Karta rowerowa

Dnia 14.06.2017 roku w naszej szkole jak co roku przeprowadzany był praktyczny egzamin na kartę rowerową. Poprzedzony był częścią teoretyczną w której uczniowie musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego. Jak się okazało było to zbyt trudne dla wielu uczniów. Ostatecznie tylko trzech uzyskało pożądany wynik : Kacper Oleksy, Kamil Kramarczyk i Mikołaj Żołądź.
Do praktycznego egzaminu nie przystąpił Mikołaj, natomiast dołączył Jakub Szponder, który teorię zaliczył w zeszłym roku ale ze względu na kontuzję nie mógł zdawać egzaminu praktycznego.
Sierżant Sztabowy Dominik Słota bardzo surowo oceniał i trzeba było dwukrotnie podejść do egzaminu aby go zdać. Ostatecznie jednak wszyscy wyszli uśmiechnięci bo zdali.
Nad całością przebiegu czuwali pani Renata Brzeska (część teoretyczna) i pan Tomasz Lesiak (część praktyczna).

Previous Article
Next Article