Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r


Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.


Ferie zimowe –
lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

  13  – 26 stycznia 2020 r.


Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.


Egzamin ósmoklasisty:

16 czerwca 2020 r. –  język polski

17 czerwca 2020 r. –   matematyka

18 czerwca 2020 r. –  język obcy nowożytny

 


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca – 2020 r.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.


dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

14. 10. 2019 r. – Dzień Nauczyciela

31. 10. 2019 r. – czwartek przed Dniem Wszystkich Świętych

21. 04. 2020 r. – wtorek – Egzamin Ósmoklasisty, język polski

22. 04. 2020 r. – środa – Egzamin Ósmoklasisty, matematyka

23. 04. 2020 r. – czwartek – Egzamin Ósmoklasisty, język obcy nowożytny

01. 06. 2020 r. – Dzień Dziecka

12. 06. 2020 r. – piątek po Bożym Ciele

22. 06. 2020 r.poniedziałek

termin rekolekcji – po otrzymaniu informacji od księdza


WAŻNE ŚWIĘTA – DNI USTAWOWO WOLNE

1 listopada 2019 roku (piątek) –Wszystkich Świętych

25 – 26 grudnia 2018 roku (środa – czwartek) – Boże Narodzenie

1 stycznia 2020 roku (środa) – Nowy Rok

6 stycznia 2020 roku (poniedziałek) – Święto Trzech Króli

12 – 13 kwietnia 2020 roku (niedziela – poniedziałek) – Wielkanoc

1 maja 2020 roku (piątek) – Święto Pracy

3 maja 2020 roku (niedziela) – Święto Konstytucji 3 – go Maja

11 czerwca 2020 roku (czwartek) – Boże Ciało

15 sierpnia 2020 roku (sobota) – Wniebowzięcie NMP,


Rada pedagogiczna klasyfikacyjna I semestr – Zebranie   z rodzicami podsumowujące pracę za I semestr –