,, Polska to jest wielka rzecz’’

W dniu 13 listopada 2017 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości . Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i  odśpiewaniu hymnu narodowego społeczność szkoły wysłuchała okolicznościowego  przemówienia  Pana Dyrektora Grzegorza Markowicza, który przypomniał trudną drogę Polaków  ku wolności  , a odwołując się do  ,, Wesela ‘’ Stanisława Wyspiańskiego stwierdził, iż bycie Polakiem  i przynależność do narodu polskiego  to istotne powody do dumy  , bo ,, Polska to jest wielka rzecz.’ ’Następnie uczniowie klas  IV, VI , VII  szkoły podstawowej  oraz II  i III gimnazjum, pracujący pod kierunkiem nauczycielek Anny Grabowskiej i Joanny Chudy  przedstawili program  artystyczny, stanowiący poetycką opowieść  o losach naszych przodków, którzy ginęli  w czasie powstań i wojen, abyśmy dziś mogli żyć  ,,  w kraju tak  bogatym’’. Uczniowie  przywołali polskie pieśni patriotyczne:,, Rotę’’, ,,Marsz I Brygady’’, ,,Rozkwitały pąki biały róż’’ oraz ,,Wojenko, wojenko’’. Po części artystycznej odbyło się wręczenie nagród  zwycięzcom szkolnego  konkursu literackiego pod hasłem ,, Czym jest dla mnie Ojczyzna?’’ zorganizowanego przez nauczycielki Annę Grabowską oraz Dorotę Szutkę.

                 

Previous Article
Next Article