Klasa 6

MATEMATYKA

17.03.2020

Witam
Zapisz temat: Sprawdzanie rozwiązania równania

Jeszcze raz oglądnij filmik: https://www.youtube.com/watch?v=cfx0U50Gg6Q

Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5/str.96. Możesz sięgnąć po pomoc do podręcznika str.72-74. Jakie liczby ukryte są w okienkach na str.72? Dasz radę! Z przyczyn technicznych nie odbieram od was wiadomości na dzienniku, proszę o wysyłanie wiadomości do mnie mailem na adres: mat.tutaj@wp.pl

18.03.2020

Witam 

Zapisz temat: Rozwiązywanie równań

Oglądnij filmik na docwiczenia.pl- kod wpisz z ćwiczeń ze str.98. Nie wszystko rozumiesz, możesz oglądnąć jeszcze jeden filmik: https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU

Następnie wykonaj ćw.1,2/98-99. Powodzenia! Masz wątpliwości pisz: mat.tutaj@wp.pl

20.03.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Jak rozwiązać równanie

Przeczytaj z podręcznika str.80 o tym, jak możemy zmieniać równanie, aby je rozwiązać. Przepisz do zeszytu co możemy robić (pogrubiony druk). Następnie wykonaj zad.1/str.82- pisz w zeszycie. Na deser ćw.5/str.100 w zeszycie ćwiczeń. Dla chętnych ćw.6/100. Powodzenia!

23.03.2020

Witam

Temat lekcji: Jak rozwiązać równanie- c.d.

Zapoznaj się z filmikiem i wykonaj ćwiczenia:

https://epodreczniki.pl/a/cwiczenia/DPHARUu7q

Wykonaj zadania z „czy już umiem” str.84 z podręcznika. Zapisuj rozwiązania równań w zeszycie wg wzoru (patrz filmik z poprzedniej lekcji) np.

7x=35 /:7

x=5

lub

-7a – 3 = 11 /+3

-7a = 14 / :(-7)

a = -2

Masz pytania pisz!

24.03.2020

Witam

Dzisiaj dalszy ciąg tematu: Jak rozwiązać równanie

Zapoznaj się z filmikiem:

https://epodreczniki.pl/a/film/DjzqyATtx

Następnie pobaw się w rozwiązywanie równań za pomocą wagi:

https://epodreczniki.pl/a/cwiczenia/D1GhXLSEp

W zeszycie wykonaj zad.4/str.83 z podręcznika. Dasz radę!

25.03.2020

Zapisz dzisiejszy temat lekcji w zeszycie: Trudniejsze równania

Spróbujemy porozwiązywać trudniejsze równania. Przeczytaj w podręczniku str.86 na czym polega upraszczanie równań- przepisz do zeszytu co możemy robić aby uprościć równanie. Zapoznaj się z „dobrymi radami” str.86-89. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń 1-6/str.102. Wyniki z ćw.6 prześlij do sprawdzenia: mat.tutaj@wp.pl

Jeśli jeszcze nie wszystko rozumiesz oglądnij filmiki- zwróć uwagę na trudniejsze równania:

https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU

Powodzenia!

27.03.2020

Witam

Dzisiaj dalszy ciąg rozwiązywania równań.

Umiesz już dużo, ale jeśli jeszcze nie czujesz się pewnie to oglądnij kilka ( nie musisz wszystkich) przykładów jak rozwiązać równania na filmikach:

https://www.youtube.com/watch?v=SBSWyNmRXrA&list=PLTic3Nb5SMfM0LUix-PV55dvmxwkX2eKV&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=-9f1Yi453YQ&list=PLTic3Nb5SMfM0LUix-PV55dvmxwkX2eKV&index=13

Wykonaj ćw.7/str.103 w zeszycie ćwiczeń. Masz jeszcze czas? Spróbuj wykonać „czy już umiem?”/ str.92 w podręczniku. Powodzenia!

30.03.2020

Temat lekcji zapisz w zeszycie: Rozwiązywanie równań-podsumowanie

Umiesz już całkiem dobrze rozwiązywać równania.

Dzisiaj napiszesz kartkówkę! Znajdziesz ją w załączniku. Rozwiązuj zadania w zeszycie. Ustaw sobie czas pracy-20min. Prześlij obowiązkowo do sprawdzenia. To tyle na dzisiaj. Powodzenia!

31.03.2020

Witam

Zapisz temat: Zadania tekstowe

Dzisiaj wprowadzenie do rozwiązywania zadań tekstowych metodą równań.

Oglądnij filmik;

Wykonaj w zeszycie zad.1/str.96 – podręcznik. Wykonuj krok za krokiem tak jak wskazuje treść zadania.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw.1,2,3/str.104-105. Dasz radę!

1.04.2020

Temat lekcji zapisz: Zadania tekstowe z zastosowaniem równań

Oglądnij filmik:

Wypisz kolejne kroki, które należy wykonywać aby rozwiązać zadanie. Możesz to napisać z treści filmiku lub z podręcznika str.95.

Rozwiąż zad. 4 i 5/str.97 z podręcznika. Wykonuj krok po kroku. Następnie ćw.6/str.106 w zeszycie ćwiczeń. Dasz radę!

3.04.2020

Witam

Dzisiaj dalsz ciąg tematu: Zadania tekstowe

Spróbujcie rozwiązać kilka zadań tekstowych wykorzystując przy tym metodę równań.

Pamiętaj o krokach podczas rozwiązywania- podręcznik str.95.

Rozwiąż zad. 7 i 8/str.97. Są to zadania geometryczne, a więc zawsze do takich zadań wykonuj rysunek i na rysunku zaznaczaj dane wielkości z zadania, również niewiadomą x.

Rozwiąż zad.9/str.98. Co tu przyjąć za x? Lepiej wiek Krzysia.

Na koniec zadania z „Czy już umiem” str.99. Jak sobie poradziłeś- sprawdź z odpowiedziami na końcu podręcznika. Masz pytania pisz!

6.04.2020

Witam

Dzisiaj rozpoczniemy powtórzenie z działu:Równania.

Wykonaj z podręcznika zad.1,2,3,4,6,7/str.100. Zadania tekstowe rozwiązuj metodą równań. Pamiętaj o krokach, które należy wykonać rozwiązując zadania tekstowe. W zad.6 narysuj rysunki do treści: kwadratu i prostokąta z oznaczeniami boków. Pisz w zeszycie. Po rozwiązaniu sprawdź  odpowiedź na końcu podręcznika. Jeśli masz wątpliwości, wyślij odpowiedzi do sprawdzenia i ew. korekty. Dasz radę!

7.04.2020

Witam

Temat lekcji: Równania-powtórzenie c.d.

Dzisiaj rozwiążesz test powtórzeniowy w zeszycie ćwiczeń str.109-110. Zadania 1-7 rozwiązuj w zeszycie, a następnie wybieraj odpowiedź spośród podanych możliwości. Odpowiedzi prześlij do sprawdzenia najszybciej jak to możliwe. Powodzenia!

8.04.2020

Witam

Zapisz w zeszycie temat lekcji: Równania- test

Dzisiaj wykonasz test on-line na stronie:

https://gwo.pl/strony/2517/seo_link:klasa-6-wyrazenia-algebraiczne-i-rownania

Rozwiązuj zadania w zeszycie. Na koniec testu sprawdź odpowiedzi. Zapisz w zeszycie ilość zdobytych punktów i oceń siebie. Zastanów się nad błędami. Dla chętnych zad.4,5,6/str.104 w podręczniku- spróbuj. Powodzenia!

15.04.2020

Witam po dłuższej przerwie.

Zapisz temat: Bryły i ich objętość

Dzisiaj przypomnienie z klasy 5 o prostopadłościanach, sześcianach i innych graniastosłupach prostych. Dowiesz się jak się nazywają inne często spotykane bryły.

Oglądnij filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=e-foKblrBmg

https://docwiczenia.pl/kod/M5ZCNE

Nastepnie wykonaj w zeszycie rysunek graniastosłupa czworokątnego prostego. Pokoloruj podstawy oraz jego wysokość. Wykonaj również rysunek ostrosłupa czworokątnego i pokoloruj jego podstawę. Popatrz do podręcznika str.107 czy dobrze to zrobiłeś.

Wybierz ze str.106 w podręczniku bryłę nr6 i pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania znajdujące się na tej stronie.

Na koniec w zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw.1,3,4,5/str.111-112. Dasz radę!

Masz pytania- pisz!

17.04.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Bryły i ich objętość

Przypomij sobie jakimi jednostkami obliczamy objętość? Oczywiście ilością sześcianów jednostkowych jakie mieszczą się w bryle. Jak policzyć bjętość prostopadłościanu, sześcianu i graniastosłupa prostego dowiesz się z filmików:

https://www.youtube.com/watch?v=Foe58Vp7S9A

https://www.youtube.com/watch?v=S8HrnvYJBN8

W zeszycie zapisz wzory na objętość:

a) sześcianu

b) prostopadłościanu

c)graniastosłupa prostego

Jeśli nie zapamiętałeś z filmików to zobacz do podręcznika str.107-108.

W zeszycie zapisz obliczenia do zad.1/str.109 z podręcznika.

Na koniec wykonaj ćwiczenie 7/str.113 w zeszycie ćwiczenń. Pamiętaj, że podstawa w bryle nie zawsze jest na dole; może być z boku, bo bryła jest postawiona na ścianie bocznej, a nie na podstawie. Przyślij rozwiązanie tego ćwiczenia do oceny. Powodzenia!

20.04.2020

Witam

Temat lekcji zapisz w zeszycie: Bryły i ich objętość – ćwiczenia.

Znasz już sposób liczenia objętości graniastosłupów prostych, do których należą także prostopadłościany i sześciany.

Spróbuj znaleźć w swoim otoczeniu trzy przedmioty- obiekty w kształcie graniastosłupa, zmierz potrzebne wymiary i oblicz ich objętość. Uzupełnij  tabelę wg wzoru(przedmiot przykładowy z mojego otoczenia):

Przedmiot Wymiary Objętość V
szafa a=1m, b=0,4m, c= 2m V= 0,8m^3

Obliczenia wykonuj w zeszycie.

Rozwiąż ćw.6/str.112 w zeszycie ćwiczeń.

Na koniec sprawdzisz „Czy już umiem” str.113 w podręczniku. Pamiętaj, jeśli liczysz objętość jednostki długości muszą być takie same np. w zad.I zamień dm na cm. W zad.III aby uzyskać litry zamień cm na dm, wtedy wyjdą dm sześcienne[dm^3], a to są właśnie litry. Sprawdź następnie swoje rozwiązania z odpowiedziami na końcu podręcznika. I jaki wynik?

Powodzenia!

21.04.2020

Zapisz temat lekcji: Zamiana jednostek

Powtórzymy znajomość jednostek pola oraz jednostek objętości. Nauczymy się przedstawiać objętość w różnych jednostkach.

Oglądnij fimiki:

https://www.youtube.com/watch?v=r2yKvEA39mk

https://www.youtube.com/watch?v=5zEcx-_0UDI

Na końcu filmików pokazane jest przeliczanie jednostek pola oraz objętości. Przepisz te jednostki do zeszytu.

Wykonaj ćw. 1,2,3,4/str.114-115. Dla chętnych ćw.5/str.115.

Dasz radę!

22.04.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Zamiana jednostek c.d.

Wykonaj polecenie „Na dobry początek” ze str.114 w pdręczniku. Pudełko się nie rozpadło? Co zauważyłeś? Wpisz do zeszytu odpowiedź.

Wykonaj zad.1, 2, 3/str.117(podręcznik). W zad.2 aby uzyskać metry kwadratowe przed policzeniem pola zamień cm na m. W zad.3 aby uzyskać litry zamień cm na dm przed policzeniem objętości- pamiętasz, że dm sześcienny to litr. Sprawdź swoje wyniki z odpowiedziami na końcu podręcznika.

Na koniec zmierz się z „Czy już umiem” str.119. Dasz radę!

24.04.2020

Temat lekcji: Siatki brył

Wiesz już czym się różnią od siebie graniastosłupy i ostrosłupy. Umiesz policzyć objętość graniastosłupa.

Czy łatwo jest  wykonać pudełko w kształcie prostopadłościanu?

Oglądnij filmik:

www.youtube.com/watch?v=6WBQAXB6ZAw

Weż do ręki jakieś nieduże opakowanie np. po herbacie, po lekach itp. Rozetnij je tak aby ściany łączyły się, ale tak aby rozłożyć na płasko. To co widzisz to siatka bryły. Pokoloruj parami ściany, które są takie same. Wklej rozcięte pudełko do zeszytu. Zapisz wymiary pudełka, które rozciąłeś. Pamiętasz, że w prostopadłościanie podajemy trzy wymiary: a, b, c.

Na koniec narysuj w zeszycie siatkę sześcianu o krawędzi 4cm oraz siatkę prostopadłościanu o krawędziach 3cm x 2cm x 5cm.

Wykonaj zad.1/str.123 w podręczniku.

Powodzenia

27.04.2020

Witam

Dalszy ciąg tematu: Siatki brył

Na początek oglądnij filmik:

docwiczenia.pl/kod/M6RYJB

My najczęściej w klasie 6 zajmujemy się graniastosłupami, więc oglądnij jeszcze filmik z siatką graniastosłupa prostego pięciokątnego:

www.youtube.com/watch?v=PbpoXxkLUE4

Wykonaj ćw. 1-8/str.116-118 w zeszycie ćwiczeń

Dasz radę!

Powodzenia!

28.04.2020

Temat lekcji: Siatki brył-podsumowanie.

Wykonaj zadania z „Czy już umiem” str.127 w podręczniku.

Zapisuj odpowiedzi w zeszycie.

W zad.I podaj pełną nazwę bryły.

W zad.II i III należy narysować bryły (w rzucie równoległym). Pamiętaj, że na siatce wymiary są prawdziwe, a na rysunku nie zachowujemy wymiarów rzeczywistych.

Oglądnij filmik o rysowaniu ostrosłupów , wystarczy pierwsze 5min.

www.youtube.com/watch?v=nZNbbB9vng8

29.04.2020

Witam

Temat lekcji:Pole powierzchni bryły

Będziemy obliczać pole powierzchni bryły, które jest sumą pól wszystkich ścian( pamiętaj, że ścianą jest też podstawa). Najlepiej liczy się pole bryły, jeśli mamy jej siatkę, bo wtedy jest to pole siatki bryły.

Zajmiemy się obliczeniami pól graniastosłupów, ale dzisiaj najbardziej powszechnym graniastosłupem – prostopadłościanem.

Oglądnij filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=TDaAt1_hc6c

Wykonaj zad.1/str.131 -podręcznik. Obliczenia zapisuj w zeszycie.

Popatrz do podręcznika na Przykład1/str.129, następnie wykonaj zad.2/str.132.

Dasz radę!

4.05.2020

Temat lekcji: Pole powierzchni bryły-graniastosłup

Poprzednio liczyliśmy pole powierzchni tylko prostopadłościanu, dzisiaj również innych graniastosłupów.

Pamiętasz, że aby policzyć pole powierzchni całkowitej bryły należy zsumować pola wszystkich ścian (podstaw i ścian bocznych).

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw.1,2,3/str.121-123. W ćw.2 wpisuj na ścianach obliczone ich pole. W 2a) pomyśl jak policzyć pole trójkąta prostokątnego(co jest wysokością a co podstawą).

Przypomnij sobie wzory na pola figur płaskich-np.str.128podręcznik.

Powodzenia!

5.05.2020

Temat lekcji: Pole powierzchni bryły-zadania

Wiesz już jak obliczać pole powierzchni graniastosłupa oraz jego objętość. Poćwiczymy te umiejętności w zadaniach.

Wykonaj zad.5a)/str.132 podręcznik. Możesz najpierw narysować bryłę w rzucie równoległym(widok z boku), ale później nie zapomnij narysować siatkę (rozłożona bryła na płasko). Oblicz dla tej bryły również objętość!

W zeszycie wykonaj zad.6/str.132. Zapisuj obliczenia.

Prześlij rozwiązania do sprawdzenia.

Powodzenia!

6.05.2020

Temat lekcji: Pole powierzchni i objętość bryły

Poćwiczymy jeszcze dzisiaj umiejętnośc obliczania pola powierzchni i objetości bryły-w szczególności graniastosłupa.

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw.3 i 4/str.123-124.

Oblicz objętość brył pokazanych za pomocą siatek w ćw.10/str.119.

Ćwiczenia będziemy wykonywać na lekcji on-line.

Do zobaczenia!

8.05.2020

Temat lekcji zapisz w zeszycie: Powtórzenie

Umiesz już obliczać pole powierzchni i objętośc graniastosłupa. Umiesz rysować też siatkę bryły.

Zadania będziemy wykonywać na lekcji on-line.

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw.4/str.124.

Wykonaj ćw.11/str.120.

Rozwiąż „Czy już umiem” str.134 z podręcznika. Obliczenia zapisuj w zeszycie.

I koniec!

11.05.2020

Temat lekcji: Powtórzenie c.d.

Wykonasz dzisiaj zadania powtórzeniowe z podręcznika.

Rozwiąż zad.5/str.135.

Następnie zad.7/135.

Na koniec zad.4/str.135. Takie zadanie już wykonywaliśmy!(6/132)

Obliczenia i rysunki wykonuj w zeszycie. Zachęcam do wysyłania zadań do sprawdzenia.

Dasz radę!

12.05.2020

Temat lekcji: Powtórzenie

Wykonasz dzisiaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia powtórzeniowe 1,2,3,4,7/str.125-126. Konieczne obliczenia do zadań, jeśli nie ma miejsca w ćwiczeniach, wykonuj w zeszycie.

Prześlij koniecznie do sprawdzenia!

W środę na lekcji on-line sprawdzian!

13.05.2020

Temat lekcji: Sprawdzian

Na koniec działu „Bryły” napiszesz sprawdzian.

Na lekcji on-line rozwiążesz zadania z testu przedstawionego w czasie lekcji. Czas 30min. Musisz być obecny na lekcji o godz.10.00.

Powodzenia!

GEOGRAFIA

17.03.2020

Proszę o otworzenie linku, przeczytać wprowadzenie, obejrzeć film, rozwiązać interaktywne ćw. Multimedialne, zapoznać się z podsumowaniem i z pojęciami ze słowniczka.

https://epodreczniki.pl/b/czym-jest-pogoda-a-czym-klimat/PZEzm0e0V

https://epodreczniki.pl/b/wspolrzedne-geograficzne/P2DAcpAyV

25.03.2020

Temat: Przemysł i usługi we Francji

– Przeczytaj tekst w podręczniku str. 106-  111

– Przeanalizuj mapy str.106 – Kraj w pigułce , str.109-Przetwórstwo przemysłowe we Francji

– Przeanalizuj diagramy kołowe str.108- Struktura produkcji przetwórstwa przemysłowego we Francji w 2016 r.,str.110- Struktura wytwarzania PKB we Francji w 2017 r.

– Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str. 69-72, zad.1-9

– Na mapie ogólno geograficznej wskaż : Francję, Paryż, Lille, Lyon, Marsylię, Alpy, Pireneje ,Gujanę Francuską, Martynikę,   Gwadelupe.

– Ze słowniczka( str.183)  nucz się na pamięć pojęć:

Produkt krajowy brutto (PKB)

-Rolnictwo             

– Usługi

– Technopolia

Po zakończonej pracy umiesz:

– powiedzieć co to jest przemysł i wymieniasz przykłady produktów wytwarzanych w różnych działach przetwórstwa przemysłowego (podręcznik str.107)

– omówić czynniki rozwoju przemysłowego we Francji,

– omówić znaczenie nowoczesnego przemysłu we Francji,

– wymienić  znane i cenione  na świecie francuskie wyroby przemysłowe,

– omówić znaczenie nowoczesnych usług we Francji.

1.04.2020

Temat: Energetyka w Europie

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 114-119

Przeanalizuj wykres „Źródła energii elektrycznej” str.115

Ze str.116-117 zapoznaj się z rodzajami elektrowni występujących w Europie

Zapamiętaj:

Źródła odnawialne- są niewyczerpywane, a więc ich zasoby nigdy się nie kończą. Należą do nich energia słoneczna, energia wiatru, energia wody płynącej, energia geotermalna, biomasa.

Źródła nieodnawialne- są wyczerpywane. Wytworzenie energii elektrycznej wymaga w tym przypadku wykorzystania surowców mineralnych, których nie da się odtworzyć. Do tych źródeł zaliczamy: węgiel kamienny i brunatny, ropę naftową, gaz ziemny, energię jądrową.

 Wykorzystanie poszczególnych źródeł energii elektrycznej zależy od warunków środowiska przyrodniczego, np. od częstości wiania wiatru, występowania rzek o dużym spadku lub surowców mineralnych.

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str.73-75, zad.1-6

Zdjęcia rozwiązanych zadań prześlij na e-maila szgeografia04@wp.pl

8.04.2020

Temat: Turystyka w Europie Południowej

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 120- 124. Czytając tekst zwróć uwagę na:

– walory przyrodnicze i walory kulturowe Europy Południowej (analiza mapy str.122- 123)

– co to jest infrastruktura turystyczna, wymień elementy infrastruktury turystycznej

– wymień atrakcje turystyczne w wybranych krajach Europy Południowej (analiza fotografii str.120, 121, 122,123)

– przeanalizuj  wykresy ze str.124, odpowiedz jakie znaczenie dla krajów śródziemnomorskich ma turystyka, jakie dochody te kraje czerpią z turystyki, które kraję europejskie są najchętniej odwiedzane przez turystów.

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str.76- 79, zad.1- 4

Naucz się na pamięć ze str.124 „ To najważniejsze!”

15.04.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości.  Gospodarka Europy

W celu powtórzenia wiadomości, rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str. 80- 81, zad.1-5

Na mapie politycznej Europy (podręcznik str. 48) naucz się wskazywać poszczególne państwa europejskie i wymieniać ich stolice.

22.04.2020

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec

Przeczytaj tekst w podręczniku str.130- 137

1.Zadanie

Przeanalizuj mapę ogólno fizyczną Niemiec str. 130, wskaż Berlin stolice tego państwa

2.Zadanie

Z jakimi państwami sąsiadują Niemcy?

3.Zadanie

Przeanalizuj wykres str.132- Struktura zatrudnienia w przemyśle w Niemczech w 2017 r.

4.Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str. 82- 84, zad.1-6

29.04.2020

Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji

Zapoznaj się z informacjami zawartymi na str.138 i 139- „Kraj w pigułce’

Na mapie ogólno geograficznej wskaż:

Czechy, Pragę, Wełtawa, Łaba, Morawa, Odra, Sudety, Śnieżka, Szumawa, Las czeski, Rudawy, Wyżyna Czesko- Morawska

Słowacja, Bratysława, Dunaj, Karpaty, Gerlach 2654m n.p.m., Tatry, Rudawy Słowackie, Niż. Naddunajska.

Przeczytaj tekst w podręczniku str.140-144

Zwróć uwagę na:

– walory przyrodnicze i kulturowe Czech i Słowacji

– znaczenie turystyki aktywnej na Słowacji

– wymień przykładowe obiekty z Listy światowego dziedzictwa UNESCO znajdujące się w Czechach i na Słowacji

– uzasadnij że Czechy i Słowacja to kraje atrakcyjne pod względem turystycznym

Zadanie

Zeszyt ćwiczeń str.85-88, zad.1-6

Termin  5.05

6.05.2020

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi

Przeczytaj tekst w podręczniku str.145- 151

– przeanalizuj mapy ogólno geograficzne Litwy str.145 i Białorusi str. 146

– wskaż na mapie: Wilno, Mińsk, Grodno, Niemen, Prypeć,  Polesie, Wyżyna Białoruska, Mierzeja Kurońska, Pojezierze Litewskie

– wymień atrakcje przyrodnicze Litwy i Białorusi

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str.89-92, zad.1-6

Termin nadsyłania prac -12.05

20.05.2020

Temat: Współczesne problemy Ukrainy

Zapoznaj się z informacjami „ Kraj w pigułce” str.152

Na mapie ogólno geograficznej wskaż: Kijów, Lwów, Charków, Donieck, Odessę, Karpaty, Dniepr, Niz. Czarnomorską, Niz. Połtawska, Wyż. Podolska, Wyż. Wołyńska, Płw. Krymski, M. Czarne, M. Azowskie

Przeczytaj tekst z podręcznika str.152- 159, następnie naucz się:

– wymieniać te cechy środowiska przyrodniczego Ukrainy, które sprzyjają rozwojowi gospodarki,

–  wymieniać surowce mineralne, mapa w podręczniku str. 153,

– wymieniać przyczyny konfliktów na Ukrainie,

– wymieniać obszary, tereny, które Ukraina utraciła w wyniku konfliktów,

– wymieniać przyczyny dla których spada liczba ludności Ukrainy

Zapoznaj się z ciekawostkami zawartymi w „ Oczami podróżnika” str.158- 159

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str. 93- 96, zad.1-6

Termin: 25.05

27.05.2020

Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji

Przeczytaj tekst w podręczniku str.160- 167

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str.97- 100, zad.1- 6

3.06.2020

Temat: Relacje Polsk z sąsiadami

Przeczytaj tekst w podręczniku str.168- 172

– opisz stosunki Polski z sąsiadami,

– wymień przykłady współpracy Polski z sąsiadami,

– znaczenie euroregionów

Rozwiąż zeszyt ćwiczeń str.101- 103, zad.1-4

10.06.2020

Temat: Zajęcia terenowe. Zmiana wysokości Słońca nad horyzontem w różnych porach dnia

 1. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku str.177-  180
 2. Zaplanuj termin obserwacji
 3. Postępuj według wskazówek  zawartych w podręczniku
 4. Przeanalizuj wyniki obserwacji
 5. Wykonaj kilka zdjęć z twojego doświadczenia i wraz wynikami obserwacji,  prześlij je na mojego maila.

24.06.2020

Temat: Podsumowanie pracy na lekcjach geografii w klasie VI

HISTORIA

17.03.2020

Proszę o otworzenie linku, przeczytać wprowadzenie, obejrzeć film, rozwiązać interaktywne ćw. Multimedialne, zapoznać się z podsumowaniem i z pojęciami ze słowniczka.

https://epodreczniki.pl/b/czy-sumienie-ma-krola-tolerancja-religijna-w-i-rzeczypospolitej/PkWrMv9Cc

https://epodreczniki.pl/b/wielcy-odkrywcy-straszni-konkwistadorzy/PxiRXHaF7

24.03.2020

Zapisz w zeszycie przedmiotowym:

Temat: Sejm Wielki i Konstytucja3 maja

Zapisz w zeszycie i naucz się na pamięć:

Daty:

1788- 1792- obrady Sejmu Wielkiego

3 maja 1791– uchwalenie Konstytucji 3 maja

1792- ogłoszenie konfederacji targowickiej

1792– wybuch wojny w obronie Konstytucji 3maja : 18 VI 1792- bitwa pod Zieleńcami, wojskami polskimi dowodził ks. Józef Poniatowski, 18 lipca 1792- bitwa pod Dubienką, wojskami polskimi dowodził Tadeusz Kościuszko

1793- drugi rozbiór Polski

IX 1793- w Grodnie zebrał się ostatni sejm Rzeczpospolitej Szlacheckiej, który zatwierdził drugi rozbiór Polski

Pojęcia ze słowniczka:

Konstytucja (str.218)

Liberum veto (str.219)

Trójpodział władzy (str.222)

Konfederacja (str.218)

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 169-173

Jako notatkę przepisz „To już wiem „ ze str.173   (naucz się tego na pamięć lub własnymi słowami)

https://epodreczniki.pl/a/sejm-wielki-oraz-uchwalenie-konstytucji-3-maja/DC4grpLtl

25.03.2020

Zapisz w zeszycie przedmiotowym

Temat: Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski

Zapisz w zeszycie najważniejsze daty i naucz się ich na pamięć

1794- wybuch powstania kościuszkowskiego zwanego insurekcją kościuszkowską

4 IV 1794- bitwa pod Racławicami

7 V 1794- ogłoszenie Uniwersału Połanieckiego

10 X 1794 – klęska w bitwie pod Maciejowicami

1795- trzeci rozbiór Polsk- Polska znika z mapy Europy na 123 lata

 XI 1795- abdykacja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

Zapisz w zeszycie pojęcia:

Naczelnik (str.174)

Uniwersał(str.222)

Przeczytaj tekst w podręczniku str.174-179

Przepisz do zeszytu jako notatkę z lekcji „To już wiem” str.179 i naucz się jej na pamięć lub własnymi słowami.

Przeanalizuj tabele Przyczyny rozbiorów Polski str.178

https://epodreczniki.pl/b/kosciuszke-bog-pozwolil/PtugIdWxC

31.03.2020

Temat: Utrata niepodległości przez Polskę

Przepisz do zeszytu:

1772- pierwszy rozbiór Polski

1793- drugi rozbiór Polski

1795- trzeci rozbiór Polski

Ze str.178 przepisz tabelę „ Przyczyny rozbiorów Polski”

 Przeczytaj tekst w podręczniku str.178- 179.

Pisemnie odpowiedz na pytanie 1,2, str.179. Następnie wykonaj zdjęcie swojej pracy i prześlij je na e-mail szgeografia04@wp.pl

Termin 01.04. 2020 r. Możesz znaleźć mnie na Messenger lub przez dziennik.

W celu utrwalenia wiadomości otwórz link, przeczytaj informacje i rozwiąż ćwiczenia do tego tematuhttps://epodreczniki.pl/a/upadek-rzeczypospolitej-obojga-narodow/DZXt94aZp

1.04.2020

Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja- utrwalenie wiadomości

 Zapisz notatkę

W latach 1788 -1792 obradował Sejm Wielki.

Reformy Sejmu Wielkiego:

– zwiększenie liczby wojska do 100 tys.

– prawo o miastach –mieszczanie z miast leżących w dobrach królewskich mogli za swoje zasługi otrzymać tytuł szlachecki, stopnie oficerskie i godności duchowne, nabywać majątki ziemskie i obejmować urzędy państwowe- nobilitacja.

– najważniejszą reformą było uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791r. Zmieniała ona ustrój Rzeczpospolitej, znosiła wolną elekcję i liberum veto, wprowadzała dziedziczność tronu, a także dziedziczność tronu.

Polscy magnaci:  Seweryn Rzewuski, Ksawery Branicki i Szczęsny Potocki zwrócili się o pomoc do carycy Katarzyny II z prośbą o interwencję. W 1792 r. zawiązali konfederację targowicką, która doprowadziła do wybuchu wojny polsko- rosyjskiej. W maju 1892r. na ziemie polskie wkroczyła  100 tyś armia rosyjska. 18 czerwca doszło do bitwy pod Zieleńcami , gdzie wojska polskie dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego, odparły atak wojsk rosyjskich. Po tej bitwie król St. August Poniatowski ustanowił order Virtuti Militari.18 lipca doszło do bitwy pod Dubienką ,wojskami polskimi dowodził Tadeusz Kościuszko.  Pomimo tych sukcesów Rosjanie zwyciężyli, a władzę w Polsce obieli targowiczanie.

1793r. Rosja i Prusy dokonały drugiego rozbioru Polski. Posłowie zgromadzeni na sejmie w Grodnie zatwierdzili rozbiór i znieśli większość reform Sejmu Wielkiego

Zadanie 1, str.182- pisemnie w zeszycie. Termin 07.04.Wykonaj zdjęcie pracy i prześlij  na mojego e-maila szgeografia04@wp.pl

7.04.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości.  Kultura polskiego oświecenia

Przepisz do zeszytu i naucz się na pamięć:

Klasycyzm- prąd umysłowy i artystyczny w literaturze i innych dziedzinach sztuki, trwający na przełomie XVIII i XIX wieku, nawiązujący do dorobku kultury antycznej.

Komisja Edukacji Narodowej- pierwsza w Europie państwowa instytucja oświatowa o charakterze ministerstwa. Zadaniem KEN było przeprowadzenie reformy oświaty w Polsce . Jedną z reform było wprowadzenie do szkół języka polskiego ( do XVIII wieku nauczano w szkołach w języku łacińskim).

Obiady czwartkowe-spotkania literacko- naukowe, organizowane przez króla  Stanisława Augusta Poniatowskiego  na Zamku Królewskim lub w Łazienkach. Podczas spotkań rozmawiano o sytuacji politycznej kraju, dyskutowano o reformach jakie należy przeprowadzić dla ratowania kraju.

Mecenas- osoba, która sprawuje opiekę nad artystami, twórcami kultury

Collegium Nobilium–  szkoła dla młodzieży szlacheckiej, założona przez St. Konarskiego, który zreformował podręczniki i programy szkolne w XVIII wieku w Polsce.

Stanisław Konarski-rzecznik reform, w dziele  „ O skutecznym rad sposobie” zaproponował reformę sejmu i zlikwidowanie liberum veto. W 1740 r. w Warszawie  utworzył szkołę Collegium Nobilium . Medal wybity ku jego czci nosił napis: „ Temu, który odważył się być mądrym”.

Hugo Kołłątaj- publicysta polityczny, działacz KEN, współautor reform ustrojowych,  współtwórca Konstytucji 3 maja

Andrzej i Józef Załuscy- założyciele pierwszej publicznej biblioteki w Polsce

Julian Ursyn Niemcewicz- dramaturg opowiadał się za gruntownymi reformami państwa

Adam Naruszewicz- autor dziejów Polski czyli” Historia Narodu Polskiego”

Franciszek Zabłocki- komediopisarz i poeta autor sztuki „ Sarmatyzm „

Ignacy Krasicki- biskup warmiński, autor bajek i satyr

Wojciech Bogusławski- ojciec teatru polskiego, autor sztuki „ Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”

Dominik Merlini- architekt, przebudował Łazienki

Bernardo Bellotto zwany Canalettem- malarz, malował ulice  XVIII wiecznej Warszawy( dzięki jego obrazom udało się po II wojnie światowej odbudować zniszczone miasto)

Marcello  Bacciarelli- malarz , portrecista, malarz scen z dziejów Polski

W XVIII wieku nastąpił rozwój prasy. W Polsce wychodziły dwa znaczące pisma:

Monitor w, którym krytykowano zacofanie szlachty, postulowano konieczność przeprowadzenia reform w kraju w duchu oświeceniowym.

Zabawy przyjemne i pożyteczne-  w czasopiśmie publikowano utwory gości biorących udział w obiadach czwartkowych, w sposób żartobliwy ośmieszano i wytykano wady szlachty.

8.04.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości. Upadek Rzeczpospolitej

Powtórz wiadomości  z rozdziału V. W tym celu pisemnie w zeszycie przedmiotowym rozwiąż zadania ze str. 182. Następnie wykonaj fotografię rozwiązań i prześlij ją do kontroli. Termin nadsyłania prac  15.04.2020 r.

15.04.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości. Oświecenie w Europie

Oglądnij prezentację a następnie przepisz do zeszytu:

– pojęcia: empiryzm, deizm, racjonalizm

– kim byli: Jan Jakub Rousseau, Denis Diderot, Wolter

21.04.2020

Temat: czy król  Stanisław August zdradził Polskę?

Przeczytaj tekst w podręcznikustr,180 -181

Wykonaj notatkę i prześlij ją na mojego maila (termin 22.04)

22.04.2020

Temat: Rewolucja francuska

Przeczytaj tekst w podręczniku str.184- 189

Przepisz do zeszytu:

– daty z taśmy chronologicznej str.184

– TO JUŻ WIEM str.189

Zadanie. Odpowiedz pisemnie na pytanie 1,2 ,str.189

Zrób zdjęcie swojej pracy i prześlij je na mojego maila( termin- 28.04)

28.04.2020

Temat: Rewolucja burżuazyjna we Francji. Utrwalenie wiadomości

Przeczytaj tekst w podręczniku str.184- 189

Zwróć uwagę na:

– sytuację we Francji przed wybuchem rewolucji

-podział społeczeństwa francuskiego

-okoliczności wybuchu rewolucji we Francji

– ustrój j Francji po wprowadzeniu konstytucji

Naucz się pojęć:

-konstytucja str.118

– rewolucja – gwałtowne zmiany, najczęściej zachodzące na drodze walki, wystąpień społecznych

– Stany Generalne str.184

– burżuazja str.216

Zapamiętaj daty:

14 lipcz1789- wybuch rewolucji francuskiej

Wrzesień 1791- uchwalenie konstytucji francuskiej

29.04.2020

Temat: Deklaracja praw człowieka i obywatela

Zapamiętaj:

Sierpień 1789- uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela

Przeczytaj tekst z podręcznika str.187

Przeczytaj tekst źródłowy „Deklaracja praw człowieka i obywatela z 1789 roku”.

Pisemnie odpowiedz na pytania:

– Kto w państwie jest źródłem władzy?

– Na czym polega wolność?

– Czego może zabraniać ustawa?

– Jakie prawa przysługują wszystkim ludziom?

– Wyjaśnij ponad czasowe znaczenie Deklaracji praw człowieka i obywatela

Termin nadsyłania odpowiedzi- 5.05

5.04.2020

Temat: Republika Francuska

Przeczytaj tekst z podręcznika str.190- 193

Przepisz do zeszytu

– daty z taśmy chronologicznej (naucz się ich na pamięć) str.190

– „ To już wiem” str.193

6.05.2020

Temat: Epoka Napoleona Bonapartego

 Przeczytaj tekst w podręczniku str.194- 198

Po zeszytu przepisz :

– daty z taśmy chronologicznej str.194

– „To już wiem” str.198

13.05.2020

Temat: Rozbicie dzielnicowe

Przeczytaj tekst w podręczniku str.192- 197

Przepisz do zeszytu:

– daty z taśmy chronologicznej str.192

– „To już wiem” str.197

19.05.2020

Temat: Upadek Napoleona

Przeczytaj tekst w podręczniku str.199- 202

Przepisz daty z taśmy chronologicznej str. 199

Jako notatkę z lekcji przepisz „ To już wiem „ str.202

20.05.2020

Temat: Legiony Polskie we Włoszech

Przeczytaj tekst w podręczniku str.203 – 206

Przepisz daty z taśmy chronologicznej str. 203

Naucz się opowiadać kim byli:

Jan Henryk Dąbrowski

Józef Wybicki

Jako notatkę z lekcji przepisz ze str.206 „To już wiem”

26.05.2020

Temat: Księstwo  Warszawskie

Przeczytaj tekst w podręczniku str.207 – 211

Przepisz do zeszytu:

– daty z taśmy chronologicznej str.207

– „To już wiem” str.211

27.05.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości. Rewolucja francuska i okres napoleoński

Wykonaj zadania z podsumowania str.214, zad.1-7. Rozwiązania prześlij na mojego maila. Termin: 2.06

Przygotuj się do testu z rozdziału VI- termin 3.06

3.06.2020

Temat: Zagadka śmierci Napoleona

Przeczytaj tekst z podręcznika str.212-213

9.06.2020

Temat: Raj dla różnowierców

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w linku

https://epodreczniki.pl/a/raj-dla-roznowiercow/D310smSNB

10.06.2020

Temat: Utrwalenie wiadomości. Polska spichlerzem Europy

W celu przypomnienia sobie wiadomości, otwórz link i zapoznaj się z treścią

https://epodreczniki.pl/a/polska-spichlerzem-europy/De7l2EQJb

23.06.2020

Temat: Szablą odbierane. Legiony i Księstwo Warszawskie

Otwórz link, zapoznaj się z informacjami

https://epodreczniki.pl/a/obywatel-polski-obywatel-unii-europejskiej/DJBn

24.06.2020

Temat: Podsumowanie pracy na lekcjach historii w klasie VI

JĘZYK ANGIELSKI

17.03.2020

17th March

Topic: Praca z tekstem „New York”

W podręczniku str.64 zad.1 (dopasuj nagłówki do akapitów- jeden podany dodatkowo);

zad.2 (dopasuj liczby do faktów ). Zadania piszemy w zeszycie

20.03.2020

20th March

Topic: Praca z tekstem „New York” c.d

Dziś przetłumaczymy  tekst „New York” z podr. str.64 na j. polski.

 1. Proszę  z tekstu przepisać nowe słówka do zeszytu czyli  z tabelki „glossary” oraz podam wam jeszcze kilka: famous- słynny, coast –wybrzeże, island- wyspa,–, arrive- przybywać, take (took) control of – przejąć kontrolę nad, the Statue of Liberty – Statua Wolności, residents –mieszkańcy, population – mieszkańcy.
 2.  Zapiszcie tłumaczenie tekstu w zeszytach.
 3. Dla chętnych- wykonaj projekt o wybranych miastach w USA (forma dowolna np.plakat, prezentacja power point, broszura reklamowa….)

Thank you! Have a nice weekend!

23.03.2020

23th March

Topic: Utrwalanie słownictwa z rozdziału 5 – piosenka.

Dziś w piosence utrwalimy słownictwo związane z komputerem. W podręczniku str.103  znajdziecie piosenkę ”The Internet”. Na płycie proszę odszukać CD2.10. Słuchając nagrania, proszę uzupełnić tekst piosenki brakującymi wyrazami (czasownikami), które są podane w poleceniu. Próbujemy śpiewać!

24.03.2020

24th March

 Hello!  Tym razem nie będziemy pisać w zeszytach. Natomiast, klikając na podany  link zagracie w grę – poćwiczycie pisownię https://www.gamestolearnenglish.com/spelling-bee/

27th March

Topic: Weather and natural disasters (pogoda i katastrofy naturalne) – ćwiczenia leksykalne.

 1. W podręczniku na str.68 w zad.1 są podane w j. angielskim słówka  określające pogodę i katastrofy naturalne. Proszę w zeszycie przetłumaczyć te słówka na j. polski (korzystamy z „Word list” w ćwiczeniach str.47, 48 ) i nauczyć się na pamięć.
 2. Wykonaj w zeszycie z podręcznika zad. 1 str.68 (dopasuj do obrazków właściwe wyrazy z polecenia) wyślij odpowiedzi na e-dziennik lub e-mail h.wantuch@poczta.fm

Uwaga! W dniach 25.03-10.04.2020 wpisujemy tematy, notatki oraz  zadania  do zeszytów przedmiotowych z j. angielskiego , a także uzupełniamy  zadania w ćwiczeniach zgodnie z poleceniami w opracowanych lekcjach na dany dzień. Zeszyty i ćwiczenia zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły. Niektóre zaś zadania (wskazane przez nauczyciela w opracowanych lekcjach) uczniowie będą wysyłać poprzez e-dziennik  lub na pocztę elektroniczną h.wantuch@poczta.fm Wysyłane prace będą opisane wpisem do e- dziennika jako aktywność  lub zadanie domowe i będą oceniane zgodnie z PSO z j. angielskiego  (w zależności od stopnia trudności zadania)  plusem(+) lub oceną.

30.03.2020

Hello students! Nice to hear you after weekend! I hope you’re fine!

30th March

Topic: Describing weather – opisujemy pogodę.

W podręczniku na str.68 w zad.1 są podane w j. angielskim przymiotniki opisujące   określające pogodę . Dodatkowo proszę wpisać przymiotnik „miserable”. Proszę w zeszycie przetłumaczyć te słówka na j. polski (korzystamy z „Word list” w ćwiczeniach str.47, 48 ) i nauczyć się na pamięć.

 1. Wykonaj w zeszycie z podręcznika zad. 2 str.68 (uzupełnij zdania  wyrazami  z polecenia).
 2. Opiszemy dobrą i złą pogodę używając różnych przymiotników. Wykonaj w zeszycie z podręcznika zad. 3 str.68 (dopasuj zdania do właściwej kategorii).
 3. I ostatnie zadanie na dziś: wykonaj w zeszycie z podręcznika zad. 4 str.68 (wybierz właściwy przymiotnik).
 4. Z dzisiejszej lekcji wysyłamy do sprawdzenia zad.2,3,4 str.68.

Thank you and have a nice day!

31st March

Topic: Pytania  i krótkie odpowiedzi w czasie past continuous.

W rozdziale 5 mówiliśmy o użyciu czasu past continuous oraz o budowie zdań twierdzących i przeczących – proszę jeszcze raz przypomnieć sobie te wiadomości.

Dziś będziemy tworzyć  pytania w czasie past continuous.

 1. Proszę w zeszytach zapisać notatkę:

Czasownik „to be” w czasie przeszłym (WAS/WERE)  + podmiot + czasownik główny z końcówką –ing + reszta zdania?

Np. Was Emma doing her homework yesterday at 4p.m?

Yes, she was./No, she wasn’t.

Were your parents watching TV yesterday evening?

Yes, they were. No, they weren’t.

 1. Aby poćwiczyć pytania i odpowiedzi otwórzcie podręcznik str.69 i w zeszycie proszę wykonać  zad.1 (z rozsypanki układamy pytania) oraz zad.2 (do pytań dopasujemy krótkie odpowiedzi).

Thank you and have a nice day!

3.04.2020

3rd April

Topic: Pytanie Why…?

Notatka:

Pytamy:  Why..? – Dlaczego..?

Odpowiadamy:  Because… – Ponieważ…

W zeszytach zrobimy zadanie 4 str.69.  (Piszemy całe pytania i  odpowiedzi). Wysyłamy do sprawdzenia h.wantuch@poczta.fm

Bye!Bye! Have a nice weekend!

6.04.2020

Hello! I hope you had a good weekend!

6th April

Topic: Reporting an event – raportowanie wydarzeń – czas past simple.

 1. Proszę otworzyć podręczniki str.70. W zad. 1 Harry i Maria rozmawiają o burzy podczas wyjazdu pod namioty.  Proszę w zeszytach uzupełnić pytania 1-4, które zadaje Maria (uwaga! przypominamy sobie znaczenie zaimków pytających: How? –Jak?, What?- Co?, Who?- Kto? Where?-Gdzie?; przypominamy czas past simple; patrzymy także na odpowiedzi Harry  ). Następnie, słuchamy nagrania CD 2.17 i sprawdzamy  swoje odpowiedzi.
 2. W zad.2 proszę zapoznać się z tabelką CD 2.18, przepisać do zeszytu i zapamiętać. W zeszytach także robimy zad.4str.70.
 3. Zadanie dodatkowe (dla chętnych) z ćwiczeń zad. 2 i 3 str.32 (zadania piszemy w zeszytach; możemy do pytań (zad.2) od razu napisać odpowiedzi (zad.3))- wysyłamy na h.wantuch@poczta.fm dzisiaj do 15:00.

Thank you! Bye!Bye!

7.04.2020

Hello!

7th April

Topic: It’s Easter time! Lekcja kulturowa.

1.Proszę zapoznać się z słownictwem wielkanocnym:

2. Poznamy tradycje  i symbole Wielkanocne w Wielkiej Brytanii :

3. Proszę wybrać z prezentacji trzy symbole Wielkanocne w Wielkiej Brytanii, zapisać do zeszytu, napisać znaczenie po polsku lub narysować.

4. Życząc radosnych Świat Wielkanocnych mówimy: HAPPY EASTER!

Dear students!

Happy Easter to You and your families!

17.04.2020

Hello! Welcome after Easter holidays!

17th April

Topic: Nature. Poznajemy słownictwo związane z przyrodą.

 1. Proszę otworzyć podręczniki str.72. W zad.1 wypiszcie do zeszytu słówka, napiszcie znaczenie po polsku i nauczcie się na pamięć (do tłumaczenia pomocne będzie ćwiczeniach  „Word list” Unit 6 str. 46-47.
 2. Dla utrwalenia słownictwa proszę w ćwiczeniach wykonać zad.1 str.33.

Thank you! Bye and hear you next week!

20.04.2020

Topic: Praca z tekstem „Holidays in Wales”

Dziś przeczytamy tekst i dowiemy się jak można spędzić wakacje w Walii.

 1. Piszemy nowe słówka do zeszytu i uczymy się na pamięć:

turtle – żółw

cave – jaskinia

mountains range – pasmo gór

beach – plaża

sandy – piaszczysty

coastline – wybrzeże

shark – rekin

indoor – wewnątrz

 • Otwieramy podręczniki str.74 Słuchamy nagrania CD2.23 i śledzimy tekst „Holidays in Wales”. Następnie, próbujemy sami przeczytać na głos.
 • W zeszytach robimy z podręcznika zad.2 str.74 (w zdaniach są podane błędne informacje.  W zeszytach piszemy poprawne zdania- zgodne z informacjami w tekście) – Wysyłamy dziś do sprawdzenia na h.wantuch@poczta.fm lub Messenger (priv)

Thank you! Have a nice day!

21.04.2020

Topic: Praca z tekstem „Holidays in Wales” cd.

Proszę z tekstu „Holidays in Wales”  (podręcznik str.74) wybrać jeden paragraf (The Beaches lub The Mountains) i w zeszycie przetłumaczyć na język polski.

24.04.2020

Topic: Czas past simple i past continuous, while/when.

 1. Notatka w zeszycie:

Czas Past Continuous określa czynności, które trwały w pewnym momencie w przeszłości:

I was watching a film yesterday at 6 o’clock. (Oglądałem film o 6:00 wczoraj wieczorem.)

Czas Past Simple określa zakończone czynności w przeszłości:

I watched a film yesterday. (Wczoraj obejrzałem film.)

Czas Past Continuous i Past Simple mogą równocześnie występować w zdaniu złożonym- Czas Past Continuous określa czynność, która trwała, natomiast, Past Simple określa czynność, która przerwała dłuższą czynność.

Sam was watching a film when the phone rang. (Sam oglądał film, kiedy zadzwonił telefon.)

The phone rang while Sam was watching a film. (Zadzwonił telefon, wtedy gdy Sam oglądał film.)

when + Past Simple

while + Past Continuous

 • Podręcznik str.71 zad. 1(łączymy dwie połówki zdań); zad. 2 ( z wyrazów tworzymy zdania).

27th April

Topic: Review 6. Podsumowanie wiadomości z rozdziału 6 – słownictwo, funkcje językowe.

Podręcznik  str. 75 zad. 1(podpisujemy obrazki- kataklizmy), zad.2 (znajdź i zapisz osiem wyrazów – przyroda); zad.6 (wybierz właściwą odpowiedź – pytania „Why..?”), zad.7 (ułóż dialog we właściwej kolejności – relacjonowanie wydarzeń).

28th April

Topic: Review 6. Podsumowanie wiadomości z rozdziału 6 – gramatyka.

 1. Pytania w czasie Past Continuous – podręcznik str.75 zad.4 (z rozsypanych wyrazów ułóż pytania), ćwiczenia str.35 zad.3
 2. Czas Past Continuous i Simple, while/when – podręcznik str.75 zad.5 (napisz zdania używając czasu Past Continuous i Simple), ćwiczenia str.35 zad.4.

4th May

Topic: Wyrażenia określające doświadczenia – ćwiczenia leksykalne.

Proszę otworzyć podręcznik str.80 oraz w ćwiczeniach „Word list” str.48 Unit 7.

 W zeszycie piszemy zadanie 1 str.80 (popatrz na obrazki i uzupełnij podpisy brakującymi czasownikami z ramki; następnie posłuchaj nagrania CD2.27 i sprawdź swoje odpowiedzi; dodatkowo proszę zapisać do każdego wyrażenia znaczenie po polsku i uczymy się na pamięć).

5th May

Topic: Opisywanie doświadczeń przy pomocy czasu Present Perfect – zdanie twierdzące.

Notatka do zeszytu:

Czas Present Perfect służy do opisywania doświadczeń z przeszłości.

W czasie Present perfect przeszłość jest nieokreślona/ nie istotne jest, kiedy czynność się wydarzyła.

Tom has flown  the plane. Tom leciał samolotem. (nie określamy kiedy; określamy doświadczenie z przeszłości;)

Budowa zdania twierdzącego (affirmative):

Podmiot + have (I/you/we/youthey)/has (he/she/it) + imiesłów bierny (past participle) +…….

Jak tworzymy imiesłów bierny (past participle)?

 1. Do czasowników regularnych dodajemy końcówkę –ed: watch – watched, play – played, cry- cried, stop – stopped.
 2. Imiesłów bierny czasowników nieregularnych musimy zapamiętać (tabelka czasowników nieregularnych): be – been, go – gone, meet – met, eat –eaten….

Proszę otworzyć podręcznik str. 81 zad. 1- przepisujemy tabelkę do zeszytu.

Infinitive (bezokolicznik)Past Participle (imiesłów bierny)Znaczenie po polsku
rideriddenjeździć
flyflownlatać
bebeen/gonebyć
seeseenwidzieć
meetmetspotykać
dodonerobić
eateatenjeść
swimswumpływać
traveltravelledpodróżować
learnlearntuczyć się

Zadanie domowe: podręcznik str.81 zad.2 (uzupełnij zadania – od czasownika w nawiasie utwórz imiesłów bierny); zad.3 (napisz zdania w czasie present perfect- wykorzystaj imiesłów bierny z tabelki w zad.1)

8th May

Topic: Opisywanie doświadczeń przy pomocy czasu Present Perfect – zdanie przeczące.

 1. Notatka do zeszytu:

Budowa zdania przeczącego (negative):

Podmiot + haven’t /hasn’t + imiesłów bierny (past participle) +…..

Tom hasn’t flown in a plane. Tom nie latał samolotem.

 • Proszę otworzyć podręcznik str.81 i w zeszycie robimy zad.4 (zamień zdania twierdzące na zdania przeczące).

11th May

Topic: Opisywanie doświadczeń przy pomocy czasu Present Perfect – pytanie i krótka odpowiedź.

Notatka do zeszytu:

Budowa pytania (questions):

Have/Has + podmiot +  imiesłów bierny (past participle) +…..?

Has Tom  flown in a plane? Czy Tom leciał samolotem?

Krótka odpowiedź (short answers):

Yes, he has./ No, he hasn’t.

 1. Proszę otworzyć podręcznik str.83 i w zeszycie robimy zad.1 (z rozsypanych wyrazów ułóż pytania w czasie Present Perfect) oraz zad.2 (napisz pytania i krótkie odpowiedzi w czasie Present Perfect)

12th May

Topic: Opisywanie doświadczeń przy pomocy czasu Present Perfect – wyrażenia „ever” oraz „never”.

Notatka do zeszytu:

Ever (kiedykolwiek) używamy w pytaniach przed imiesłowem biernym.

Have you ever flown in a plane? Czy kiedykolwiek leciałeś samolotem?

Never (nigdy) używamy w zdaniach twierdzących przed imiesłowem biernym.

He’s  never flown in a plane. (On nigdy nie leciał samolotem).

 1. Proszę otworzyć podręcznik str.83 i w zeszycie robimy zad.3 (napisz pytania w czasie Present Perfect używając wyrażenia „ever”) oraz zad.5 (uzupełnij teksty podanymi wyrażeniami – w każdej ramce są trzy wyrazy, które nie pasują do żadnej luki).

15th May

Topic: Booking an activity. Rezerwowanie usług i biletów.

 1. Podręcznik str.82 zad.1 (Przeczytaj i posłuchaj dialog CD2.29. W zeszycie uzupełnij formularz rezerwacji (booking form) kręgielni „Oxford Bowling”. Następnie posłuchaj nagrania jeszcze raz i  sprawdź swoje odpowiedzi.)
 2. W ćwiczeniach str.37 proszę zrobić zad.1.

18th May

Topic: Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem w kontekście form spędzania wolnego czasu.

 1. Proszę otworzyć podręczniki str.84. zad.1 – popatrz na obrazki i zapisz w zeszycie poprawna odpowiedź (Uwaga! Znaczenie wyrazów sprawdzisz w „Word list” – ćwiczenia str. 48 Unit 7); następnie posłuchaj nagrania CD2.33 i sprawdź swoje odpowiedzi.
 2. W ćwiczeniach str. 38 robimy zad. 1, 2, 3.

19th May

Topic: Review – podsumowanie wiadomości z rozdziału 7 w formie zadań utrwalających.

Podręcznik str.87;

 • zad. 1 (jakie czynności – doświadczenia przedstawiają obrazki);
 • zad. 2 ( czasowniki w nawiasie użyj w czasie Present Perfect);
 • zad.3 (z rozsypanych wyrazów ułóż pytania w czasie Present Perfect);
 • zad. 4 (wybierz właściwy wyraz – „ever” lub „never”);
 • zad.7 ( do pytania dopasuj właściwą reakcję)

22nd May

Topic: My progress  –  ćwiczenia sprawdzające wiadomości z rozdziału 7.

Proszę w ćwiczeniach str.40 zrobić zad.1-4; Uwaga! Dzisiaj zadania wysyłamy do sprawdzenia – h.wantuch@poczta.fm

25th May

Topic: Rodzaje książek – ćwiczenia leksykalne.

Proszę otworzyć podręcznik str.90 oraz w ćwiczeniach „Word list” str.48 Unit 8.

1. Zadanie 1 str.90 (popatrz na obrazki i uzupełnij podpisy brakującymi wyrazami  z ramki; następnie posłuchaj nagrania CD3.3 i sprawdź swoje odpowiedzi; zapisz zadanie do zeszytu oraz  dodatkowo proszę zapisać do każdego wyrażenia znaczenie po polsku i uczymy się na pamięć).

2.  Zadanie 2 str.90 (do każdego opisu dopasuj rodzaj książki z zad.1: zapisz odpowiedzi w zeszycie)

26th May

Topic: Porównanie czasów Present Perfect i Past Simple.

 1. Notatka do zeszytu:

I’ve flown in a plane. ( Leciałem samolotem) – czas Present Perfect – mówimy o doświadczeniach, nie określamy czasu.

I flew in a plane last year. (Leciałem samolotem w ubiegłym roku) – czas Past Simple – mówimy o czynności, która wydarzyła się w określonej przeszłości.

 • Podręcznik str.91 zad.4,5.

29th May

Topic: Czas Present Perfect i Past Simple – ćwiczenia utrwalające.

 1. Klikamy w link i robimy zadanie (wybierz właściwą formę):

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level3/unit8/exercise3?cc=pl&selLanguage=pl

 • Ćwiczenia str. 41 zad.4 (uzupełnij zdania czasownikami w formie czasu Present Perfect lub Past Simple).

2nd June

Topic: Wyrażenia „yet”, „already” w czasie Present Perfect.

 1. Notatka do zeszytu:

Have you flown in a plane yet? ( Czy leciałeś już samolotem?)

No, I haven’t. I haven’t flown in a plane yet. (Nie leciałem jeszcze samolotem.)

Yes, I have. I’ve already flown in a plane. (Już leciałem samolotem.)

Yet  – używamy na końcu zdania pytającego i przeczącego.

Already – używamy w zdaniach twierdzących przed imiesłowem biernym (past participle).

 • Podręcznik str.93 zad.1,2.

5th  June

Topic: Books. Książki – ćwiczenia leksykalne.

Podręcznik str.94 oraz ćwiczenia „Word list” str.48 Unit 8.

Zadanie 1 (przetłumacz na język polski wyrazy podane w poleceniu. Następnie dopasuj do definicji właściwy wyraz. Zapamiętaj nowe wyrazy.)

8th  June

Topic: Who says teenagers don’t read? – praca z tekstem.

Podręcznik str. 95 zadanie 4 (czytamy tekst „Who says teenagers don’t read?”(str.94). Następnie łączymy imiona i tytuły (1-5) z właściwym opisem (a-e).

9th  June

Topic: Buying presents. Kupowanie prezentów – odgrywanie dialogów.

Podręcznik str. 92:

 • zadanie 1 (uzupełniamy dialogi);
 • zadanie 2 (słuchamy pytań i odpowiedzi CD 3.5);
 • zadanie 4 (słuchamy jak trzy osoby kupują prezenty – CD 3.7. Proszę do każdej osoby napisać co kupuje, dla kogo i ile kosztuje prezent).
 • zadanie 5 (wyobraź sobie, że kupujesz prezent dla kolegi/koleżanki. Zapisz rozmowę ze sprzedawcą – jako wzór wykorzystaj zadanie 1).

15th June

Topic: Review – podsumowanie wiadomości z rozdziału 8 w formie zadań utrwalających.

Podręcznik str.97;

 • zad. 1 (do wypowiedzi osób dopasuj odpowiedni rodzaj książki);
 • zad. 2 ( wybierz właściwy wyraz);
 • zad.3 (uzupełnij tekst – użycie czasów Present Perfect i Past Simple);
 • zad. 4 (uzupełnij zdania wyrazem „yet” lub „already”);
 • zad.6 ( do sytuacji (1-4 ) dopasuj właściwą reakcję (a-e))

19th June

Topic: „New Zealand: adventure holidays” – praca z tekstem.

Podręcznik str. 96 zad.2 (przeczytaj tekst i napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania).

23rd  June

Topic: Utrwalenie wiadomości i podsumowanie pracy na lekcjach j. angielskiego w klasie 6.

 1. Klikamy w link i z każdego rozdziału (Unit) robimy zadania: Good luck!

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level3/?cc=pl&selLanguage=pl

JĘZYK POLSKI

18.03.2020

Temat lekcji: Co zagraża światu ? Jaka czeka nas przyszłość ?

Polecenia do wykonania:

 1. Zapoznaj się z definicją na stronie 206 podręcznika

2.Przeczytaj tekst ze stron 201-205

3.Wykonaj zadania z karty pracy przesłanej na adres e-mail

19.03.2020

Temat lekcji: Co było barbarzyństwem w oczach dziadka?

Zadania do lekcji :

Wykonaj w zeszycie polecenia 1, 5 i 6 , str.224

Temat lekcji: Jak zredagować dedykację?

Zadania do lekcji:

Zapoznaj się z definicją ze str. 225 oraz planem dedykacji ze str.226

Wykonaj w zeszycie polecenie 9, str.225

20.03.2020

Temat  lekcji: Niezawodny sposób na słotę

Polecenia do wykonania:

 1. Podaj definicję wyrazu ,, słota’’, korzystając ze słownika języka polskiego
 2. Wyszukaj synonimy do wyrazu ,, słota’’ w słowniku wyrazów bliskoznacznych
 3. Zapoznaj się z treścią utworu poetyckiego Stanisława Grochowiaka ,, Na słotę’’ ze strony 220 podręcznika
 4. Kim są nadawca i odbiorca tekstu?
 5. Wykonaj zadania z karty pracy przesłanej na pocztę elektroniczną
 6. Wypisz z wiersza epitety, onomatopeje i anafory
 7. . Wyjaśnij pojęcie ,, abażur’’, korzystając ze słownika wyrazów obcych

Dużo zdrowia , Kochani !

23.03.2020

Temat lekcji : Jakie wyrazy zastępuje zaimek? Rodzaje zaimków.

 Polecenia do wykonania :

Zapoznaj się z treścią  informacji na temat zaimka zamieszczonych  w ramkach na str.227-228

Wykonaj polecenie 3, str.228. Pomocą będzie Ci  schemat przesłany  na pocztę elektroniczną

Poćwicz ! Ćwiczenia  utrwalające -4,6 , str.229 oraz 2.  z  karty pracy- zastępowanie wskazanych części mowy zaimkami oraz przyporządkowaniem zaimków do wskazanych grup

Poznaj ciekawostki ! Określanie form zaimków- ćwiczenia 70 i 71 z zeszytu ćwiczeń , str.151.-Krótsze i dłuższe formy zaimków

Utrwal  nową wiedzę ! Polecenia do wykonania: z podanej strony wykonaj w zeszycie zadanie 7. do zeszytu. https://epodreczniki.pl/a/nie-ma-niezastapionych-czyli-o-zaimku/D13nDgAvQ .

Ćwiczenia 73 i 77 z zeszytu ćwiczeń  oraz 1. i  3. z  karty pracy. Dla chętnych – zadanie 4. z karty pracy

Życzę Wszystkim dobrego dnia! Anna Grabowska

25.03.2020

Temat lekcji : Dawno temu , gdy znaki ryto w kamieniu… Poznajemy historię książki

Polecenia:

1.Przeczytaj fragment tekstu ,, Opowieść o książce ze str.230-232  podręcznika

2.Zapoznaj się z osią czasu  zamieszczoną w podręczniku przedstawiającą dzieje książki

3.Wyjaśnij w zeszycie znaczenia frazeologizmów :benedyktyńska  praca , czytać od deski do deski , biały kruk

Zadanie domowe:

Zadania 1 . i 2 . z karty pracy nr 73.

Dla chętnych:

 Jaką formę książki wolisz : papierową czy audiobook  lub e-book? Uzasadnij swój wybór

26.03.2020

Temat lekcji :Klasa 6 oraz …bracia Lumiere polecają kino !

Polecenia do wykonania:

1.Wykonaj zadanie 1. z . karty pracy nr 75

2.Przeczytaj tekst z podręcznika ( str.239-241 )

3. Wypisz ze słownika wyrazów obcych znaczenie pojęć : kinematograf , kinematografia

4.Odpowiedz na pytania:

-Kiedy miała miejsce pierwsza projekcja filmu braci Lumiere?

-Ile kosztował bilet wstępu?

-Kto przybył na opisane wydarzenie?

-Kim z wykształcenia był August Lumiere?

-Z jakiego języka pochodzi nazwa kinematograf?

-Jaka była reakcja widowni na sceny przedstawione na ekranie?

-Który fragment świadczy o tym , że film był czarnobiały?

5.Obejrzyj fragment filmu  braci Lumiere( link poniżej)

6. Wskaż różnice między kinem braci  Lumiere  a kinem współczesnym

Zadanie domowe: . Wykonaj zadania 2. , 3 .z  karty pracy nr 75

27.03.2020

Temat lekcji : Z dołu do góry , daleka i z bliska – czyli o pracy kamery na planie filmowym

Polecenia:

Wykonaj zadania 1 . i 2 .  z karty pracy

Wypisz do zeszytu rodzaje planów filmowych

Odczytaj informacje z ramki na stronie 242 podręcznika

Wykonaj polecenie 8, str.243 z podręcznika zadania 3. , 4. z karty pracy

Zadanie dla chętnych :

Wybierz jeden z zaproponowanych tytułów  i nakręć krótkie ujęcie filmowe , tzw. filmik. Spróbuj zaprezentować kilka  różnych planów  filmowych.

Tytuły do wyboru:

W domu można świetnie spędzić czas.

Mój zwierzak i jego świat

Szanowni Rodzice  !Drodzy Uczniowie !

Ocenianie z języka polskiego będzie odbywać się poprzez sprawdzanie kart pracy przesyłanych  Wam  na adres elektroniczny oraz  wypracowań pisemnych zapisywanych w programie Word,, które poprawione przeze mnie  bę[i]dą  odsyłane. Odpowiedzi ustne  proponuję sprawdzać za pomocą   Messengera.. https://www.facebook.com/jadwiga.grabowska.1 .Osoby nie posiadające Internetu będę odpytywać przez telefon . Oceny wpisywane będą do dziennika. W ramach konsultacji proponuję spotkania  za pomocą  komunikatora  Messenger  w godzinach popołudniowych ( 15.00- 16.00 )  .Przypominam mój nr telefonu: 602261348, adres elektroniczny: aureum8@wp.pl

Anna Grabowska

30.03.2020

Temat lekcji : Jak powstaje film?

Polecenia:

1.Wypisz ze słownika języka polskiego definicję pojęć  adaptacja filmowa, scenariusz

2.Przeczytaj fragmenty scenariusza i scenopisu  ze str.244-249 oraz zapoznaj się z pojęciem scenopisu z ramki na str. 250

3.Wykonaj zadania  1 i 2 z karty pracy nr 82

Dla chętnych: zadanie 14, podręcznik, str.251

1.04.2020

Temat lekcji :Zaimek i jego funkcja w zdaniu

Polecenia :

Wykonaj zadania 1, 2 , 3, 4 z karty pracy nr 83.

2.04.2020

Temat lekcji :Nie moja wina , że czuję się nieswój. Pisownia przeczenia ,, nie’’ z zaimkami

 1. . Zapoznaj się z  informacjami z ramek na stronach  256 i 257

2.Wykonaj zadania 1 , 2 , 3 z karty pracy nr 84  oraz zadanie 4 z podręcznika, str.256

3.04.2020

Temat : Pisownia przeczenia ,, nie ‘’ z zaimkami – ćwiczenia

Polecenia  :

Wykonaj zadania  4 , 5, 6 , 7 , 8 , 9 z karty pracy nr 84, którą otrzymałeś wczoraj

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze , klasa VI i VIII

Polecenia :

Wykonaj zadania z linku: https://epodreczniki.pl/a/co-warto-dostrzec/DubMmTijl

Na odpowiedzi czekam pod adresem: aureum8@wp.pl

Czy widzisz , jaka piękna wiosna na zdjęciu? Zobacz ją w sobie i wokół siebie!

6.04.2020

Temat lekcji : Śmiech na sali… kinowej

Polecenia :Wykonaj zadania 1. i 3.  ze str.260 z podręcznika

oraz  2.  z karty pracy

Napisz zwięzłą opinię na temat wybranego filmu lub serialu komediowego , który obejrzałeś razem z rodzicami . skorzystaj ze wskazówek w poleceniu 8.  z   podręcznika , s. 262.

W nagrodę trochę humoru : https://www.youtube.com/watch?v=o8zQK0S58gY

8.04.2020

Temat lekcji :Hobbit –  a kto to taki ?

Polecenia  do wykonania po świętach :

Wykonaj ćwiczenia 41. oraz 42. z  zeszytu ćwiczeń oraz zadania 1. , 2. , 3. z karty pracy nr 52

Kim był tytułowy bohater Bilbo Baggins?

-jego rodzina

-wygląd zewnętrzny

zwyczaje

-dom

Wykonaj zdjęcie 10 przedmiotów , które kojarzą Ci się z lekturą i prześlij na mój adres

Kochani ! Nie  ma zadania domowego na okres świąteczny. Dbajcie o siebie i swoich bliskich , odpoczywajcie , zostając w domu. Życzę wszystkim zdrowych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych.  Anna Grabowska

15.04.2020

Temat lekcji : Perfekcyjnie wymyślony świat Śródziemia

Polecenia :

Wykonaj zadania  1 i 2 z karty pracy oraz polecenie 3 z podręcznika, str.190

Zapoznaj się z definicją powieści fantasy z ramki na str.191, a następnie napisz , które z tych  cech ma  utwór ,, Hobbit , czyli tam i z powrotem ‘’. Czy jest to powieść fantasy?

Dla chętnych: Ułóż 10 pytań  ze znajomości lektury , dotyczących zdarzeń i postaci

16.04.2020

Temat lekcji :,, Nie życzę  sobie przygód , dziękuję ślicznie !
‘’Niespodziewana wyprawa  Bilba  Bagginsa

Polecenia:

Wykonaj zadania 1,2 , 3  z karty pracy nr 54

Jak można metaforycznie zrozumieć wyprawę  Bagginsa ?

Napisz opowiadanie pt .  ,, Moja wyprawa w nieznane’’

17.04.2020

Temat: A co nie mówiłem? Pan Baggins potrafi więcej niż nam się wydaje ”… Charakterystyka głównego bohatera powieści

Polecenia :

Przeczytaj wskazówki dotyczące redagowania charakterystyki postaci  ze str.192-193 w podręczniku

Przypomnij sobie , co wiesz już o głównym bohaterze

Jaki wpływ miała wyprawa na Bilba?

Wykonaj zadania 1 i 2 z karty pracy oraz polecenie 7 z podręcznika , str.191

20.04.2020

Temat lekcji : Koniecznie przeczytaj tę książkę ! Nie bierz tej książki

do ręki ! Ten film musisz obejrzeć ! Nie warto iść na ten film.

Polecenia:

Wykonaj zadania 1 i 2 z karty pracy

22.04.2020

Temat : Ocena książki lub filmu- ćwiczenia redakcyjne

Polecenia:

Wykonaj zadania 3, 4,, 5 z karty  pracy nr 56

23.04.2020

TEMAT: O POSTAWACH MŁODYCH POLAKÓW WYRAŻAJĄCYCH SZACUNEK DLA OJCZYZNY

Polecenia:

 1. Przypomnienie informacji dotyczących położenia Polski. Wskazanie na mapie Europy Polski i jej sąsiadów.
 2. Odczytanie wiersza Polska (podręcznik, s. 266).
 3. Określenie tematyki i formy wiersza, wskazanie nadawcy i adresata wypowiedzi
 4. Analiza treści wiersza – wykonanie zadania 1. z karty pracy
 5. Określenie charakteru wiersza. Wyjaśnienie znaczenia słowa patriotyzm.

6.Zapoznanie  się ze słownictwem podanym w banku polskich słówek (podręcznik, s. 267).

 1. Podanie przykładów postaw, zachowań młodych ludzi, które wyrażają szacunek, przywiązanie do ojczyzny
 2. Wykonanie zadania nr 8, str.267( podręcznik)

24.04.2020

TEMAT: JEST TAKI STATEK, CO SIĘ ZWIE „PURPURA”, JEST TAKI PORT, CO SIĘ „POLSKA” ZOWIE

 1. Przypomnienie ważnego dla realizacji tematu pojęcia (przenośnia).
 2. Wykonanie zadania 1. z karty pracy.
 3. Lektura Legendy żeglarskiej H. Sienkiewicza ( str.268 )
 4. Wyszukani e w tekście sformułowań odnoszących  się do wyglądu okrętu i do jego potęgi (polecenie 1. ze s. 270 podręcznika).
 5. Zachowanie marynarzy. Ocena postawy  załogi  (polecenie 2. ze s. 270 podręcznika).
 6. Refleksje związane z przenośnym znaczeniem okrętu (w tym jego nazwy) oraz jego załogi (polecenie 3. ze s. 270 podręcznika).
 7. Polecenie 4. ze s. 270 podręcznika).
 8. Jakie jest przenośne znaczenie sztormu i metaforycznie wyrażona  nauka ?
 9. Wykonanie zadania 2. z karty pracy.
 10. a) Znaczenia przedstawionych na zdjęciach: korony, mrówki, serca przebitego strzałą, róży, orła, statuetki obrazującej Temidę (waga, zasłonięte oczy).Podpisanie fotografii   i uzasadnienie  swoich  
 11. b) Do których z przywołanych symboli nawiązuje Legenda żeglarska Henryka Sienkiewicza? .
 12. Co łączy utwór Henryka Sienkiewicza z typową legendą, a co go od niej różni.
 13. Zadanie 3. z karty pracy (opis reprodukcji przedstawiającej okręt podczas burzy morskiej); alternatywnie polecenie 9. ze s. 270 podręcznika (napisanie zakończenia, uwzględniającego dalsze losy Polski);

– dla chętnych: polecenie 8. ze s. 270 podręcznika (zapisanie zasad, którymi należy się kierować wobec ojczyzny).

Uwaga ! Pisemnie wykonujemy  zadania 1, 2, 3  z karty pracy ,  zaś pozostałe z podręcznika przygotowujemy ustnie.

27.04.2020

TEMAT: OJEJ! NOWA CZĘŚĆ ZDANIA DO ZAPAMIĘTANIA – WYKRZYKNIK

Przebieg lekcji:

 1. Krótkie powtórzenie informacji na temat odmiennych i nieodmiennych części mowy
 2. Wprowadzenie teoretyczne, wykorzystanie definicji podręcznikowych ze s. 271–272.
 3. Praca w parach. Redagowanie dialogów.

Uczniowie losują tytuł scenki dialogowej, w której należy zastosować wykrzykniki. Zapisują wypowiedzi, podkreślają wykrzykniki w tekście, następnie odczytują wyniki swojej pracy, ze szczególnym uwzględnieniem modulacji głosu i  wyrażenia głosem opisanych emocji.

Tematy scenek dialogowych:

 • Pożar.
 • Wypadek drogowy.
 • Groźny upadek na lodowisku.
 • Oko w oko ze żmiją.
 • Awaria silnika.
 • U stomatologa.
 • Gniazdo dzikich pszczół.
 1. Wykonanie zadań 1.–8. z karty pracy.
 2. Praca domowa:

– dla wszystkich: polecenie 4. z podręcznika, s. 272;

– dla chętnych: Narysuj krótki komiks, w którym zastosujesz wykrzykniki. Wpisz je w dymki na kolorowo.

29.04.2020

TEMAT: JAK PARTYKUŁA MOŻE ZMIENIĆ ZNACZENIE WYPOWIEDZI?

Polecenia :

 1. Zapoznanie z definicją podręcznikową, s. 273.
 2. Redagowanie zdań z zastosowaniem partykuł – zadanie 1. z karty pracy.
 3. Wykonanie ćwiczeń pisemnych – zadania 2.–5. z karty pracy.
 4. Praca domowa:

– dla wszystkich: polecenia 8. i 9. z podręcznika, s. 274.

– dla chętnych: Wykonaj estetyczną zakładkę do książki, na której starannie wypiszesz jak najwięcej przykładów partykuł-

30.04.2020

TEMAT: TALENTY MOŻNA ROZWIJAĆ LUB… ZAKOPAĆ

1.. Głośne  odczytanie Przypowieści o talentach (Mt 25,14–30) przez chętnych uczniów.

 1. Przypomnienie wiadomości z klasy piątej (podręcznik, s. 205) na temat przypowieści jako gatunku literackiego.

a) Gdzie zostały spisane przypowieści?

b) Kto wygłaszał przypowieści i w jakim celu?

c) Wymieńcie tytuły poznanych przypowieści.

d) Jak jest skonstruowana fabuła przypowieści?

e) Czy można określić dokładny czas i miejsce zdarzeń opisywanych w przypowieści?

f) Co to znaczy, że przypowieści mają charakter uniwersalny?

g) Jak rozumiecie sformułowanie, że przypowieść ma dwie warstwy znaczeniowe?

h) Co oznaczało pojęcie talent w czasach Jezusa, a do czego odnosimy to pojęcie dzisiaj? (Zob. przypis na s. 275 podręcznika).

i) Wyjaśnianie związków frazeologicznych: rozwijać talent, zakopać (pogrzebać) talent.

j) W jakich dziedzinach ludzie mogą realizować swoje talenty? Podajcie przykłady.

k) Jakie talenty dostrzegacie u kolegów i koleżanek z klasy?

l) W jaki sposób własne talenty można wykorzystać dla dobra innych?

4.05.2020

Temat lekcji :Wartości i prawdy w,, Przypowieści o talentach’

Polecenia :

 1. Odwołanie do doświadczeń uczniów w kwestii ich talentów, sposobów ich rozwijania i trudności, jakie napotykają na drodze. (zadanie 1. z karty pracy)
 2. Rozmowa kierowana na temat wartości i prawd ukazanych w przypowieści. Uczniowie streszczają przypowieść, wskazują jej warstwę dosłowną.
 3. Ćwiczenia ustne. Polecenia 2., 3., 4. z podręcznika, s. 276.
 4. Ćwiczenie praktyczne. Wskazywanie warstwy symbolicznej w przypowieści. Uzupełnianie tekstu z lukami (zadanie 2. z karty pracy). Sens dosłowny przypowieści . Symbolika przypowieści
 5.  Praca domowa.

– dla wszystkich: Napisz krótką wypowiedź na temat swojego talentu. (Pamiętaj, że każdy z nas ma uzdolnienia w jakiejś dziedzinie. Może to być muzyka, taniec, sport, gotowanie, plastyka, recytacja itd.).

– dla chętnych: Przygotuj krótką prezentację swojego talentu i zapoznaj z nim uczniów w twojej klasie. Życzę  Wam odwagi i radości z wystąpienia!

7.05.2020

Temat lekcji : Temat oboczny wyrazu

1.. Wprowadzenie do zagadnienia tematu obocznego i oboczności. – ustnie polecenia 4. i 5. z podręcznika, s. 287.

2.. Wykorzystanie definicji podręcznikowej (temat oboczny, głoski oboczne), s. 288.

3.Ćwiczenia praktyczne – zadanie 2. z karty pracy.

 1. Wyjaśnienie zagadnienia e ruchomego. Wykonanie polecenia 7. z podręcznika, s. 288( w niektórych wyrazach samogłoska raz występuje w temacie, a raz z niego znika)

[np. gruszk-a – gruszek-∅

kaszel-∅ – kaszl-u]

 1. Ćwiczenia praktyczne – zadanie 3. z karty pracy.
 2. Podsumowanie wiadomości – zadanie 4. z karty pracy.
 1. Praca domowa:

– dla wszystkich: polecenia 9. i 10. z podręcznika, s. 289, ćwiczenia 97., 98. z zeszytu ćwiczeń, s. 162;

– dla chętnych: Wykonaj na brystolu staranną planszę według własnego pomysłu, która mogłaby być wykorzystana na lekcji języka polskiego do omówienia następujących zagadnień: temat wyrazu, końcówka wyrazu, temat oboczny. oboczność, e ruchome.

8.05.2020

Temat :Oboczności tematyczne, e ruchome – ćwiczenia

Polecenia:

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń od 95 do 98 , str. 161-162

11.05.2020

Temat : Pisownia  – i , ji , -ii w zakończeniach rzeczowników

Polecenia :

Przeczytaj utwór poetycki  ze str.290 w podręczniku

Zapoznaj się z informacjami w ramkach na str.291-292

Wykonaj zadania 2, 4, 6 str.291, 293 z podręcznika

13.05.2020

TEMAT: JAKIE OBRAZY Z POLOWANIA POKAZUJE ADAMA MICKIEWICZ WE FRAGMENCIE

„PANA TADEUSZA”?

Polecenia :

1 Odczytaj  tekst poetycki ze str.279-284

 1. Przypomnij sobie sposoby spędzania czasu i zwyczaje szlacheckie opisane w Panu Tadeuszu. Odwołaj  się do wiadomości z 5 klasy [np. wspólne śniadanie, podawanie kawy, przyjmowanie gości, spacer w określonym porządku, zasady grzeczności]
 2. Określ temat przeczytanego fragmentu.

4 . Przedstaw przebieg polowania – wykonaj  zadanie 1. z karty

 1. Wyszukaj w omawianym fragmencie zastosowane przez poetę środki  stylistyczne – wykonaj  zadanie 2. z karty pracy.

. Praca domowa:

– dla wszystkich: na podstawie planu opisz przebieg polowania;

– dla chętnych: zredaguj kartkę z dziennika pana Tadeusza, w którym opisuje on przebieg polowania na niedźwiedzia.

14.05.2020

TEMAT: POLOWANIE ODEGRANE NA ROGU – POŁĄCZENIE POEZJI I MUZYKI.

Polecenia :

Przeczytaj fragment opisujący koncert  Wojskiego ,  podręcznik , str.282-284

Zapoznaj się  z definicją słownikową wyrazu ,, zgrubienie ‘’,  podręcznik, s. 285

Wyszukaj  przykłady  zgrubień w tekście

Wykonaj zadania od 1 . do 7.   z karty pracy

15.05.2020

TEMAT: CO TO ZNACZY: POLEGAĆ NA KIMŚ JAK NA ZAWISZY?

Polecenia:

 1. Wysłuchaj nagrania hymnu harcerskiego.
  www.youtube.com/watch?v=YKUBX5vGvEw

2.Jakie w wartości  cenią harcerze ?– wykonaj  zadanie  1. z karty pracy (pierwszy wykres).

 1. Odczytaj tekst o „Ince”( str.301-302, podręcznik)
 2. Określ, kim jest bohaterka utworu, wskaż okoliczności, w których ją poznajemy. Zapisz  wartości, które ceniła Inka – zadanie 1. z karty pracy (drugi wykres).
 3. Wyszukaj informacje na temat Zawiszy Czarnego. Zapisz notkę  biograficzną  w zadaniu 2. z karty pracy. Wyjaśnij  znaczenia określeń: polegać na kimś jak na Zawiszy oraz zachować się jak trzeba.

18.05.2020

Temat : Co to znaczy ,, zachować się jak trzeba ‘’ ?

 Polecenia :

 1. Które wartości opisane w hymnie harcerskim i w tekście o „Ince” są uniwersalne i cenione przez większość ludzi? Dlaczego? Czy warto mieć do czynienia z ludźmi, którzy takie wartości cenią? Czy samemu warto takie wartości wyznawać? Wypowiedź argumentacyjna. Odwołaj się do obu tekstów. Wykonaj zadania 3. i 4. z karty pracy.
 2. Przywołaj znane osoby i członków rodziny, którzy cenią podobne wartości. Odnieś się do patronów szkoły. Przygotuj  informacje  na  ich temat na godzinę wychowawczą.

3  Praca domowa:

 Napisz   opowiadanie na dowolny temat, będące przykładem sytuacji, w której ktoś  zachował się jak trzeba.

20.05.2020

TEMAT: UCZYMY SIĘ PISAĆ LIST OFICJALNY

Polecenia :

1 .  Przypomnij  sobie  zasady pisania listu prywatnego, a następnie przeczytaj  definicję listu oficjalnego z podręcznika, s. 303.

 2 . Wykonaj  zadania 1. i 2. z karty pracy.

21.05.2020

Temat :  List oficjalny – ćwiczenia redakcyjne

Polecenia :

Wykonaj  zadanie 3. z karty pracy.

Wymień elementy kompozycyjne listu oficjalnego na podstawie polecenia 68. Ze str.43

 Praca domowa:

 Ćwiczenie 70. z zeszytu ćwiczeń, s. 43

22.05.2020

TEMAT: OBIEŻYŚWIAT CZY DOMATOR? OCENIAMY GŁÓWNEGO BOHATERA KSIĄŻKI W 80 DNI

DOOKOŁA ŚWIATA.

Polecenia :

 1. Przeczytaj tekst ze str.312-316 będący   fragmentem  książki Juliusza Verne’a. Podaj  czas i miejsce  wydarzeń. Oceń bohaterów utworu, którzy podjęli się trudu wędrówki, odkryj motywy  ich decyzji
 2. Zaprezentuj głównego bohatera. Podaj jego cechy – wykonaj  zadania 1. z karty pracy
 3. Określ, kim był Obieżyświat.
 4. Wyjaśnij znaczenie nazwiska służącego pana Fogga. Dopisz  synonimy  i antonimy do wyrazu obieżyświat.
 5. Wykonaj zadanie 3. z karty pracy.
 6. Zwróć uwagę na kontrast między opisanymi postaciami . Odpowiedz na pytanie, z którym bohaterem łatwiej by się podróżowało i dlaczego.
 7. Praca domowa: Napisz charakterystykę Phileasa Fogga

25.05.2020

Temat : O częściach mowy raz jeszcze

Polecenia :

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń ,  str.140- 142

27.05.2020

Temat : Znaczenie rzeczownika

Polecenia :

Zapoznaj się z informacjami z podręcznika , str.319

Wykonaj polecenia  9, str.320 , podręcznik oraz  zadania  11, 113 , 114, str.169-170, zeszyt ćwiczeń

28.05.2020

Temat : Części zdania –powtórzenie wiadomości

Polecenia:

Przypomnij sobie informacje na temat poznanych części zdania

Wykonaj zadania 115, 116, 117 str.171-172 z zeszytu ćwiczeń

29.05.2020

Temat: Grupa podmiotu i grupa orzeczenia –powtórzenie wiadomości

Polecenie:

Wykonaj ćwiczenia z podręcznika : 2 , 3 , str.237

3.06.2020

Temat : Środki poetyckie-powtórzenie wiadomości

Polecenia:

Wykonaj ćwiczenia  od 1. do 4., str.56 , 57, zeszyt ćwiczeń

4.06.2020

Temat : Cechy bajki. Środki stylistyczne – utrwalenie wiadomości.

Polecenie :

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń: 14  i 15. , str.64,65

5.06.2020

Temat :  Środki poetyckie – ćwiczenia

Polecenie : Wykonaj zadania  17. ,  18. , 20. , 22. , 25. , 26 ., zeszyt ćwiczeń , str. 65-69

8.06.2020

Temat : Pisownia rzeczowników zakończonych na –ctwo , -dztwo , -stwo

Polecenia:

 Zapoznaj się  z utworem ,, Guzik’’ na str.329 , a następnie definicją z ramki na str.330 podręcznika

Wykonaj polecenia 2 i 3 , str.329

10.06.2020

Temat : Powieść , opowiadanie , nowela. Utrwalenie wiadomości o gatunkach literackich

Polecenie:

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń od 47.do 54. , str.78-81

15.06.2020

Temat : Argumentuję. To było super , gdyż…

Polecenia : Wykonaj zadania  86 , 87, 88, 90 , str.51-52 , zeszyt ćwiczeń

19.06.2020

Temat : Redagujemy notkę biograficzną-

Polecenia: Przypomnij sobie zasady redagowania notki biograficznej

Wykonaj polecenia 56 , 57 , str. 38,40, zeszyt ćwiczeń

24.06.2020

Temat : O naszych planach na wakacje

Polecenia:

Przeczytaj utwór poetycki K. I. Gałczyńskiego i wykonaj zadania: 3 . , 4. , 5 z poniższego linku:

https://epodreczniki.pl/a/w-planach-na-jutro/DKfcN6uyG

25.06.2020

Temat : Podsumowanie pracy na lekcjach języka polskiego w klasie szóstej-powtórzenie i utrwalenie materiału

TECHNIKA

19.03.2020

-temat lekcji: Wymiarowanie przedmiotów.

Oglądnij proszę prezentację  https://slideplayer.pl/slide/825486/  ,przypomnij sobie zasady wymiarowania a następnie w zeszycie  zwymiaruj przedmiot, a może spróbujesz taki jak w prezentacji?

26.03.2020

Temat;
Elementy elektroniki.

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str.54-55. Zastanów się nad zadaniem „mam pomysł”

2.04.2020

Temat: Elementy elektroniczne –cd

Przypominam o symbolach elementów elektronicznych.

15.04.2020

Temat: Elementy elektroniki- Cd

1.przypomnij sobie wiadomości nt elementów elektronicznych,
symboli (podr. Str.54)

23.04.2020

Temat:   Nowoczesny świat techniki.

1.zastanów się –jakie wynalazki wg Ciebie będą nam ułatwiać życie w najbliższej przyszłości?

2.przeczytaj tekst z podręcznika str. 60-63

3.poszukaj wiadomości do zad.1/60 z podr.

 1. pomyśl a o wnioskach porozmawiamy na lekcji czy postęp techniczny zagraża współczesnej cywilizacji?

5.ćw.4/63 zrób na zadanie domowe

30.04.2020

Temat: Rodzaje rysunków technicznych.

1.Zapoznaj się z treścią podręcznika ze str.40-41

2.Przypomnij sobie wiadomości o rysunku technicznym z klasy V. Zaglądnij do filmiku

www.youtube.com/watch?v=gFaxvuw3dug

3.zapisz notatkę w zeszycie

Rodzaje rysunków technicznych:

 • Maszynowy- poglądowy złożeniowy , wykonawczy
 • Budowlany (o takim mówiliśmy przy okazji budowy domu –podr.str.10-11)
 • Elektryczny ( o tym wspominaliśmy przy okazji schematów obwodów elektrycznych, zaglądnij do podręcznika str.24-25)
 • Dokumentacja techniczna jest zbiorem znormalizowanych opisów i rysunków.
 • Rodzaje rysunków:
  -Rysunek poglądowy przedstawia przedmiot w jednym rzucie.
  -Rysunek złożeniowy przedstawia przedmiot w całości z uwzględnieniem ponumerowanych wszystkich jego części (bez wymiarów i przekroju).
  -Rysunek wykonawczy odtwarza kształt przedmiotu z podaniem jego wymiarów, dokładnością wykonania, rodzaju materiału oraz z tabelą z numerem części z rysunku złożeniowego i podziałką.

7.05.2020

Temat:  Rzuty prostokątne.

1 zapoznaj się z tekstem podręcznika str.42-43

2.Przygotuj cyrkiel, ołówek, linijkę, ekierkę

14.05.2020

Temat: Rzuty prostokątne- cd

21.05.2020

Temat: Rzuty prostokątne -cd

28.05.2020

Temat: Rzuty prostokątne i aksonometryczne.

1.Przypomnij sobie zasady rzutowania prostokątnego.

2.Zapoznaj się z treścią podręcznika str.46-47

3.Przygotuj potrzebne przybory- cyrkiel, linijka, ołówek, ekierka.

BIOLOGIA

19.03.2020

Temat: Charakterystyka rybPolecam pracę z podręcznikiem str 83-86 oraz obejrzenie filmu Rafa koralowa i zwrócenie uwagi na różnorodność środowisk w których żyją ryby, gatunki ryb słodkowodnych i morskich oraz ich wędrówki.Należy sporządzić krótką notatkę .Zad. domowe: jakie ryby podejmują wędrówki między zbiornikami wód słonych i słodkich . Chętni mogą wykonać rysunki ryb wędrujących.Pozostaję w kontakcie w razie potrzeby uczniów .Zadania przesyłacie  w sposób opisany przeze mnie wczoraj.

26.03.2020

Zapisujemy temat: Znaczenie ryb w przyrodzie i gospodarce człowieka.Ochrona ryb.Skorzystamy z epodreczniki.pl z lekcji: Ryby – zwierzęta wodne.Analizujemy rysunek budowy ryby oraz związek sposobu ruchu z kształtem ciała.Przeglądamy różnorodność zamieszczonych tam ryb.Następnie pracujemy z podr.str 90 i uzupełniamy schemat:Znaczenie ryb: a. w przyrodzieb. w gospodarce człowieka.Zapisujemy : Ochrona gatunkowa ryb w Polsce obejmuje:a. 26 gatunków ochroną całkowitąb.29 gatunków ochroną częściowąOchronę ryb w Polsce wprowadził król Stefan Batory.Zad. domowe: Wyszukaj i zapisz ryby żyjące w Bałtyku.Dla chętnych: co oznacza okres ochronny i wymiar ochronny ryb./do 2.04./

2.04.2020

Temat: Płazy- zwierzęta wodno- lądowe.

 1. Płazy to zwierzęta dwuśrodowiskowe – wyjaśnij i zapisz krótko.
  2.Przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie:
  a. analiza rys. z podr. str.94
  b.wypisujemy i uzasadniamy wybraną cechę przystosowawczą np: skóra—-wymiana gazowa i wchłanianie wody itp
  Notatkę przesyłamy do środy 8.04.
 2. Korzystamy z epodreczniki.pl i z tematu: Płazy – zwierzęta wodno -ladowe przeglądamy przedstawicieli płazów .Wykonujemy ćw. 1/przesyłamy do środy 8.04./
  Polecam lekcje z biologii na TVP 3 we wtorek godz: 10- 10.25
  Pozdrawiam
  Maria Rzońca

16.04.2020

Temat: Rozmnażanie się i rozwój płazów.
Przypominamy sobie,że płazy to zwierzęta dwuśrodowiskowe i utrwalamy ich przystosowania do życia w wodzie i na lądzie.
Pracujemy z tekstem podr. str.95 i zapisujemy w zeszycie:

 1. Rozwój złożony:………………………………
  2.Stadia rozwoju płazów to:………………….
 2. Pojęcia związane z rozrodem płazów:

 • jajorodność
 • skrzek
 • kijanka
  Zad. domowe:Opisz krótko jakie przeobrażenie przechodzą kijanki./przesłać do oceny do 22.04./

23.04.2020

Temat:Przegląd i znaczenie płazów.
Popracujemy dzisiaj nad zagadnieniami:
1. Podział płazów:
a.ogoniaste……………
b.bezogonowe…………
c.beznogie………………….
Korzystając z podr.str 97-99 uzupełnimy punkt 1-podając po 3 przykłady.
2.Płazy żyjące w Polsce:
/ wpisujemy nazwy gatunkowe/
3.Znaczenie płazów:
a. w przyrodzie…………………………..
b. w gospodarce człowieka………………
/opracujemy wspólnie podczas spotkania /
Zadanie domowe: Na czym polega ochrona płazów w Polsce?
Przesyłamy do 30.04.

30.04.2020

Temat: Utrwalenie wiadomości o płazach.
W ramach lekcji on-line powtórzymy:
1. Środowisko życia płazów
2.Przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie
3.Rozwój płazów
4.Podział płazów
5.Znaczenie płazów w przyrodzie i gospodarce człowieka
6.Ochrona płazów.

7.05.2020

Temat: Gady – kręgowce, które opanowały ląd.

Gady i ich przodkowie- prezentacja plakatów  wykonanych i umieszczonych na platformie.

Środowisko życia gadów.

Budowa gadów i przystosowania do życia na lądzie.

Rozmnażanie i rozwój gadów./ Owodniowce/

Zagadnienia te opracujemy w trakcie lekcji on-line.

Zad. domowe: Porównaj rozwój płazów i gadów. / do 14.05./

14.05.2020

Temat:Rozmnażanie się i rozwój gadów.Przegląd gadów i ich znaczenie.

1.Cechy rozwoju gadów
2.Gady- owodniowce
3.Podział systematyczny gadów:
a.jaszczurki
b.węże
c.żółwie
d.krokodyle
4.Gady żyjące w Polsce
5.Znaczenie gadów i ich ochrona/ opracujemy wspólnie w czasie lekcji on-line/
Zad. domowe; str 111 zad 4

21.05.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości o kręgowcach zmiennocieplnych.

 1. Ryby
 2. Płazy

3 Gady

/Utrwalimy wiadomości o środowisku życia, budowie i czynnościach życiowych oraz przedstawicielach 3 gromad kręgowców i przygotujmy się do sprawdzianu wiadomości/ lekcja on-line

28.05.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu: Kręgowce zmiennocieplne.

/Lekcja on-line/

4.06.2020

Temat: Ptaki – kręgowce zdolne do lotu. 

 1. Środowiska życia ptaków.

2.Charakterystyczne cechy ptaków. 

3.Przystosowania ptaków do lotu.

4.Rozmnażanie się i rozwój ptaków.

Zad. domowe: Opisz krotko budowę i rodzaje piór./ lekcja on-line/

25.06.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości o kręgowcach stałocieplnych.

 1. Ptaki
 2. Ssaki

Charakterystyka porównawcza budowy, przystosowań do środowiska życia i czynności życiowych.

PLASTYKA

23.03.2020

Impresjonizm. Wykonaj pracę plastyczną w wybranej technice malarskiej
„Krajobraz wiosenny”.

Praca ma być impresjonistyczna.

Prace będą oceniane po powrocie do szkoły.

30.03.2020

Przestrzeń na płaszczyźnie – przypomnienie pojęć.

https://epodreczniki.pl/a/przestrzen-na-plaszczyznie-cz-ii/DOJF10tUs

6.04.2020

Wykonaj królika wielkanocnego z rolki papieru toaletowego.
Użyj papierów kolorowych.

Prześlij zdjęcie (JPG) 
na pocztę mailową: buczek.ewa997gmail.com (termin do środy 8. 04)

20.04.2020

Lekcja 1. O walorze / „Światła latarni morskiej na morzu”, „Światła samochodów w nocy” lub „Portret jak czarno-białe zdjęcie”

Wykonam pracę plastyczną. Zaznajomię się z pojęciami: walor barwy, walor plamy, janość barwy, jasność plamy, pejzaż, portret.

https://epodreczniki.pl/a/paleta-malarza—wszystko-na-temat-barwy/D18E2h0gk

https://epodreczniki.pl/a/cieplo-i-zimno—jak-mowia-kolory/DX3AtyVLM

27.04.2020

Wiosenne kwitnące drzewa praca plastyczna.

Prześlij w poniedziałek.

kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com/2015/04/praca-plastyczna-wiosenne-drzewo.html

4.05.2020

Warszawa wczoraj i dziś (obejrzyj prezentację)

www.bing.com/videos/search?q=zabytki+warszawy+film+dla+dzieci&&view=detail&mid=7B3DF314F704C30A56EA7B3DF314F704C30A56EA&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dzabytki%2520warszawy%2520film%2520dla%2520dzieci%26qs%3DAS%26form%3DQBVDMH%26sp%3D2%26pq%3Dzabytki%2520warszawy%2520film%26sk%3DHS1%26sc%3D2-21%26cvid%3DE9FA09DFD5664FF88803DA5A070C71A3

11.05.2020

Dzień dobry. Proszę o przesłanie zaległych prac.

Temat: Funkcjonalnie i estetycznie – sztuka w domu.

Nauczę się wskazywać znajomość dziedzin sztuk plastycznych, sztuki użytkowej dawnej i współczesnej, w tym rzemiosła artystycznego.

Lekcja z e-podręcznika

epodreczniki.pl/a/funkcjonalnie-i-estetycznie—sztuka-w-domu/DqhyZvmkm

18.05.2020

Temat: Projekt np. krzesła, komody, lampy, szafki. Wykonaj miniaturową wersję.

Do zadania możesz wykorzystać: klamerki, pudełka, brystol, taśmę klejącą, patyczki itp.

Zrób zdjęcie i prześlij do mnie

buczek.ewa997@gmail.com

Powodzenia!!!

25.05.2020

Temat: Architektura wnętrz – kreowanie przestrzeni wokół mnie.

Nauczę się definiować pojęcie architektury wnętrz oraz wyjaśnić, czym się zajmuje architekt.

https://epodreczniki.pl/a/architektura-wnetrz—kreowanie-przestrzeni-wokol-mnie/D1AKfD4pt

Powodzenia!

8.06.2020

Temat: Ważne dzieła współczesnej architektury polskiej
Nauczę się rozpoznawać wybrane, ważne dla dorobku kultury sylwetki twórców polskiej architektury współczesnej. Nauczę się analizować porównawczo wybrane dzieła architektoniczne.

15.06.2020

Temat: Ważne polskie instytucje kultury i sztuki

https://epodreczniki.pl/a/wazne-polskie-instytucje-kultury-i-sztuki/DJD48aqL0

INFORMATYKA

23.03.2020

Witam wszystkich.

Na dzisiejszą lekcję informatyki przygotowałem następujący
temat (zapisz go do zeszytu):

Stosowanie instrukcji
warunkowej – ćwiczenia.

Następnie uważnie przeczytaj punkt 2 – stosujemy instrukcję warunkową
na str. 63 i 64 w podręczniku. Potem możesz włączyć program scratch
(strona:scratch.mit.edu) i wykonać ćw. 6 i 7 ze strony 64. Ćw. 6 jest
rozwiązane na stronie 64, wystarczy tylko przenieść go do komputera. Natomiast
ćw. 7 należy wykonać samodzielnie dokonując odpowiednich zmian w ćw. 6.

Na koniec należy zapisać wykonane ćwiczenie 7 (lub 6, gdyby ktoś nie umiał zrobić siódmego). Użyjcie polecenia Plik-Zapisz na swoim komputerze. I teraz najtrudniejsza część – należy pobrany plik przysłać mi do sprawdzenia na adres: zjanus503@gmail.com. Znajdziecie go w folderze pobrane z rozszerzeniem sb3 (po kropce w nazwie). W razie problemów proszę o wiadomość pod podanym adresem e-mail. Powodzenia  

30.03.2020

Temat: Tworzymy grę.

1. Tworzymy scenę.

2. Umieszczamy duszki na scenie.

3. Zliczamy punkty.

4. Określamy zakończenie gry.

Na początek (str. 65) usuniemy duszka-kotka i utworzymy
odpowiednią scenę – rys. 5.

Następnie umieścimy na scenie jednego pingwina (może być
trochę inny niż w podręczniku). Następnie w zakładce kostiumy usuniemy wszystkie
kostiumy oprócz jednego. Teraz wprowadzimy skrypt ze strony 66, a następnie
uzupełnimy go o pozostałe kierunki ruchu (wskazówki na stronie 66 w punktach).

Zapiszemy wszystko pod nazwą Pingwiny.

Gotowy plik proszę przesłać do sprawdzenia na adres
zjanus503@gmail.com

Gra będzie oceniona po wykonaniu wszystkich punktów lekcji.

Powodzenia

6.04.2020

Dziś dalszy ciąg naszej gry – ćw. 9 i 10 ze strony 66 i 67.
W celu lepszego zrozumienia tematu proponuje obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=yiH84cw9Syo,
na którym krok po kroku jest pokazane rozwiązanie całego zadania. Początek
filmu to ćwiczenie 8, które wykonywaliście poprzednio, a dalszy ciąg ( do 6
minuty 45 sekundy) to rozwiązanie ćw. 9 i 10. Wzorując się na filmie możecie
stworzyć działający program. I jak zwykle spróbujcie przesłać plik (lub chociaż
zdjęcie ekranu) z wykonanego zadania. Tym razem termin dłuższy –  do 17 kwietnia tj. piątek po świętach.

Powodzenia!

A na koniec życzę wszystkim życzę wszystkim – uczniom i
rodzicom – spokojnych, radosnych i przede wszystkim zdrowych Świąt
Wielkanocnych!

20.04.2020

Dziś  macie za zadanie dodać do gry zliczanie punktów czyli wykonać ćw. 11 ze strony 67, ćw. 12 str. 68 i ćw. 13 str. 69

Rozwiązanie znajduje sie w dalszej części filmu z poprzedniej lekcji https://www.youtube.com/watch?v=yiH84cw9Syo  oraz (częściowo) w podręczniku.

Dziś proponuję, żeby wszyscy, którzy wykonają wszystkie etapy do ćwiczenia 13 włącznie, przesłali mi rozwiązanie. Przypominam, że najlepiej zrobić to za pomocą polecenia Plik – Zapisz na swoim komputerze, a następnie zapisany plik przesłać na adres  poczty zjanus503@gmail.com. Termin – do niedzieli 26.04. Jeśli komuś sie nie uda wysłać, to wkrótce spotkamy się na platformie Teams i tam będziemy mogli wszystko sprawdzić.

27.04.2020

Dziś rozpoczynamy drugą część naszej gry – drugi poziom.

Temat: Dodajemy drugi poziom gry.

 1. Zmiana tła.
 2. Skrypt dla sceny.
 3. Warunki przejścia na drugi poziom.
 4. Dodajemy dźwięk do programu.

Proszę o wykonanie ćwiczenia 14 ze strony 70.

Wszystko jest bardzo ładnie wytłumaczone na filmie:

www.youtube.com/watch?v=b5-zh8f5Z28&t=173s (pierwsze 2 min. 30 sek)

Na razie nic nie przesyłacie, za tydzień dokończymy tę lekcję i wtedy poproszę o całość.
Powodzenia!

4.05.2020

Dziś dalszy ciąg drugiego poziomu gry. Wykonajcie ćw. 15 ze strony 71. Po zapisaniu gry do pliku proszę o przesłanie do sprawdzenia, najlepiej na Teamsie lub na adres zjanus503@gmail.com. Możecie obejrzeć dalszy ciąg filmu z poprzedniej lekcji, na pewno okaże się pomocny: www.youtube.com/watch?v=b5-zh8f5Z28&t=173s

Termin – do niedzieli 10 maja.

Powodzenia!

11.05.2020

Dziś tylko zadanie dodatkowe (na dodatkową ocenę) – wykonajcie ćwiczenie 17 ze strony 73 (na szóstkę) lub kto by nie potrafił, to może wykonać ćw. 16 ze strony 72 (na piątkę). I przypominam wszystkim, którzy nie przysłali jeszcze zadania z poprzedniej lekcji – proszę przesłać ćw. 15 ze strony 71 – drugi poziom gry.

Powodzenia!   

18.05.2020

Temat: Zastosowania komputerów.

 

Napisać do zeszytu punkty ze stron 111-118

Przeczytać z podręcznika punkt 1 na stronie 111 i 112. za tydzień dalszy ciąg tej lekcji i zadanie. Na dziś to wszystko.

Powodzenia!

25.05.2020

Zadanie na dziś – sporządź notatkę (w programie Word lub innym) na temat – jak komputer pomaga uczniom. Wymień jak najwięcej możliwości.

Notatkę prześlij do sprawdzenia na adres zjanus503@gmail.com do 6 czerwca.

8.06.2020

Temat: Zabawy z algorytmami.

 1. Algorytmiczne rozwiązywanie problemów.
 2. Dodajemy i odejmujemy liczby sposobem pisemnym.
 3. Liczymy średnia arytmetyczną.

Proszę zapoznać się z materiałem w podręczniku – str. 77, 78 i 79 (punkty 1 i 2), a następnie wykonać do zeszytu ćw. 2 str. 78 oraz ćw. 4 str. 79

15.06.2020

Temat: Liczymy średnia arytmetyczną.

Zapoznajcie się z pojęciem średniej na str. 79 i wykonajcie do zeszytu ćw. 5 str. 79 oraz policzcie średnią liczb z zadnia 5 na str. 86.

I na koniec życzę wszystkim udanych wakacji!

Do zobaczenia we wrześniu.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

26.03.2020

Temat:
Poznajemy ćwiczenia kształtujące wykorzystując warunki naturalne.

Przypomnij
sobie elementy rozgrzewki na lekcji przed częścią główną.

Przeprowadź
ją w domu w chili wolnej między odrabianiem zadań z innych przedmiotów.

Jeżeli
wykonujesz ćwiczenia w domu – przewietrz pomieszczenie przed i po ćwiczeniach,

Dla
przypomnienia:

 1. marsz, bieg w miejscu,
 2. klaśnięcie w dłonie podnosząc
  kolana,( w miejscu)
 3. uderzamy energicznie piętami o
  pośladki ( w miejscu)
 4. krążenia ramion stojąc  w rozkroku ( do przodu , do tyłu na przemian,
  jednocześnie oburącz)
 5. stojąc swobodnie dotknij lewym uchem
  lewego barku, prawym prawego, powtórz czynność kilka razy,
 6. krążenia biodrami raz w jedną, raz w
  drugą stronę,
 7. krążenia kolan (do środka, na
  zewnątrz, razem w obie strony),
 8. przy złączonych wyprostowanych  nogach wykonaj skłony w przód,
 9. przejdź do przysiadu podpartego –
  wykonaj energiczny wyrzut nóg do tyłu- powtórz kilka razy ( zobacz wcześniej
  czy za tobą nie ma mebli jeżeli robisz to w domu)
 10. z przysiadu wyrzut nóg naprzemiennie
  do tyłu –powtórz to ćwiczenie,
 11. przechodzimy do siadu rozkrocznego –
  wykonaj skłony do lewej i prawej nogi starając się złapać dłońmi stopę i
  jednocześnie dotykając głową kolana,
 12. przejdź do siadu płaskiego ze złączonymi
  nogami – staraj się złapać za stopy i dotknąć głową kolan, wytrzymaj licząc do
  10, powtórzeń,
 13. postaraj się wykonać „pompki” ( 3 ,4)
  p- powtórz
 14.  „brzuszki”
 15.  nożyce pionowe w leżeniu na plecach;
 16. nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu,
 17.  z leżenia tyłem zrób – „mostek”, staraj się
  powtórzyć kilka razy,
 18. na koniec pozostań w leżeniu na
  plecach i odpocznij,

Jeżeli sprzyja pogoda to ćwiczenia możesz wykonać w ogrodzie , na działce
obok domu.

Zachęć siostrę, brata, rodziców do wspólnych ćwiczeń.

Dbaj o zdrowie

27.03.2020

Temat: Doskonalenie umiejętności wzmacniania mięśni
posturalnych 

Przypomnij
sobie elementy rozgrzewki na lekcji przed częścią główną.

Przeprowadź
ją w domu w chili wolnej między odrabianiem zadań z innych przedmiotów.

Jeżeli
wykonujesz ćwiczenia w domu – przewietrz pomieszczenie przed i po ćwiczeniach,

Dla
przypomnienia:

 1. marsz, bieg w miejscu,
 2. klaśnięcie w dłonie podnosząc
  kolana,( w miejscu)
 3. uderzamy energicznie piętami o
  pośladki ( w miejscu)
 4. krążenia ramion stojąc  w rozkroku ( do przodu , do tyłu na przemian,
  jednocześnie oburącz)
 5. stojąc swobodnie dotknij lewym uchem
  lewego barku, prawym prawego, powtórz czynność kilka razy,
 6. krążenia biodrami raz w jedną, raz w
  drugą stronę,
 7. krążenia kolan (do środka, na
  zewnątrz, razem w obie strony),
 8. przy złączonych wyprostowanych  nogach wykonaj skłony w przód,
 9. przejdź do przysiadu podpartego –
  wykonaj energiczny wyrzut nóg do tyłu- powtórz kilka razy ( zobacz wcześniej
  czy za tobą nie ma mebli jeżeli robisz to w domu)
 10. z przysiadu wyrzut nóg naprzemiennie
  do tyłu –powtórz to ćwiczenie,
 11. przechodzimy do siadu rozkrocznego –
  wykonaj skłony do lewej i prawej nogi starając się złapać dłońmi stopę i
  jednocześnie dotykając głową kolana,
 12. przejdź do siadu płaskiego ze
  złączonymi nogami – staraj się złapać za stopy i dotknąć głową kolan, wytrzymaj
  licząc do 10, powtórzeń,
 13. postaraj się wykonać „pompki” ( 3 ,4)
  p- powtórz
 14.  „brzuszki”
 15.  nożyce pionowe w leżeniu na plecach;
 16. nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu,
 17.  z leżenia tyłem zrób – „mostek”, staraj się
  powtórzyć kilka razy,
 18. na koniec pozostań w leżeniu na
  plecach i odpocznij,

Jeżeli sprzyja pogoda to ćwiczenia możesz wykonać w ogrodzie , na działce
obok domu.

Zachęć siostrę, brata, rodziców do wspólnych ćwiczeń.

Dbaj o zdrowie

31.03.2020

 1. Powtarzamy zestaw ćwiczeń z poprzedniej lekcji
 2. Wzmacniamy silę mięśni nóg – wykonaj przysiady- zgięcia w kolanach
  do kąta prostego 3 serie po 10 powtórzeń,
 3. Jeżeli masz skakankę wykonaj przeskoki 3 serie po 1 minucie, jeżeli
  nie masz – postaraj się wykonać przysiady na jednej nodze prawa i lewa
  zgięcia w kolanach do kąta prostego 3 serie po 5 powtórzeń

2.04.2020

Kształtowanie siły mięśni brzucha i gibkości dolnego odcinka
kręgosłupa.
Powtarzamy zestaw ćwiczeń z poprzedniej lekcji dodatkowo wykonujemy
większą ilość powtórzeń na mięśnie brzucha ( prosty, skośny,)

Dodatkowo poćwicz z rodzeństwem, rodzicami:

https://www.youtube.com/watch?v=WmL6MlXsJ10

6.04.2020

Dzień dobry.
Przesyłam propozycję ćwiczeń (zadań):
YOUTUBE:
Centrum sportowca.pl – mocny trening interwałowy – trening całego ciała
Marek Purczyński – silny brzuch,zdrowy kręgosłup
Krymarys Bartosz – trening piłkarski w domu
Madfit – 20 min total core workout
Proelio sport – wf w domu – kształtowanie ogólnej sprawności z piłką

Proszę o przesyłanie kart pracy aktywności fizycznej do oceny.
Pamiętajcie o bezpiecznym wykonywaniu ćwiczeń jak również o rozgrzewce. Wykonuj ćwiczenia codziennie,czas trwania i intensywność dostosuj do Twoich aktualnych możliwości, rób przerwy, pij wodę.
Pytania proszę kierować na e-dziennik lub pocztę mailową.
Pozdrawiam

21.04.2020

Temat: Doskonalenie umiejętności wzmacniania mięśni posturalnych 

                Nauka umiejętności kształtowania gibkości 

Poniżej link do lekcji w tym tygodniu . Ćwicz minimum 3 razy.

 

Dzisiaj pierwsze zadania na ocenę.

 Odwiedź stronę –

Polski Komitet Olimpijski (link poniżej)

https://www.olimpijski.pl/

 1. Przeglądnij złotych polskich medalistów ( nie muszą być wszyscy) wybierz 5 którzy najbardziej tobie się podobają. Z tych 5 wybierz jednego którego chciałbyś naśladować.

Napisz w 5-8 zdaniach dlaczego właśnie wybrałeś tego sportowca.

 1. Przeczytaj co oznaczają kolory kółek olimpijskich.
 2. Napisz gdzie odbyły się pierwsze igrzyska olimpijskie /w którym roku?

Odpowiedź prześlij na teams.microsoft.com –Grzegorz Markowicz

 

GODZINA WYCHOWAWCZA

25.03.2020

Temat lekcji : Co to jest teatr? Międzynarodowy Dzień Teatru

Wykonaj zadania  ze strony ( zał. ) Przeczytaj tekst,, Co to jest
teatr’’ ? Tove Jansson. Wykonaj plakat  teatralny  dowolnego
spektaklu .

Załącznik:

https://epodreczniki.pl/a/co-to-jest-teatr/DUpu0Wo59

1.04.2020

Temat lekcji : Jak się chronić przed
koronawirusem?

Polecenie:

Zapoznaj się z informacja zawartą w
linku:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-uczniow-i-studentow

Pamiętaj ! Bądź  odpowiedzialny za siebie i za innych! Zostań w domu !

8.04.2020

Temat lekcji: Święta inne niż zwykle…

Polecenia :

Zredaguj życzenia świąteczne  dla swojej klasy  ozdobione według własnego pomysłu , np.
zdjęciem koszyczka ze święconką albo baranka wielkanocnego  i wyślij je pocztą elektroniczną  do kolegów i koleżanek.

Kochani ! Życzę Wam Wszystkim zdrowych , rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy . Anna Grabowska

15.04.2020

Temat lekcji : Posłuchajmy ich  wspomnień…- wspomnienia naszych babć i
dziadków

Porozmawiajcie z  Babcią lub Dziadkiem ( jeśli nie mieszkają z
Wami , to   przez komunikator ) na temat
dawnych zwyczajów związanych z wiosną oraz 
spędzania wolnego czasu. Wywiad nagrajcie i prześlijcie na mój adres.

22.04.2020

Temat : Sami przeciw wszystkim

Polecenia :

 Przypomnienie informacji na temat powstania w getcie warszawskim

Zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w linku:

https://epodreczniki.pl/a/sami-przeciw-wszystkim/Db2QhTer0

29.04.2020

Temat lekcji: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Polecenia:  Zapoznaj się z prezentacją  tematyczną przygotowaną przez Malwinę Bukałę.

 Jeśli masz możliwość , wywieś w widocznym miejscu flagę Polski , będącą symbolem tego ważnego dla  naszego narodu  święta.

6.05.2020

Temat : Nasze hobby  pasje i talenty

Polecenia :

Wyjaśnienie pojęcia ,, hobby’’.

Prezentacje  krótkich filmów na temat naszych zainteresowań przygotowane przez uczniów klasy VI.

13.05.2020

Temat : Jan Paweł II- w  setną rocznicę urodzin Wielkiego Polaka

Polecenie :

Obejrzyj film  o Janie Pawle II zamieszczony w linku: https://epodreczniki.pl/a/galeria-wielkich-polakow/DLHiRKLUI

Edukacja czytelnicza: ” Człowiek współczesny tak bardzo potrzebuje nadziei” to słowa Wielkiego Jana Pawła II.  W dniach 17-18 maja obchodzić  będziemy 100 rocznicę Jego urodzin. Polecam : J.P. II TVP.pl, gdzie znajdziemy różne formy wspomnień tej Postaci.

Ruszyła także akcja” Za miłość, za wiarę, za modlitwę, za świętość”- za co jestem wdzięczny Janowi Pawłowi II?

W poniedziałkowym Teatrze TV o godz 21 spektakl: ” Powołanie” /TVP 1 /

20.05.2020

Temat :O  ludziach , którzy zachowali się jak trzeba – Patroni naszej szkoły

Polecenia :

 Zapoznaj się z informacjami na temat Powstania Warszawskiego  znajdującymi się w poniższym linku :

https://epodreczniki.pl/a/powstanie-warszawskie/DlrtkeCyV

Przygotuj prezentację na temat Lotników  Brytyjskich – Patronów naszej szkoły

27.05.2020

Temat : ,, Nie ma jak u Mamy’’ – przedstawiamy nasze Mamy

Prezentacja przygotowanych przez uczniów portretów swoich Mam przedstawionych w dowolnej formie ( praca plastyczna , literacka,  zdjęcia , wywiady )

3.06.2020

Temat : Z okazji Dnia Dziecka  poznajemy  Prawa Dziecka

Polecenie :

Zapoznaj się ze swoimi prawami , które znajdują się w poniższym linku.

https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClZDRlQXlpeGJMUkE/view

10.06.2020

Temat : Oceniamy nasze zachowanie w roku szkolnym 2019/2020

 

Przypomnienie zasad oceniania zachowania  oraz skali ocen

Ocenianie  kolegów i koleżanek w klasie

24.06.2020

Temat lekcji :Bezpieczny wypoczynek wakacyjny

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa , o których trzeba pamiętać nie tylko podczas wakacji

MUZYKA

1.04.2020

MUZYCZNE
POWITANIE WIOSNY

Temat: Nauka
piosenki pt. „Wszystko kwitnie w koło” z rep. Skaldowie.

1.        Proszę o zaznajomienie się z utworem.

2.        Przepisz tekst piosenki do zeszytu z
muzyki i naucz się go na pamięć.

Tekst w
linku:

https://teksciory.interia.pl/skaldowie-wiosna-tekst-piosenki,t,559947.html

3.        Oryginalne wykonanie utworu znajdziesz
na You Tube.

Link do
skopiowania:

https://www.youtube.com/watch?v=XhJEx9VPESA Życzę miłego słuchania i śpiewania

8.04.2020

Temat:
Utrwalenie wiadomości z instrumentów dętych. Nauka piosenki pt. „Orkiestry
dęte”.

 1. Przeczytaj krótki tekst w podręczniku
  str. 139.
 2. Wypisz w formie notatki instrumenty
  wchodzące w skład orkiestry dętej. (str. 138 nad ilustracją)
 3. Naucz się śpiewać piosenkę „Orkiestry
  dęte” str. 136-137.

Skorzystaj z poniższego linku:

https://www.youtube.com/watch?v=fcvqLRCQ2tA

WSZYSTKIM
UCZNIOM I RODZICOM ŻYCZĘ ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT.

15.04.2020

Temat: Utrwalenie piosenki pt: „Orkiestry dęte”.

 

Proszę o utrwalenie piosenki pt. „Orkiestry dęte” i nauczenie się tekstu utworu na pamięć.

22.04.2020

Temat: Z dziejów muzyki – barok. Nauka piosenki pt: „Zacznij od Bacha”.

 

 1. Przeczytaj tekst w podręczniku od str. 142 do 147.

Pomijając zapis nutowy piosenki, ilustracje itp.  zauważysz, że  tego jest bardzo mało J

 1. Naucz się śpiewać na pamięć piosenkę pt: „Zacznij od Bacha”.

Link do piosenki:

www.youtube.com/watch?v=yiTuD80LtmE

29.04.2020

Temat: Utrwalenie wiadomości z epoki baroku.

 1. Proszę o utrwalenie wiadomości z epoki baroku – podręcznik str. 144-147
 2. Przypomnij sobie piosenkę pt: „Zacznij od Bacha”.
 3. Nagraj telefonem krótki film – zaśpiewaj do podkładu z You Tube pierwszą część piosenki (później jest powtórka).

ŚPIEWANIE BĘDZIE PODLEGAŁO OCENIE !!! 🙂

 1. Proszę na początku filmu podaj swoje imię i nazwisko, klasę i szkołę (pracuję w Czarnej, Jaźwinach i Żdżarach wiec łatwiej będzie mi odnaleźć Was w dzienniku elektronicznym i wystawić ocenę).
 2. Film wyślij (do 5- go maja) na specjalnie utworzonego prze zemnie Messengera.
 3. Znajdziesz mnie wpisując „muzyka czarna” (na zdjęciu widnieje białe pianino)

Pozdrawiam Wszystkich 🙂

6.05.2020

Temat: Mistrz baroku – Jan Sebastian Bach.

 1. Przeczytaj wiadomości o J.S.Bachu.
 2. W formie notatki opisz w zeszycie życiorys kompozytora.
 3. Skorzystaj z informacji zawartych w podręczniku str.144-146
 4. Zrób zdjęcie notatki (podaj swoje imię, nazwisko, kl. i szkołę) i prześlij mi DO OCENY na massengera „muzyka czarna”.

Pozdrawiam Wszystkich.

13.05.2020

Temat: Cztery pory roku – Antonio Vivaldi.

 

 1. Zapoznaj się z życiorysem kompozytora.
 2. Skorzystaj z poniższego linku:

www.youtube.com/watch?v=cg8wJxyFmt8

 

 1. Na postawie wiadomości zawartych w prezentacji, sporządź w zeszycie notatkę o życiu Vivaldiego.
 2. Zdjęcie notatki przyślij na mojego massengera, „muzyka czarna”, podaj swoje imię, nazwisko, kl i szkołę.

Notatka będzie podlegała ocenie.

20.05.2020

Temat: Zaśpiewajmy, zagrajmy, zatańczmy razem – piosenka „Tyle słońca w całym mieście”.

 1. Przeczytaj krótki tekst w podręczniku str. 157
 2. Naucz się śpiewać na pamięć piosenkę pt. „Tyle słońca w całym mieście”.

Skorzystaj z linku:

www.youtube.com/watch?v=wChFEkCqt5s

 1. Nagraj telefonem film i zaśpiewaj 1 zw i ref piosenki.
 2. Film prześlij do oceny na mojego massengera „muzyka czarna” – podaj imię i nazwisko, kl i szkołę.

27.05.2020

Temat: Niech żyją wszystkie dzieci. Nauka piosenki pt: „Kolorowe dzieci”.

 

 1. Naucz się śpiewać na pamięć utwór pt: „Kolorowe dzieci”.

Skorzystaj z linku:

www.youtube.com/watch?v=BF6Du9J_nKI

tekst:

https://www.google.com/search?q=kolorowe+dzieci+tekst&oq=kolorowe+dzieci+&aqs=chrome.1.69i57j0j46j0l5.8253j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA J

3.06.2020

Temat: Nauka szanty pt „Gdzie ta keja”.

 

 1. Zapoznaj się z tekstem piosenki „Gdzie ta keja?” – podręcznik str.166
 2. Naucz się śpiewać na pamięć całą piosenkę.

Link do piosenki:

 

 1. Nagraj telefonem film i zaśpiewaj 1 zw i ref piosenki.
 2. Film prześlij do oceny na mojego massengera „muzyka czarna” – podaj imię i nazwisko, kl i szkołę.

10.06.2020

Temat: Nauka piosenki pt: „Moja planeta”.

 

 1. Zapoznaj się z tekstem piosenki „Moja planeta ”
 2. Link do tekstu:

https://www.google.com/search?q=moja+planeta+tekst&oq=moja+plane&aqs=chrome.2.0j46j0j69i57j0l4.4787j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 1. Naucz się śpiewać na pamięć całą piosenkę.

Link do piosenki:

 

MIŁEGO ŚPIEWANIA

24.06.2020

Temat: Jak muzyka wpływa na człowieka ?

 1. Proszę obejrzyj film na you tube: