AKCJA „ŻONKILE”

19 kwietnia uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w akcji „Żonkile”, której głównym celem jest upamiętnienie powstania w getcie warszawskim.

Dzięki Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN nauczyciele i uczniowie mogli skorzystać z materiałów edukacyjnych przygotowanych dla każdego poziomu kształcenia. Dla grupy wiekowej klas I-III powstały dwa opowiadania autorstwa Zofii Staneckiej oraz Justyny Bednarek. Dla uczniów klas 4-6 zaproponowano film „Będę pisać” w reżyserii Hi-Story, który przedstawia losy dwójki żydowskich nastolatków przed wojną i w trakcie wojny. Natomiast uczniowie klasy 7 mogli obejrzeć film „Muranów – Dzielnica Północna” w reżyserii Łukasza Kamila Kamińskiego, opowiadający historię Muranowa, dawnej dzielnicy żydowskiej w Warszawie i jej mieszkańców. Podczas lekcji, przeprowadzonych zgodnie ze scenariuszami przygotowanymi przez muzeum, uczniowie rozmawiali o tym, jak wyglądało życie w getcie, poruszali kwestie odwagi, troski o innych, szacunku, sprawiedliwości oraz straty.

Dlaczego żonkile stały się symbolem powstania?


Otóż ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata w rocznicę powstania w getcie składał bukiet z żonkili pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Z roku na rok 19 kwietnia przybywało pod pomnikiem ludzi z żonkilami w ręku chcących oddać cześć Powstańcom.
A ponieważ „łączy nas pamięć”, my również postanowiliśmy przystąpić do akcji i tym samym podkreślić siłę wspólnoty, znaczenie solidarności oraz potrzebę dialogu ponad podziałami.

Previous Article
Next Article