Klasa 6

MATEMATYKA

17.03.2020

Witam
Zapisz temat: Sprawdzanie rozwiązania równania

Jeszcze raz oglądnij filmik: https://www.youtube.com/watch?v=cfx0U50Gg6Q

Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5/str.96. Możesz sięgnąć po pomoc do podręcznika str.72-74. Jakie liczby ukryte są w okienkach na str.72? Dasz radę! Z przyczyn technicznych nie odbieram od was wiadomości na dzienniku, proszę o wysyłanie wiadomości do mnie mailem na adres: mat.tutaj@wp.pl

18.03.2020

Witam 

Zapisz temat: Rozwiązywanie równań

Oglądnij filmik na docwiczenia.pl- kod wpisz z ćwiczeń ze str.98. Nie wszystko rozumiesz, możesz oglądnąć jeszcze jeden filmik: https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU

Następnie wykonaj ćw.1,2/98-99. Powodzenia! Masz wątpliwości pisz: mat.tutaj@wp.pl

20.03.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Jak rozwiązać równanie

Przeczytaj z podręcznika str.80 o tym, jak możemy zmieniać równanie, aby je rozwiązać. Przepisz do zeszytu co możemy robić (pogrubiony druk). Następnie wykonaj zad.1/str.82- pisz w zeszycie. Na deser ćw.5/str.100 w zeszycie ćwiczeń. Dla chętnych ćw.6/100. Powodzenia!

23.03.2020

Witam

Temat lekcji: Jak rozwiązać równanie- c.d.

Zapoznaj się z filmikiem i wykonaj ćwiczenia:

https://epodreczniki.pl/a/cwiczenia/DPHARUu7q

Wykonaj zadania z „czy już umiem” str.84 z podręcznika. Zapisuj rozwiązania równań w zeszycie wg wzoru (patrz filmik z poprzedniej lekcji) np.

7x=35 /:7

x=5

lub

-7a – 3 = 11 /+3

-7a = 14 / :(-7)

a = -2

Masz pytania pisz!

24.03.2020

Witam

Dzisiaj dalszy ciąg tematu: Jak rozwiązać równanie

Zapoznaj się z filmikiem:

https://epodreczniki.pl/a/film/DjzqyATtx

Następnie pobaw się w rozwiązywanie równań za pomocą wagi:

https://epodreczniki.pl/a/cwiczenia/D1GhXLSEp

W zeszycie wykonaj zad.4/str.83 z podręcznika. Dasz radę!

25.03.2020

Zapisz dzisiejszy temat lekcji w zeszycie: Trudniejsze równania

Spróbujemy porozwiązywać trudniejsze równania. Przeczytaj w podręczniku str.86 na czym polega upraszczanie równań- przepisz do zeszytu co możemy robić aby uprościć równanie. Zapoznaj się z „dobrymi radami” str.86-89. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń 1-6/str.102. Wyniki z ćw.6 prześlij do sprawdzenia: mat.tutaj@wp.pl

Jeśli jeszcze nie wszystko rozumiesz oglądnij filmiki- zwróć uwagę na trudniejsze równania:

https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU

Powodzenia!

27.03.2020

Witam

Dzisiaj dalszy ciąg rozwiązywania równań.

Umiesz już dużo, ale jeśli jeszcze nie czujesz się pewnie to oglądnij kilka ( nie musisz wszystkich) przykładów jak rozwiązać równania na filmikach:

https://www.youtube.com/watch?v=SBSWyNmRXrA&list=PLTic3Nb5SMfM0LUix-PV55dvmxwkX2eKV&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=-9f1Yi453YQ&list=PLTic3Nb5SMfM0LUix-PV55dvmxwkX2eKV&index=13

Wykonaj ćw.7/str.103 w zeszycie ćwiczeń. Masz jeszcze czas? Spróbuj wykonać „czy już umiem?”/ str.92 w podręczniku. Powodzenia!

30.03.2020

Temat lekcji zapisz w zeszycie: Rozwiązywanie równań-podsumowanie

Umiesz już całkiem dobrze rozwiązywać równania.

Dzisiaj napiszesz kartkówkę! Znajdziesz ją w załączniku. Rozwiązuj zadania w zeszycie. Ustaw sobie czas pracy-20min. Prześlij obowiązkowo do sprawdzenia. To tyle na dzisiaj. Powodzenia!

31.03.2020

Witam

Zapisz temat: Zadania tekstowe

Dzisiaj wprowadzenie do rozwiązywania zadań tekstowych metodą równań.

Oglądnij filmik;

Wykonaj w zeszycie zad.1/str.96 – podręcznik. Wykonuj krok za krokiem tak jak wskazuje treść zadania.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw.1,2,3/str.104-105. Dasz radę!

1.04.2020

Temat lekcji zapisz: Zadania tekstowe z zastosowaniem równań

Oglądnij filmik:

Wypisz kolejne kroki, które należy wykonywać aby rozwiązać zadanie. Możesz to napisać z treści filmiku lub z podręcznika str.95.

Rozwiąż zad. 4 i 5/str.97 z podręcznika. Wykonuj krok po kroku. Następnie ćw.6/str.106 w zeszycie ćwiczeń. Dasz radę!

3.04.2020

Witam

Dzisiaj dalsz ciąg tematu: Zadania tekstowe

Spróbujcie rozwiązać kilka zadań tekstowych wykorzystując przy tym metodę równań.

Pamiętaj o krokach podczas rozwiązywania- podręcznik str.95.

Rozwiąż zad. 7 i 8/str.97. Są to zadania geometryczne, a więc zawsze do takich zadań wykonuj rysunek i na rysunku zaznaczaj dane wielkości z zadania, również niewiadomą x.

Rozwiąż zad.9/str.98. Co tu przyjąć za x? Lepiej wiek Krzysia.

Na koniec zadania z „Czy już umiem” str.99. Jak sobie poradziłeś- sprawdź z odpowiedziami na końcu podręcznika. Masz pytania pisz!

6.04.2020

Witam

Dzisiaj rozpoczniemy powtórzenie z działu:Równania.

Wykonaj z podręcznika zad.1,2,3,4,6,7/str.100. Zadania tekstowe rozwiązuj metodą równań. Pamiętaj o krokach, które należy wykonać rozwiązując zadania tekstowe. W zad.6 narysuj rysunki do treści: kwadratu i prostokąta z oznaczeniami boków. Pisz w zeszycie. Po rozwiązaniu sprawdź  odpowiedź na końcu podręcznika. Jeśli masz wątpliwości, wyślij odpowiedzi do sprawdzenia i ew. korekty. Dasz radę!

GEOGRAFIA

17.03.2020

Proszę o otworzenie linku, przeczytać wprowadzenie, obejrzeć film, rozwiązać interaktywne ćw. Multimedialne, zapoznać się z podsumowaniem i z pojęciami ze słowniczka.

https://epodreczniki.pl/b/czym-jest-pogoda-a-czym-klimat/PZEzm0e0V

https://epodreczniki.pl/b/wspolrzedne-geograficzne/P2DAcpAyV

25.03.2020

Temat: Przemysł i usługi we Francji

– Przeczytaj tekst w podręczniku str. 106-  111

– Przeanalizuj mapy str.106 – Kraj w pigułce , str.109-Przetwórstwo przemysłowe we Francji

– Przeanalizuj diagramy kołowe str.108- Struktura produkcji przetwórstwa przemysłowego we Francji w 2016 r.,str.110- Struktura wytwarzania PKB we Francji w 2017 r.

– Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str. 69-72, zad.1-9

– Na mapie ogólno geograficznej wskaż : Francję, Paryż, Lille, Lyon, Marsylię, Alpy, Pireneje ,Gujanę Francuską, Martynikę,   Gwadelupe.

– Ze słowniczka( str.183)  nucz się na pamięć pojęć:

Produkt krajowy brutto (PKB)

-Rolnictwo             

– Usługi

– Technopolia

Po zakończonej pracy umiesz:

– powiedzieć co to jest przemysł i wymieniasz przykłady produktów wytwarzanych w różnych działach przetwórstwa przemysłowego (podręcznik str.107)

– omówić czynniki rozwoju przemysłowego we Francji,

– omówić znaczenie nowoczesnego przemysłu we Francji,

– wymienić  znane i cenione  na świecie francuskie wyroby przemysłowe,

– omówić znaczenie nowoczesnych usług we Francji.

1.04.2020

Temat: Energetyka w Europie

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 114-119

Przeanalizuj wykres „Źródła energii elektrycznej” str.115

Ze str.116-117 zapoznaj się z rodzajami elektrowni występujących w Europie

Zapamiętaj:

Źródła odnawialne- są niewyczerpywane, a więc ich zasoby nigdy się nie kończą. Należą do nich energia słoneczna, energia wiatru, energia wody płynącej, energia geotermalna, biomasa.

Źródła nieodnawialne- są wyczerpywane. Wytworzenie energii elektrycznej wymaga w tym przypadku wykorzystania surowców mineralnych, których nie da się odtworzyć. Do tych źródeł zaliczamy: węgiel kamienny i brunatny, ropę naftową, gaz ziemny, energię jądrową.

 Wykorzystanie poszczególnych źródeł energii elektrycznej zależy od warunków środowiska przyrodniczego, np. od częstości wiania wiatru, występowania rzek o dużym spadku lub surowców mineralnych.

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str.73-75, zad.1-6

Zdjęcia rozwiązanych zadań prześlij na e-maila szgeografia04@wp.pl

HISTORIA

17.03.2020

Proszę o otworzenie linku, przeczytać wprowadzenie, obejrzeć film, rozwiązać interaktywne ćw. Multimedialne, zapoznać się z podsumowaniem i z pojęciami ze słowniczka.

https://epodreczniki.pl/b/czy-sumienie-ma-krola-tolerancja-religijna-w-i-rzeczypospolitej/PkWrMv9Cc

https://epodreczniki.pl/b/wielcy-odkrywcy-straszni-konkwistadorzy/PxiRXHaF7

24.03.2020

Zapisz w zeszycie przedmiotowym:

Temat: Sejm Wielki i Konstytucja3 maja

Zapisz w zeszycie i naucz się na pamięć:

Daty:

1788- 1792- obrady Sejmu Wielkiego

3 maja 1791– uchwalenie Konstytucji 3 maja

1792- ogłoszenie konfederacji targowickiej

1792– wybuch wojny w obronie Konstytucji 3maja : 18 VI 1792- bitwa pod Zieleńcami, wojskami polskimi dowodził ks. Józef Poniatowski, 18 lipca 1792- bitwa pod Dubienką, wojskami polskimi dowodził Tadeusz Kościuszko

1793- drugi rozbiór Polski

IX 1793- w Grodnie zebrał się ostatni sejm Rzeczpospolitej Szlacheckiej, który zatwierdził drugi rozbiór Polski

Pojęcia ze słowniczka:

Konstytucja (str.218)

Liberum veto (str.219)

Trójpodział władzy (str.222)

Konfederacja (str.218)

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 169-173

Jako notatkę przepisz „To już wiem „ ze str.173   (naucz się tego na pamięć lub własnymi słowami)

https://epodreczniki.pl/a/sejm-wielki-oraz-uchwalenie-konstytucji-3-maja/DC4grpLtl

25.03.2020

Zapisz w zeszycie przedmiotowym

Temat: Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski

Zapisz w zeszycie najważniejsze daty i naucz się ich na pamięć

1794- wybuch powstania kościuszkowskiego zwanego insurekcją kościuszkowską

4 IV 1794- bitwa pod Racławicami

7 V 1794- ogłoszenie Uniwersału Połanieckiego

10 X 1794 – klęska w bitwie pod Maciejowicami

1795- trzeci rozbiór Polsk- Polska znika z mapy Europy na 123 lata

 XI 1795- abdykacja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

Zapisz w zeszycie pojęcia:

Naczelnik (str.174)

Uniwersał(str.222)

Przeczytaj tekst w podręczniku str.174-179

Przepisz do zeszytu jako notatkę z lekcji „To już wiem” str.179 i naucz się jej na pamięć lub własnymi słowami.

Przeanalizuj tabele Przyczyny rozbiorów Polski str.178

https://epodreczniki.pl/b/kosciuszke-bog-pozwolil/PtugIdWxC

31.03.2020

Temat: Utrata niepodległości przez Polskę

Przepisz do zeszytu:

1772- pierwszy rozbiór Polski

1793- drugi rozbiór Polski

1795- trzeci rozbiór Polski

Ze str.178 przepisz tabelę „ Przyczyny rozbiorów Polski”

 Przeczytaj tekst w podręczniku str.178- 179.

Pisemnie odpowiedz na pytanie 1,2, str.179. Następnie wykonaj zdjęcie swojej pracy i prześlij je na e-mail szgeografia04@wp.pl

Termin 01.04. 2020 r. Możesz znaleźć mnie na Messenger lub przez dziennik.

W celu utrwalenia wiadomości otwórz link, przeczytaj informacje i rozwiąż ćwiczenia do tego tematuhttps://epodreczniki.pl/a/upadek-rzeczypospolitej-obojga-narodow/DZXt94aZp

1.04.2020

Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja- utrwalenie wiadomości

 Zapisz notatkę

W latach 1788 -1792 obradował Sejm Wielki.

Reformy Sejmu Wielkiego:

– zwiększenie liczby wojska do 100 tys.

– prawo o miastach –mieszczanie z miast leżących w dobrach królewskich mogli za swoje zasługi otrzymać tytuł szlachecki, stopnie oficerskie i godności duchowne, nabywać majątki ziemskie i obejmować urzędy państwowe- nobilitacja.

– najważniejszą reformą było uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791r. Zmieniała ona ustrój Rzeczpospolitej, znosiła wolną elekcję i liberum veto, wprowadzała dziedziczność tronu, a także dziedziczność tronu.

Polscy magnaci:  Seweryn Rzewuski, Ksawery Branicki i Szczęsny Potocki zwrócili się o pomoc do carycy Katarzyny II z prośbą o interwencję. W 1792 r. zawiązali konfederację targowicką, która doprowadziła do wybuchu wojny polsko- rosyjskiej. W maju 1892r. na ziemie polskie wkroczyła  100 tyś armia rosyjska. 18 czerwca doszło do bitwy pod Zieleńcami , gdzie wojska polskie dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego, odparły atak wojsk rosyjskich. Po tej bitwie król St. August Poniatowski ustanowił order Virtuti Militari.18 lipca doszło do bitwy pod Dubienką ,wojskami polskimi dowodził Tadeusz Kościuszko.  Pomimo tych sukcesów Rosjanie zwyciężyli, a władzę w Polsce obieli targowiczanie.

1793r. Rosja i Prusy dokonały drugiego rozbioru Polski. Posłowie zgromadzeni na sejmie w Grodnie zatwierdzili rozbiór i znieśli większość reform Sejmu Wielkiego

Zadanie 1, str.182- pisemnie w zeszycie. Termin 07.04.Wykonaj zdjęcie pracy i prześlij  na mojego e-maila szgeografia04@wp.pl

JĘZYK ANGIELSKI

17.03.2020

17th March

Topic: Praca z tekstem „New York”

W podręczniku str.64 zad.1 (dopasuj nagłówki do akapitów- jeden podany dodatkowo);

zad.2 (dopasuj liczby do faktów ). Zadania piszemy w zeszycie

20.03.2020

20th March

Topic: Praca z tekstem „New York” c.d

Dziś przetłumaczymy  tekst „New York” z podr. str.64 na j. polski.

 1. Proszę  z tekstu przepisać nowe słówka do zeszytu czyli  z tabelki „glossary” oraz podam wam jeszcze kilka: famous- słynny, coast –wybrzeże, island- wyspa,–, arrive- przybywać, take (took) control of – przejąć kontrolę nad, the Statue of Liberty – Statua Wolności, residents –mieszkańcy, population – mieszkańcy.
 2.  Zapiszcie tłumaczenie tekstu w zeszytach.
 3. Dla chętnych- wykonaj projekt o wybranych miastach w USA (forma dowolna np.plakat, prezentacja power point, broszura reklamowa….)

Thank you! Have a nice weekend!

23.03.2020

23th March

Topic: Utrwalanie słownictwa z rozdziału 5 – piosenka.

Dziś w piosence utrwalimy słownictwo związane z komputerem. W podręczniku str.103  znajdziecie piosenkę ”The Internet”. Na płycie proszę odszukać CD2.10. Słuchając nagrania, proszę uzupełnić tekst piosenki brakującymi wyrazami (czasownikami), które są podane w poleceniu. Próbujemy śpiewać!

24.03.2020

24th March

 Hello!  Tym razem nie będziemy pisać w zeszytach. Natomiast, klikając na podany  link zagracie w grę – poćwiczycie pisownię https://www.gamestolearnenglish.com/spelling-bee/

27th March

Topic: Weather and natural disasters (pogoda i katastrofy naturalne) – ćwiczenia leksykalne.

 1. W podręczniku na str.68 w zad.1 są podane w j. angielskim słówka  określające pogodę i katastrofy naturalne. Proszę w zeszycie przetłumaczyć te słówka na j. polski (korzystamy z „Word list” w ćwiczeniach str.47, 48 ) i nauczyć się na pamięć.
 2. Wykonaj w zeszycie z podręcznika zad. 1 str.68 (dopasuj do obrazków właściwe wyrazy z polecenia) wyślij odpowiedzi na e-dziennik lub e-mail h.wantuch@poczta.fm

Uwaga! W dniach 25.03-10.04.2020 wpisujemy tematy, notatki oraz  zadania  do zeszytów przedmiotowych z j. angielskiego , a także uzupełniamy  zadania w ćwiczeniach zgodnie z poleceniami w opracowanych lekcjach na dany dzień. Zeszyty i ćwiczenia zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły. Niektóre zaś zadania (wskazane przez nauczyciela w opracowanych lekcjach) uczniowie będą wysyłać poprzez e-dziennik  lub na pocztę elektroniczną h.wantuch@poczta.fm Wysyłane prace będą opisane wpisem do e- dziennika jako aktywność  lub zadanie domowe i będą oceniane zgodnie z PSO z j. angielskiego  (w zależności od stopnia trudności zadania)  plusem(+) lub oceną.

30.03.2020

Hello students! Nice to hear you after weekend! I hope you’re fine!

30th March

Topic: Describing weather – opisujemy pogodę.

W podręczniku na str.68 w zad.1 są podane w j. angielskim przymiotniki opisujące   określające pogodę . Dodatkowo proszę wpisać przymiotnik „miserable”. Proszę w zeszycie przetłumaczyć te słówka na j. polski (korzystamy z „Word list” w ćwiczeniach str.47, 48 ) i nauczyć się na pamięć.

 1. Wykonaj w zeszycie z podręcznika zad. 2 str.68 (uzupełnij zdania  wyrazami  z polecenia).
 2. Opiszemy dobrą i złą pogodę używając różnych przymiotników. Wykonaj w zeszycie z podręcznika zad. 3 str.68 (dopasuj zdania do właściwej kategorii).
 3. I ostatnie zadanie na dziś: wykonaj w zeszycie z podręcznika zad. 4 str.68 (wybierz właściwy przymiotnik).
 4. Z dzisiejszej lekcji wysyłamy do sprawdzenia zad.2,3,4 str.68.

Thank you and have a nice day!

31st March

Topic: Pytania  i krótkie odpowiedzi w czasie past continuous.

W rozdziale 5 mówiliśmy o użyciu czasu past continuous oraz o budowie zdań twierdzących i przeczących – proszę jeszcze raz przypomnieć sobie te wiadomości.

Dziś będziemy tworzyć  pytania w czasie past continuous.

 1. Proszę w zeszytach zapisać notatkę:

Czasownik „to be” w czasie przeszłym (WAS/WERE)  + podmiot + czasownik główny z końcówką –ing + reszta zdania?

Np. Was Emma doing her homework yesterday at 4p.m?

Yes, she was./No, she wasn’t.

Were your parents watching TV yesterday evening?

Yes, they were. No, they weren’t.

 1. Aby poćwiczyć pytania i odpowiedzi otwórzcie podręcznik str.69 i w zeszycie proszę wykonać  zad.1 (z rozsypanki układamy pytania) oraz zad.2 (do pytań dopasujemy krótkie odpowiedzi).

Thank you and have a nice day!

3.04.2020

3rd April

Topic: Pytanie Why…?

Notatka:

Pytamy:  Why..? – Dlaczego..?

Odpowiadamy:  Because… – Ponieważ…

W zeszytach zrobimy zadanie 4 str.69.  (Piszemy całe pytania i  odpowiedzi). Wysyłamy do sprawdzenia h.wantuch@poczta.fm

Bye!Bye! Have a nice weekend!

6.04.2020

Hello! I hope you had a good weekend!

6th April

Topic: Reporting an event – raportowanie wydarzeń – czas past simple.

 1. Proszę otworzyć podręczniki str.70. W zad. 1 Harry i Maria rozmawiają o burzy podczas wyjazdu pod namioty.  Proszę w zeszytach uzupełnić pytania 1-4, które zadaje Maria (uwaga! przypominamy sobie znaczenie zaimków pytających: How? –Jak?, What?- Co?, Who?- Kto? Where?-Gdzie?; przypominamy czas past simple; patrzymy także na odpowiedzi Harry  ). Następnie, słuchamy nagrania CD 2.17 i sprawdzamy  swoje odpowiedzi.
 2. W zad.2 proszę zapoznać się z tabelką CD 2.18, przepisać do zeszytu i zapamiętać. W zeszytach także robimy zad.4str.70.
 3. Zadanie dodatkowe (dla chętnych) z ćwiczeń zad. 2 i 3 str.32 (zadania piszemy w zeszytach; możemy do pytań (zad.2) od razu napisać odpowiedzi (zad.3))- wysyłamy na h.wantuch@poczta.fm dzisiaj do 15:00.

Thank you! Bye!Bye!

JĘZYK POLSKI

18.03.2020

Temat lekcji: Co zagraża światu ? Jaka czeka nas przyszłość ?

Polecenia do wykonania:

 1. Zapoznaj się z definicją na stronie 206 podręcznika

2.Przeczytaj tekst ze stron 201-205

3.Wykonaj zadania z karty pracy przesłanej na adres e-mail

19.03.2020

Temat lekcji: Co było barbarzyństwem w oczach dziadka?

Zadania do lekcji :

Wykonaj w zeszycie polecenia 1, 5 i 6 , str.224

Temat lekcji: Jak zredagować dedykację?

Zadania do lekcji:

Zapoznaj się z definicją ze str. 225 oraz planem dedykacji ze str.226

Wykonaj w zeszycie polecenie 9, str.225

20.03.2020

Temat  lekcji: Niezawodny sposób na słotę

Polecenia do wykonania:

 1. Podaj definicję wyrazu ,, słota’’, korzystając ze słownika języka polskiego
 2. Wyszukaj synonimy do wyrazu ,, słota’’ w słowniku wyrazów bliskoznacznych
 3. Zapoznaj się z treścią utworu poetyckiego Stanisława Grochowiaka ,, Na słotę’’ ze strony 220 podręcznika
 4. Kim są nadawca i odbiorca tekstu?
 5. Wykonaj zadania z karty pracy przesłanej na pocztę elektroniczną
 6. Wypisz z wiersza epitety, onomatopeje i anafory
 7. . Wyjaśnij pojęcie ,, abażur’’, korzystając ze słownika wyrazów obcych

Dużo zdrowia , Kochani !

23.03.2020

Temat lekcji : Jakie wyrazy zastępuje zaimek? Rodzaje zaimków.

 Polecenia do wykonania :

Zapoznaj się z treścią  informacji na temat zaimka zamieszczonych  w ramkach na str.227-228

Wykonaj polecenie 3, str.228. Pomocą będzie Ci  schemat przesłany  na pocztę elektroniczną

Poćwicz ! Ćwiczenia  utrwalające -4,6 , str.229 oraz 2.  z  karty pracy- zastępowanie wskazanych części mowy zaimkami oraz przyporządkowaniem zaimków do wskazanych grup

Poznaj ciekawostki ! Określanie form zaimków- ćwiczenia 70 i 71 z zeszytu ćwiczeń , str.151.-Krótsze i dłuższe formy zaimków

Utrwal  nową wiedzę ! Polecenia do wykonania: z podanej strony wykonaj w zeszycie zadanie 7. do zeszytu. https://epodreczniki.pl/a/nie-ma-niezastapionych-czyli-o-zaimku/D13nDgAvQ .

Ćwiczenia 73 i 77 z zeszytu ćwiczeń  oraz 1. i  3. z  karty pracy. Dla chętnych – zadanie 4. z karty pracy

Życzę Wszystkim dobrego dnia! Anna Grabowska

25.03.2020

Temat lekcji : Dawno temu , gdy znaki ryto w kamieniu… Poznajemy historię książki

Polecenia:

1.Przeczytaj fragment tekstu ,, Opowieść o książce ze str.230-232  podręcznika

2.Zapoznaj się z osią czasu  zamieszczoną w podręczniku przedstawiającą dzieje książki

3.Wyjaśnij w zeszycie znaczenia frazeologizmów :benedyktyńska  praca , czytać od deski do deski , biały kruk

Zadanie domowe:

Zadania 1 . i 2 . z karty pracy nr 73.

Dla chętnych:

 Jaką formę książki wolisz : papierową czy audiobook  lub e-book? Uzasadnij swój wybór

26.03.2020

Temat lekcji :Klasa 6 oraz …bracia Lumiere polecają kino !

Polecenia do wykonania:

1.Wykonaj zadanie 1. z . karty pracy nr 75

2.Przeczytaj tekst z podręcznika ( str.239-241 )

3. Wypisz ze słownika wyrazów obcych znaczenie pojęć : kinematograf , kinematografia

4.Odpowiedz na pytania:

-Kiedy miała miejsce pierwsza projekcja filmu braci Lumiere?

-Ile kosztował bilet wstępu?

-Kto przybył na opisane wydarzenie?

-Kim z wykształcenia był August Lumiere?

-Z jakiego języka pochodzi nazwa kinematograf?

-Jaka była reakcja widowni na sceny przedstawione na ekranie?

-Który fragment świadczy o tym , że film był czarnobiały?

5.Obejrzyj fragment filmu  braci Lumiere( link poniżej)

6. Wskaż różnice między kinem braci  Lumiere  a kinem współczesnym

Zadanie domowe: . Wykonaj zadania 2. , 3 .z  karty pracy nr 75

27.03.2020

Temat lekcji : Z dołu do góry , daleka i z bliska – czyli o pracy kamery na planie filmowym

Polecenia:

Wykonaj zadania 1 . i 2 .  z karty pracy

Wypisz do zeszytu rodzaje planów filmowych

Odczytaj informacje z ramki na stronie 242 podręcznika

Wykonaj polecenie 8, str.243 z podręcznika zadania 3. , 4. z karty pracy

Zadanie dla chętnych :

Wybierz jeden z zaproponowanych tytułów  i nakręć krótkie ujęcie filmowe , tzw. filmik. Spróbuj zaprezentować kilka  różnych planów  filmowych.

Tytuły do wyboru:

W domu można świetnie spędzić czas.

Mój zwierzak i jego świat

Szanowni Rodzice  !Drodzy Uczniowie !

Ocenianie z języka polskiego będzie odbywać się poprzez sprawdzanie kart pracy przesyłanych  Wam  na adres elektroniczny oraz  wypracowań pisemnych zapisywanych w programie Word,, które poprawione przeze mnie  bę[i]dą  odsyłane. Odpowiedzi ustne  proponuję sprawdzać za pomocą   Messengera.. https://www.facebook.com/jadwiga.grabowska.1 .Osoby nie posiadające Internetu będę odpytywać przez telefon . Oceny wpisywane będą do dziennika. W ramach konsultacji proponuję spotkania  za pomocą  komunikatora  Messenger  w godzinach popołudniowych ( 15.00- 16.00 )  .Przypominam mój nr telefonu: 602261348, adres elektroniczny: aureum8@wp.pl

Anna Grabowska

30.03.2020

Temat lekcji : Jak powstaje film?

Polecenia:

1.Wypisz ze słownika języka polskiego definicję pojęć  adaptacja filmowa, scenariusz

2.Przeczytaj fragmenty scenariusza i scenopisu  ze str.244-249 oraz zapoznaj się z pojęciem scenopisu z ramki na str. 250

3.Wykonaj zadania  1 i 2 z karty pracy nr 82

Dla chętnych: zadanie 14, podręcznik, str.251

1.04.2020

Temat lekcji :Zaimek i jego funkcja w zdaniu

Polecenia :

Wykonaj zadania 1, 2 , 3, 4 z karty pracy nr 83.

2.04.2020

Temat lekcji :Nie moja wina , że czuję się nieswój. Pisownia przeczenia ,, nie’’ z zaimkami

 1. . Zapoznaj się z  informacjami z ramek na stronach  256 i 257

2.Wykonaj zadania 1 , 2 , 3 z karty pracy nr 84  oraz zadanie 4 z podręcznika, str.256

3.04.2020

Temat : Pisownia przeczenia ,, nie ‘’ z zaimkami – ćwiczenia

Polecenia  :

Wykonaj zadania  4 , 5, 6 , 7 , 8 , 9 z karty pracy nr 84, którą otrzymałeś wczoraj

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze , klasa VI i VIII

Polecenia :

Wykonaj zadania z linku: https://epodreczniki.pl/a/co-warto-dostrzec/DubMmTijl

Na odpowiedzi czekam pod adresem: aureum8@wp.pl

Czy widzisz , jaka piękna wiosna na zdjęciu? Zobacz ją w sobie i wokół siebie!

6.04.2020

Temat lekcji : Śmiech na sali… kinowej

Polecenia :Wykonaj zadania 1. i 3.  ze str.260 z podręcznika

oraz  2.  z karty pracy

Napisz zwięzłą opinię na temat wybranego filmu lub serialu komediowego , który obejrzałeś razem z rodzicami . skorzystaj ze wskazówek w poleceniu 8.  z   podręcznika , s. 262.

W nagrodę trochę humoru : https://www.youtube.com/watch?v=o8zQK0S58gYTECHNIKA

19.03.2020

-temat lekcji: Wymiarowanie przedmiotów.

Oglądnij proszę prezentację  https://slideplayer.pl/slide/825486/  ,przypomnij sobie zasady wymiarowania a następnie w zeszycie  zwymiaruj przedmiot, a może spróbujesz taki jak w prezentacji?

26.03.2020

Temat; Elementy elektroniki.

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str.54-55. Zastanów się nad zadaniem „mam pomysł”

2.04.2020

Temat: Elementy elektroniczne –cd

Przypominam o symbolach elementów elektronicznych.

BIOLOGIA

19.03.2020

Temat: Charakterystyka rybPolecam pracę z podręcznikiem str 83-86 oraz obejrzenie filmu Rafa koralowa i zwrócenie uwagi na różnorodność środowisk w których żyją ryby, gatunki ryb słodkowodnych i morskich oraz ich wędrówki.Należy sporządzić krótką notatkę .Zad. domowe: jakie ryby podejmują wędrówki między zbiornikami wód słonych i słodkich . Chętni mogą wykonać rysunki ryb wędrujących.Pozostaję w kontakcie w razie potrzeby uczniów .Zadania przesyłacie  w sposób opisany przeze mnie wczoraj.

26.03.2020

Zapisujemy temat: Znaczenie ryb w przyrodzie i gospodarce człowieka.Ochrona ryb.Skorzystamy z epodreczniki.pl z lekcji: Ryby – zwierzęta wodne.Analizujemy rysunek budowy ryby oraz związek sposobu ruchu z kształtem ciała.Przeglądamy różnorodność zamieszczonych tam ryb.Następnie pracujemy z podr.str 90 i uzupełniamy schemat:Znaczenie ryb: a. w przyrodzieb. w gospodarce człowieka.Zapisujemy : Ochrona gatunkowa ryb w Polsce obejmuje:a. 26 gatunków ochroną całkowitąb.29 gatunków ochroną częściowąOchronę ryb w Polsce wprowadził król Stefan Batory.Zad. domowe: Wyszukaj i zapisz ryby żyjące w Bałtyku.Dla chętnych: co oznacza okres ochronny i wymiar ochronny ryb./do 2.04./

2.04.2020

Temat: Płazy- zwierzęta wodno- lądowe.

 1. Płazy to zwierzęta dwuśrodowiskowe – wyjaśnij i zapisz krótko.
  2.Przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie:
  a. analiza rys. z podr. str.94
  b.wypisujemy i uzasadniamy wybraną cechę przystosowawczą np: skóra—-wymiana gazowa i wchłanianie wody itp
  Notatkę przesyłamy do środy 8.04.
 2. Korzystamy z epodreczniki.pl i z tematu: Płazy – zwierzęta wodno -ladowe przeglądamy przedstawicieli płazów .Wykonujemy ćw. 1/przesyłamy do środy 8.04./
  Polecam lekcje z biologii na TVP 3 we wtorek godz: 10- 10.25
  Pozdrawiam
  Maria Rzońca

PLASTYKA

23.03.2020

Impresjonizm. Wykonaj pracę plastyczną w wybranej technice malarskiej „Krajobraz wiosenny”.

Praca ma być impresjonistyczna.

Prace będą oceniane po powrocie do szkoły.

30.03.2020

Przestrzeń na płaszczyźnie – przypomnienie pojęć.

https://epodreczniki.pl/a/przestrzen-na-plaszczyznie-cz-ii/DOJF10tUs

6.04.2020

Wykonaj królika wielkanocnego z rolki papieru toaletowego. Użyj papierów kolorowych.

Prześlij zdjęcie (JPG)  na pocztę mailową: buczek.ewa997gmail.com (termin do środy 8. 04)

INFORMATYKA

23.03.2020

Witam wszystkich.

Na dzisiejszą lekcję informatyki przygotowałem następujący temat (zapisz go do zeszytu):

Stosowanie instrukcji warunkowej – ćwiczenia.

Następnie uważnie przeczytaj punkt 2 – stosujemy instrukcję warunkową na str. 63 i 64 w podręczniku. Potem możesz włączyć program scratch (strona:scratch.mit.edu) i wykonać ćw. 6 i 7 ze strony 64. Ćw. 6 jest rozwiązane na stronie 64, wystarczy tylko przenieść go do komputera. Natomiast ćw. 7 należy wykonać samodzielnie dokonując odpowiednich zmian w ćw. 6.

Na koniec należy zapisać wykonane ćwiczenie 7 (lub 6, gdyby ktoś nie umiał zrobić siódmego). Użyjcie polecenia Plik-Zapisz na swoim komputerze. I teraz najtrudniejsza część – należy pobrany plik przysłać mi do sprawdzenia na adres: zjanus503@gmail.com. Znajdziecie go w folderze pobrane z rozszerzeniem sb3 (po kropce w nazwie). W razie problemów proszę o wiadomość pod podanym adresem e-mail. Powodzenia  

30.03.2020

Temat: Tworzymy grę.

1. Tworzymy scenę.

2. Umieszczamy duszki na scenie.

3. Zliczamy punkty.

4. Określamy zakończenie gry.

Na początek (str. 65) usuniemy duszka-kotka i utworzymy odpowiednią scenę – rys. 5.

Następnie umieścimy na scenie jednego pingwina (może być trochę inny niż w podręczniku). Następnie w zakładce kostiumy usuniemy wszystkie kostiumy oprócz jednego. Teraz wprowadzimy skrypt ze strony 66, a następnie uzupełnimy go o pozostałe kierunki ruchu (wskazówki na stronie 66 w punktach).

Zapiszemy wszystko pod nazwą Pingwiny.

Gotowy plik proszę przesłać do sprawdzenia na adres zjanus503@gmail.com

Gra będzie oceniona po wykonaniu wszystkich punktów lekcji.

Powodzenia

6.04.2020

Dziś dalszy ciąg naszej gry – ćw. 9 i 10 ze strony 66 i 67. W celu lepszego zrozumienia tematu proponuje obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=yiH84cw9Syo, na którym krok po kroku jest pokazane rozwiązanie całego zadania. Początek filmu to ćwiczenie 8, które wykonywaliście poprzednio, a dalszy ciąg ( do 6 minuty 45 sekundy) to rozwiązanie ćw. 9 i 10. Wzorując się na filmie możecie stworzyć działający program. I jak zwykle spróbujcie przesłać plik (lub chociaż zdjęcie ekranu) z wykonanego zadania. Tym razem termin dłuższy –  do 17 kwietnia tj. piątek po świętach.

Powodzenia!

A na koniec życzę wszystkim życzę wszystkim – uczniom i rodzicom – spokojnych, radosnych i przede wszystkim zdrowych Świąt Wielkanocnych!

WYCHOWANIE FIZYCZNE

26.03.2020

Temat: Poznajemy ćwiczenia kształtujące wykorzystując warunki naturalne.

Przypomnij sobie elementy rozgrzewki na lekcji przed częścią główną.

Przeprowadź ją w domu w chili wolnej między odrabianiem zadań z innych przedmiotów.

Jeżeli wykonujesz ćwiczenia w domu – przewietrz pomieszczenie przed i po ćwiczeniach,

Dla przypomnienia:

 1. marsz, bieg w miejscu,
 2. klaśnięcie w dłonie podnosząc kolana,( w miejscu)
 3. uderzamy energicznie piętami o pośladki ( w miejscu)
 4. krążenia ramion stojąc  w rozkroku ( do przodu , do tyłu na przemian, jednocześnie oburącz)
 5. stojąc swobodnie dotknij lewym uchem lewego barku, prawym prawego, powtórz czynność kilka razy,
 6. krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę,
 7. krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony),
 8. przy złączonych wyprostowanych  nogach wykonaj skłony w przód,
 9. przejdź do przysiadu podpartego – wykonaj energiczny wyrzut nóg do tyłu- powtórz kilka razy ( zobacz wcześniej czy za tobą nie ma mebli jeżeli robisz to w domu)
 10. z przysiadu wyrzut nóg naprzemiennie do tyłu –powtórz to ćwiczenie,
 11. przechodzimy do siadu rozkrocznego – wykonaj skłony do lewej i prawej nogi starając się złapać dłońmi stopę i jednocześnie dotykając głową kolana,
 12. przejdź do siadu płaskiego ze złączonymi nogami – staraj się złapać za stopy i dotknąć głową kolan, wytrzymaj licząc do 10, powtórzeń,
 13. postaraj się wykonać „pompki” ( 3 ,4) p- powtórz
 14.  „brzuszki”
 15.  nożyce pionowe w leżeniu na plecach;
 16. nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu,
 17.  z leżenia tyłem zrób – „mostek”, staraj się powtórzyć kilka razy,
 18. na koniec pozostań w leżeniu na plecach i odpocznij,

Jeżeli sprzyja pogoda to ćwiczenia możesz wykonać w ogrodzie , na działce obok domu.

Zachęć siostrę, brata, rodziców do wspólnych ćwiczeń.

Dbaj o zdrowie

27.03.2020

Temat: Doskonalenie umiejętności wzmacniania mięśni posturalnych 

Przypomnij sobie elementy rozgrzewki na lekcji przed częścią główną.

Przeprowadź ją w domu w chili wolnej między odrabianiem zadań z innych przedmiotów.

Jeżeli wykonujesz ćwiczenia w domu – przewietrz pomieszczenie przed i po ćwiczeniach,

Dla przypomnienia:

 1. marsz, bieg w miejscu,
 2. klaśnięcie w dłonie podnosząc kolana,( w miejscu)
 3. uderzamy energicznie piętami o pośladki ( w miejscu)
 4. krążenia ramion stojąc  w rozkroku ( do przodu , do tyłu na przemian, jednocześnie oburącz)
 5. stojąc swobodnie dotknij lewym uchem lewego barku, prawym prawego, powtórz czynność kilka razy,
 6. krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę,
 7. krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony),
 8. przy złączonych wyprostowanych  nogach wykonaj skłony w przód,
 9. przejdź do przysiadu podpartego – wykonaj energiczny wyrzut nóg do tyłu- powtórz kilka razy ( zobacz wcześniej czy za tobą nie ma mebli jeżeli robisz to w domu)
 10. z przysiadu wyrzut nóg naprzemiennie do tyłu –powtórz to ćwiczenie,
 11. przechodzimy do siadu rozkrocznego – wykonaj skłony do lewej i prawej nogi starając się złapać dłońmi stopę i jednocześnie dotykając głową kolana,
 12. przejdź do siadu płaskiego ze złączonymi nogami – staraj się złapać za stopy i dotknąć głową kolan, wytrzymaj licząc do 10, powtórzeń,
 13. postaraj się wykonać „pompki” ( 3 ,4) p- powtórz
 14.  „brzuszki”
 15.  nożyce pionowe w leżeniu na plecach;
 16. nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu,
 17.  z leżenia tyłem zrób – „mostek”, staraj się powtórzyć kilka razy,
 18. na koniec pozostań w leżeniu na plecach i odpocznij,

Jeżeli sprzyja pogoda to ćwiczenia możesz wykonać w ogrodzie , na działce obok domu.

Zachęć siostrę, brata, rodziców do wspólnych ćwiczeń.

Dbaj o zdrowie

31.03.2020

 1. Powtarzamy zestaw ćwiczeń z poprzedniej lekcji
 2. Wzmacniamy silę mięśni nóg – wykonaj przysiady- zgięcia w kolanach
  do kąta prostego 3 serie po 10 powtórzeń,
 3. Jeżeli masz skakankę wykonaj przeskoki 3 serie po 1 minucie, jeżeli
  nie masz – postaraj się wykonać przysiady na jednej nodze prawa i lewa
  zgięcia w kolanach do kąta prostego 3 serie po 5 powtórzeń

2.04.2020

Kształtowanie siły mięśni brzucha i gibkości dolnego odcinka
kręgosłupa.
Powtarzamy zestaw ćwiczeń z poprzedniej lekcji dodatkowo wykonujemy
większą ilość powtórzeń na mięśnie brzucha ( prosty, skośny,)

Dodatkowo poćwicz z rodzeństwem, rodzicami:

6.04.2020

Dzień dobry.
Przesyłam propozycję ćwiczeń (zadań):
YOUTUBE:
Centrum sportowca.pl – mocny trening interwałowy – trening całego ciała
Marek Purczyński – silny brzuch,zdrowy kręgosłup
Krymarys Bartosz – trening piłkarski w domu
Madfit – 20 min total core workout
Proelio sport – wf w domu – kształtowanie ogólnej sprawności z piłką

Proszę o przesyłanie kart pracy aktywności fizycznej do oceny.
Pamiętajcie o bezpiecznym wykonywaniu ćwiczeń jak również o rozgrzewce. Wykonuj ćwiczenia codziennie,czas trwania i intensywność dostosuj do Twoich aktualnych możliwości, rób przerwy, pij wodę.
Pytania proszę kierować na e-dziennik lub pocztę mailową.
Pozdrawiam

GODZINA WYCHOWAWCZA

1.04.2020

Temat lekcji : Jak się chronić przed koronawirusem?

Polecenie:

Zapoznaj się z informacja zawartą w linku: https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-uczniow-i-studentow

Pamiętaj ! Bądź  odpowiedzialny za siebie i za innych! Zostań w domu !

MUZYKA

1.04.2020

MUZYCZNE POWITANIE WIOSNY

Temat: Nauka piosenki pt. „Wszystko kwitnie w koło” z rep. Skaldowie.

1.        Proszę o zaznajomienie się z utworem.

2.        Przepisz tekst piosenki do zeszytu z muzyki i naucz się go na pamięć.

Tekst w linku:

https://teksciory.interia.pl/skaldowie-wiosna-tekst-piosenki,t,559947.html

3.        Oryginalne wykonanie utworu znajdziesz na You Tube.

Link do skopiowania:

https://www.youtube.com/watch?v=XhJEx9VPESA Życzę miłego słuchania i śpiewania