeszycie

Temat: Powstanie warszawskie- powtórzenie wiadomości

Zapisz w zeszycie przedmiotowym

1 VIII 1944– wybuch powstania warszawskiego

2 X 1944-  kapitulacja powstania warszawskiego

POWSTANIE WARSZAWSKIE

Przyczyna:

-zbliżenie się wojsk sowieckich do stolicy

– wola wyzwolenia stolicy przed Sowietami

Wydarzenie:

– wybuch powstania warszawskiego

Skutek:

– wstrzymanie ofensywy sowieckiej

– ogromne straty wśród ludności stolicy

– zniszczenie miasta przez Niemców

W celu powtórzenia  i utrwalenia wiadomości otwórz link a następnie zapoznaj się z tekstem, rozwiąż ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/powstanie-warszawskie/DlrtkeCyV

27.03.2020

Przepisz do zeszytu

Temat: Polski Październik

Przeczytaj tekst w podręczniku str.182- 186

Przepisz najważniejsze daty do zeszytu (naucz się ich na pamięć)

5 III 1953– śmierć Stalina

28- 30 VI 1956 Poznański Czerwiec

20 X 1956– Władysław Gomułka I sekretarzem KC PZPR

Jako notatkę przepisz podsumowanie ze str.199-  5. Polski Październik

Zadanie

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie 1,2 i 3 ze str. 186. Następnie wykonaj fotografie wykonanego zadania i prześlij ją na mój e- mail szgeografia04@wp.pl

3.04.2020

Temat: PRL w Latach 1956- 1970

Przeczytaj tekst str.183- 192

Pisemnie  w Word odpowiedz na pytania, które prześlij na mój e-mai do oceny. Termin 08.04.Prace proszę podpisać imieniem i nazwiskiem.

 1. Omów stosunek władz PRL do inteligencji.
 2. Scharakteryzuj przyczyny i narastanie konfliktu władz z Kościołem katolickim
 3. Wyjaśnij przyczyny i skutki kampanii antysemickiej w Polsce w 1968 r.
 4. Opisz zachowanie władz PRL w obliczu wydarzeń  na Wybrzeżu w 1970 r.
 5. Oceń rolę Kościoła środowisk studenckich w kształtowaniu opozycji wobec władz PRL.
 6. Kim byli:(2zdania)Stefan Wyszyński, Władysław Gomułka, Edward Gierek,  Willy Brandt.

Przepisz do zeszytu

1965- list Episkopatu polskiego do Episkopatu niemieckiego, wzywające do pojednania obu narodów

1966- obchody tysiąclecia Chrztu Polski

III 1968- wydarzenia marcowe

XII 1970- układ PRL- RFN

14- 21 XII –wydarzenia grudniowe na Wybrzeżu

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

17.03.2020

Proszę o otworzenie linku, przeczytać wprowadzenie, obejrzeć film, rozwiązać interaktywne ćw. Multimedialne, zapoznać się z podsumowaniem i z pojęciami ze słowniczka.

https://epodreczniki.pl/b/nowe-technologie—korzysci-i-zagrozenia/PXKHc1f9j

https://epodreczniki.pl/b/zolnierze-niezlomni—hold-bohaterom/PYPvMSxBU

24.03.2020

Zapisz w zeszycie przedmiotowym

Temat: Prezydent wszystkich Polaków

Zapisz w zeszycie przedmiotowym notatkę

Władzę wykonawczą w Polsce sprawuje rząd oraz prezydent.   Pracami Rady Ministrów  kieruje premier, wyłaniany najczęściej z ugrupowania politycznego, które zwyciężyło w wyborach parlamentarnych. Premier wskazuje swoich współpracowników- ministrów.

Prezydent wybierany jest przez społeczeństwo w wyborach powszechnych, a jego kadencja trwa pięć lat. Głowa państwa pełni funkcje zwierzchnika sił zbrojnych oraz reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Prezydenta nazywa się także „ strażnikiem konstytucji”, może on bowiem skierować ustawę uchwaloną przez parlament do Trybunału Konstytucyjnego. Organ ten decyduje o odrzuceniu danego aktu prawnego, jeśli stwierdzi jego niezgodność z ustawą zasadniczą.

Wykonaj zad.9, 10 str.145 (pisemnie w zeszycie)

Obejrzyj

https://epodreczniki.pl/a/prezydent-wszystkich-polakow/DwfJj5l1U

27.03.2020

Zapisz w zeszycie przedmiotowym

Temat: Sądy i trybunały

Zapisz w zeszycie przedmiotowym notatkę

Władzę sądowniczą sprawują w Polsce niezależne sądy( powszechne, wojskowe, administracyjne) i trybunały- Trybunał Konstytucyjny  oraz trybunał Stanu.  Sądy zorganizowane są według zasady dwuinstancyjności. Rozstrzygają one sprawy cywilne, czyli rozstrzygają spory miedzy obywatelami, oraz zajmują się sprawami karnymi np. karzą przestępców. Z kolei trybunały stoją na straży uchwalonego prawa- Trybunał Konstytucyjny i przestrzegania go przez najwyższe osoby e państwie- Trybunał Stanu.

Wykonaj zad.3,4 str.151 (pisemnie w zeszycie)

https://epodreczniki.pl/a/struktura-wymiaru-sprawiedliwosci-w-polsce/D62nQfqI1

3.04.2020

Temat: Organizacje obywatelskie

Przeczytaj tekst z podręcznika str.152- 155

Zapisz notatkę

Organizacje pozarządowe to niezależne od władz państwowych instytucje podejmujące działania na rzecz społeczności lokalnej lub całego społeczeństwa. Ze względu na różnice w funkcjonowaniu dzieli się je na fundacje i stowarzyszenia.

Fundacja realizuje wyznaczony  przez założyciela (fundatora) cel społeczny. Może ją założyć jedna osoba.

Stowarzyszenie- jego członkowie sami określają cel swojego działania. Do założenia stowarzyszenia potrzeba co najmniej 15 osób.

Wolontariuszami nazywamy ludzi działających bezinteresownie (bez wynagrodzenia) na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Biorą oni udział np. w przedsięwzięciach podejmowanych przez fundacje i stowarzyszenia.

Otwórz link, przeczytaj tekst, oglądnij krótkie filmiki, rozwiąż ćwiczenia

https://epodreczniki.pl/a/katalog-aktywnosci-obywatelskich/DJn8vlDQh

JĘZYK ANGIELSKI

17.03.2020

17th March

Topic: Wypowiedź pisemna – wiadomość

Z podręcznika str.101 proszę wykonać  do zeszytu zad.2,3,4,6

Zachęcam też dodatkowo do wykonywania zadań powtórkowych z j.ang w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty, które będą codziennie na stronie: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

18.03.2020

19th March

Topic: Sport – ćwiczenia leksykalne

Przypomnimy sobie i utrwalimy słownictwo związane z sportem

 1. W podręczniku, jak przy każdej powtórce słownictwa, mamy bank wyrazów i wyrażeń – sport str.113- proszę przypomnieć sobie nazwy sportów, sportowców, miejsc, sprzętu, wydarzeń
 2. Aby utrwalić słownictwo proszę wykonać w ćwiczeniach ze strony 53 zad.1-4, str.54 zad.5-8. Dla chętnych polecam krzyżówkę zad.9
 3. Mam nadzieję, że robicie i jeszcze raz zachęcam też dodatkowo do wykonywania zadań powtórkowych z j.ang w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty, które są codziennie na stronie: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

23.03.2020

23th March

Topic: Powtórka przed egzaminem – znajomość funkcji językowych (zadania wielokrotnego wyboru)

 1. Proszę przeczytać w podręczniku str.107 „TO WAŻNE!” czyli jak przystąpić do zadania wielokrotnego wyboru.
 2. Wykonaj w zeszycie zadanie 6 str.107

24.03.2020

24th March

Topic: Powtórka przed egzaminem – rozumienie tekstów pisanych (dobieranie)

 1. Proszę przeczytać w podręczniku str.108 „TO WAŻNE!” czyli jak przystąpić do zadania typu „dobieranie”.
 2. Wykonaj w zeszycie zadanie 3 str.108 Uwaga w poleceniu „jedna oferta pasuje do dwóch pytań”.

Zachęcam też dodatkowo do wykonywania zadań powtórkowych z j.ang w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty, które ukazują się codziennie na stronie:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

26th March

Topic: Znajomość środków językowych – opis obrazka.

1. Proszę w podręczniku str. 110 przeczytać „TO WAŻNE!”

2. Wykonaj w zeszycie zad.2  str.110 .Uwaga! Błędów  należy szukać w zdaniach 1 (słownictwo), 2 (ortografia) i 4 (gramatyka –przyimek).

3. Wykonaj w zeszycie zad. 3 str. 110 i wyślij odpowiedzi na e-dziennik lub mail h.wantuch@poczta.fm

Uwaga! W dniach 25.03-10.04.2020 wpisujemy tematy, notatki oraz  zadania  do zeszytów przedmiotowych z j. angielskiego , a także uzupełniamy  zadania w ćwiczeniach zgodnie z poleceniami w opracowanych lekcjach na dany dzień. Zeszyty i ćwiczenia zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły. Niektóre zaś zadania (wskazane przez nauczyciela w opracowanych lekcjach) uczniowie będą wysyłać poprzez e-dziennik  lub na pocztę elektroniczną h.wantuch@poczta.fm .Wysyłane prace będą opisane wpisem do e- dziennika jako aktywność  lub zadanie domowe i będą oceniane zgodnie z PSO z j. angielskiego  (w zależności od stopnia trudności zadania)  plusem(+) lub oceną.

2.04.2020

Topic: Rozumienie ze słuch – ćwiczenia typu „dobieranie”, „uzupełnianie luk”.

 1. Proszę w podręczniku str. 106 zapoznać się z „TO WAŻNE!” (Dobieranie).

Uwaga! Wszystkie nagrania znajdziecie:

https://elt.oup.com/student/repetytorium8klasa/class-audio/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub

2. Zanim przejdziemy do zadania egzaminacyjnego, proszę wykonać w zeszycie zad.3a i 3b  str.106 .

3. Proszę dokładnie przeczytać  polecenie i wykonać w zeszycie zad. 4 str. 106.

4. Proszę w podręczniku str. 106 zapoznać się z  „TO WAŻNE!” (Uzupełnianie luk”)

5. Proszę dokładnie przeczytać  polecenie i wykonać w zeszycie zad. 6 str. 106.

Good Luck!

6.04.2020

Hello! I hope you’re fine!

6th April

Topic: Talking about conditions. Tryby warunkowe: typ 0, 1, 2 – ćwiczenia gramatyczne.

Dzisiaj przypomnimy i utrwalimy wiadomości na temat zastosowania i budowy zdań warunkowych typu 0,1,2. (Conditionals 0,1,2).

 1. Proszę bardzo dokładnie przeczytać notatkę w podręczniku str.169 Repetytorium gramatyczne -„Zdania warunkowe”.
 2. W zeszycie proszę wykonać z podręcznika zad.1c str.104 oraz zad.3 str.105.
 3. Do sprawdzenia dziś wysyłamy z ćwiczeń str.55 zad.1,2 str.55 (h.wantuch@poczta.fm)

Good luck! Thank you and have a nice day!

JĘZYK NIEMIECKI

16.03.2020

Thema:  Das ist ideale Kleidung fur die Schule.

Zapiszę w zeszycie nowe słownictwo. Nowe słówka znajdziemy po każdym rozdziale lub zachęcam do korzystania www.pons.com

 Przeczytam temat str.104 opisze jak ubieraja się Christine und Karsten.- prześlę na pocztę goniapekala@o2.pl

19.03.2020

Thema: Ich muss mir eine neue Hose kaufen. Muszę sobie kupić spodnie.

 1. Dialog 104 przeczytam wypiszę wyrażenia związane z kupnem nowych rzeczy.
 2. Zrobię pisemnie 106 /4 na osobnej kartce do oceny.
 3.  słownictwo str.114 (3 pierwsze strzałki)

23.03.2020

Thema: Leseverstehen. Czytanie ze zrozumieniem.  Lekcja (23.03.2020r.)

Seite 112 Dialog

Wyrażenia:

Was denkt ihr über Klamotten? Co myślicie o ubraniach?

denken über   – myśleć o

Worüber denkst du ? – o czym myślisz?

Fast alles – prawie wszystko

Einkaufen finde ich langweilig. Zakupy uważam za nudne.

die Markenkleidung – odzież markowa

das Taschengeld –kieszonkowe

Die Markenschuhe – buty markowe

nähen  -szyć

Ich nähe meine Sachen. – Szyję moje rzeczy

Wirklich wichtig – naprawdę ważne

Bezahlen – zapłacić.

Das macht mir Spaß. To sprawia mi pzryjemność.

ich trage meistens…… Najczęściej noszę……

Einkaufen – kupować

Ćwiczenia do tekstu:

Ćw. 1 Przeczytaj dialog następnie uzupełnij luki.

Ćw. 2 Dokończ zdania w zeszycie.

Ćw.3 Przetłumacz na niemiecki. (zdania na podstawie dialogu)

26.03.2020

Thema: Im Kleidergechäft. W sklepie odzieżowym. Wyrażenia. (107)

Wyrażenia z dialogu:

Sie wünschen?  Co sobie Pan/i życzy?

Ich suche eine warme Jacke. Szukam ciepłej kurtki.

Welche Größe? Jaki rozmiar?

Welche Farbe? Jaki kolor?

Ich möchte am liebsten  eine   braune Jacke. Chciałbym/chciałabym najbardziej tą brązową kurtkę.

Wie finden Sie die Jacke? Co pani sądzi o tej kurtce?

Das gefällt mir. To mi się podoba.

Ich möchte das anprobieren.  Chciałbym/chciałabym to przymierzyć.

Wo ist die Umkleidekabine? Gdzie jest przymierzalnia?

Das ist zu klein/ zu groß / zu eng. To jet za małe/duże/ za ciasne.

W tej części lekcji  pojawiła się odmiana zaimka wskazującego   – odmienia się jak rodzajnik określony ( podręcznik 117)

  r.męski r.żeński r.nijaki l.mnoga
Mianownik dieser – ten diese  – ta dieses  – to diese – te
Celownik Diesem – dieser diesem Diesen
biernik Diesen- diese dieses diese

Der Mantel –  płaszcz     dieser  Mantel (ten płaszcz)

Die Jacke – kurtka            diese Jacke – (ta kurtka)

Das Kleid – ukienka        dieses  Kleid  – (ta sukienka)

Die Schuhe – buty   diese Schuhe (te buty)

Aufgabe  3 Seite 107 Ćwiczenie:  Przetłumacz wg przykładu:

 1. Ten ciepły sweter – dieser warme Pulli/ Pullover

Zaimki pytające:

  r.męski r.żeński r.nijaki l.mnoga
Mianownik Welcher  – który Welche która welches  – które welche – które
Celownik welchem – welcher welchem welchen
biernik welchen- welche welches welche

Welcher Pulli magst du lieber? Który swetr woliz?

Welche Jacke kaufst du? Którą kurtkę kupujesz?

Welches  Kleid probierst du? Którą sukienkę próbujesz?

Ćwiczenie – Aufgabe 4 Seite – strona 107

Dokończę dialog w sklepie odzieżowym. Wykorzytaj zwroty z lekcji.

Guten Tag…………………

……………………………..

Die Jackesteht mir wirklich gut. Ich nehme sie. –Ta kurtka mi naprawdę pauje. Wezmę ją.

→ Ja, diese Jacke steht Ihnen Gut. Ta kurtka Pani pasuje.

…………kolor, rozmiar 

………..gdzie można przymierzyć

Może inny rozmiar, kolor……..

To jest za ciasne/ małe.

– Was kostet die Jacke? Ile kosztuje ta kurtka?

→ 50Euro. Za drogie.

Podoba mi się.

Po wykonaniu ćwiczenia prześlij zdjęcie na email malgorzata.pekala2@o2.pl  do (01.04.2020)

30.03.2020

OCENIANIE PRACY UCZNIA:

Pracę przesyłamy : malgorzta.pekala2@interia.pl

 Oceny znajdą się  e-dziennika w kolumnie opisanej jako eNauczanie, z przypisaną wagą 1.

PROSZĘ ZWRACAĆ UWAGĘ NA PISMO, GDY WYSYŁĄCIE NOTATKĘ, NIEKIEDY MAM PROBLEM Z ROZCZYTANIEM, PROSZĘ TEŻ O ROBIENIE WYRAŹNYCH  ZDJĘĆ!!

 Thema: Mein Aussehen ist mein Problem. Mój wygląd jest moim problemem.

Wyrażenie:

Pickeln im Gesicht – piegi na twarzy

Groß wie eine Giraffe –  wysoki jak żyrafa

Klammern im Mund  – aparat na zębach

Zu dick – za gruby

Zu dünn  – za szczupły

obrazek z internetu

Ćwiczenie : Aufgabe

Z czym chłopiec ma problem? Użyję nowo poznanych wyrażeń !!!! (8 zdań)

Proszę kto wykona ćw. Prześlij do sprawdzenia

NUMERY  od 1-10 termin – 3.04.2020r.

Dla dociekliwych!!!

Rekcja czasownika: (154)

 1. Sich freuen über  cieszyć sie z

              Worüber freut er sich? Z czego on się cieszy? Pytanie o rzecz!!!! – dlatego Worüber

 • Sich freuen auf – cieszyć sie na (spotkanie z kimś) Pytanie o osobę!!! Auf wen

 Auf wen freut er sich? 

Woran denkt Maria? O czym myśli Maria?

Nach wem fragt der Vater? O kogo pyta tata?

Aufgabe 4 Seite 108.

Proszę kto wykona ćw. Prześlij do sprawdzenia.

2.04.2020

Thema: Im Geschäft. W sklepie Wiederholung. Powtórzenie.

Aufgabe:

 Przyjrzyj się obrazkowi, przetłumacz. Następnie spróbuj napisać, naszkicować podobny krótki dialog.

Na prace czekam do 6.04.2020r. Z pewnością macię głowę pełną pomysłów. Viel Spaß dabei.

Pracę proszę zachowaj!!!! Dla chętnych na dodtkową ocenę!!

FIZYKA

18.03.2020

Przeczytać tekst z podręcznika na str. 160-161, a następnie odpowiedzieć na pytania pod tekstem. Odpowiedzi zapisać w zeszycie (temat : analiza tekstu „Mowa oceanu”) oraz przesłać do sprawdzenia informacja na dzienniku elektronicznym (wiadomość) lub na adres poczty zjanus503@gmail.com. Termin – do poniedziałku włącznie. W razie pytań również proszę o kontakt w identyczny sposób.

24.03.2020

Dziękuję za przesłane odpowiedzi do tekstu „Mowa oceanu” (niestety, nie wszyscy to zrobili).

Temat na dziś:

Światło i cień.

Punkty do zapisania w zeszycie:

1. Światło jest falą elektromagnetyczną o długościach od 380 do 780 nm (nanometrów).

2. Światło rozchodzi sie po liniach prostych.

3. Prędkość światła w próżni wynosi około 300 000 km/s i jest najwyższą możliwą prędkością we wszechświecie.

4. Źródłem światła nazywamy każde ciało wysyłające światło (promieniowanie widzialne).

5. Wiązka światła może być zbieżna, rozbieżna lub równoległa. Bardzo wąską równoległą wiązkę światłą nazywamy promieniem światła.

6.Cieniem nazywamy obszar, do którego nie dochodzi światło. Jeśli obszar jest częściowo oświetlony, nazywa się go półcieniem. Półcień powstaje przy kilku źródłach światła lub jednym, ale większym od oświetlanego przedmiotu.

Pod punktem 5 proszę przerysować rysunki z podr. ze str. 166 (cień – pod dużą fotografią i półcień – na dole strony, ale bez opisów po prawej stronie „tu dochodzi światło…”).

Cały materiał lekcji jest przedstawiony na  filmach:
https://www.youtube.com/watch?v=5D5asDYeEaQ https://www.youtube.com/watch?v=Lg5O1u8e8-E

Zadanie do wykonania po zaznajomieniu się z tematem: zad. 1, 2 ,3 str. 168. Odpowiedzi przysłać na adres: zjanus503@gmail.com lub na dzienniku.

30.03.2020

Ponieważ od środy zmieniły sie zasady nauki w domu, to na dziś zadanie do wykonania dla wszystkich na ocenę: proszę rozwiązać test znajdujący się pod adresem: https://www.testportal.pl/test.html?t=2wfczXVzjvzR

Test dotyczy tematu z poprzedniej lekcji, więc nie zaszkodziło by wcześniej wszystko powtórzyć. Większość pytań jest opisowych, więc trzeba samodzielnie wpisać krótką odpowiedź. Czas na rozwiązanie 7 pytań – 20 minut.

Termin: do poniedziałku do godziny 21.00.

Powodzenia!

31.03.2020

Dziękuje za rozwiązanie testu. Oceny wpiszę do dziennika.

Dzisiejsza lekcja:

Temat: Widzimy dzięki światłu.

1. Widzimy dzięki temu, że światło odbija się od przedmiotów i wpada do naszego oka.

2. Ciało przezroczyste przepuszcza światło (szkło, woda, powietrze).

3. Ciała nieprzezroczyste część światła odbijają, a część pochłaniają. Ciało czarne pochłania większość światła, a białe – większość odbija.

Następnie proszę wykonać do zeszytu zad. 2 i 3 ze strony 173. Rozwiązania zadań będą sprawdzone po powrocie do szkoły. Powodzenia!   

6.04.2020

Dziękuje wszystkim za rozwiązanie testu – oceny są w dzienniku.

Dziś realizujemy temat: Załamanie światła.

1. Załamanie światła jest to zmiana kierunku rozchodzenia się światła przy przejściu z jednego ośrodka przezroczystego do drugiego (np. z powietrza do wody).

2. Powodem załamania jest różnica prędkości rozchodzenia się światła w różnych ośrodkach.

3. Promień świetlny, przechodząc do ośrodka, w którym światło rozchodzi się wolniej (np. z powietrza do wody), załamuje się tak, że kąt załamania jest mniejszy od kąta padania.

Tu wykonać rys, ze str. 175 na dole (ten po lewej stronie)

4. Promień świetlny, przechodząc do ośrodka, w którym światło rozchodzi się szybciej (np. z wody do powietrza), załamuje się tak, że kąt załamania jest większy od kąta padania.

Wszystko zobaczycie na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=uDsvlJp2VaA

Tu wykonać rys, ze str. 175 na dole (ten po prawej stronie).

I jako praca do samodzielnego wykonania – zad. 1 ze str. 177 (do zeszytu).

Życzę powodzenia!

BIOLOGIA

18.03.2020

Dzień dobry Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W dniu dzisiejszym zachęcam do pracy i polecam do przygotowania następujące tematy:

Sukcesja ekologiczna i jej wpływ na bioróżnorodność.

Polecam pracę z podręcznikiem str 141 oraz wykonanie w formie rysunku schematycznego przebiegu sukcesji wydmy nadmorskiej i jeziora.

Przypominam ,że nazwy  gatunkowe są dwuczłonowe. 

W nawiązaniu do komunikatu Ministra Edukacji Narodowej  zachęcam do korzystania z: e. podreczniki.pl

www.gov.pl, materiałów edukacyjnych umieszczanych w programie TVP w godz 11- 12.30.

Należy zorganizować sobie miejsce do nauki w domu,najlepiej w godzinach przedpołudniowych i z uwzględnieniem planu zajęć. 

Sposób przesyłania prac do  oceny poprzez e-dziennik wiadomości

adres e -mail, a także przesyłanie zdjęć na pocztę elektroniczną.

Pamiętajmy,że jest to czas, który daje nam nieograniczone możliwości samokształcenia i zadbajmy o to aby przyniósł umiejętność dobrego organizowania własnego warsztatu pracy. 

Powodzenia i zdrowia wszystkim życzę.

20.03.2020

Temat:Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną .Pracujemy z podr. str.134 nad przyczynami eliminowania organizmów, a następnie wyszukujemy i zapisujemy po 5 gatunków organizmów, które w ten sposób giną .Utrwalamy poziomy różnorodności biologicznej.Zastanawiamy się i zapisujemy : Jaki wpływ na różnorodność biologiczną ma człowiek w środowisku lokalnym?Mamy obszerne informacje na ten temat na stronach Ministerstwa Ochrony Środowiska.Zachęcam do poszukiwania tam wiedzy.

26.03.2020

Dzień dobry!

 Wcześniej pozwoliłam sobie zamieścić  ogólne informacje dotyczące organizacji pracy z uczniami określone wymaganiami Ministerstwa i Dyrektora szkoły.

Proszę uczniów i  rodziców  o zapoznanie się z nimi oraz systematyczne wykonywanie zadań .Jednocześnie informuję, że wszystkie zadania i polecenia będę umieszczała na stronie szkoły z uwagi na trudności techniczne w odbieraniu informacji.Wprawdzie mamy dostęp do różnych platform lecz z uwagi na ogromną liczbę korzystających występują trudności. Pracujemy z podręcznikami Nowej Ery w związku z tym polecam aby uczniowie założyli sobie konto  w „Moja Nowa Era ” serwis Ebooki .

Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.

Ponieważ wcześniej poleciłam przygotowanie się do tego zagadnienia  poprzez wykonanie prezentacji: dziura ozonowa i smog, Teraz polecam do przepracowania materiał dostępny na epodreczniki : globalne ocieplenie klimatu i wykonanie polecenia 1 Ziemia- śnieżka oraz wypisanie gazów cieplarnianych, które są emitowane do atmosfery. Przypominam że można jeszcze przesyłać prezentacje do 27..03.

27.03.2020

Zapisujemy temat: Zanieczyszczenia powietrza. Efekt cieplarniany.

Musimy pamiętać,że jest to zagadnienie opisywane przez biologów i chemików. Dlatego też przypominamy sobie z chemii nieorganicznej – sole i tzw. Tlenki kwasowe- to one są przyczyną kwaśnych opadów.

1.Proszę je wymienić i podać biologiczne skutki kwaśnych opadów.

2. O efekcie cieplarnianym dowiemy się jeszcze więcej z epodreczniki.pl otwierając: Pokaż wszystkie- wybieramy Filmy- następnie Chemia -Czy-.wiesz wszystko o efekcie cieplarnianym.Zapisujemy krótko jego biologiczne skutki ./ notatka do 1.04./

Uczniowie : B. Trendak, K. Trendak  na podst podr.str 144-145 wyjaśniają terminy: kwaśne deszcze, globalne ocieplenie.

Nie zadaję dzisiaj  prac pisemnych w formie zadań domowych  polecając wszystkim utrwalanie wiedzy  i higienę pracy.

Życzę wszystkim zdrowej i pogodnej soboty i niedzieli.

1.04.2020

Dzisiaj możecie przystąpić do trzeciej części próbnego egzaminu.Powodzenia wszystkim życzę.Proszę wszystkich którzy przystąpili do egzaminu o przesłanie informacji na mój adres e-mail.

3.04.2020

Temat: Zanieczyszczenia wód.
Na podstawie podr. str.146 i doniesień ekologów prosze opracować i krótko zapisać skutki zanieczyszczeń wód spowodowanych:
a. ogrzaniem wód
b. ściekami i nawozami sztucznymi
c. metalami ciężkimi
d. wyciekami ropy naftowej / do środy 8.04.
Proszę dbajcie o siebie i swoich bliskich.
Pozdrawiam

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

18.03.2020

Edukacja dla bezpieczeństwa, klasa 8

Dzień dobry,

oto zadanie z edukacji dla bezpieczeństwa.

Przygotuj prezentację lub referat i wyślij na adres chudyjoanna@wp.pl do 24 marca.

Korzystaj tylko z podręcznika do edb.

Koniecznie w temacie wiadomości umieść imię, nazwisko oraz nazwę miejscowości.

Temat: Złamania, zwichnięcia, oparzenia i odmrożenia

Obowiązkowe slajdy:

1.Objawy złamania.

2.Złamanie – pierwsza pomoc.

3.Objawy zwichnięć i skręceń.

4.Zwichnięcia – pierwsza pomoc.

5.Urazy kręgosłupa.

6.Urazy kręgosłupa – pierwsza pomoc.

7.Oparzenie termiczne (objawy, stopnie).

8.Oparzenia termiczne – pierwsza pomoc.

9.Oparzenia środkami chemicznymi – pierwsza pomoc.

10.Udar słoneczny i udar cieplny – objawy.

11. Udar słoneczny i udar cieplny – pierwsza pomoc.

12. Wychłodzenie – pierwsza pomoc.

13.Odmrożenie – pierwsza pomoc.

Można dodać zdjęcia z Internetu. Prace będą ocenione.

2.04.2020

Temat: Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia

Przeczytaj wiadomości ze str. 120 – 128.

Zadania do zeszytu:

1.Wypisz w zeszycie czynniki, które mają wpływ na twoje zdrowie.

2.Spośród wymienionych zachowań prozdrowotnych omów te, które podejmujesz najchętniej i najczęściej. Które z nich są świadomymi działaniami, a które nawykami? Które z twoich nawyków i zachowań warto zmienić, aby służyły zdrowiu?

3.Dowiedz się, jaka jest zalecana ilość energii dla osób w twoim wieku, twojej płci i aktywności fizycznej. Opracuj dla siebie odpowiednie zalecenia żywieniowe.

CHEMIA

19.03.2020

Temat: Utrwalanie wiadomości o alkoholach.Należy powtórzyć i  utrwalić wzory, nazwy i właściwości poznanych alkoholi. Wykonać pisemnie w zeszycie ćw. 2,3,5 str 141 podr.z e- podreczniki  prześledzić lekcje : Metanol i Etanol i Porównanie właściwości alkoholi, obejrzeć filmiki oraz wykonać polecenia sprawdzające.

20.03.2020

Temat : Porównanie właściwości alkoholi.Pracujemy z tabelą nr 12 str 154 podr. Zapisujemy wniosek.Poszerzamy wiedzę o retinolu i geraniolu.Wykonujemy pisemnie w zeszycie ćw1,3 str.156, a chętni ćw. 2 str.156.Jeszcze raz zachęcam do skorzystania z e- podręcznika – lekcja Porównanie właściwości alkoholi.Pozdrawiam serdecznie, życzę zdrowej i spokojnej soboty i niedzieli.

26.03.2020

Zapisujemy temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.Skorzystamy z epodreczniki- temat: Kwasy karboksylowe- budowa.Analizujemy : już wiesz, aby utrwalić wiedzę konieczna do poznania następnej pochodnej węglowodorów- kwasów organicznych zwanych karboksylowymi ze względu na obecność grupy funkcyjnej – COOH.
Skupiamy się na sposobie powstawania kwasów i rodzaju wiązań między atomami/Model kwasu octowego/Ćwiczymy i zapisujemy wzory i nazwy kwasów do 5 atomów węgla w cząsteczce:1.2.3.4.5.Analizujemy pkt.3 i wypisujemy ; grupa funkcyjna, kwasy karboksylowe.Zad. domowe :Podr .str,.160 zad.2 /do 2.04/.Uczniowie: B. Trendak i K. Trendak – praca z podr. tab.13 str 158- wypisać i nauczyć się wzorów sumarycznych i nazw 5 kwasów karboksylowych.

27.03.2020

Temat: Inne kwasy karboksylowe.

Utrwalamy wzory i nazwy kwasów od metanowego / pamiętając, że w jego cząsteczce w gr. alkilowej jest tylko wodór/do kwasu pentanowego./ także nazwy zwyczajowe.

Proszę, aby każdy to utrwalił wykonując większą ilość powtórzeń.

Zapisujemy wzór ogólny kwasów i podkreślamy grupę funkcyjną- podr.str158.

Inne  kwasy karboksylowe to : 

a. dikarboksylowe- zawierają w cząsteczce 2 gr karboksylowe

b. trikarboksylowe – zawierają w cząsteczce 3 gr. karboksylowe

Wyszukujemy i zapisujemy wzory i nazwy kwasów występujących w szczawiu i bursztynie./podr. str 159-160. / notatkę prześlemy do 1.04./

2.04.2020

Temat: Kwas metanowy.
Kwas ten rozpoczyna szereg homologiczny kwasów karboksylowych ale należy pamiętać,że w jego cząsteczce brak grupy alkilowej!

 1. Zapisujemy wzory i nazwy tego kwas
 2. Pracujemy z podr. str. 162 i zapisujemy właściwości kwasu
 3. Kwas mrówkowy /metanowy/ ulega reakcjom:
  a.dysocjacji jonowej————zapisujemy
  b. spalania całkowitego——-zapisujemy
  Pozostaje nam jeszcze zapoznać się z występowaniem tego kwasu w przyrodzie i jego zastosowaniem ./ podr. str.161- 163/ Zapisujemy krótko. W celu utrwalenia wiadomości pracujemy otwierając epodreczniki.pl i z tematu: Kwasy karboksylowe – właściwości – opracowujemy kwas metanowy.
  Zad.domowe:str.163 podr. zad.4/do środy 8. 04. przesłać wraz z notatką/
  Polecam lekcje z chemii na TVP Sport w środę godz; 9.30 – 9.55

3.04.2020

Temat: kwas etanowy.Pracujemy z materiałami umieszczonymi na epodreczniki.pl ” Kwasy karboksylowe- właściwości.Opracowujemy: a. Właściwości fizyczne Kwasu etanowegob.właściwości chemiczne- zapisujemy reakcje: dysocjacji jonowej, powstawania etanianu miedzi(II).Wniosek: Kwas etanowy tworzy sole reagując z: a. metalami aktywnymib. zasadamic. tlenkami metaliZad. domowe:zad 2 str 168 podr.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

19.03.2020

Dzień dobry.
 Przygotujcie kartkę i długopis, będziecie notować ilość minut ćwiczeń w dniach od 16 do 27 marca (z możliwością przedłużenia). Po okresie kwarantanny oddacie mi ją do weryfikacji, bo Wasza aktywność w domu będzie przeze mnie oceniona – oczywiście każdy uczeń przyniesie swoją kartkę z potwierdzeniem podpisu przez prawnego opiekuna. Tabelkę można sobie samemu narysować.
Oprócz ćwiczeń w domu proponuję Wam z mamą, tatą lub rodzeństwem spacer, bieg, rolki lub rower, ale TYLKO ZA ZGODĄ RODZICA. To ważne, by być w tych dniach bardzo ostrożnym! Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych. Notujcie każdą aktywność ruchową na kartce – pytania proszę kierować na dziennik lub maila. 

Pozdrawiam. 

MOJA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA OD 16 DO 27 MARCA

Imię i nazwisko ………………………………………………                          Klasa…………

Data i dzień tygodnia Rodzaj aktywności (np.spacer,jazda na rowerze,ćwiczenia w domu itp.) Ilość minut ruchu (np.15 minut,30 minut itp.) Samopoczucie po wysiłku określ w skali od 1 do 5 (1-złe, 5 –super)   Uwagi (rubryka dla nauczyciela WF)
             
             

Potwierdzenie  prawnego opiekuna …………………………………………………………….

27.03.2020

Przesyłam propozycję zadań (ćwiczeń) do wykonania w domu:
     YOUTUBE :
hurtowniasportowa.net – trening ogólnorozwojowy : wykorzystaj ciężar własnego ciała
                            monika kołakowska – TABATA – spalaj tłuszcz

Rób rozgrzewkę a po ćwiczeniach się rozciągaj, możesz sobie sprawdzać tętno przed wysiłkiem i po nim. Możesz zwiększyć tempo i liczbę powtórzeń oczywiście w miarę swoich możliwości.
Pamiętajcie o tym aby wszystko zapisywać w swoim dzienniku (notesie,zeszycie) za potwierdzeniem podpisu opiekuna, dokumentować zdjęciami (krótkimi filmikami z ćwiczeń) w formie prezentacji itp. Będzie oceniana wasza aktywność i zaangażowanie.
PAMIĘTAJ – ZAWSZE ĆWICZ GDY W DOMU SĄ RODZICE – ĆWICZ CODZIENNIE – PRACUJECIE DLA SIEBIE!
pytania do mnie proszę kierować na e-dziennik lub na maila.
Proszę śledzić stronę internetową szkoły, e-dziennik i pocztę mailową.
                                                                                                                                                             Pozdrawiam

INFORMATYKA

23.03.2020

Witam wszystkich

Zgodnie z nowym zarządzeniem ministra nauka w szkołach zostaje zawieszona do Świąt Wielkanocnych i w tym czasie obowiązuje nauczanie na odległość. Wobec tego musimy również zająć się nauką informatyki. Uznałem jednak, że tematy dotyczące programowania i algorytmiki są zbyt trudne, by ich nauczyć się w domu, zajmiemy się wobec tego zagadnieniami dotyczącymi tworzenia stron internetowych. Jest do tego potrzebny tylko program Notatnik (lub Notepad++, który można samodzielnie zainstalować).

Stronę tworzymy za pomocą znaczników, które umieszczamy w takich nawiasach < > np. znacznik czcionka <font>. Większość znaczników wymaga zamknięcia w momencie, kiedy przestają obowiązywać, co oznacza się dopisaniem ukośnej kreski np. </font>.

Proszę zapisać do zeszytów następującą notatkę:


Temat: Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem znaczników HTML.

1. Struktura strony internetowej.

2. Podstawowe znaczniki.

3. Formatowanie tekstu.

Proszę następnie uważnie przeczytać tekst na stronach 212-215 i w Notatniku wykonać ćw. 2 str. 213 (najpierw utworzyć sobie na dysku folder STRONY) . Rozwiązanie zadania  jest pokazane na str. 213 na rys. 1.

Następnie stronę należy zapisać w utworzonym folderze pod nazwą strona1.htm wybierając w Notatniku polecenie Zapisz jako, następnie w dolnej części okna wpisać całą nazwę (strona1.htm). Tak zapisany plik można otworzyć w przeglądarce internetowej. Jeśli chcemy go ponownie otworzyć w Notatniku, klikamy na nim prawym klawiszem myszy i wybieramy Otwórz za pomocą – Notatnik.

Tu podaję podstawowe znaczniki HTML do dzisiejszej lekcji:

<html>  </html> strona HTML

<head>  </head> nagłówek strony

<title>    </title> tytuł strony

<body >  </body>   treść strony:

            bgcolor=”angielska_nazwa_koloru”      kolor tła

            background=”obrazek.jpg”     obrazek w tle

<b>   <i>   <u>    pogrubienie, pochylenie i podkreślenie

<br>   przejście do nowej linii

<p >    </p>    nowy akapit
align=”center,left, right   wyrównanie do środka, lewej, prawej

<h1> </h1> do h7  wielkość nagłówka tekstu

<sup>  indeks górny

<sub>  indeks dolny

Spróbuj wykorzystać niektóre z nich i sformatować napisany wcześniej tekst.

Przykłady:

Zobaczysz <b> ciekawe miejsca</b> na fotografiach.

 <h3>Podróże po stolicach Europy.</h3>

Nie bój się eksperymentować.

Możesz skorzystać z filmu pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=T5jG-ylj6DM

Plik o nazwie strona1.htm prześlij na mój adres e-mail zjanus503@gmail.com do następnej niedzieli włącznie.

W razie problemów proszę również o kontakt pod tym adresem.

Powodzenia

30.03.2020

Dziś poznamy sposoby tworzenia list: punktowanych i numerowanych.

Temat (do zeszytu): Wypunktowania i tabele.

1. Listy numerowane.

2. Listy punktowane.

3. Tabele.

Do tworzenia listy służą znaczniki:
 <ol> – lista numerowana
<ul> – lista punktowana

Kolejne pozycje na liście dodajemy poprzez znacznik <li> (patrz str. 216 w podręczniku).

Proszę w pliku stworzonym na poprzedniej lekcji wprowadzić wypunktowanie do tekstu opisującego stronę (ćw. 5 str. 216). Następnie pod spodem sporządzić dowolną listę punktowaną zawierającą np. kilka stolic europejskich.

I oczywiście jak poprzednio proszę (wszystkich, także tych, którzy jeszcze tego nie zrobili) o przesłanie rozwiązania na adres e-mail. Prace będą oceniane, więc bardzo proszę o wykonanie zadania.

Powodzenia

6.04.2020

Dziś nauczymy sie tworzyć na stronie tabele.

Temat: Tworzenie tabel.

1. Struktura tabeli – wiersze i komórki.

2. Formatowanie tabeli.

3. uzupełnianie zawartości.

Zadanie do wykonania – ćw. 6 str. 216.

Państwo Stolica

Spróbujcie, jak w pokazanym przykładzie, pogrubić wyrazy Państwo i Stolica, a nazwy państw wy środkować. A może ktoś dołoży jakieś dodatkowe elementy – polecam film https://www.youtube.com/watch?v=kr22teOrCK8

Zadania jak zwykle przesłać na adres zjanus503@gmail.com, koniecznie wpisując w temacie wiadomości „Informatyka klasa 8”, abym mógł sprawniej odczytywać otrzymane maile. Termin – do 17 kwietnia (piątek). Jednocześnie przypominam wszystkim o realizacji poprzednich zadań (tym, którzy mają zaległości).

Powodzenia!

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

26.03.2020

Zajęcia z wychowawcą 

Ministerstwo Kultury na swoich stronach zamieściło sposoby wejść wirtualnych do muzeów.Polecam wejście do Muzeum Powstania Warszawskiego.

Pozdrawiam

Maria Rzońca