Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta

7 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach w ramach obchodów 100-lecia  Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta, ogłoszony w związku z trwającym Rokiem Zbigniewa Herberta i 20. rocznicą śmierci poety. W konkursie wzięło udział 30 uczniów z sześciu szkół gminy Czarna: Chotowej, Czarnej, Przyborowa, Róży, Starej Jastrząbki i Żdżar. Dyrektor szkoły Grzegorz Markowicz w wystąpieniu inaugurującym konkurs podkreślił rolę Zbigniewa Herberta – poety moralisty, twórcy Pana Cogito, w kształtowaniu postawy i świadomości patriotycznej Polaków oraz głoszeniu wierności zasadom piękna, prawdy i sprawiedliwości .Zmaganiom konkursowym przyglądali się zaproszeni goście : Piotr Warżała – dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej, Mirosław Perz, sekretarz Urzędu Gminy w Czarnej, Marek Ziaja, radny Żdżar. Konkurs zorganizowały nauczycielki Szkoły Podstawowej w Żdżarach: Anna Grabowska – polonistka, Grażyna Balasa-nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz Dorota Szutka – nauczycielka historii. Uczestnicy byli oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: klasy VI-VII oraz VIII i III gimnazjum. Komisja konkursowa złożona z nauczycieli szkół gminy Czarna wybrała najlepszych adeptów sztuki słowa. W młodszej grupie wiekowej I miejsce zdobyła Zuzanna Stanoch, uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Chotowej za interpretację utworu „Pudełko zwane wyobraźnią”, II miejsce przyznano Natalii Wojnarowskiej, uczennicy klasy VI Szkoły Podstawowej w Starej Jastrząbce za wiersz „Wilk i owieczka”, zaś III miejsce zdobyła Barbara Wilk, uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w Róży za recytację tekstu „Deszcz:. Nicole Lenz, uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w Żdżarach zdobyła wyróżnienie za prezentację utworu „Dwie krople”. W przerwie konkursu wystąpiła Malwina Bukała, uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Żdżarach, która zaśpiewała wiersz Zbigniew Herberta „Kołatka” z akompaniamentem Krzysztofa Kajpusta, nauczyciela muzyki.

W starszej kategorii wiekowej przyznano I miejsce Annie Buczek, uczennicy klasy III gimnazjum Szkoły Podstawowej w Żdżarach za interpretację utworu „Przesłanie Pana Cogito”, II miejsce zdobyła Martyna Krystek, uczennica klasy III gimnazjum Szkoły Podstawowej w Chotowej, za wiersz „Chciałbym opisać”,  III miejsce  Paweł Milas , uczeń klasy VIII  Szkoły Podstawowej w  Starej Jastrząbce za utwór „Domysły na temat Barabasza”, zaś Aleksandra  Ziaja, uczennica klasy VIII  Szkoły Podstawowej w Żdżarach, otrzymała wyróżnienie za recytację tekstu „Guziki”.

Przedsięwzięcie  zostało zorganizowane  we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Czarnej – sponsorem nagród książkowych dla  zwycięzców konkursowych zmagań. Do  pomocy  w organizacji konkursu włączyli się także rodzice: Barbara Żołądź, Bożena Tarchała i Małgorzata Wantuch.

Previous Article
Next Article