Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r


Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.


Ferie zimowe –
lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

  01  – 14 luty 2021 r.


Wiosenna przerwa świąteczna

01 kwietnia – 06 kwietnia 2021 r.


Egzamin ósmoklasisty:
25 maja 2021 r. –  język polski
26 maja 2021 r. –   matematyka
27 maja 2021 r. –  język obcy nowożytny

W związku z tym, że w szkole nie ma klasy 8 wszyscy pracują wg planu


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca – 2021 r.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.


Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

14. 10. 2020 r. – Dzień Nauczyciela

09. 11. 2020 r. – Poniedziałek przed Świętem Niepodległości

10. 11. 2020 r. – Wtorek przed Świętem Niepodległości

01. 06. 2020 r. – Dzień Dziecka – Dzień sportu – gry i zabawy

04. 06. 2021 r. – Piątek po Bożym Ciele

termin rekolekcji – po otrzymaniu informacji od księdza


WAŻNE ŚWIĘTA – DNI USTAWOWO WOLNE

1 listopada 2020 –Wszystkich Świętych

11 listopada 2020 – Święto Niepodległości

25 – 26 grudnia 2020 roku  – Boże Narodzenie

1 stycznia 2021 roku – Nowy Rok

6 stycznia 2021 roku – Święto Trzech Króli

04 – 05 kwietnia 2021 roku – Wielkanoc

1 maja 2021 roku  – Święto Pracy

3 maja 2021 roku – Święto Konstytucji 3 – go Maja

03 czerwca 2020 roku  – Boże Ciało

15 sierpnia 2020 r – Wniebowzięcie NMP,