Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r


Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.


Ferie zimowe

  11 luty – 24 luty 2019 r.


Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.


Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

10 kwietnia 2019 r.  (środa): część humanistyczna

11 kwietnia 2019 r.  (czwartek): część matematyczno – przyrodnicza

12 kwietnia 2019 r.  (piątek): język obcy nowożytny


Egzamin ósmoklasisty:

15 kwietnia 2019 r.  (poniedziałek): język polski

16 kwietnia 2019 r.  (wtorek): matematyka

12 kwietnia 2019 r.  (środa): język obcy nowożytny

 


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca – 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.


dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

3 dni – rekolekcje wielkopostne ( termin podany później)

3 dni – egzamin ósmoklasisty

2 listopada 2018 r.,

2 maja 2019 r.


WAŻNE ŚWIĘTA – DNI USTAWOWO WOLNE

1 listopada 2018 roku (czwartek)Wszystkich Świętych

25 – 26 grudnia 2018 roku (wtorek – środa)Boże Narodzenie

1 stycznia 2019 roku (wtorek)Nowy Rok

6 stycznia 2019 roku (niedziela)Święto Trzech Króli

21 – 22 kwietnia 2019 roku (niedziela – poniedziałek)Wielkanoc

1 maja 2019 roku (środa)Święto Pracy

3 maja 2019 roku (piątek)Święto Konstytucji 3 – go Maja

20 czerwca 2019 roku (czwartek)Boże Ciało

15 sierpnia 2018 roku (środa)Wniebowzięcie NMP


Rada pedagogiczna klasyfikacyjna I semestr – 21. 01. 2019 r.

Zebranie   z rodzicami podsumowujące pracę za I semestr – 28. 01. 2019 r.