Klasa 4

JĘZYK POLSKI

17.03.2020

Temat lekcji : Przypomnienie wiadomości o  zdaniu

Polecenia: Przeczytaj informację z ramki w podręczniku  na  stronie238’ następnie wykonaj w zeszycie polecenia  2,3, 4, str.238,239.

18.03.2020

Temat lekcji : Zdanie i równoważnik zdania- ćwiczenia

Polecenia do wykonania:

1.Przeczytaj definicję  ze strony 239

2. Wykonaj do zeszytu zadania 6, 7,8,9 ze str.240, dla chętnych dodatkowo 10 ze strony 240

Proszę o przesyłanie zadań do konsultacji i oceny na adres: aureum8@wp.pl

19.03.2020

Temat lekcji:,, Krzysztofa Pączka droga do sławy’’- układamy plan do tekstu

Polecenia:

Przeczytaj tekst ze str.252-253  , a następnie  informację z ramki na stronie 254.

Wykonaj w zeszycie  zadania 3, dla chętnych-8 str.254

23.03.2020

Temat lekcji : Komu kupiec zawdzięcza ocalenie życia?

Zadania do lekcji:

1.Wykonaj zadanie 1.  z  karty pracy nr 57

2.Zapoznaj się z informacjami  na temat Adama Mickiewicza ze strony 210-211

3. Przeczytaj balladę ,, Powrót taty ‘’ ze str.255-258

4.Wykonaj zadania 2 i 3 z karty pracy

5.Wykonaj w zeszycie polecenie 4 i 5 ze str.258, dla chętnych  polecenie 8, str.258

Czekam na Wasze zadania.

24.03.2020

Temat lekcji :,, Tu jest wszystko , co się kiedykolwiek chciało mieć’’. Rozmawiamy o Nangijali

Polecenia do lekcji :

Wykonaj zadanie 1.   z  karty pracy nr 58

Ze słownika frazeologicznego  wypisz znaczenie zwrotu,, mieć lwie serce’’

Przeczytaj tekst ze stron 262-266

Wykonaj zadania 2 i 3 z karty pracy

 Zadanie dla chętnych : Odpowiedz pisemnie na pytanie: Do której  postaci pasuje zwrot ,, mieć lwie serce’’ ? Uzasadnij , dlaczego.

25.03.2020

Temat lekcji :Przygotowujemy się do pisania listów

Polecenia do lekcji :

1.Na podstawie słownika języka polskiego wpisz do zeszytu definicję wyrazu,, list’’

2.zapoznaj się z informacją na temat historii pisania listów ( podręcznik, str.278)

3.Zapoznaj się z budową listu: odczytaj przykładowy list ( podręcznik str.278)oraz  schemat  ze strony 277

4.Przypomnij sobie informacje na temat adresowania kopert ( podręcznik , str.277)

5.Przeczytaj 10 wskazówek dla piszącego list( podręcznik , str.277)

Zadanie domowe: Zadania 1. , 2. , 3. z  karty pracy nr 59

26.03.2020

Temat lekcji : Czego dowiadujemy się o Felku- głównym bohaterze poznanego opowiadania?

Polecenia :

1.Wykonaj zadanie 1 . z karty pracy nr 60

2.Odczytaj tekst z podręcznika,  str.272-275

3.Kim jest narrator tekstu?

4. Co jest tematem opowiadania?

5 . Wykonaj  zadanie 2. z  karty pracy

6.Kim jest  główny bohater opowiadania?( wykonaj  zadania 3.  z  karty pracy)

7.  Jak można pomóc Felkowi ?Wykonaj zadanie  4.  karty pracy

Trzymajcie się zdrowo !  Anna Grabowska

30.03.2020

Temat lekcji : O tym , co jest najpiękniejsze na  świecie. Rozmawiamy o wartościach

Polecenia :

1.Przeczytaj tekst ze str.284-288 , a następnie wykonaj zadania 1 , 2, 3 z karty pracy nr 61.

2. Przeczytaj informacje z ramki w podręczniku na str.288.

3. Jakie przysłowie ma związek z treścią opowieści gołębicy?

4. Wykonaj zadanie 4. z karty pracy

Bardzo proszę o przygotowanie się na środę do omawiania lektury ,,Katarynka’’  Bolesława Prusa

31.03.2020

Temat lekcji: Podmiot i orzeczenie

Polecenia :

 1 . Przeczytaj informację z ramki na str.259 podręcznika

2 . Wykonaj polecenia  1, 2, 3 , str.259

1.04.2020

Polecenia:

 1. Zapoznaj się z notatką na temat Bolesława Prusa  zawartą w linku: https://epodreczniki.pl/a/modlitwa-psujaczka/DsEfKv9pN ( notatka znajduje się  w ćwiczeniu 2. )
 2. Wypisz ze słownika języka polskiego definicję  wyrazu ,, katarynka’’
 3. Wykonaj zadania  1, 2, 3, 4  z karty pracy nr 27

2.04.2020

Temat lekcji: Jakim człowiekiem był Pan Tomasz ?

Polecenia:

 1. Ze słownika języka polskiego i słownika wyrazów obcych wypisz  definicje  wyrazów: koneser , esteta
 2. Jak oceniasz  postawę pana Tomasza? Odpowiedz na to pytanie w zeszycie . Odwołaj się do przykładów jego zachowań z tekstu lektury ,, Katarynka’

Zadanie  domowe przygotowujemy na wtorek. Przypominam , że zgodnie z zaleceniami nie zadaję zadań domowych na weekend.

6.04.2020

Temat lekcji : Przepis na list – ćwiczenia redakcyjne

Polecenia :

Zapoznaj się z informacjami  dotyczącymi redagowania listu  i wykonaj  polecenia do zeszytu lub na karcie ćwiczeń znajdujące  się pod adresem : https://epodreczniki.pl/a/listy-z-podrozy/DSI3RD64a

MATEMATYKA

17.03.2020

Witam

Dzisiaj dalszy ciąg powtórzenia. Wykonaj wszystkie zadania w ćwiczeniach na str.101-102. Wyślij jak najszybciej odpowiedzi do oceny. Powodzenia! Z przyczyn technicznych nie odbieram od was wiadomości na dzienniku, proszę o wysyłanie wiadomości do mnie mailem na adres: mat.tutaj@wp.pl

19.03.2020

Zapisz w zeszycie temat lekcji: Ułamek jako część całości

Otwórz podręcznik na str.66. Wykonaj w zeszycie polecenia z tej strony ( rysuj starannie). Obejrzyj filmik-tylko pierwsze 12min. : https://www.youtube.com/watch?v=ZWClQq520Zk . Wykonaj ćw. 1,2,3/str.103 w zeszycie ćwiczeń. To tyle na dzisiaj.  Dasz radę! Masz pytania: mat.tutaj@wp.pl

20.03.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Ułamek jako część całości- c.d.

Zapoznaj się z przykładami z podręcznika str.67-69

Wykonaj w zeszycie zad. 1 i 2/str.69

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw.4 i 5/str.104. Rysuj starannie!

23.03.2020

Witam

Temat lekcji: Ułamek jako część całości- c.d.

Oglądnij filmiki i wykonaj ćwiczenia od 1-9 :

https://epodreczniki.pl/a/ulamek-jako-czesc-calosci/D13DhXk4t

Uwaga! w ćw.1 może wystąpić błędny zapis ułamka- brak kreski ułamkowej

Otwórz zeszyt ćwiczeń i wykonaj ćw.4, 6, 8/str.104- 105. Dla chętnych ćw.9, 10/105. Masz pytania pisz!

24.03.2020

Zapisz w zeszycie temat lekcji: Porównywanie niektórych ułamków

Oglądnij filmik (tylko pierwsze 8min.!): https://www.youtube.com/watch?v=8KbImtB_Bz4 .

Wykonaj ćwiczenia 1-8 ze strony: https://epodreczniki.pl/a/porownywanie-ulamkow-o-jednakowych-licznikach-lub-mianownikach/Dh9IEd0t7 . Ćwiczenie 1 przepisz do zeszytu!

Następnie otwórz zeszyt ćwiczeń i wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4/str.106-107. Rysuj starannie!

Dla chętnych ćw.5,6/str.107. Dasz radę!

26.03.2020

Zapisz w zeszycie temat: Ułamek jako część  całości-podsumowanie

Przejrzyj w zeszycie ćwiczeń czy wykonałeś ćwiczenia, które wcześniej były zadane oraz nowe- ćw.1-9/str/103-105 oraz ćw.1-5/str.106-107. Przypomnij sobie jak się porównuje ułamki: str.74-75 w podręczniku.

W zeszycie wykonaj zad.3/str.69 z podręcznika. Masz pytania pisz: mat.tutaj@wp.pl

27.03.2020

Witam

Zapisz w zeszycie temat lekcji: Porównywanie niektórych ułamków c.d.

Dzisiaj podsumowanie naszej znajomości ułamków zwykłych.

Najpierw wykonaj zad.7/str.70- podręcznik, a następnie zad.2/str.75. Pisz w zeszycie!

Na koniec krótka kartkówka! Znajdziesz ją w załączniku. Pisz odpowiedzi w zeszycie. Jeśli dasz radę prześlij je! Powodzenia!

30.03.2020

Zapisz w zeszycie temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków

Oglądnij filmik: https://docwiczenia.pl/kod/M4A4DZ

Przepisz do zeszytu ze str.78.(podręcznik): co nazywamy rozszerzaniem ułamka, a co to jest skracanie ułamka.

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw. 1,2/str.108. Powodzenia!

31.03.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Skracanie i rozszerzanie ułamków- c.d.

Już wiesz na czym polega rozszerzanie i skracanie ułamków. Poćwiczmy jeszcze te czynności.

Jeśli nie wszystko jeszcze rozumiesz to oglądnij filmiki z ćwiczeniami przypominające skracanie i rozszerzanie:

W zeszycie wykonaj zad.1/str.80 z podręcznika. Do jakiego poziomu dojdziesz – zależy od ciebie. Bądź mistrzem!

2.04.2020

Witam

Zapisz w zeszycie temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków – podsumowanie

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw.3, 4, 5/str.108-109. Dla chętnych dodatkowo ćw.6,7/str.109.

W zeszycie rozwiąż zadania z „Czy już umiem” ze str.82- podręcznik.

Po napisaniu rozwiązań, sprawdź odpowiedzi na końcu podręcznika. Za każdą dobrą odpowiedź postaw sobie 1pkt. Zapisz w zeszycie, ile zdobyłeś punktów. Maksymalnie można zdobyć 13pkt.. Jak poszło? Pewnie wyśmienicie!

3.04.2020

Witam

Temat dzisiejszej lekcji: Liczby mieszane

Oglądnij filmik:

https://docwiczenia.pl/kod/M4XWK4

Popatrz do podręcznika str.84. Zapisz w zeszycie co to są: a) ułamki właściwe b) ułamki niewłaściwe c) liczby mieszane.

Chcemy się nauczyć zamieniać liczby mieszane na ułamki niewłaściwe i na odwrót.

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw. 1,2,3,4/str.110-111. Powodzenia!

6.04.2020

Witam

Dzisiaj dalszy  ciąg tematu: Liczby mieszane

Poćwiczymy zamianę liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe i na odwrót.

Oglądnij filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=QFvwJN_NWps

Wykonaj w zeszycie zad.1/str.87 z podręcznika (po trzy przykłady z poziomów A, B, C).

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw.6, 7, 8/str.111. Dla chętnych ćw.9/str.112. Dasz radę!

JĘZYK ANGIELSKI

17.03.2020

17th March

Topic: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5

Z podręcznika str.65 wykonaj  zad.1,2,3 do zeszytu

18.03.2020

19th March

Topic: Utrwalanie wiadomości z rozdziału 5

 1. Proszę  przypomnieć sobie użycie konstrukcji: There’s /There isn’t; There are/There aren’t – robiliśmy notatki w zeszycie  oraz w podręczniku są tabelki na str.61
 2. Wykonaj w zeszycie z podręcznika str. 65 zadanie 4
 3. Opisywaliśmy także  pokój. Proszę przypomnieć sobie najważniejsze pytania i odpowiedzi – podręcznik str.60  zad.2 oraz nasze notatki w zeszycie.
 4. Wykonaj w zeszycie  z podręcznika zad.6 str.65.
 5. Dla chętnych proponuję w zeszycie napisać z podręcznika str.65 zad.5. W tym zadaniu należy napisać pytania i krótkie odpowiedzi. W tym zadaniu sprawdzicie swoja wiedzę nie tylko z rozdziału 5, ale też  z wcześniejszych rozdziałów czyli: czasownik „to be”, czasownik „have got”.

23.03.2020

23th March

Topic: Utrwalanie słownictwa – nazwy ubrań,  meble i przedmioty w domu.

 1. Proszę przypomnieć sobie najpierw z podręcznika str.62 zad. 1 (lub odszukać w zeszytach) nazwy ubrań.
 1. Wykonaj w ćwiczeniach zad.1 str.30. (uzupełnij nazwy części ubioru)
 2. Poćwiczymy teraz nazwy mebli i przedmiotów w domu – w  podręczniku str.58 zad.1 (lub notatka w zeszycie).
 3. Wykonaj w ćwiczeniach zad.2 str.30 (połącz części mebli i przedmiotów w domu)

24.03.2020

24th March

 Hello! I hope you’re fine! Tym razem nie będziemy pisać w zeszytach i ćwiczeniach. Spróbujemy utrwalić wiadomości w   rozdziału 5 klikając na podane linki.

1.Utrwalamy użycie „some”/„any”- wybieramy właściwą odpowiedź

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level1/unit5/exercise1?cc=pl&selLanguage=pl

2. Utrwalamy użycie konstrukcji „There’s/There isn’t; There are/There aren’t” – zaznaczamy właściwą odpowiedź

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level1/unit5/exercise2?cc=pl&selLanguage=pl

26th March

Topic: Daily routines – wprowadzenie nazw czynności życia codziennego.

1.Proszę otworzyć  podręcznik na str.68 zad.1 oraz zeszyty ćwiczeń str.48. Unit 6

2.Zapoznaj się z tabelką „Look!”.

3.Przetłumacz  do zeszytu na język polski nazwy życia codziennego (a-i) korzystając  z ćwiczeń str. 48  Unit 6.

 4.Wykonaj w zeszycie zad.1. str.68 wyślij odpowiedzi  na e-dziennik lub e-mail h.wantuch@poczta.fm

Uwaga! W dniach 25.03-10.04.2020 wpisujemy tematy, notatki oraz  zadania  do zeszytów przedmiotowych z j. angielskiego , a także uzupełniamy  zadania w ćwiczeniach zgodnie z poleceniami w opracowanych lekcjach na dany dzień. Zeszyty i ćwiczenia zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.  Niektóre zaś zadania (wskazane przez nauczyciela w opracowanych lekcjach) uczniowie będą wysyłać poprzez e-dziennik  lub na pocztę elektroniczną h.wantuch@poczta.fm Wysyłane prace będą opisane wpisem do e- dziennika jako aktywność  lub zadanie domowe i będą oceniane zgodnie z PSO z j. angielskiego  (w zależności od stopnia trudności zadania)  plusem(+) lub oceną.

30.03.2020

Hello students! I hope you’re fine!

30th March

Topic: Opisywanie codziennych czynności różnych osób – trzecia osoba liczby pojedynczej czasowników w czasie present simple.

 1. Kiedy w języku ang. użyjemy czasu Present Simple?

Notatka do zeszytu:

Czas Present Simle (Teraźniejszy Prosty) służy do opisywania czynności codziennych

Np. I get up at seven oc’clock. (Wstaję o godzinie siódmej).

Tom watches TV in the evening. (Tom wieczorem ogląda telewizję).

2.  Jak tworzymy zdania twierdzące w czasie Present Simple?

Notatka do zeszytu:

Podmiot/osoba (I/YOU/WE/YOU/THEY) + czasownik główny+ reszta zdania.

I play football everyday. (Codziennie gram w piłkę nożną )

ALE!!!

Podmiot/osoba (HE/SHE/IT) + czasownik główny z końcówką s lub es + reszta zdania.

Tom plays football everyday. (Tom codziennie gra w piłkę nożną).

Czyli, jeżeli podmiotem jest trzecia osoba (on,ona,ono) to do czasownika musimy dodać końcówkę s lub es.

 • Przeczytaj kilka razy dokładnie notatki zapisane w zeszycie oraz można też zobaczyć w podręczniku na str.69 tabelkę „Present Simple- Twierdzenia” .Wykonaj w zeszycie zad.1. str.69 wyślij odpowiedzi  na e-dziennik lub e-mail h.wantuch@poczta.fm

Thank you and hear you tomorrow!

31st  March

Hello !

Topic: Pisownia czasowników w 3 osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple.

Na ostatniej lekcji poznaliśmy kiedy używamy czas Present Simple oraz jak tworzymy zdania twierdzące w tym czasie. Jak już wiecie, do czasownika w 3 os.liczby  pojedynczej (he/she/it) dodajemy końcówkę –s lub –es. To dziś zasady pisowni końcówki –s/-es.

 1. Proszę zapisać do zeszytu notatkę:
 1. Do większości  czasowników dodajemy końcówkę –s

                I work  – he works

                You sleep – she sleeps

ALE!!!

 • Do czasowników zakończonych na –o, -sh, -ch dodajemy końcówkę –es

                 I go – he goes

                 We watch – she watches

                 They wash – it washes

 • Jeżeli w czasowniku przed literą y jest spółgłoska  to literę y zamieniamy na i i dodajemy końcówkę –es

I study – he studies

We cry – she cries

 • pamiętamy o czasowniku „have”

I/you/we/they have – he/she/it has

 • Aby utrwalić dzisiejszą lekcję, proszę otworzyć podręczniki str.69 i wykonać zad. 2.

Thank you and have a nice day!

2.04.2020

2nd April

Hello students!  Na ostatnich zajęciach omawialiśmy użycie czasu Present Simple, budowę zdań twierdzących oraz pisownię końcówki –s lub –es w 3.os.l.poj.(he/she/it). Proszę sobie jeszcze raz przypomnieć notatki w zeszytach.

Klikając na podany  link utrwalicie wiadomości. A zadanie polega na uzupełnieniu zdań właściwymi czasownikami z polecenia (uwaga! Proszę pamiętać o 3 os.l.poj.(he/she/it). Good luck! https://elt.oup.com/student/teamupplus/level1/unit6/exercise1?cc=pl&selLanguage=pl

Well done! Thank you and hear you next week!

6.04.2020

Hello students! I’m fine. And you?

6th April

Topic: Talking about TV programmmes – prowadzimy proste rozmowy na temat ulubionych programów telewizyjnych.

1.  Notatka w zeszycie:

What’s your favourite TV programme? Pytamy o ulubiony program telewizyjny.

What day is it on? Pytamy w którym jest dniu.

What time is it on? Pytamy o której jest godzinie.

What channel is it on? Pytamy na którym kanale telewizyjnym.

channel – kanał telewizyjny

 Odpowiadamy:

 It’s on Fridays (dzień tygodnia).

It’s onat seven o’clock (godzina).

It’s onthe Disney Channel (kanał telewizyjny).  

2. Proszę otworzyć podręcznik str.70 i w zad.1 i spojrzeć na tabelkę, w której są informacje  o ulubionym programie telewizyjnym Dawida.  .

 Pod tabelką jest  dialog (rozmowa) Jane i Davida. Jane zadaje Dawidowi pytania na temat jego ulubionego programu telewizyjnego.  Jak widzicie w rozmowie brakuje odpowiedzi Davida  – proszę na podstawie informacji z tabelki uzupełnić dialog brakującymi informacjami- napisz odpowiedzi 1-5 w zeszycie. Aby sprawdzić swoje odpowiedzi, proszę posłuchać nagrania CD 2.19.

3. Poćwiczymy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na temat ulubionego programu telewizyjnego . Podręcznik str.70 zad.2 – posłuchaj nagrania CD 2.20 i powtórz pytania i odpowiedzi (Uwaga! Proszę zwrócić uwagę na przyimki w odpowiedziach: on Friday, at seven o’clock,  on the Disney Channel)   

4.  Wykonaj zad. 4 str.70 w zeszycie (zapisz całą rozmowę i wyślij do sprawdzenia na h.wantuch@poczta.fm)

Well done! Thank you!

TECHNIKA

19.03.2020

-temat lekcji  :To takie proste!- drogowe koło fortuny.

Potrzebne materiały i sposób wykonania znajduje się w podręczniku str. 46-47

Jeśli zrobisz inne wymiary niż w podręczniku to też będzie dobrze

26.03.2020

Temat: To takie proste! – kostka ze znakami drogowymi.

Wykonaj kostkę z papieru technicznego a następnie umieść (narysuj, naklej) na niej znaki drogowe. .Instrukcja wykonania jest w podręczniku na str. 47

2.04.2020

Temat: To takie proste!- makieta skrzyżowania.

Wykonaj makietę skrzyżowania wg informacji z podręcznika str.58-59

Pamiętaj aby prawidłowo ustawić znaki drogowe, np. na jednej drodze nie może być znaku STOP i droga główna.

Ćwicz testy na kartę rowerową ze znanej Ci już strony brd.edu.pl

INFORMATYKA

18.03.2020

Proszę o wykonanie zadań 1-3 z podręcznika ze strony 83 i 84. W tym celu należy wejść na stronę scratch.mit.edu. Następnie wybrać polecenie Plik–Nowy i wybrać odpowiednie elementy pokazane na rys. 1a i 1b. Ponieważ w podręczniku jest opisana nieco starsza wersja Scratcha, proponuję wejść na stronę https://dlaucznia.migra.pl/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkoly-podstawowej.-klasa-iv/praca-samodzielna/ gdzie w temacie nr 8 znajduje sie aktualna wersja wszystkich poleceń. Po wykonaniu ćw. 3 i zapisaniu programu dobrze byłoby przesłać mi do sprawdzenia za pomocą poczty elektronicznej (zjanus503@gmail.com), ale kto nie potrafi, nie musi tego robić. Najważniejsze, żeby uczniowie choć spróbowali wykonać te  ćwiczenia i uzyskali jakiekolwiek efekty. W razie pytań proszę o kontakt na dzienniku elektronicznym lub pod podanym adresem e-mail. Termin – do wtorku 24 marca.

24.03.2020

W tym tygodniu będziemy kontynuować pracę ze Scratchem.

Notatka do zeszytu:

Temat: Sterujemy duszkiem na ekranie.

1. Rysujemy figury.

2. Sterujemy duszkiem w czterech kierunkach.

3. Sterujemy robotem.

Następnie próbujemy wykonać ćw. 4 na stronie 85, wykorzystując polecenia na rys. 3. Następnie należy dopisać polecenia, jeżeli klawisz strzałka w górę naciśnięty i strzałka w dół naciśnięty. I jeszcze na początku (co nie jest pokazane na rysunku) proszę dodać polecenie PODNIEŚ PISAK.

I tak jak poprzednio – spróbować wysłać na mój adres e-mail. termin – Do poniedziałku 30 marca

Życzę powodzenia

31.03.2020

Ponieważ zadania uczniowskie wykonywane w domu powinny być oceniane, a programowanie w Scratchu niestety, sprawia sporo trudności, to zajmiemy sie nieco łatwiejszym zagadnieniem – komputerowym pisaniem.

Notatka do zeszytu:

Temat: Tworzymy tekst komputerowy.

1. Jak kiedyś pisano?

2. Tworzymy akapity.

Następnie w dowolnym edytorze tekstu (najlepiej Word, ale może być Open Office lub nawet WordPad, byle nie Notatnik) wykonujemy ćw. 1 ze strony 92. Następnie wykonać ćw. 2 ze strony 95 (pomocny może być film: https://www.youtube.com/watch?v=shc3IUCAcAE&list=PLUVYkJRYU4wLGcWm6J7xkBAEKxY8q1-tn&index=1

Na koniec wykonujemy ćw. 3 na str. 95: https://www.youtube.com/watch?v=HxEhZmX8hBw&list=PLUVYkJRYU4wLGcWm6J7xkBAEKxY8q1-tn&index=2

Są to bardzo krótkie i proste ćwiczenia i mam nadzieję, że nikomu nie sprawią większych kłopotów.

Końcową wersję pliku o nazwie nadanej w ćw. 1: komputery proszę przesłać do sprawdzenia i oceny. Termin: do poniedziałku 6.04. Adres ten sam: zjanus503@gmail.com.

Pozdrawiam

PRZYRODA

18.03.2020

Dzień dobry Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W dniu dzisiejszym zachęcam do pracy i polecam do przygotowania następujące tematy:

Odkrywamy tajemnice zdrowia- utrwalenie wiadomości .

Proszę utrwalić pojęcia z działu zaznaczone w podręczniku grubym drukiem.Wykonać pisemnie ćw :2,3 str118 oraz 3 str 134.

Dodatkowo: rebus z hasłem szanuj zdrowie

W nawiązaniu do komunikatu Ministra Edukacji Narodowej  zachęcam do korzystania z: e. podreczniki.pl

www.gov.pl, materiałów edukacyjnych umieszczanych w programie TVP w godz 11- 12.30.

Należy zorganizować sobie miejsce do nauki w domu,najlepiej w godzinach przedpołudniowych i z uwzględnieniem planu zajęć. 

Sposób przesyłania prac do  oceny poprzez e-dziennik wiadomości

adres e -mail, a także przesyłanie zdjęć na pocztę elektroniczną.

Pamiętajmy,że jest to czas, który daje nam nieograniczone możliwości samokształcenia i zadbajmy o to aby przyniósł umiejętność dobrego organizowania własnego warsztatu pracy. 

Powodzenia i zdrowia wszystkim życzę.

20.03.2020

Temat: Choroby- zapobieganie – utrwalenie wiadomości.Proszę popracować z tekstem podr. str 119-123.Przypomnieć sobie i utrwalić drogi szerzenia się zakażeń: oddechowa, pokarmowa i przez uszkodzoną skórę.Utrwalić pojęcia; szczepionka,antybiotyk i drobnoustroje.Wypisać 5 sposobów zapobiegania zakażeniom droga oddechową.Polecam wszystkim pogłębianie wiedzy z zakresu koronawirusów i choroby COVID- 19, śledzenie komunikatów dotyczących stosowania procedur sanitarnych, aby bezpiecznie przeżyć czas epidemii.

26.03.2020

Dzień dobry! Wcześniej pozwoliłam sobie zamieścić  ogólne informacje dotyczące organizacji pracy z uczniami określone wymaganiami Ministerstwa i Dyrektora szkoły.Proszę uczniów i  rodziców  o zapoznanie się z nimi oraz systematyczne wykonywanie zadań .Jednocześnie informuję, że wszystkie zadania i polecenia będę umieszczała na stronie szkoły z uwagi na trudności techniczne w odbieraniu informacji.Wprawdzie mamy dostęp do różnych platform lecz z uwagi na ogromną liczbę korzystających występują trudności. Pracujemy z podręcznikami Nowej Ery w związku z tym polecam aby uczniowie założyli sobie konto  w „Moja Nowa Era ” serwis Ebooki .

Zapisujemy temat: Co to jest krajobraz?Pracując z podr. str.138 zapisujemy definicję krajobrazu.Następnie ustalamy składniki krajobrazu  i gdy narysujemy je powstanie prosty rysunek krajobrazu.Taka krótka notatka w zeszycie.Robiąc wirtualną  podróż  po Polsce wyszukamy różne typy krajobrazu zapiszemy np.Krajobraz przemysłowy Bytomia itp Polecam do pogłębienia wiedzy z epodreczniki  temat:Jak ludzie zmieniają krajobraz?

27.03.2020

Zapisujemy temat: Rodzaje krajobrazów.

Pracując z podręcznikiem str 139-140 dowiemy się i zapiszemy jakie są typy krajobrazów:

 a. krajobrazy naturalne

b. krajobrazy kulturowe

Zrobimy analizę  składników tych krajobrazów.

Na You tube wyszukamy 2 krótkie filmy: Piękne krajobrazy.  Obejrzymy i zapiszemy : Jakie elementy krajobrazu oglądaliśmy?/ notatkę prześlemy do 1.04./

1.04.2020

Temat: Ukształtowanie terenu.Proszę zapisać :Formy terenu są ważnym elementem krajobrazu.Składają się na nie:a. formy wypukłe – wzniesieniab. formy wklęsłe – zagłębieniac. równiny.Każdy z was przypomni sobie jakie formy terenu widział i gdzie one występują./ pagórki , wzgórza, góry,kotliny, równiny/.Proszę poszukać mapy Polski i odbyć taką podróż ” palcem po mapie”.Polecam Wam lekcje Przyrody na TVP 3 w piątki : godz 8-8.25.Ważny apel!Zostając w domu ratujesz życie!Pozdrawiam

3.04.2020

Temat: Czy wszystkie skały są twarde?Dzisiaj będziemy pracować z materiałami umieszczonymi na epodreczniki.pl – :Nie każda skała jest twarda”Dowiemy się i zapiszemy w zeszycie:1. Skałą nazywamy—————-2. Minerały to—————————-3. Skały dzielimy na:—————————-Obejrzymy przedstawione skały występujące  w Polsce i zapiszemy ich nazwy  w zeszycie.Utrwalimy pojęcia zawarte w słowniczkuZad. domowe: polecenie 1.1/prześlemy wraz z notatką do 8.04.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

19.03.2020

Dzień dobry.
 Przygotujcie kartkę i długopis, będziecie notować ilość minut ćwiczeń w dniach od 16 do 27 marca (z możliwością przedłużenia). Po okresie kwarantanny oddacie mi ją do weryfikacji, bo Wasza aktywność w domu będzie przeze mnie oceniona – oczywiście każdy uczeń przyniesie swoją kartkę z potwierdzeniem podpisu przez prawnego opiekuna. Tabelkę można sobie samemu narysować.
Oprócz ćwiczeń w domu proponuję Wam z mamą, tatą lub rodzeństwem spacer, bieg, rolki lub rower, ale TYLKO ZA ZGODĄ RODZICA. To ważne, by być w tych dniach bardzo ostrożnym! Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych. Notujcie każdą aktywność ruchową na kartce – pytania proszę kierować na dziennik lub maila. 

Pozdrawiam. 

MOJA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA OD 16 DO 27 MARCA

Imię i nazwisko ………………………………………………                          Klasa…………

Data i dzień tygodnia Rodzaj aktywności (np.spacer,jazda na rowerze,ćwiczenia w domu itp.) Ilość minut ruchu (np.15 minut,30 minut itp.) Samopoczucie po wysiłku określ w skali od 1 do 5 (1-złe, 5 –super)   Uwagi (rubryka dla nauczyciela WF)
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Potwierdzenie  prawnego opiekuna …………………………………………………………….

27.03.2020

Dzień dobry.
Przesyłam propozycję zadań (ćwiczeń) do wykonania dla klasy 4 :
YOUTUBE :
                            hurtowniasportowa.net – trening ogólnorozwojowy : wykorzystaj ciężar własnego ciała
                             mariola pasikowska – wf w domu

Zrób sobie 10-15 minut przerwy i powtórz ćwiczenia.  Rób rozgrzewkę a po ćwiczeniach się rozciągaj,sprawdzaj tętno przed wysiłkiem i po nim.  Możesz zwiększyć tempo i liczbę powtórzeń oczywiście w miarę swoich możliwości. 

Pamiętajcie o tym aby wszystko zapisywać w swoim dzienniku (notesie,zeszycie,tabelka) Moja Aktywność Ruchowa  za potwierdzeniem podpisu opiekuna, dokumentować zdjęciami (krótkimi filmikami z ćwiczeń) w formie prezentacji itp. Będzie to oceniane.

PAMIĘTAJ – ZAWSZE ĆWICZ GDY W DOMU SĄ RODZICE – ĆWICZ CODZIENNIE!

6.04.2020

Dzień dobry.
Przesyłam propozycję ćwiczeń (zadań) dla uczniów:
YOUTUBE:
Tomasz Dąbrowski – wf w domu
Damian Rudnik – ćwiczenia w domu z przyborami (produktami spożywczymi)
TRUSO TV – trening na dywanie 3
Mariola Pasikowska – wf w domu
Proelio Sport- wf w domu – kozłowanie piłki 
Proszę o przesyłanie kart pracy aktywności fizycznej dziecka do czwartku (09.04.20202) do oceny.Proszę o bardziej szczegółowe uzupełnianie. 
Pamiętaj ćwicz tylko w obecności osoby dorosłej. Pamiętaj o rozgrzewce. Ćwicz codziennie, czas trwania i intensywność dostosuj do Twoich aktualnych możliwości.
Pytania proszę kierować przez e-dziennik, lub na pocztę mailową.

PLASTYKA

23.03.2020

Wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice malarskiej (farby akwarelowe, plakatowe), pastelowej lub rysunkowej (kredki, ołówek). Temat pracy „Krajobraz wiosenny”.

Zacznij ćwiczenie od szkicu, który ułatwi Ci odpowiednie rozmieszczenie elementów.

Prace będą oceniane po powrocie do szkoły.

30.03.2020

Techniki mieszane – zapoznaj się z tekstem

https://abcplastyki.blogspot.com/2013/02/mieszane-techniki-plastyczne.html

6.04.2020

Wykonaj techniką kolażu pracę plastyczną „Koszyk wielkanocny”. Wykorzystaj różne materiały (papier kolorowy, gazety) różniące się powierzchnią, wielkością, kształtem i kolorem.

Połącz z tradycyjnymi technikami plastycznymi np. farbami, pastelami.

Prześlij zdjęcie (JPG) na pocztę mailową: buczek.ewa997gmail.com (termin do środy 8. 04)

HISTORIA

27.03.2020

W zeszycie ćwiczeń  przy temacie zapisz datę i adnotację e- lekcja nr 1

Temat; Jan Zamoyski-druga osoba po królu- e- lekcja nr 1

Przeczytaj tekst z podręcznika str.67- 79

Naucz się na pamięć pojęć:

Szlachta (str.76)

Kanclerz (str.77)

Hetman ( str.149)

Cesarstwo Rosyjskie (str.77)

Naucz się w kilku zdaniach opowiadać o hetmanie Janie Zamoyskim

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń do tego tematu

Przygotuj zeszyt ćwiczeń do kontroli na ocenę po powrocie do szkoły, w tym celu zalecam systematyczne odrabianie pracy domowej.

3.04.2020

Temat: XVII wiek- stulecie wojen

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 80-83

Zapamiętaj najważniejsze  wydarzenia:

1605- bitwa pod Kircholmem

1655-1660- wojna polsko- szwedzka, która przeszła do historii jako potop szwedzki, ponieważ wojskom szwedzkim udało się w bardzo krótkim czasie zająć ogromne obszary Rzeczpospolitej.( wojska szwedzkie rozlały się tak szybko po kraju, ja woda podczas powodzi, która szybko wzbiera i szybko występuje z koryta rzeki).

1655-  obrona klasztoru na Jasnej Górze, którą dowodził przeor Augustyn Kordecki

Przeor- przełożony klasztoru

1683- bitwa pod Wiedniem, która przeszła do historii pod nazwą odsiecz wiedeńska . Zjednoczonymi wojskami polskimi, niemieckimi i austriackimi dowodził polski król Jan III Sobieski.

Odsiecz- zbrojna pomoc dla oblężonego miasta lub zamku.

Naucz się opowiadać w dwóch zdaniach, kim byli:

Jan III Sobieski

Stefan Czarniecki

Augustyn Kordecki

Naucz się na pamięć terminów:

Potop szwedzki

Husaria

Wielki wezyr

Odsiecz

Wymień dwa skutki wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku (str.83)- ustnie

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń dla tego tematu. ( Jeśli potrafisz, masz telefon którym możesz wykonać zdjęcie zadań z zesz. ćwiczeń to  prześlij zadania do oceny na e-mail szgeografia04@wp.pl

Termin 08.04.Proszę napisać również kto prace przysyła)

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

26.03.2020

W ramach prowadzonego w klasie programu „Bieg po zdrowie” proszę o przygotowanie przez uczniów plakatu o szkodliwości palenia. Technika dowolna. Prace zachować w domu, po powrocie do szkoły zostaną przedstawione na gazetce klasowej.

Pozdrawiam i życzę zdrowia.

Z. Janus

2.04.2020

Temat lekcji : Jak się chronić przed koronawirusem?

Polecenie:

Zapoznaj się z informacja zawartą w linku: https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-uczniow-i-studentow

Pamiętaj ! Bądź  odpowiedzialny za siebie i za innych! Zostań w domu !

MUZYKA

1.04.2020

MUZYCZNE POWITANIE WIOSNY

Temat: Nauka piosenki pt. „Wszystko kwitnie w koło” z rep. Skaldowie.

 1. Proszę o zaznajomienie się z utworem i nauczenie tekstu piosenki na pamięć.
 2. Oryginalne wykonanie utworu znajdziesz na You Tube.

Link do skopiowania:

https://www.youtube.com/watch?v=XhJEx9VPESA Życzę miłego słuchania i śpiewania